Haberin yayım tarihi
2007-06-04
Haberin bulunduğu kategoriler

TGD:"İslam Forumu" programına yönelik önerilerde bulundu..

Basın Bildirisi
 
Almanya Türk Toplumu ZDF ve HR'e  „İslam Forumu" programına yönelik önerilerde bulundu
 
Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Başkan Yardımcısı Şeref Erkayhan, Almanya'nın İkinci Devlet televizyonu ZDF'in Genel Müdürü Prof. Markus Schächter ve Hessen yayın kuruluşu HR'in Genel Müdürü Dr. Helmut Reitze'ye birer mektup göndererek, ZDF'nin internet sayfasında yayınlanacak olan „İslam Forumu" programına yönelik öneriler sundu.
 
„İslam Forumu" isimli programın içerik yayın takviminin temmuz başında netleşmesi bekleniyor. Bilindiği gibi kısa bir süredir yine Federal Almanya yayın kurumlarından SWR de „İslam Konuşması" adlı programı SRW-Internet sayfalarından ses kaydı olarak dinleyicilere sunmaktadır.
 
ARD ve ZDF Medya Komisyonu'nun 5 haziran'da Mainz'ta yapacağı panel öncesi her iki genel müdüre birer mektup gönderen Erkayhan, bu programın internette değil, televizyonda yayınlanarak geniş kesimlere ulaşması gerektiğini bildirdi. Erkayhan mektubunda şu konulara değindi:
 
„Ayda bir kez sunulan bir programın güncel olayları zamanında yorumlaması güçleşmekte ve ayrıca şu anki uygulamada program sadece interneti kullanabilen dinleyicilere ulaşılabilmektedir.
 
Almanya'da ARD, ZDF gibi televizyon kanallarının da içinde olduğu devlet radyo ve televizyon kurumları, program şartnamelerine göre kamuya hizmet etmek ile yükümlüdür. Bu hizmet bir ülkedeki toplumun tüm üyelerini kapsamaktadır. Bilindiği gibi, Federal Almanya'da sayıları yaklaşık 3,5 milyonu bulan Müslümanlar Almanya toplumunun ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadırlar. Bu sayının 2.7 milyonunu ise Almanya-Türkleri oluşturmaktadır. Devlet medya kuruluşlarının gelirlerinin (GEZ) küçümsenmeyecek bir bölümünü Müslümanlar'dan  elde etmekte, sadece Almanya Türkleri yılda 120 Milyon EUR radyo ve televizyon harcı ödemektedirler.
 
Yıllarca Müslümanların kültürel gereksinimlerini dikkate almayan ve ücretlerini tahsil etmelerine rağmen onlara hizmet vermeyen yayın kurumlarının, bu konuyu gecikmiş olarak gündeme alması olumlu olmakla birlikte, bunu ayda bir kez ve 4 veya 5 dakikalik internetten sunulan bir program ile geçiştirmesi, baştan savma bir tutumdur ve samimi olmadığı izlenimi vermektedir. Almanya Türk Toplumu, ARD, ZDF ve eyalet kanalları yetkililerini (HR, SWR, WDR gibi) konuyu ciddiyetle ele almaya ve entegrasyon çabalarında samimi olduklarını göstermeleri adına, "Cumaya Doğru" programını, Hristiyanlara yönelik „Pazara Doğru" (Wort zum Sonntag)" programında oldugu gibi, haftada bir kez ARD'den yayınlamaya çağırmaktadır. Ancak program bu şekilde geniş kitlelere ulaşabilir ve hem Müslümanlar'a hem de Alman çoğunluğa birleştirici mesajlar verilebilir."
 
„Cumaya Doğru" programının yapılmasının uzun zamandan beri Almanya Türk Toplumu'nun bir istemi olduğunu hatırlatan Erkayhan, bu programın çağdaş ve seküler bir İslam anlayışıyla düzenlenmesinin önemini vurguladı. „İslam'a karşı ön yargıları yıkmada önemli bir görev üstlenen böyle bir program, çağdaş ve bilimsel bir yaklaşımla, mezhepler ve dinler arası diyaloğun altını çizerek dinimizi tanıtmalıdır" diyen Erkayhan, TGD'nin programın içeriğine yönelik aşağıdaki önerilerini her iki genel müdürün dikkatine sundu.
 
Dinler Arası Diyalog
„Cumaya Doğru" programında dinler arası diyalog, güncel olaylar ele alınarak işlenmelidir. Yakın zamanda yaşanan bir örnek olarak Malatya'da İncil'in basıldığı bir yayınevinde üç Hristiyan kişinin hunharca katledilmesi, günümüzde dinler arası diyaloğa ne denli ihtiyaç olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. „Cumaya Doğru" programı, radikal dincilerin düzenlediği şiddete karşı kapsamlı, bilgilendirici ve aydınlatıcı mesajlar vermelidir. Değişik dinlere ve etnik gruplara ait insanların barış ve huzur içerisinde beraberce yaşayabilmelerini teşvik edici söylemlerin bu programda yer bulması son derece önemlidir.
 
Kutsal Günleri Anma
„Cumaya Doğru" programında belli aralıklarla tüm dinlerin temsilcileri biraraya gelebilmeli, her dinin belirli kutsal günlerini birliktelik ile kutlayabilmeli ve bu günlerin önemi üzerine bilgilendirici tartışmalar yapabilmelidirler.  Bu tip bir yaklaşım, Almanya'da yaşayan farklı dine mensup insanlara birleştirici mesajlar gönderecek ve dinler arası diyaloğa büyük katkı sağlayacaktır.
 
İslam 'da Kadın
Bu konuda yapılan yoğun tartışmalara yönelik olarak özellikle belirtmek gerekir ki, kadınlara yönelik insan hakları ihlalleri İslam dini ile bağdaştırılamaz. „Cumaya Doğru" programında, kadına karşı şiddet  konusunda dini ya da kültürel nedenlerin öne sürülmesi reddedilmeli, kadını dışlayan her türlü ayrımcı davranışa karşı net mesajlar verilmelidir.
 
Okul'da İslam
„Cumaya Doğru" programı, okullarda Müslüman kız çocukların yüzme, spor, biyoloji ve cinsel bilgi derslerinden muaf kalmalarının İslam  diniyle kesinlikle bağdaşmadığı mesajını vermelidir. İslam  dininin, insanları cinsiyetleri bakımından ayrımcılığa tabi tutmadığı mesajı kamuoyuna açık ve net bir şekilde verilmelidir.
 
İslam Hakkındaki Klişe ve Ön Yargılar
Alman toplumu bu ülkede yaşayan Müslümanlar ve İslam dini hakkında az bilgiye sahiptir. Var olan bilgi ise genel olarak klişe ve ön yargılara dayanmaktadır. Bu klişe ve ön yargılar, genel olarak medyanın Müslümanları "radikal İslam , İslami terör vb." gibi olumsuz manşetler ile ekrana taşımaları ile oluşmaktadır. „Cumaya Doğru" programı söz konusu klişe ve ön yargıların aşılmasına yardımcı olabilir, Almanlar'ın ve bu ülkede yaşan Müslümanlar'ın birbirlerini anlamalarına ve uyum içinde yaşamalarına katkı sağlayabilir. Müslümanlar'ın medyada temsili ile programın sembolik bir etkisi olacak ve bu yaklaşım Müslümanlar'ın Almanya'ya bağlılığını arttıracaktır.
 
İslam'da Mezhepler
„Cumaya Doğru" programında İslam'ın farklı mezhepleri, bilimsel ve tarihsel yönleri ile ele alınmalı, izleyiciler bu konularda tarafsız olarak bilgilendirilmelidir. Programda bu farklı İslami mezhep temsilcileri konuk edilerek her kesime söz hakkı verilmeli, program dışlayıcı değil İslam alemi içindeki tüm kesimleri bütünleştirici bir yaklaşıma sahip olmalıdır. Programda İslam felsefesine özellikle ağırlık verilmelidir.
 
Program Danışmanları
„Cumaya Doğru" programınının planlanması ve içeriklerinin hazırlanması için bir program komisyonu kurulmalıdır. Bu program komisyonunda, Almanya'dan ve Müslüman göçmenlerin geldikleri ülkelerden konu ile ilgili uzmanlar, İslam bilimcileri, ilgili medya elemanları ve sivil toplum temsilcileri yer almalıdır. Almanya Türk Toplumu, bünyesinde kuracağı „Din Danışma Kurulu" adlı birimi ile böyle bir komisyona destek vermeye ve programın Türk toplumunun değerlerini yansıtan, çağdaş, laik bir anlayış çerçevesinde hazırlanmasına katkıda bulunmaya hazırdır.

Türkische  Gemeinde  in  Deutschland
Almanya Türk Toplumu
Bundesgeschäftsstelle / Genel Merkez
Tempelhofer Ufer 21, 10963 Berlin
( 030 / 624 31 20 Ÿ Fax: 030 / 61 30 43 10
http://www.tgd.de Ÿ Mail: info@tgd.de 
 
Bankverbindung:
Deutsche Bank Hamburg
# 65 16710 Ÿ BLZ 200 700 00
stellvertr. Bundesvorsitzender
Genel Başkan Yardimcisi
Şeref Erkayhan
Erbprinzenstr. 29a Ÿ 76133 Karlsruhe
( 0177 / 87 54 573 Ÿ seref.erkayhan@tgd.de
Karlsruhe, 4.6.2007
 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.