Haberin yayım tarihi
2015-03-08
Haberin bulunduğu kategoriler

KADIN ÖZGÜR VE ERKEKLE EŞİT OLMALIDIR

Kadının özgür ve erkekle gerçekten eşit olacağı bir dünya özlemiyle her yıl 8 Mart sürecinde yoğun biçimde tartışıyoruz. Ne var ki, ülkemizde “kadın” olduğu için öldürülen kadınların sayısı gün geçtikçe artıyor.SON 12 YILDA OLEN KADIN SAYISI 5.740

AKP iktidarının oluşturduğu toplumsal ve siyasal ortam bu olumsuz gidişin başlıca nedenidir. Çünkü bu iktidar, başta Cumhurbaşkanı, kadın-erkek eşitliğine inanmıyor. Bu yüzden de ortaya, kadının toplumsal yaşama katılımını arttırma yolunda bir siyasal irade koyamıyor, koymuyor. AKP, kadının rolünü aile ve çocuk ile sınırlıyor. Kadını erkeğin vesayeti altında tutma alışkanlığından sıyrılamadığı içindir ki, onu bireysel hak ve özgürlüklere kavuşturma çabası göstermiyor. Kadının bedenine hükmetme hakkına sahipmişçesine “kürtaj, sezaryen, doğurulacak çocuk sayısı…” konularında görüş beyan edilmesi de, esasen bu özgürlük dışı ve geri anlayışın sonucu değil midir?

21.yüzyıla gireli epey oldu; ama Türkiye’de kadınların yasama meclisinde ve yerel yönetimlerde temsil edilme oranları hala yüz kızartıcı düzeydedir. Yerel yönetimlerde kadınların temsil oranı yüzde 1’in bile altındadır. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-DER) “Hiçbir önlem alınmaz ve hiçbir şey yapılmazsa bu gidişle ülkemiz kadınların yönetime katılması konusunda dünya sıralamasında sonuncu olacak!” diyor.

Geçen yüzyılda dünyada ve Cumhuriyet ile birlikte de ülkemizde kadının statüsünün geliştirilmesi ve toplumsal katılımın önündeki engellerin kaldırılması için önemli adımlar atılmıştır. Ancak, artık yasalar önünde cinsiyet açısından eşitlik tek başına yeterli değildir. Önemli olan, onun ötesine geçecek toplumsal eşitliğin de sağlanmasıdır. Bu ise, toplum düzeninin önemli ölçüde değişmesini gerektirir.

Kadınların, temel toplumsal ve siyasal statülerine ilişkin olarak, AKP Hükümeti’nden bekleyebilecekleri olumlu bir girişim yoktur. Çünkü iktidarın temel anlayışı ve ideolojik yaklaşımı, kadının erkekle yan yana yaşamasına ve omuz omuza eşitlik mücadelesine girmesine izin vermiyor.

Dolayısıyla bu konuda görev “ kadınlar ve erkekler arasında eşitlik temel bir sosyalist ve demokratik değerdir” diyen sol ve sosyal demokrat partilere düşmektedir.

CHP kendi iktidarında bu tarihsel görevi yerine getirmekte kararlıdır.

CHP BELCIKA BIRLIK BASKANI  

Son Haberler

Hits: 5803 Visitors: 3049
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.