Haberin yayım tarihi
2009-03-06
Haberin bulunduğu kategoriler

Grouwels:'Meer hoger opgeleide allochtone vrouwen aan het werk zetten'

Ambtenarenzaken
Gelijkekansenbeleid
Haven van Brussel 
 
Kabinet van staatssecretaris Brigitte Grouwels 
 
Sint-Lazaruslaan 10                  T 02 517 13 33                                                             www.brigittegrouwels.com

1210 Brussel                             F 02 511 50 83                                                              
info@grouwels.irisnet.be

PERSMEDEDELİNG

Brussel, 06 maart 2009
             
 
Film wil bedrijfs- en personeelsverantwoordelijken sensibiliseren

Grouwels: "Meer hoger opgeleide allochtone vrouwen aan het werk zetten"

Te veel allochtone vrouwen krijgen te weinig kansen op de arbeidsmarkt, ook de hoger opgeleide Afrikaanse vrouwen. Een film met getuigenissen van vrouwelijke allochtone werknemers en van hun werkgevers moet hierin verandering brengen. Beci, de Brusselse Kamer van Koophandel ondersteunt het project van Brussels staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), bevoegd voor Gelijke Kansen.

[ZpicL:10136]De film laat drie hoger opgeleide allochtone vrouwen aan het woord. Nadia, van Marokkaanse afkomst, werkt als assistent-apotheker in Anderlecht. Aline, van Congolese afkomst, werkt bij Suez/GDF op de dienst aankopen en Pascale (van Martique afkomstig) heeft de verantwoordelijkheid over een vestiging van uitzendbureau Flexpoint. Ook de bedrijfsleiders van de allochtone vrouwen komen aan bod.
 
Er werd uitdrukkelijk gekozen voor de problematiek van hoger opgeleide vrouwen van allochtone afkomst die solliciteren naar een kantoorfunctie. De groep die het het hardst te verduren heeft zijn de sub-saharaanse (zwart-Afrikaanse) vrouwen. De problemen van tewerkstelling zijn meestel te herleiden tot het wantrouwen van de werkgevers, vaak ingegeven door vooroordelen.
 
Brigitte Grouwels is er zich van bewust dat de economische relevantie voor bedrijven op de eerste plaats komt. "Daarom wil de film op een positieve manier sensibiliseren. Het gezicht en het succesverhaal van de drie allochtone vrouwen staat voorop, niet de problematiek. En dit in combinatie met de ervaringen van de werkgevers. Het zijn hun collega's die overtuigd moeten worden. De film heeft dan ook ruimschoots aandacht voor de positieve ervaringen van de werkgevers van de allochtone vrouwen", aldus Brigitte Grouwels.
 
Tijdens de voorbije legislatuur heeft Brigitte Grouwels in het kader van haar bevoegdheid Gelijke Kansen meerdere initiatieven genomen. Zo werd op voorstel van haar de ordonnantie ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels Gewestelijk Openbaar Ambt in het Brussels parlement aangenomen. "Zonder voor strikte quota te kiezen, wil de ordonnantie een bijkomende stimulans zijn om het personeelsbeleid een afspiegeling van onze samenleving te laten zijn. M.a.w. gevarieerd en kleurrijk voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", besluit Brigitte Grouwels.
 
De DVD wordt eerstdaags opgestuurd naar Brusselse bedrijfsleiders. Beci stelt via haar eigen website de sensibiliseringsfilm ter beschikking aan al haar leden. Ook het grote publiek kan de film bekijken via www.diversiteit-diversite.be.
 
Voor meer info:                              Laurent Coppens
                                                           Persadviseur
                                                           Tel: 02/517.13.35
                                                           GSM: 0479/32.48.30 
                                                           lcoppens@grouwels.irisnet.be
 
                                                           www.brigittegrouwels.com
 


Fonction Publique
Egalité des Chances
Port de Bruxelles

Cabinet de la secrétaire d'Etat Brigitte Grouwels
 
 
Boulevard Saint-Lazare 10         T 02 517 13 33                                                            www.brigittegrouwels.com
1210 Bruxelles                           F 02 511 50 83                                                              info@grouwels.irisnet.be

Un film pour sensibiliser les responsables d'entreprise et de ressources humaines à l'embauchage de femmes d'origine étrangère
 
Grouwels: "Nous devons intégrer davantage de femmes diplômées d'origine muticulturelle dans notre circuit de travail"
 
[ZpicL:10137]Encore trop de femmes d'origine étrangère restent exclues de notre marché de l'emploi, y compris les Africaines ayant suivi un parcours universitaire ou équivalent.  Nous voulons inverser cette tendance en diffusant un reportage qui laisse la parole aux femmes immigrées qui ont eu la chance de trouver un emploi et à leurs employeurs.  Beci, la chambre de commerce bruxelloise, soutient le projet de la secrétaire d'Etat bruxelloise Brigitte Grouwels (CD&V), en charge de l'Egalité des chances.
 
Le film donne la parole à trois femmes d'origine étrangère ayant suivi des études supérieures ou universitaires.  La première, Nadia, est d'origine marocaine et elle travaille comme assistante pharmacienne à Anderlecht. Aline, d'origine congolaise, travaille pour Suez/GDF au service des achats, quant à Pascale, d'origine martiniquaise, elle est responsable d'une succursale du bureau d'intérim 'Flexpoint'. Les chefs d'entreprise aussi seront entendus.
 
Nous avons opté explicitement pour la problématique des femmes universitaires d'origine étrangère qui postulent pour un emploi de bureau.  Le groupe qui a le plus de mal à trouver un emploi sont clairement les sub-sahariennes (Afrique noire).  Les problèmes d'embauchage sont souvent dus à la méfiance des employeurs qui se laissent guidés par leurs préjugés vis-à-vis de ces femmes.
 
Brigitte Grouwels est parfaitement consciente du fait que le facteur économique est déterminant pour les entreprises. "C'est la raison pour laquelle le film veut sensibiliser le monde de l'entreprise  par une approche positive. En effet, il montre le vécu au quotidien et le visage de trois femmes qui ont réussi et laisse également la parole à leurs employeurs.   Le réalisateur s'est focalisé sur l'expérience payante d'employeurs qui ont 'osé engager ces femmes.  Il faut maintenant convaincre les autres chefs d'entreprise."
 
Au cours de cette législature, Mme Grouwels a pris plusieurs initiatives dans le cadre de ses compétences en matière d'égalité des chances. En effet, c'est elle qui est à l'origine de l'adoption par le Parlement bruxellois de l'ordonnance visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la Fonction publique régionale bruxelloise.
"Cette ordonnance n'impose pas de quotas stricts, elle vise seulement l'alignement de la politique bruxelloise de l'emploi sur la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire une société multiculturelle, variée et haute en couleurs" dixit Mme Grouwels. 
 
Une copie du DVD sera bientôt envoyée aux chefs d'entreprise bruxellois.
Beci mettra également le film sur son site web.  Vous aurez ainsi l'occasion de le visionner  sur www.diversiteit-diversite.be
  
Pour plus d'infos :   Laurent Coppens,
                                  Tél. 02/517.13.35
                                  GSM 0479/32.48.30               
                                  lcoppens@grouwels.irisnet.be 
                                   
  
 

Son Haberler

Hits: 6193 Visitors: 3065
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.