Haberin yayım tarihi
2013-08-14
Haberin bulunduğu kategoriler

VEDA MESAJI

Belçika Türk Toplumunun Değerli Mensupları,

Çok kıymetli vatandaşlarım,

15 Eylül 2009 tarihinde başladığım ve 4 yıl boyunca büyük bir şeref ve mutlulukla sürdürdüğüm Anvers Başkonsolosluğu görevimden, 16 Ağustos 2013 tarihi görev süremin dolmuş olması nedeniyle  ayrılıyorum.

Vatandaşlarımızın Belçika’ya göçünün 50. Yıldönümünü idrak etmekte olduğumuz bu dönemde, görev bölgemizde yaşayan Türk toplumunun önemli bir mesafe kat ettiğini, büyük bir bölümünün Belçika vatandaşı olarak, ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına aktif biçimde katıldığını memnuniyetle müşahede ettim. Toplumumuzun müstesna nitelikleri ve dinamik yapısıyla önümüzdeki yıllarda çok daha iyi bir konuma geleceğinden de kuşku duymuyorum.

Bizi bekleyen bu güzel günlere kavuşmamız için dört yıllık görevim boyunca vurgulayageldiğim iki hususun altını bir kez daha önemle çizmek istiyorum. Öncelikle, gençlerimizin hem Türkçe’yi hem de Flamanca’yı mükemmel biçimde konuşan, iyi eğitimli bireyler olmaları için çabalarımızı daha da yoğunlaştırmamız gerektiğine yürekten inanıyorum. Bu amaçla, dört yıl boyunca bir yandan vatandaşlarımızla bir araya gelmeye ve eğitim konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmaya özen gösterirken, diğer yandan bilhassa Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin en uygun biçimde verilmesi için yerel makamlar nezdinde girişimlerimizi yoğunlaştırdık. Bu noktada, bilimsel olarak da kanıtlandığı gibi, anadil bilgisinin Flamanca’ya sağlam bir temel teşkil edeceği ve Flamanca öğrenimini de kolaylaştıracağı gerçeğinden hareketle tüm toplumumuza Türkçe eğitimine gereken önemi verme yönündeki çağrımı yinelemek istiyorum. Unutmayalım ki, en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır.

İkinci olarak, Belçika’da yaşayan vatandaşlarımızın, siyaset de dahil olmak üzere toplumsal hayatın her kesimine katılım göstermelerinin büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Belçika toplumunun ayrılmaz bir parçası olan Türk toplumunun varlığını her alanda yarar sağlayacak bir biçimde hissettirmesi, aynı zamanda kendi geleceğine sahip çıkması anlamına gelecektir.

Toplumumuzun ileriye gitmesi için özellikle kadınlarımıza ve gençlerimize önemli görevler düşmektedir. Geride bıraktığımız 50 yıllık süreçte siyasette, eğitimde, akademide ve birçok farklı meslek grubunda muteber  yerlere ulaşmış çok sayıda kadınımızı görmek hepimizi gururlandırmakta, gelecek için de güçlü bir umut ışığı olmaktadır. Gençlerimizin de 50 yıl önce çok zor koşullarda özveriyle hayatlarını idame ettirerek kendilerine bugünkü koşulları sağlayan önceki kuşaklardan ilham alarak, kendilerini durmaksızın geliştirmenin yollarını aramalarının yüce bir vazife olduğuna inanıyorum.

Belçika  Türk toplumunun güzide mensupları,

Görevde bulunduğum 4 yıl boyunca vatandaşlarımıza verdiğimiz konsolosluk hizmetlerinin eksiksiz ve mümkün olan en süratli biçimde yerine getirilmesine çalıştık. Hangi işlem için olursa olsun Başkonsolosluğumuza gelen tüm vatandaşlarımızın kendilerini evlerinde hissettikleri, tüm talep ve önerilerini gönül rahatlığıyla dile getirebildikleri, sorularına açık yanıtlar bulabildikleri bir ortam sunabilmek için gayret sarf ettik. Bilişim imkanlarının başdöndürücü bir hızla geliştiği günümüz dünyasında, bu alanda Türkiye’de öncü konumdaki Dışişleri Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu sayısız yenilik sayesinde, bürokrasinin monotonluğunu; hızlı, etkili ve vatandaşlarımızın memnuniyetini hedefleyen bir algıya dönüştürmeyi hedefledik. İnsan odaklı bir anlayışla, internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ve diğer tüm iletişim olanaklarıyla, ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilir olmaya öncelik verdik.  

Görevimin sonuna yaklaştığım bu günlerde, din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal statü, memleket ayrımı yapmaksızın Belçika Türk toplumunun her kesiminden gelen vatandaşlarımızla yapıcı ve samimi bir diyalog kurabildiğimize inanıyorum. Mesleki hayatımın çok özel bir kısmını oluşturan bu dört yıl içinde, Brüksel Büyükelçiliğimizin yetkin önderliğinde, Büyükelçiliğimize bağlı Müşavirlikler, Başkonsolosluğumuz personeli, yerel makamlar, sivil toplum örgütleri ve toplumumuzun her kesiminden temsilcilerle uyum içinde sizlere en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık. Bu süreçte benimle birlikte toplumumuza katkı sağlamak için gayret gösteren herkese can-ı gönülden şükranlarımı iletmeyi bir borç biliyorum.

Anvers Başkonsolosluğu görevimden çok güzel anılarla ayrılırken, sizleri en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Deniz ÇAKAR

Son Haberler

Hits: 9518 Visitors: 3230
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.