Haberin yayım tarihi
2013-08-14
Haberin bulunduğu kategoriler

Geen gedwongen onteigeningen in zone paardenweiden Schansbroek

Het Genkse natuurgebied Schansbroek zal worden heringericht om het te herstellen in z’n natuurlijke staat én om het nu bestaande probleem van wateroverlast voor de buurt tegen te gaan. Begin juli kregen de buurtbewoners de kans hun mening te uiten over het project. En dat deden ze: de maatregel om het gebied van tuinen en paardenweiden tussen de Hornszee en de Bisleistraat in z’n geheel te verwerven –dus mogelijk ook via onteigening- stuitte op heel wat protest. Het schepencollege heeft nu beslist de bewoners daarin te volgen en stelt aan de Vlaamse Landmaatschappij voor deze maatregel te schrappen. De mogelijkheid om vrijwillig te verkopen blijft natuurlijk wel bestaan.

Het project rond de Schansbroek maakt deel uit van een groter landinrichtingsproject dat tot doel heeft de Stiemerbeekvallei in z’n oude glorie te herstellen. Dit is immers één van de waardevolle natuurgebieden en landschappen die Genk rijk is. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) diende daartoe een ontwerpplan in, dat het schepencollege in juni al principieel goedkeurde. Concreet bevat het plan maatregelen om te werken aan de gevolgen van verzakkingen door mijnbouw, een betere regeling van het watersysteem en de omgevingskwaliteit te verbeteren door de buurtzone Schansbroek uit te bouwen. De kost van het project wordt geraamd op zo’n 798.000 euro, waarvan de VLM 70% op zich neemt. 22% zal komen van de stad Genk en de resterende 8% zijn Europese middelen.

Win-winsituatie voor mens en milieu

 Schepen van Leefmilieu Joke Quintens benadrukt dat het gaat om een mooi en positief project, een win-winsituatie voor mens en milieu: "De voordelen van het project zijn duidelijk: het zal de woonkwaliteit van de wijk verbeteren en de buurt opwaarderen. Ten tweede zal het de problemen van wateroverlast tegengaan en ten derde herstellen we dit waardevolle natuurgebied in z’n glorie. Het zal beter toegankelijk zijn voor wandelaars, fietsers en al wie ervan wil genieten."

 Schepencollege volgt bewoners: liever geen gedwongen onteigeningen van zone paardenweiden

 Van 14 juni t.e.m. 15 juli werd een openbaar onderzoek georganiseerd met informatievergadering door VLM. Alle wijkbewoners en aanliggende bewoners van de Dumontlaan werden op de hoogte gebracht en uitgenodigd hun inbreng te doen op het ontwerp. En dat deden ze dan ook in grote getale. Meer bepaald maatregel 2.5 "aankoop en herinrichting zone paardenweiden", een zone gelegen tussen de Hornszee en de Bisleistraat, stuitte op protest.

"Het schepencollege besliste vandaag om de bewoners te volgen in hun bezwaren tegen een scenario waarin mensen mogelijk onteigend moeten worden omdat de VLM de zone in z’n geheel wenst te verwerven. Onze beslissing is duidelijk: we willen niet kiezen voor gedwongen onteigening, maar bewoners wél stimuleren om na te denken over vrijwillige verkoop," vervolgt schepen Quintens.

Finaal ontwerp na 4 oktober voorgelegd aan Vlaamse Regering

 Natuurlijk ligt de finale beslissing niet bij het Genkse bestuur, die wordt genomen op Vlaams niveau. Het ontwerpplan wordt dan ook, samen met de bekomen bezwaarschriften, ter advies aan de gemeenteraad voorgelegd op 19 september 2013. Naast de gemeenteraad van Genk zal o.a. het provinciebestuur van Limburg advies uitbrengen aan de VLM tegen 4 oktober 2013. Daarna zal de VLM een definitief voorstel opmaken van het inrichtingsplan Schansbroek en dat ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse regering.

Meer info

Dienst Leefmilieu – Boudewijn Volders

 T 089 65 45 81

Boudewijn.volders@genk.be  

Son Haberler

Hits: 9434 Visitors: 3220
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.