Haberin yayım tarihi
2007-05-17
Haberin bulunduğu kategoriler

Sanayi ve Akademi işbirliklerinin ilk adımı Tur&Bo'da atıldı..

TÜBİTAK ve TuR&Bo-ppp (Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları Kamu - Özel Kesim Ortaklığı) tarafından 16 Mart 2007 Çarşamba günü AB 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) Sanayi – Akademi Ortaklığı (IAPP) Çağrısı kapsamında Türk ve Avrupalı Sanayi ve Akademi temsilcileri ile Avrupa Komisyonu yetkilileri bir araya geldi. Brüksel'deki Tur&Bo-ppp ofisinde düzenlenen "Sanayi – Akademi İşbirliği ve Ortaklığında Başarıya Giden Yol Bilgi Günü"nde, toplam bütçesi 38,5 Milyon Avro olan 7.ÇP Sanayi - Akademi işbirlikleri proje desteği çağrısı ile ilgili bilgi verildi ve katılımcılar arasında proje fikirleri oluşturuldu. Oluşturulan proje fikirleri 31 Mayıs 2007 tarihinde kapanacak olan 7.ÇP Sanayi Akademi İşbirliği ve Ortaklığı çağrısında sunulacak.
 
TuR&Bo-ppp direktörü F. Mehmet GÖKGÖZ yaptığı açılış konuşmasında; TURBO ve kurucu kurumları olan TOBB, TÜBİTAK, KOSGEB ve TESK'i tanıtarak, Türkiye'nin son yıllardaki Ar-Ge atılımı hakkında bilgi aktardı. Sanayi-Akademi işbirliklerinin kritik önem taşıdığını vurgulayan GÖKGÖZ, 7ÇP ile bu alana ciddi oranda destek verileceğini, bu çerçevede TuR&Bo'nun Türkiye ile Avrupa arasında köprü görevi yaptığını belirtti.
 
GÖKGÖZ'ün ardından söz alan Avrupa Komisyonu Araştırma Genel Direktörlüğü Proje Yöneticisi Graham WILKIE, Sanayi ve Akademi Kuruluşları arasında kurulacak ortaklıkların sürekliliğine dikkat çekerek ortaklıkların öncelikle yurt içinde kurulmasının ve ardından yurt dışındaki kuruluşlarla bağlantıya geçilmesinin önemine değindi. Sanayi – Akademi İşbirliği'nde oluşturulan projelerin uluslararası işbirliğine açık olduğunu belirten WILKIE, bu yıl 38,5 milyon Euro olan çağrı bütçesinin önümüzdeki dönemde arttırılabileceğini vurguladı. Özellikle, sanayi – akademi arasındaki bilgi paylaşımı ve sektörler arası personel değişimin uzun süreli işbirliği kurulması için vazgeçilmez koşul olduğunu söyleyen WILKIE, toplantıya katılan Türk ve yabancı temsilcilerin proje fikirlerini ilgiyle dinleyerek önerilerde bulundu.
 
Daha önce bu alandaki projelerde yüksek bir başarı sağlamış olan İrlanda'dan proje örneklerinin de paylaşıldığı programa TÜBİTAK 7.ÇP Ulusal Koordinasyon Ofisi uzmanları da proje hazırlama ve sunma konusunda uygulamalı eğitim verdi. Türkiye'den 10 üniversite, sanayi kuruluşu ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı etkinliğe başta Almanya, Belçika, İngiltere, İrlanda, İspanya, ve İsviçre olmak üzere diğer ülkelerden de 15 kuruluş katıldı.
 
Sanayi-Akademi işbirliği alanında birçok proje işbirliğinin başlamasına zemin hazırlayan etkinlik, aynı zamanda Türkiye'nin araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesi ile ilgili Avrupa'daki farkındalığın yükselmesine katkıda bulundu.
 
 
EDİTÖRE NOT: 

TuR&Bo-ppp
 
Turkish Research and Business Organisations  - Public Private Partnership
Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları Kamu - Özel Kesim Ortaklığı 
  
TOBB, TÜBİTAK, KOSGEB ve TESK tarafından Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (ppp) şeklinde kurulan Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları (TURBO) Ofisi 2004 yılının Mart ayında Brüksel'de faaliyetine başlamıştır. TURBO, Avrupa Birliğinin Lizbon stratejisi kapsamındaki bilim, teknoloji ve özel sektöre yönelik programlarında Türkiye'nin başarısının en yüksek noktaya varmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.
 
TURBO, 22 ülkenin Brüksel konuşlu Ar-Ge İrtibat Ofislerinin oluşturduğu ve üyesi olduğu IGLO bünyesindeki etkinliklerde aktif görev alarak sekreteryaya seçilmiş, halen Eğitim, Araştırmacıların Serbest Dolaşımı ve Güvenlik  Çalışma Gruplarında liderliği yürütmektedir. Ofis çalışmaları 3 ana stratejik hedefe yönelik olarak sürdürülmektedir.
 
Bilgilendirme ve iletişim bağlamında Ofis, Brüksel'de düzenlenen toplantı, konferans, bilgi günü, seminer vb. faaliyetlere katılarak ilk elden bilgi toplamakta, benzeri faaliyetler düzenleyerek Türk araştırma ve iş dünyası hakkında Avrupa'da farkındalık oluşturmakta, işbirlikleri kurmaktadır. Bu çerçevede 7.Çerçeve Programı'yla alakalı ortaklık duyuruları Türkiye Araştırma Alanı'yla paylaşılmaktadır.
 
Danışmanlık ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde TURBO, proje ortaklıkları oluşumunda araştırmacılara ve KOBİ'lere rehberlik etmekte, IGLO ofisleriyle işbirliği yaparak eğitim seminerleri düzenlemektedir. Bu çerçevede 2006 yılında Brüksel'de IGLO üyeleriyle işbirliği halinde 2 eğitim etkinliği düzenlenmiş ve 40 kişiye ulaşılmıştır.
 
İşbirliği ve lobi çalışmaları Ofisin 2006 ve 2007 yıllarında en çok yoğunlaştığı hedeftir. Bu çerçevede, AB Komisyonu yetkilileri plan dahilinde ziyaret edilerek işbirliği alanları belirlenmekte ve girişimlere destek istenmekte, 12-13 Şubat 2007 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "7. Çerçeve Programı Türkiye Forumu: Ulusal Açılış Konferansı", 6–7 Aralık 2006 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen "AB 7. Çerçeve Programı Türkiye Forumu" veya 29-30 Ocak 2007 tarihlerinde İstanbul'da yapılan "Avrupa Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Konferansı" örneklerinde olduğu gibi kurucu kurum faaliyetlerine planlama ve yabancı konuşmacı temini desteği verilmekte, AB Komisyonu'yla yürütülen 7.Çerçeve Programı Eylem Planı görüşmelerine katılım sağlanmakta ve idari destek verilmektedir. Ayrıca, TURBO-ppp içinde ülkemizden katılımcı kuruluş bulunan Çerçeve Programı için konsorsiyum oluşturma ya da halen yürütülmekte olan Çerçeve Programı projelerinin toplantılarına ev sahipliği yapmaktadır. Ofis ayrıca Güneydoğu Avrupa ülkelerine yönelik kurulan NIROC isimli Ar-Ge işbirliği ağının başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. 
  
7.ÇP SANAYİ – AKADEMİ ORTAKLIĞI ÇAĞRISI – IAPP
 
7.ÇP Kişiyi Destekleme Özel Programı kapsamındaki IAPP alanında sanayi – akademi ortaklığında geliştirilecek araştırma projeleri ve eğitim programları desteklenecektir. Sanayi – Akademi ortaklığında gerçekleştirilecek personel değişimi, deneyimli mühendis/araştırmacıların istihdam edilmesi, toplam bütçenin %10'una kadar ekipman alımı, iletişim ağlarının kurulması, çalıştay ve konferansların düzenlenmesi için Avrupa Komisyonu tarafından 38,4 Milyon Avro, bu çağrı kapsamında hibe destek olarak projelere verilecektir. 
   

Son Haberler

Hits: 9436 Visitors: 3221
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.