Haberin yayım tarihi
2006-10-20
Haberin bulunduğu kategoriler

Prof.Dr.Ahmet Akgündüz'den Müslümanlara önemli mesajlar.

Kadir Gecesi münasebeti ile Houthalen'e davet edilen Roterdam islam Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Akgündüz yaptığı konuşmasında günümüzde İslama yönelik şüphe uyandıracak tartışmalara dikkat çekerek "Kur'an Hükümlerinin değişmezliği ve eskimezliğini anlattı ve bu doğrultuda bazı uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz'ün konuşmasından kesitler:

Son yıllarda İslamın beşeriyete getirdiği itikadi, ahlaki ve hukuki hükümleri tartışılıyor. Birileri tarfından İslama yönelen gönüllere bir kısım şüpheler ve terettütler sokulmak isteniyor. Bu şüphe ve terettütlerin başında gelenler, sanki 1400 sene önce gelen İslamın ahlaki ve hukuki hükümlerinin, bu asrın modern hayat tarzına uymayacağı şeklindeki basit değerlendirmelerdir. Yani bir kısım İslamı eksik bilenlere göre, İslamiyetin inanç esaslarını alacağız, amma 1400 sene önce beşeriyete getirdiği ahlaki ve hukuki hükümleri ve esasları asrımıza uymadığı gerekçesiyle ya terkedeceğiz veya kendimize göre yeni yorumlara tabi tutacağız.
 
Üzülerek ifade edelim ki, islamın hukuki ve ahlaki prensiplerini doğru dürüst idrak edemeyen bir kısım din alimleride bu şüphelere ve tereddütlere haklılık kazandıracak tavır sergilemektedirler.
 
Bizler bu sebeple "Değişim sürecinde İslam ve unutulmaması gereken gerçekler" başlığı altında yapılan yapılan tartışmalarda bir konunun altını net bir şekilde çizmeye çalışıyoruz. "  İslamiyet eskimeyen gerçekler bütünüdür. Kur'an-ın Hükümleri, insana ait sistemlerle mukayese edilemez ve İslamın hükümleri zamana göre değişmez"
 
İslamiyette insana Allah'ın mahluku muhterem ve aziz bir varlık olarak bakılır. Yunus'un "Yaradılanı severiz, Yaradandan ötürü" şeklindeki espirisi, özellikle yükselme devirlerinde çok açık bir şekilde İslam Hukukuna hakim olan espiridir. Örneğin batı dünyasında hayvan hakları kavramı 19. asrın son çeyreğinde gündeme gelmişken ve Birleşmiş Milletler hayvan Hakları Bildirisini 1948'de kabul etmişken, aynı esaslar ve hatta daha ilerideki bazı kaideler Osmanlı Kanunnamelerinde ilk dönemlerden beri yer almış bulunmaktadır.
 
Kur'an'ın düsturları ve kanunları, ezelden geldiğinden, ebede gidecektir. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkum olacak cinsden hükümler değildir. Daima gençtir. Kuvvetlidir.
 
Toplum hayatının oluşumu karşılıklı yardımlaşmadan doğar. İnsanların her sahada ilerlemesine engel olan isyanlardan, ihtilallerden ve anlaşmazlıklardan meydana gelen felaketlerin ilacı karşılıklı yardımlaşmadır. Zira, insanlar gerek fikri kapasite açısından ve gerek bedeni ve mali güç açısından birbirinden farklı yaratılmışlardır. Kuvvetlileride vardır, zayıfları da.Toplum düzenini koruyan intizam ve asayişin en büyük şartı ise, insanların bu iki tabakası arasında boşluk kalmaması ve sosyal dengenin korunmasıdır. Bu tabakaların birbirinden uzaklaşmaması ve kopmaması gerekir. Tabakalar arasında yakınlaşmayı temin eden en önemli faktör ise karşılıklı yardımlaşmadır.
 
Bugün memleketimizde uygulalan medeni hukuk sistemi büyük ölçüde İsviçre kanunları esas alınarak yapılıyor. Halbuki İsviçre'de örneğin çocukları öldüğünde miras konusunda mağdur olan "Anne-Baba'ların haklarını koruyan yeni kanun 1400 sene önce İslama göre bir temel hak olarak düzenlenmiş ve Batılılar ancak bugün bu İlahi adalet ve hukukun farkına vararak, sadece İslam'da 1400 sene önce uygulamaya başlanan bir konuda yeni bir uygulamaya başlamışlardır. Bizler ise daha önce yüzyıllarca uygulanan bir kanundan önce vazgeçmiş ve daha sonra Batılılar uyguluyor diye yine sahip çıkmışızdır. Bu durum üzerinde çok düşünülmesi gereken çok hazin bir örnektir.
 
Bu asırda bilen bilmeyen herkes İslamiyet, değişim ve benzeri mevzularda söz söylemekte ve kalem oynatmaktadır. Bizlerin yapacağı şey şudur: Kimse "ayranım ekşidir"demez. Fakat bilsinler ki, biz tadmadan almayacağız. Kur'an'ın mihengine vuracağız. Eğer altın çıkarsa kabul edeceğiz. Eğer bakır çıkarsa bedduayı da arkasına ilave edip sahibine iade edeceğiz.
 
 
 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.