Haberin yayım tarihi
2015-06-19
Haberin bulunduğu kategoriler

SONJA CLAES: KURBAN KESİMİ TEK TARAFLI BİR KARARLA YASAKLANAMAZ.

Flaman Bakanı Ben Weyts`in sorumlu olduğu komisyonda kurban kesimi ve bakanın tek taraflı aldığı kararın görüşüldüğü bildirildi.

Parlamentoda kurban kesimi ile alakalı komisyonda CD&V partisi adına üye olan milletvekili Sonja Claes toplantı ile ilgili yorumda bulunarak, kurban kesimi meselesinin tek taraflı kararlarla yasaklanamayacağını belirtti.

Milletvekili Sonja Claes bakan Ben Weyts`e bir çağrıda bulunarak, kalıcı bir çözümün Müslüman toplumun temsilcileri ve konu ile alakalı tarafların istişare ve uzlaşması ile mümkün olabileceğini hatırlattı.

Claes komisyon toplantısı sonrası yaptığı açıklamada:``CD&V partisi olarak Bakan Ben Weyts`in aldığı tek taraflı kararı gözden geçirmesi tavsiyesinde bulunduk. Karar öncesinde Müslüman toplumu ile dialog kurmamasını tasvip etmediğimizi özellikle vurguladım. Ayrıca bu kararın hükümet ortakları tarafından destek görmediğini kamuoyunun bilmesini isterim.

Bizler demokratik bir sistem içersinde yaşıyoruz. Ülkemizde azınlık ve farklı inançlara mensup topluluklarında yaşadığını ve onlarında bazı haklara sahip olduklarını bilmek gerekir. Şu net bir şekilde bilinmelidir ki; karar bakanın kendi insiyatifi ile alınmıştır ve geçiş süreci dahi öngörmediği için birçok sıkıntıya yol açacaktır. Bu konudaki net tavrımızı bir basın bildirisi ile kamuoyuna açıklayacaız``

Milletvekili Sonja Claes`ın görüş ve önerileri aşağıda yer almaktadır.

KAN ENKEL IN OVERLEG

Minister Weyts besliste enkele weken geleden eenzijdig om ritueel slachten naar aanleiding van het islamitische Offerfeest enkel nog toe te laten in erkende slachthuizen. Hij zou geen tijdelijke slachtvloeren meer erkennen. Een werkwijze die de voorbije jaren tot tevredenheid van zowel de moslimgemeenschap als de gemeentebesturen werd toegepast, met maximaal respect voor het dierenwelzijn. Noch de moslimgemeenschap, noch de regering werden bij deze beslissing betrokken. Vlaams parlementslid Sonja Claes roept de minister op om zijn beslissing te herzien: “Een dergelijke beslissing over het belangrijkste feest van de moslimgemeenschap zonder consensus en zonder concrete oplossingen voor de slachtcapaciteit die wegvalt, is de chaos zelf creëren.” Ze vraagt de minister om een jaar uitstel en die tijd zinvol te besteden aan overleg en het waarborgen van de nodige capaciteit.

Het Offerfeest is het belangrijkste religieuze feest voor de moslimgemeenschap. Het slachten van een schaap of rund maakt er wezenlijk onderdeel van uit. De islam voorziet in alternatieven, maar het dierlijk offer is nog steeds een diepgeworteld gebruik.

Onze slachthuiscapaciteit is niet voorzien op de toevloed van 26.000 extra dieren op die dag. Om die reden werd al jaren gewerkt met erkenningen voor tijdelijke slachtvloeren, iets wat zowel betrokken gemeentebesturen als moslimgemeenschappen positief evalueren. Deze praktijk riep meteen ook een halt toe aan sluikslachtpraktijken.

Mede om die reden drong CD&V er altijd op aan om de Europese richtlijn aangaande onverdoofd slachten te implementeren in nauw overleg met de moslimgemeenschap. Een dergelijke wijziging in een diepgewortelde traditie leg je niet van bovenaf op, zelfs met dierenwelzijn als terecht argument.

Sonja Claes: “Dit is geen thema dat zich leent tot politiek opbod. De minister moet inzien dat een vingerknip niet volstaat om tot werkbare oplossingen te komen. Hij moet handelen in dialoog met lokale besturen en de moslimgemeenschap, en zorgen voor voldoende capaciteit. Tenzij hij ervoor wil zorgen dat sluikslachten terug de norm wordt, natuurlijk. Maar dat het dierenwelzijn daarmee gebaat is, lijkt me weinig aannemelijk.”

Hans KNOP

Persverantwoordelijke CD&V-fractie | Vlaams Parlement - 1011 Brussel

T 02 552 43 28 | F 02 552 44 46 | M 0495 25 29 99| E hans.knop@vlaamsparlement.be

Son Haberler

Hits: 6234 Visitors: 3067
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.