Haberin yayım tarihi
2007-07-16
Haberin bulunduğu kategoriler

Şeref Erkayhan:Yeni Göç Yasasında ayrımcılık yasallaştırılıyor..

Basın Bildirisi
 
Federal Almanya'nın 250 kelimelik uyum politikası.....

Ayrımcılığı yasalaştıran Göç Yasası'nı savunan Almanya'yı Avrupa Konseyi uyardı....
 
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği tarafından Strasbourg'da yayımlanan raporda  aile birleşimi konusuna da değinilerek, aile birleşiminin yabancıların topluma uyumlarını kolaylaştırıcı bir önlem olduğu belirtildi. İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak yayımlanan  rapor için tıklayınız:  http://www.coe.int/t/commissioner/
 
Konuyu değerlendiren Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Başkan Yardımcısı Şeref Erkayhan, "Avrupa Konseyi, bu alanda Almanya'dan Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi normlarına uymasını talep ederken, Almanya yeni Göç Yasası ile insanları sınıflandırmakta ve aile birleşiminin ayrımcı bir yasa ile güçleştirmektedir." dedi. Erkayhan şöyle devam etti:
 
"Federal Almanya'da Hükümet uyum poltikasını, dünyanın her köşesinde kolaylıkla öğrenilebileceğini iddia ettiği 250 kelimelik Almanca bilgisine indirgemiştir. Oysa ciddi bir uyum politikası toplumun her kesimini kucaklamalı, göçmenleri toplum için zenginlik olarak algılayarak, çok kültürlü bir toplumun avantajlarını öne çıkarmalı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile kararlıkla mücadele etmeli ve toplumun küçümsenmeyecek bir bölümünü oluşturan göçmenlere yerel seçimlerde oy hakkı vermelidir. Çifte vatandaşlığı engelleyen, vatandaşlık testlerini sadece Müslümanlar'a uygulayan Almanya, uyum politikalarında samimi değildir.
 
Hükümet bir yandan Uyum Zirveleri düzenleyip, Ulusal Uyum Planı çerçevesinde göçmenler ile birlikte çalışırken, diğer yandan göçmenleri ilgilendiren yasaları onların fikirlerini dikkate almadan sertleştirmiştir. Göç Yasası'nın 2. Uyum Zirvesi'nden kısa bir süre önce kabul edilmesi, hükümetin Uyum Zirvesi ve Ulusal Uyum Planı'ndaki samimiyetsizliğini gösterirken, bu olay zirvenin inandırıcılığının yitirmesine de neden olmuştur."
 
Uyum Zirvesi'ne yönelik tartışmalara da açıklık getiren Erkayhan, şöyle devam etti:
 
"Almanya Türk Toplumu ve diğer Türk çatı örgütleri, Göç Yasası'nın yeniden gözden geçirilmesi ve bazı maddelerin değiştirilmesi yönündeki taleplerine Federal Hükümet tarafından cevap gelmemesi üzerine, göç yasa tasarısını protesto etmek ve kamuoyunun ilgisini bu noktaya çekmek için Uyum Zirvesi'ne katılmamışlardır.
 
Almanya Türk Toplumu ve diğer Türk çatı örgütleri aldıkları bu ortak kararlarında yalnız değildirler. Alman Sendikalar Birliği (DGB), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Birlik 90/Yeşiller Partisi yanı sıra, Protestan Kilisesi de, Türk çatı kuruluşlarının Göç Yasası'nı protesto etmek için Uyum Zirvesi'ne katılmama kararları ile gösterdikleri tepkiyi anlayışla karşıladıklarını açıklamışlardır.
 
Göç Yasası'na yönelik eleştirliler Uyum Zirvesi'nden iki gün önce değil, bir sene önce yapılan ilk uyum zirvesinde de TGD tarafından dile getirilmiş, yeni bir Göç Yasası'nın içeriğine yönelik yapıcı öneriler o tarihten bu yana belli aralıklarda iletilmiştir. Bu öneriler yeni Göç Yasası'nın tamamen değişmesine yönelik değil, bazı noktalarda yeniden düzenleme yapılmasına yönelik olmuştur. Ancak, maalesef bu öneriler dikkate alınmamıştır.
 
Vatandaşlık yasasında sadece anne ve babası Almanya'da doğan yabancıların doğrudan Alman vatandaşlığına geçebilmeleri gibi değişikliklerin yapılmasına yönelik planlarına karşı hükümeti şimdiden uyarma gereği duyuyoruz. Böyle olası bir değişikliğin Almanya Türk Toplumu tarafindan kabul edilmesi imkansızdır.
 
Ulusal Uyum Planı'nın ve Uyum Zirvesi'nin oluşumda önemli bir rol oynayan Bakan Böhmer, Türk kuruluşlarının Uyum Zirvesi'ni protesto etmelerini yeterince ciddiye almamış görünmektedir. Bakan Böhmer, Türk kuruluşlarının zirveye katılmayacaklarını açıklamalarını eleştirmek yerine, tüm kuruluşların katılımını nasıl sağlayabileceğini düşünmeli ve buna yönelik politikalar üretmelidir. Almanya Türk Toplumu uyum politikasının şekillendirilmesinde dün olduğu gibi bugün de sorumluluk almaya hazırdır. Atılacak akıllı adımlar ile son bir iki yıl içinde filizlenen ortak çalışmalar ve yakınlaşma süreci kopmadan devam etmelidir.
 
Almanya Türk Toplumu zorla evliliklere kesinlikle karşıdır ve zorunlu evliliklerin önlenmesine yönelik her türlü çalışmada sorumluluk almaya hazırdır. Fakat Almanya'ya gelmeden önce Almanca öğrenilmesini yasalar ile şart koşmanın zorla evlilikleri önlemesi söz konusu değildir. Hükümet zorla evlilik konusunu göç yasasını sertleştirmek için kullanıyor görünmekte ve samimi olmayan bir tutum sergilemektedir.
 
Almanya'ya gelecek insanlarımızın kendilerini ifade edebilmeleri için Almanca'yı öğrenmeleri şüphesiz son derece önemlidir. Almanya Türk Toplumu aile birleşimi çerçevesinde, Almanya'ya gelecek vatandaşlarımızın süratle Almanca öğrenebilmeleri için işbirliği yapmaya hazır olduğunu her zaman dile getirmiştir. Fakat Göç Yasası'na konulan, bulunulan ülkede Almanca öğrenme zorunluluğu, lisan bilgilerinin sınav ile teyid edilmesi gerekliliği ve bunun vize için ön şart yapılması, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin "Evlenme ve Aile Kurma Hakkı"na ilişkin 16. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması" başlıklı 8. maddesi ile "Evlenme Hakkı" başlıklı 12. maddesine aykırıdır.
 
Aile birleşimi kapsamında Almanya'ya gelecek Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Güney Kore ya da Japonya gibi ülkelerden gelenlere uygulanmayan temel düzeyde Almanca bilme şartının Türklere uygulanması, ayrımcılık niteliği taşımakta ve bu ayrımcılık Türk toplumunda büyük bir rahatsızlık yaratmaktadır. 

Erkayhan, sözlerini TGD'nin samimiyetini vurgulayarak bitirdi:
 
Ayrımcılık potansiyeli taşıyan bir kanunu eleştirmeyi uyumu istememekle eş değer görmek doğru değildir. Almanya Türk Toplumu elbette ki Uyum Zirvesi'nde sorunların karşılıklı konuşulurak çözülmesinden yanadır. Kenan Kolat, Berrin Alpbek, Eren Ünsal ve Şeref Erkayhan'ın calışma gruplarına katılıp, Ulusal Uyum Planı'nın oluşmasında aktiv görev almaları, Almanya Türk Toplumu'nun bu konudaki samimiyetinin kanıtıdır.
 
Karlsruhe, 14.7.2007 

Bankverbindung:
Deutsche Bank Hamburg
# 65 16710 Ÿ BLZ 200 700 00
stellvertr. Bundesvorsitzender
Genel Başkan Yardimcisi
Şeref Erkayhan
Erbprinzenstr. 29a Ÿ 76133 Karlsruhe
( 0177 / 87 54 573 Ÿ seref.erkayhan@tgd.de 
 
Türkische  Gemeinde  in  Deutschland
Almanya Türk Toplumu
Bundesgeschäftsstelle / Genel Merkez
Tempelhofer Ufer 21, 10963 Berlin
( 030 / 624 31 20 Ÿ Fax: 030 / 61 30 43 10
http://www.tgd.de Ÿ Mail: info@tgd.de 
 

Son Haberler

Hits: 9436 Visitors: 3221
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.