Haberin yayım tarihi
2007-07-17
Haberin bulunduğu kategoriler

Türkiye’nin Nanoteknoloji Potansiyeli Brüksel’de tanıtıldı..

Kıymetli Basın Mensupları,
 
TÜBİTAK ve TuR&Bo-ppp tarafından, 17 Temmuz 2007 Salı günü 14:00-20:00 saatleri arasında, "Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri-NanoMatPro"  alanının Türkiye'deki temsilcilerini Avrupalı meslektaşlarıyla bir araya getiren "Türkiye'deki Nanoteknoloji Potansiyeli" etkinliği gerçekleştirildi.
 
Bu etkinligimizin basin bulteni ve fotograflar ekte sunulmuştur.
 
Saygılarımızla, 
  
F.Mehmet GÖKGÖZ
Director
 
TuR&Bo - PPP
Turkish Research & Business Organizations
Public & Private Partnership
 
14-A Rue du Luxembourg
1000 Brussels, BELGIUM
 
Tel        : +32 2 285 40 20
Fax       : +32 2 285 40 25
E-mail   : info@turboppp.org 


"Türkiye'nin Nanoteknoloji Potansiyeli Brüksel'de tanıtıldı"
 
Etkinlik, TÜBİTAK ve TURBO İşbirliği ile  17 Temmuz 2007 tarihinde Brükselde, TURBO Ofisinde düzenlendi.
 
AB 7. Çerçeve Programı'nda 3.5 Milyar Avro ile bütçesi en büyük 4. alan "Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri-NanoMatPro" alanının Türkiye'deki temsilcilerini Avrupalı meslektaşlarıyla bir araya getiren etkinlikte; ülkemizde özellikle nanobiyoteknoloji, nanoelektronik, nanofotonik alt alanlarında yapılan bilimsel çalışmaların ve endüstri potansiyelinin Avrupa'da tanınması, ülkemizdeki bilim insanlarının ve sanayi temsilcilerinin ilgili kuruluşlarla biraraya gelmesi ve faydalı işbirliklerinin oluşması amaçlandı.
 
Etkinlikte ülkemizdeki nanoteknoloji potansiyeli, nanobiyoteknoloji mükemmeliyeti ve endüstri çalışmaları; Avrupa'daki ilgili kuruluşlara sunulacak ve işbirliği alanları belirlendi. Toplantıda yapılan sunumlar, elektronik ortamda oluşturulacak "NMP Potential in Turkey" dokümanında yer alacak ve Avrupa'daki tüm ilgili kuruluşlara ulaştırılacak.  Bununla birlikte, Türkiye'deki çalışmaların poster sunumlarının olduğu bir bölüm ve etkinlik sonunda Türk mutfağından örneklerin sunulduğu bir işbirliği resepsiyonu verildi.
 
Etkinliğine Avrupa Komisyonu, COST Programı ve Avrupa Teknoloji Platformları yetkilileri; diğer ülkelerin 7.ÇP delegeleri, uzmanları ve ulusal irtibat noktaları; 6.ÇP katılımcı kuruluşları, 7.ÇP'ye proje teklifi vermiş olan kuruluşlar davet edildi. Açılış konuşmasını TuR&Bo-ppp direktörü F. Mehmet Gökgöz ve Komisyon'un Nanoteknoloji Bölümü Başkanı Renzo Tomellini yaptı.
 
TuR&Bo-ppp direktörü F. Mehmet Gökgöz konuşmasında; TURBO ve kurucu kurumları olan TOBB, TÜBİTAK, KOSGEB ve TESK'i tanıtarak, Türkiye'nin son yıllardaki Ar-Ge atılımı hakkında bilgi aktardı. Ayrıca Sanayi-Akdemi işbirliklerinin kritik önem taşıdığını vurgulayan Gökgöz, TURBO'nun Türkiye ile Avrupa arasında köprü görevi yaptığını belirtti.
 
GÖKGÖZ'ün ardından söz alan Komisyon'un Nanoteknoloji Bölümü Başkanı Renzo Tomellini,  Sanayi ve Akademi Kuruluşları arasında kurulacak ortaklıkların sürekliliğine dikkat çekerek yurt dışındaki kuruluşlarla bağlantıya geçilmesinin önemine değindi. Nanoteknoloji alanında oluşturulan projelerin uluslararası işbirliğine açık olduğunu belirten Tomellini, Toplantıya katılan Türk ve Yabancı temsilcilerin sorularını yanıtladı.


 
Türkiye'den 11 üniversite/araştırma merkezi, sanayi kuruluşu ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı etkinliğe üst düzey Komisyon yetkililerinin yanı sıra, başta Almanya, Belçika, İngiltere, İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İsviçre olmak üzere diğer ülkelerden de 15 kuruluş temsilcisi katıldı.
 
Sanayi-Akademi işbirliği alanında birçok proje işbirliğinin başlamasına zemin hazırlayan etkinlik, aynı zamanda Türkiye'nin araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesi ile ilgili Avrupa'daki farkındalığın yükselmesine katkıda bulundu. 
  
EDİTÖRE NOT:

TuR&Bo-ppp
 
Turkish Research and Business Organisations  - Public Private Partnership
Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları Kamu - Özel Kesim Ortaklığı 
  
TOBB, TÜBİTAK, KOSGEB ve TESK tarafından Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (ppp) şeklinde kurulan Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları (TURBO) Ofisi 2004 yılının Mart ayında Brüksel'de faaliyetine başlamıştır. TURBO, Avrupa Birliğinin Lizbon stratejisi kapsamındaki bilim, teknoloji ve özel sektöre yönelik programlarında Türkiye'nin başarısının en yüksek noktaya varmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.
 
TURBO, 22 ülkenin Brüksel konuşlu Ar-Ge İrtibat Ofislerinin oluşturduğu ve üyesi olduğu IGLO bünyesindeki etkinliklerde aktif görev alarak sekreteryaya seçilmiş, halen Eğitim, Araştırmacıların Serbest Dolaşımı ve Güvenlik  Çalışma Gruplarında liderliği yürütmektedir. Ofis çalışmaları 3 ana stratejik hedefe yönelik olarak sürdürülmektedir.
 
Bilgilendirme ve iletişim bağlamında Ofis, Brüksel'de düzenlenen toplantı, konferans, bilgi günü, seminer vb. faaliyetlere katılarak ilk elden bilgi toplamakta, benzeri faaliyetler düzenleyerek Türk araştırma ve iş dünyası hakkında Avrupa'da farkındalık oluşturmakta, işbirlikleri kurmaktadır. Bu çerçevede 7.Çerçeve Programı'yla alakalı ortaklık duyuruları Türkiye Araştırma Alanı'yla paylaşılmaktadır.
 
Danışmanlık ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde TURBO, proje ortaklıkları oluşumunda araştırmacılara ve KOBİ'lere rehberlik etmekte, IGLO ofisleriyle işbirliği yaparak eğitim seminerleri düzenlemektedir. Bu çerçevede 2006 yılında Brüksel'de IGLO üyeleriyle işbirliği halinde 2 eğitim etkinliği düzenlenmiş ve 40 kişiye ulaşılmıştır.
 
İşbirliği ve lobi çalışmaları Ofisin 2006 ve 2007 yıllarında en çok yoğunlaştığı hedeftir. Bu çerçevede, AB Komisyonu yetkilileri plan dahilinde ziyaret edilerek işbirliği alanları belirlenmekte ve girişimlere destek istenmekte, 12-13 Şubat 2007 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "7. Çerçeve Programı Türkiye Forumu: Ulusal Açılış Konferansı", 6–7 Aralık 2006 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen "AB 7. Çerçeve Programı Türkiye Forumu" veya 29-30 Ocak 2007 tarihlerinde İstanbul'da yapılan "Avrupa Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Konferansı" örneklerinde olduğu gibi kurucu kurum faaliyetlerine planlama ve yabancı konuşmacı temini desteği verilmekte, AB Komisyonu'yla yürütülen 7.Çerçeve Programı Eylem Planı görüşmelerine katılım sağlanmakta ve idari destek verilmektedir. Ayrıca, TURBO-ppp içinde ülkemizden katılımcı kuruluş bulunan Çerçeve Programı için konsorsiyum oluşturma ya da halen yürütülmekte olan Çerçeve Programı projelerinin toplantılarına ev sahipliği yapmaktadır. Ofis ayrıca Güneydoğu Avrupa ülkelerine yönelik kurulan NIROC isimli Ar-Ge işbirliği ağının başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. 
  
ETKİNLİK PROGRAMI
 
Etkinlik ile ilgili detaylı bilgileri
http://www.fp7.org.tr/AB_14/tabid/456/forumid/26/threadid/994/scope/posts/Default.aspx 
web adresinde bulabilirsiniz.
 
 
 
 
 

Son Haberler

Hits: 9434 Visitors: 3220
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.