Haberin yayım tarihi
2007-07-02
Haberin bulunduğu kategoriler

Türkiye'ye Giriş-Çıkışlar yeniden düzenlendi…

Maliye bakanlığı tarafından ve yurt dışına çıkışlarla ilgili yeni harç düzenlemesi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı gereksiz bir paniğe sürükledi..
 
Yapılan değişikliklerle aslında Türkiye'de yaşayan ve değişik gerekçelerle yurt dışına çıkanları hedefleyen yeni harç uygulaması, belkide meydana getireceği sıkıntılar hesap edilmeden yurt dışında yaşayan vatandaşların sahip olduğu pasaportlarıda içerince bir anda 15 Avroluk gümrük hacından muaf olabilmek için konsolosluklara akın edildiği görülmektedir. Maliye Bakanlığının yeni çıkardığı uygulamaya göre gümrük hacından muaf olabilmek için pasaportunuza "geçimini yurt dışından sağlamaktadır" kaşesini vurdurmak gerekiyor.  
 
Belçika'da yaşayan vatandaşlarımızın yanında, dernek ve federasyon yöneticileride izin öncesi uygulamadaki yaratacağı sıkıntılar hesaplanmadan böyle bir düzenlemenin oldukça yanlış olduğu şeklinde görüş belirtiyorlar.
 
Yurtdışı çıkış harcı 15 YTL oluyor

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yurt dışına çıkış harçlarını yeniden düzenleyen Kanun Taslağı, Başbakanlığa gönderildi. Yurt dışına çıkış harcı 15 YTL'ye düşürülüyor.
Taslağın Bakanlar Kurulunca aynen benimsenmesi ve Mecliste de bu şekilde yasalaşması halinde, yurt dışına çıkışlarda artık 70 YTL yerine 15 YTL harç ödenecek. Taslak, yurt dışına çıkış harcıyla ilgili istisnaları da büyük ölçüde sınırlıyor. Yeni düzenlemeyle 7 yaşından küçük çocuklar ile uçakların uçuş personeli haricindeki herkes, yurt dışına çıkışlarda harç kapsamına alınıyor.
 
Bu arada Maliye Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2005 yılında 8 milyon 250 bin kişi Türkiye'den yurt dışına çıkış yaptı. Bunların yüzde 89'u istisna kapsamında olduğu için harç ödemesinde bulunmadı. Yurt dışına çıkış yapanların sadece yüzde 11'lik bölümü harç yatırdı. Bunların ödediği çıkış harçlarıyla da devletin kasasına 79 milyon YTL girdi. Maliye Bakanlığı yetkilileri, çıkış harcına yönelik yeni düzenleme ile bir yandan 70 YTL'lik harç tutarını daha makul bir düzeye çektiklerini, bir yandan da harç ödemelerindeki eşitsizliğe son verdiklerini söylediler.
 
Yurt dışı çıkış harçlarına ilişkin Kanun Taslağı ile çıkış harcının 15 YTL'ye düşürülmesine karşılık istisnalara son verilmesi, devletin buradan sağladığı kaynağı arttıracak. 2005 yılında 8 milyon 250 bin kişinin yurt dışına çıkış yapmasına ve çıkış harcının 70 YTL olmasına karşılık, dışı çıkış harcından 79 milyon YTL gelir elde edildi. İstisnaların kaldırılmasıyla birlikte 8 milyon 250 bin kişiden 15 YTL çıkış harcı alınması halinde, Hazineye girecek para 123 milyon 750 bin YTL'ye yükselecek.
 
Yeni düzenleme kapsamında kamu görevlileri, sporcular, gurbetçiler, iş adamları, gazeteciler, nakliyeciler ve yurt dışında eğitim görenlerden de çıkış harcı alınacak.

Halen, Bakanlar Kurulu kararlarıyla yurt dışına çıkış harcından muaf kişiler şöyle:

-Uluslararası tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festivalleri, kongreler, konferanslar ve panayırlar nedeniyle yurt dışına çıkacak topluluklar, folklor grupları ile yurt dışı afetlerde görev alacak arama, kurtarma ve insani yardım hizmeti veren Türk sivil toplum kuruluşları mensupları.

-Uluslararası sempozyum, seminer, konferans, toplantı, fuar, panayır, festival gibi etkinliklere katılmak amacıyla yurt dışına çıkış yapan meslek odaları ve bunların birlik temsilcileri.

-Yurt dışında gerçekleştirilecek ticari fuar ve iş gezilerine çıkan heyetler ile fuar organizasyonlarında görev alanlar.

-Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilen basın kartına sahip gazeteciler. -Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm Yatırım veya İşletme Belgesi sahibi konaklama işletmesi temsilcisi (Her işletme için 2 kişi.)

-İhracatçı Birliklerine üye firma temsilcileri (Her firma için 2 kişi.)

-Karayolu (demiryolu dahil) veya ticari amaçla sefer yapan deniz taşıtları ile günübirlik sınır komşusu ülkelere seyahat edenler.

-Karayolu ile yurt dışına çıkış yapan Sınır Ticaret Belgesi sahibi firma temsilcileri (Her firma için 2 kişi) -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine seyahat edenler.

-Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler ile 7 yaşından küçük olanlar. -Tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak ve Sağlık Bakanlığınca tasdik edilecek raporlara istinaden yurt dışında tedavi görecek olanlar ve refakatçileri.

-Yurt dışında sürekli görevli kamu personeli ile bunların 18 yaşından küçük çocukları.
-Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan, gemi ve uçak personeli ile motorlu kara taşıtlarının 3 kişiye kadar olan personeli. -Geldikleri ülkeye her yıl 1 defaya mahsus olmak üzere yapacakları seyahatler için Türk vatandaşlığına kabul edilen göçmen ve mülteciler. -Yurt dışında bir işverene bağlı olarak çalışan Türk vatandaşları ile eş ve 18 yaşından küçük çocukları.

-Yurt dışında müstakil iş sahibi olarak sürekli oturan ve geçimini yurt dışında temin ettiğini belgelendiren Türk vatandaşları ile bunların eş ve 18 yaşından küçük çocukları.

-Sınır boyunda yaşayıp idari mektupla yurt dışına çıkanlar.

-Uluslararası spor müsabakalarına iştirak etmek üzere yurt dışına çıkan sporcu ve antrenörler.

-Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine üye A ve B grubu seyahat acentası işletme belgesi sahibi firma temsilcisi (her firma için 2 kişi).

Son Haberler

Hits: 9518 Visitors: 3230
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.