Haberin yayım tarihi
2017-07-04
Haberin bulunduğu kategoriler

KARAR TOPLUMUMUZDA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTIR.

BASIN AÇIKLAMASI
COMMUNİQUÉ DE PRESSE
PERSBERİCHT

Basın Açıklaması

Flaman Hükümeti İçişleri Bakanı Liesbeth HOMANS`ın Beringen Fatih Camiinin tanınmışlığını iptal etme kararını öğrenmiş olmaktan derin üzüntü duyuyoruz. Diğer camilerimizin de tanınması için beklerken bu karar bizde daha büyük bir hayal kırıklığı meydana getirmiştir.

Geçtiğimiz ocak ayından itibaren Bakan zaten bu kararı verdiğini ve bu kararını İstihbarat birimlerinin bir raporuna dayandırdığını ifade etmiş, aynı istihbari kaynaklar ise basın açıklamasıyla bakanı yalanlamış ve dayanağının tutarsız olduğunu ifade etmişti.

Daha önce alınmış bu kararın bugün ileri sürülen gerekçesi kesinlikle objektif ve ciddi argümanlara dayanmamakla birlikte, basına yansıyan bazı ifadelerin ise Beringen Fatih Camii tarafından gönderilen mektubun içeriğini kesinlikle yansıtmamaktadır.

Bir caminin tanınması hükümet kararı ile gerçekleştiğine göre, hukuk devleti ilkesi gereği bu tanınmışlığın iptali de hükümet kararıyla olması gerekir.

Sonuç olarak ülkemizin makul siyasetçilerinin bu haksız karara karşı sorumluklarını alarak gereken tepkiyi vereceklerine samimiyetle inanıyoruz.

Belçika Diyanet Vakfı


Persbericht

Wij betreuren de beslissing van minister Liesbeth HOMANS om de intrekking van de erkenning van Fatih moskee in Beringen. Terwijl we nog op de erkenning van andere moskeeën wachten, is deze beslissing nog meer teleurstellend.

We herinneren eraan dat de minister reeds had besloten om de erkenning in te trekken op basis van een rapport van de Staatsveiligheid, maar deze laatste heeft de minister tegengesproken.

De reeds genomen beslissing bevat geen objectieve en geen bezwarende argumenten zoals die vandaag beweerd worden. De getuigenissen die verschenen zijn in de pers weerspiegelen niet de inhoud van de brief.

De erkenning van een moskee is gebaseerd op een beslissing van de overheid en de terugtrekking moet eveneens een beslissing van de overheid zijn.

Wij zijn van oprechte mening dat de redelijke politici van ons land hun verantwoordelijkheid gaan nemen en zullen reageren op deze ongegronde beslissing.

Diyanet van België

 

Communiqué de presse

Nous sommes au regret d`apprendre la décision de la Ministre Liesbeth HOMANS de retirer la reconnaissance de la mosquée Fatih de Beringen. Cette décision est encore plus décevante alors que nous attendions la reconnaissance d`autres mosquées.

Nous rappelons que la Ministre avait déjà décidé de retirer cette reconnaissance en janvier dernier en se basant sur un rapport de la Sûreté de l`Etat que ce dernier avait d`ailleurs contredit par communiqué.

Aujourd`hui nous constatons que la justification avancée ne repose sur aucuns arguments objectifs et sérieux. Par ailleurs les propos évoqués dans la presse ne reflètent absolument pas le contenu du dit courrier envoyé par la mosquée.

En fin il y a lieu de rappeler que la reconnaissance d`une mosquée repose sur une décision du gouvernement et, par respect au principe de l`Etat de droit, son retrait doit aussi faire l`objet d`une décision du gouvernement.

Nous croyons sincèrement que les femmes et hommes politiques raisonnables de notre pays prendrons leurs responsabilités et réagiront face à cette décision totalement injuste.

Diyanet de Belgique

Son Haberler

Hits: 8732 Visitors: 3169
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.