Haberin yayım tarihi
2007-02-27
Haberin bulunduğu kategoriler

Zekeriya Akçam(AKP):Yurt Dışında yaşayan Türkler fazla hayal kurmasın.

Merkezi Almanya-Duisburg'da olan Kanal Avrupa'da gazeteci Şenol Şengül'ün hazırlayıp sunduğu Bakış Açısı adlı tartışma programında Yurt Dışında yaşayan Türklerin oy hakkı tartışıldı.

Tartışma programına telefonla katılan Prof Dr. Faruk Şen oy hakkının temel bir hak olduğunu ve bir şekilde organize edilerek Avrupa'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların bir temel hak olarak kullanması gerektiğini belirtirken, tatışmaya katılan konuklar farklı fikirler ileri sürdüler.

Yurt dışında yaşayan Türklerin oy hakkının işlendiği Bakış Açısı tartışma programında en ilginç görüşler AKP İzmir milletvekili ve AB Karma Parlemento üyesi Zekeriya Akçam'dan geldi. Zekeriya Akçam yurt dışında yaşayan Türklerin büyük beklentiler içersinde olmaması gerektiği ve oy hakkı verilse dahi bunun yurt dışında yaşayan insanların hayatında büyük değişiklikler olacağı anlamına gelmeyeceğini belirtti.
 
Görüşler......
 
Zekeriya Akçam(AKP-İzmir milletvekili):
Almanya Türk kökenli vatandaşların seçme ve seçilme hakkını organize etmede rol almayı üstlenirse bizde üzerimize düşeni yaparız.
Seçme ve seçilme hakkı elbette temel bir haktır. Fakat yurt dışında yaşayan Türkler için özel bir kontenjan ayırmak çeşitli hukuki gerekçelerle mümkün değildir.
Avrupa'da hak arama yolları tıkandıkça insanlar bir şekilde Türkiye'den hak aramaya yöneliyorlar. Fakat son yıllarda Türkiye'de yaşayan insanlar dahi Avrupa İnsan haklarına müracaat ederek Avrupa Platformlarında hak arıyorlar. Türkiye Avrupa Birliği sürecinde ilerledikçe hak arama alanı daha da Avrupalılaşmaktadır. Bunu çok iyi görmek gerekmektedir. Bu geişmeler ışığında Türk insanının bulundukları ülkelerde oy hakkı alması Türkiye'ye yönelik oy hakkı almasından çok daha önemlidir.
Bu konuda hayal kırıklığı yaşamak da söz konusudur. Beklentiler büyük olur ve gerçekleşmezse, ilerde "Dağ fare doğurdu" denilebilir.
Avrupa'da yaşayan soydaşlarımızın Türkiye'de oy hakkı kullanması buradaki durumunu zorlaştırabilir. Herkes nerede hak araması gerektiğini çok iyi bilmelidir.
 
Selçuk Öztürk(Limburg Eyalet Meclisi üyesi-Hollanda)
Yurt Dışında oy hakkı Hollandalı vatandaşlar için verilmiş durumda. Fakat burada söz konusu kitle yurt dışında yaşayan Türkler kadar değil.
Yurt dışında yaşayan Türklere oy hakkı verilmesi ve vatandaşların birde Türkjiye'ye yönelmesi pek sağlıklı gözükmüyor.  Çünkü Avrupa'da yaşayan Türkler zaten günlük hayatlarında daha çok Türkiye endeksli bir yaşamları var. Seçme hakkı ile oluşacak siyasi yoğunluk bu durumu daha da güçlendirebilir. Böyle bir gelişme ise bizleri buralarda daha da zor durumda bırakabilir.
Şu anda Avrupa'da önemli bir uyum süreci yaşıyoruz. Avrupa'da siyasi arenada epey yol katteddik. Şu anda Hollanda'da 200 meclis üyesi, Eyalet meclis üyeleri, milletvekilleri ve bakanımız var.
Şayet yurt dışında yaşayan Türklere verilecek oy hakkı bu olumlu gelişmeleri kötü yönde etkileyecekse, seçim işi uygulamaya geçmeden bu durumu çok iyi düşünmeliyiz.
 
Saadettin Kılıç(UETD-başkan yardımcısı)
Yurt dışında yaşayan Türkler için seçme ve seçilme hakkı temel bir haktır. Bu hakkı diğer ülkeler çok iyi kullandı. Bizler bu işi niçin organize edemiyoruz. Bu konuda UETD olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
 
Şefik Kantar(Gazeteci-Köln)
Türkiye'ye yöneli seçme ve seçilme hakkı elde etmek burada elde ettiğimiz haklarımızın alternatifi değildir. Bu tamamen iki farklı alanda bir temel hakkın kullanılmasıdır.
Artık Avrupa'da yaşayan Türkler buludukları ülkelerin siyasi partilerine güvenmiyor. Örneğin eski Almanya Başbakanı Schröder seçim öncesi Türklere kendisini destekleme karşılığında çifte vatandaşlık hakkı vereceğini söylemişti. Fakat iktidara geldikten sonra sözlerini unuttu. Avrupa'da yaşayan Türkler kendi temsilcilerini Türkiye'ye gönderebilmeli ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsilcileri olmalı.
 
Av.Ergun Top(Anver Belediye Meclis Üyesi)

Yurt dışında yaşayan Türklere yönelik verilmesi düşünülen seçme ve seçilme hakkının organize edilmeden önce ne getirip, ne götüreceği çok iyi tartışılmalıdır. Özellikle yaşadığımız ülkenin halkının böyle bir gelişmeye nasıl bakacağı, tepkilerinin ne olacağı iyi araştırılmalıdır.
Böyle bir seçimde, şayet buralardan adaylar parti listelerinde olduğunda yapılacak muhtemel siyasi kampanyalar nasıl organize edilecek?. Uzun yıllar Türkiye'deki siyasi bölünmüşlük buradaki insanımızı da rahatsız edecek noktalara varmıştı. Yeni bir uygulama ile Türk kökenli vatandaşlarımızın yeniden kutuplaştırılması ve Türkiye endeksli siyasi tartışmaların içersine çekilmesi sağlıklı olur mu?

Bizler Avrupa'da belli bir mesafe aldık. Bir çoğumuz burada çeşitli düzeyde siyasi sorumluluklar üstlendik. Durumumuz buralarda gittikçe güçleniyor. Avrupa coğrafyasında yaşadığımız ülkelerde sistem içersinde daha önemli roller üstlenmemiz hak arama konusunda daha sağlıklı bir yol olmaz mı?
Tüm bu soruları cevaplamadan sadece bu fikri ortaya atanlara yönelik bir uygulama yapılmamalı. Ayrıca geçmişte göçmen kökenli olup henüz yaşadığı ülkenin vatandaşlığını almamış insanlarımızın kendilerine verilen seçme hakkını kullanmak istememeleride oldukça düşündürücü bir durum olarak önümüzde duruyor.
 
 
 
 

Son Haberler

Hits: 9434 Visitors: 3220
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.