Haberin yayım tarihi
2012-01-24
Haberin bulunduğu kategoriler

Faşist Fransa Dediğini Yaptı.

"Sözde" Ermeni soykırımının inkârını suç sayan yasa tasarısı Fransa Senatosu`nda kabul edildi. Eğer yasa tasarısı Sarkozy tarafından oylanırsa, Fransa`da 1915 olaylarını reddetmek suç sayılacak

13 senatör tasarı hakkında konuşma yapmak için kayıt yaptırdı. 348 üyesi bulunan Senato`da toplantıya yaklaşık 50 senatör katıldı. Buna karşılık ilk oylama yapıldığında, toplam 252 oy kullanıldığı, yani çok sayıda senatörün, açık oylama nedeniyle vekaletle oy kullandığı dikkat çekti.

KRİTİK ÖNERGE

Senatoda yapılan konuşmaların ardından 18 Ocak`ta Anayasa Komisyonu tarafından kabul edilen tasarının Anayasa`ya aykırı olduğuna yönelik önergeye geçildi. Önergenin görüşmeleri yapılırken Kanunlar Komisyonu Başkanı Jean-Pierre Sueur değişiklik önergesi hakkında bir konuşma yaptı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRSIZ DEĞİLDİR"

Ollier, daha önce tasarı hakkında yaptığı konuşmaya benzer görüşleri dile getirerek, tasarının tarihe müdahale olmadığını, Fransa`nın kabul ettiği `soykırım` kararının yasalara uygulanmasının amaçlandığını söyledi. Ollier konuşmasında "ifade özgürlüğü sınırsız değildir, kısıtlanabilir" dedi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Konuşmaların ardından öncelikle 18 Ocak`ta Anayasa Komisyonu tarafından kabul edilen tasarının Anayasa`ya aykırı olduğuna yönelik önerge ele alındı. Önergenin kabul edilmemesi nedeniyle, `soykırım` tasarısı oylamasına geçildi. Önergenin kabulü sonrasında bu kez tasarının onaylanmasına geçildi. Onayın ardından tasarı, Cumhurbaşkanı Sarkozy`nin önüne imza için gidecek. Sarkozy`nin onay vermesi halinde, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

TASARI NE GETİRİYOR?

Tasarı 22 Aralık`ta 577 üyeli Fransız Meclisi`nde 60 kişinin katıldığı oturumda 50 oyla kabul edilmişti.Teklifin yasalaşması sonrasında, eğer Sarkozy 15 gün içerisinde yasayı onaylarsa, Fransa`da ‘Ermeni soykırımının’ varlığını inkar etmek suç haline gelecek ve inkar edenler 1 yıl hapis ve 45 bin Euro tazminat cezasıyla yargılanacak.

BÜYÜKELÇİ: ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

Türkiye`nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, "Bu çok yanlış bir karar. Bunun sorumlusu biz değiliz. Biz elimizden geleni yaptık" dedi.
Burcuoğlu, "Türkiye`ye istişareler için çağrılacak mısınız" sorusuna da "Bu da seçeneklerden biri" yanıtını verdi.

KİM, NE DEDİ?

Oturum TSİ 16.00`da başladı. İlk olarak `soykırım` tasarısı hakkında genel konuşmalar yapıldı. Hükümet adına söz alan Patrick Ollier, `soykırım`ın zaten daha önce kabul edildiğini, şu anda ele alınan yasa ile `soykırım`ın Fransız kanunalarına uyarlandığını belirtti. Ollier konuşmasında şunları söyledi:

"Yasa önerisine bakarsak bu yasa neyi içeriyor?  Kanunlarımızn tanıdığı soykırımları reddetmekten bahsediyoruz. Bunları reddetmeye ceza konuluyor. Yahudi soykırımı için de kondu mesela! Bütün bu Fransz kanunları tarafından tanınmış soykırımları düşünmemiz lazım. Hepsinin aynı şekilde cezalandırılması lazım. Buradaki önergeye bakarsak bu şartları göz önünde bulundurulması gerekir."

"YASA YABANCI DÜŞMANLIĞINA KARŞI"

"İlk maddeye baktığımız zaman 1981`de ilk yasa kabul edilmişti. Burada soykırımı reddedenlere bir ceza öngörülmekte. İkinci maddede insanlığın ve bu soykırıma maruz kalan insanları desteklemek ve korumak için bu yasanın getirildiği yer alıyor.

"Bu yasa yabancı düşmanı hareketleri kısıtlamak için ortaya konmuştur. Bunun içinde Yahudi soykırımını da cezalandıran yasalar kondu.  Bu çalışmaları yapan Avrupa Birliği`nde 12 ülke var."

"ANAYASA`YA AYKIRI"

Ollier`de sonra söz alan Kanunlar Komisyonu Başkanı ve Raportör Jean-Pierre Sueur, bu yasanın geçen hafta Fransız Anayasası`na aykırı bulunduğunu söyledi. Fransız Senatosu Anayasa Komisyonu, 18 Ocak`ta yasa teklifinin Senato`nun gündeminde incelenmeye alınmamasını öngören değişiklik önergesini kabul etmişti.

"TARİHÇİLER ENDİŞEYLE İZLİYOR"

Sueur ayrıca , Fransa`nın ünlü tarihçisi Pierre Nora`nın, parlamenterlerin tarih yazamayacağı, anayasa hukukçusu Robert Badinter`in ise ``parlamentoların mahkeme olmadığı`` yolundaki açıklamalarına atıfta bulundu. Kanunlar Komisyonu Başkanı, ``Fransız tarihçiler, bu yasa teklifiyle ilgili gelişmeleri endişeyle izliyorlar`` dedi.

"KİN VE NEFRET SLOGANLARI DURDURULMALI"

Komünist grup adına konuşan Senatör Isabelle Pasquet ise hükümeti seçim kaygısı ile bu tasarıyı hazırlamakla suçladı ve tasarının "samimiyetsiz" olduğunu savundu. Pasquet ayrıca "kin ve nefret içeren sloganlar durdurulmalı" çağrısında bulundu. Kişisel olarak yasaya "evet" diyeceğini söyleyen Pasquet, bununla birlikte kendi siyasi gruplarında bu konudaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirtti. Pasquet ayrıca, bazı komünist senatörlerin `evet` bazılarının `hayır` oyu vereceğini, bazılarınınsa oylamaya katılmayacağını duyurdu.

SARKOZY`NİN PARTİSİNDEN SAVUNMA

Nicolas Sarkozy`nin partisi UMP`den Roger Koroutchi ise teklifi savunarak "asıl sorumluluk tarihçilerden çok devletlerindir" dedi.

"TÜRKİYE TARİHİYLE YÜZLEŞMELİ"

Yeşiller Grubu adına konuşan İstanbul kökenli Senatör Esther Benbassa ise "Türkiye tarihinin kara sayfalarıyla hesaplaşmalı" dedi. Benbassa grubunun yasaya "hayır" diyeceğini yineledi.  

Parlamento İlişkilerinden Sorumlu Bakan Partick Ollier, Anayasa Komisyonu`nun "tasarı anayasaya aykırı olduğu için gündemden düşürülsün" teklifi üzerine yeniden söz aldı ve yaklaşık yarım saat konuştu. İşte Ollier`in konuşmasından bazı bölümler:

"Bu yasa teklifi anayasaya uygun değildir"dediniz. Çok dikkatle dinledim. "Ön karar talebi olabilir Anayasa Konseyi önünde" dediniz. Üç sebepten dolayı böyle olmayacaktır. İlk olarak söylediğim gibi, Hükümet bu yasa teklifinin Anayasa`ya uygun olduğunu düşünüyor. Olmadığını düşünenler bunu kanıtlayamadılar. 2001 tarihli kanunu güçlendiriyor.

Birbirini tamamlıyor. Anayasa`nın 34. maddesine, cezaların kanuniliği ilkesini söyleyen, aykırı değildir. İnkarcılara karşı, zaten tazminat davası açılabiliyor. Şimdi, oylamamız gereken yasa teklifi, öncekilere göre daha geniş. Evet başlangıçta yasa teklifi tamamen farklıydı. Fakat bugün oylayacağımız metin, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçları da içerecekti. Bir takım değişiklikler istendi, sadece soykırım suçlarıyla kısıtlandırılmış durumda.

Son olarak da şunu söylemek istiyorum: 16. maddemize ilişkin olarak, 2008 tarihli Anayasa Konseyi`nin bir kararından bahsetmişsiniz. Bu karar ışığında, Meclis ve Senato`nun farklı rolleri olacağından bahsetmişsiniz. Teşekkür ediyorum bu yorumunuzdan dolayı. Böylece Sayın Sarkozy`nin yaptıklarını da onaylamış oluyorsunuz.

2008 tarihli bir Anayasa Değişikliği olmuştu, bu doğrultuda Ulusal Meclis ve Senato birtakım müdahaleleri yapma hakkını kazanmış durumda. Burada kesinlikle bir tarihi vak`ayı doğrulamak ya da inkar etmek değil amaçlanan. Genel bir ceza hukuku metni bu yasa teklifi.  

Ollier`nin bu uzun konuşmasının ardından Senato Başkanı, gruplar adına sözcülerin söz alacağını açıkladı.

"TASARI DÜŞÜRÜLSÜN" ÖNERİSİ REDDEDİLDİ!

Görüşlerin açıklanmasının ardından Komisyon`un, "Soykırım" inkarının suç sayılmasına yönelik tasarının Fransız Anayasası`na aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki tasarının oylamasına geçildi.

Yasa tasarısının karşısında olan önerge 166 red, 86 kabul oyuyla reddedildi.

İlk bakışta katılımın düşük olduğu görülen oylamada, 252 oy çıkması, açık oylamada vekaletle oy kullanıldığı gerçeğini ortaya çıkardı. Ardından tasarıya karşı olan ikinci önerge oylandı. O da reddedildi.

Genel kuruldaki ikinci değişiklik önergesi için 81 senatör ``evet``, 171 senatör ``hayır`` oyu verdi.

Şimdi tasarıya karşı üçüncü önerge oylandı. Sonuçları bekleniyor. Üçüncü önerge, tasarının komisyona gönderilmesine öngörüyordu. Bu tasarı da reddedildi.

Genel kurulda senatör Jacques Mezard tarafından sunulan üçüncü önerge için de 196 senatör ``hayır``, 42 senatör ``evet`` oyu verdi.

Genel kurul, yasa teklifiyle ilgili önergelerin oylanmasının ardından, yasa teklifinin metni üzerinde sunulan değişiklik önergelerini oylamaya başladı.

TASARININ TAMAMI GEÇTİ!

Bu önergenin de reddedilmesinin ardından "soykırım"ın inkârını suç sayan yasa tasarısının oylamasına geçildi. Önce, tasarının metni üzerindeki değişiklik teklifleri görüşülüdü. Bunun ardından yasa tasarısının maddeleri tek tek oylandı ve kabul edildi. Ardından tasarının tamanının oylamasına geçildi. Kısa süren oylamanın ardından 1915 olaylarının redini suç sayan yasa teklifinin tümü kabul edildi. Tasarının kabulü yönünde 127 oy kullanıldı. Tasarının reddi yönünde oy kullanın senatör sayısı ise 86 oldu.

ANAYASA MAHKEMESİ HAZIRLIĞI

Tasarı oylamaya gelmeden önce Fransız senatörlerden bir son dakika atağı yaşandı. Senatör Nathalie Goulet, kendisi gibi teklife karşı çıkan senatör ve milletvekillerinin, yasanın geçmesi durumunda Anayasa Mahkemesi`ne gideceklerini açıkladı.

Gerek Senato`da, gerek Meclis`te Fransız anayasasına aykırı olduğu gerekçesiyle çok sayıda milletvekili ve senatörün teklife sıcak bakmadığını belirten Goulet, "Biz tüzüğe göre en az 60 milletvekili ve senatörün imzasını toplayıp, daha sonra yasanın bozulması için Anayasa Mahkemesi`ne gitmeye hazırlanıyoruz" dedi.

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.