Haberin yayım tarihi
2008-10-17
Haberin bulunduğu kategoriler

Lanjri:Echte mannen durven papa zijn...

"Touroperators die vakanties promoten waar kinderen niet welkom zijn in hotels omdat mensen zich ergeren aan kinderen in het zwembad. Dat is hallucinant. En die zaak met de kribbe in Mechelen... Het lijkt wel of de onverdraagzaamheid tegenover kinderen hand over hand toeneemt. Kinderen hebben evenveel rechten als alle andere burgers. Kinderen moeten zelfs voorrang krijgen."

CD&V-senator Nahima Lanjri is behoorlijk in haar wiek geschoten over de negatieve berichten in verband met kinderen. Vandaar dat ze versneld naar buiten komt met een resem voorstellen, gebundeld onder het motto 'Voorrang voor kinderen'.
 
"Die moeten de combinatie arbeid en gezin beter op elkaar afstemmen en gezinnen een duwtje in de rug geven. De overheid moet het voor alle ouders financieel mogelijk maken om kinderen te krijgen en op te voeden. Dat is héél erg duur. Volgens een studie van de Gezinsbond bedragen de minimumkosten van een kind tussen zijn geboorte en zijn 25 jaar momenteel gemiddeld 424 euro per maand, voor een gezin met een netto basisgezinsinkomen van 1.840 euro per maand. Kinderen opvoeden brengt praktische vragen met zich mee en vaak ook financiële kopzorgen", zegt Nahima Lanjri.
 
Sommige van haar voorstellen zijn een uitwerking van wat in het federaal regeerakkoord staat, andere zijn nieuw. Zo pleit zij onder meer vurig voor de uitbreiding van het ouderschapsverlof, dat nu door heel wat vaders niet wordt opgenomen. "Echte mannen durven ook papa zijn. Zelfs een premier. De Finse eerste minister Paavo Lipponen bijvoorbeeld, heeft zijn vaderschapsverlof van 18 dagen helemaal opgenomen." 
  
8 Voorstellen

1. Vereenvoudigen

Een overweldigende meerderheid (79 procent) van wie een beroep doet op specifieke maatregelen van loopbaanonderbreking bestaat uit vrouwen. CD&V streeft naar meer evenwicht. Vele mensen vinden hun weg niet in de vaak ingewikkelde verlofstelsels. In september gaan we samen met experts en sociale partners proberen meer duidelijkheid te scheppen in die stelsels.
 
2. Moederschapsverlof

20 weken moederschapsverlof voor werkneemsters ipv 15 nu
Minstens twee weken op te nemen voor de bevalling.
 
3. Vaderschapsverlof

Vijftien dagen verlof bij de geboorte van een kind ipv 10 nu.
Verlenging in geval van vroeggeboorte of complicaties bij moeder of kind
In Slovenië krijgen vaders 15 dagen verlof, in Finland 18 en in Noorwegen zelfs 30.
 
4. Adoptieverlof

'Hechtingsverlof' van zes weken, los van de leeftijd van het kind. Nu krijgen de ouders elk zes weken voor kinderen jonger dan drie, vier weken voor kinderen tussen de drie en de acht en niets als het geadopteerde kind ouder is dan acht.
 
5. Ouderschapsverlof


CD&V wil dit verlof, volledig betaald door de RVA, uitbreiden:

Eén jaar voor vader en moeder samen (nu drie maanden voor elk)
Drie maanden voor zowel vader als moeder
Vijf maanden naar keuze op te nemen door één van de ouders én een bonus van één maand extra indien beide ouders hun verlof opnemen
tot de kinderen 18 zijn (nu tot zes jaar).
Voor alleenstaande ouders heeft Lanjri een apart wetsvoorstel klaar: acht maanden ouderschapsverlof met een verhoogde premie van minstens 1.300 euro. Momenteel zijn er 581.677 alleenstaande ouders onder wie 421.781 moeders.
 
6. Kinderopvang

Korting: buitenschoolse kinderopvang is nu grotendeels fiscaal aftrekbaar maar Lanjri onderstreept dat wie te weinig inkomsten heeft en geen belastingen betaalt, een korting moet krijgen. Die korting zou dan overeenkomen met het bedrag dat andere ouders via hun belastingen terugkrijgen.
 
7. Kinderbijslag

Automatische welvaartsaanpassing bovenop de indexering. Sinds 1980 zijn de gemiddelde lonen meer dan verdubbeld (maal 2,2). De kinderbijslagen stegen in dezelfde periode met een factor 1,73.

Kinderbijslag voor zelfstandigen moet worden gelijkgeschakeld met die van werknemers.
geboortepremie voor zelfstandige moeders moet omhoog tot 1.100 euro.

 
8. Fiscale aftrek


Belastingaftrek voor de enige eigen woning: voortaan rekening houden met het aantal kinderen dat de belastingplichtige ten laste heeft op het moment dat de belastingaftrek gebeurt. En niet meer volgens het aantal kinderen dat men had bij het afsluiten van de lening, zoals nu het geval is.

Aftrek van 70 euro per kind ten laste.

Dit artikel is verschenen in Gazet van Antwerpen van 22 augustus 2008. Geschreven door Dirk Castrel.
 

Son Haberler

Hits: 5444 Visitors: 3039
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.