Haberin yayım tarihi
2012-09-18
Haberin bulunduğu kategoriler

Persbericht: Het Executief van de Moslims van België

Persbericht

Brussel, 17 september 2012

Het Executief van de Moslims van België (EMB) betreurt ten zeerste de verspreiding van de islamofobe film « De onschuld van de moslims», die chaos creëert overal ter wereld.

De vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel recht in een democratie, maar moet met intelligentie toegepast worden; en provocatie en aanzet tot haat moeten vermeden worden.

Men kan begrijpen dat sommigen zich gekwetst voelen door het lasterlijke karakter van de film ; maar dit verrechtvaardigt uiteraard geenszins het geweld waarbij zelfs mensenlevens te betreuren zijn.

Het EMB nodigt alle Belgische moslimburgers uit hun kalmte te behouden, en niet te reageren op deze provocatie.

Geweld leidt tot geweld, en gaat in tegen de inspanningen van burgers van goede wil die werken voor de vrede en de dialoog tussen volkeren en culturen.

Het EMB herinnert ook aan het belang te werken aan een maatschappij gebaseerd op het respect van de diversiteit en het samenleven.

Semsettin UGURLU

Voorzitter

 ****************************************************

Communiqué de presse 

Bruxelles, le 17 septembre 2012

L’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) regrette amèrement la diffusion du film islamophobe « L’innocence des musulmans », ayant mené à des scènes de chaos à l’échelle mondiale.

La liberté d’expression est un droit fondamental en démocratie, mais il doit être exercé avec intelligence, en évitant toute provocation inutile et incitation à la haine envers autrui.

Même si l’on peut comprendre que certaines personnes se soient senties heurtées par le caractère injurieux et blasphématoire du film, cela ne justifie en aucun cas les actes de violence et d’atteinte à la vie humaine qui en ont suivi.

Aussi, l’EMB invite tous les citoyens belge de confession musulmane à  garder leur calme et ne pas répondre à ce type de provocation.

La violence engendre la violence et nuit aux efforts fournis par les personnes de bonne volonté qui œuvrent pour la paix et le dialogue entre les peuples et les cultures.

Enfin, l’EMB rappelle l’importance de participer à la construction d’une société basée sur le respect de la diversité et du vivre ensemble.

Semsettin UGURLU

Président

Son Haberler

Hits: 9479 Visitors: 3225
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.