Haberin yayım tarihi
2012-04-23
Haberin bulunduğu kategoriler

BADD Genel Kurul'da Fiili Olarak Yok Edilmiştir.

BELÇİKA  ATATÜRKÇÜ KAMUOYUNA

1997 yılından bu yana faaliyete bulunan, Belçika Türk toplumunda Atatürkçü Düşünce’nin öncülüğünü ve önderliğini yapan, toplumun sorunlarına karşı çözüm üreten, bu konuda çok ağır bedeller ödeyen  Belçika Atatürkçü  Düşünce Derneği ( BADD): Çok üzülerek belirtiriz ki 15/04/2012 tarihinde yapılan Genel Kurul’unda fiili olarak yok edilmiştir.

Gerekçelerimiz şunlardır:

1.BADD üyelerine haber (tebligat) verilmemiştir. 800 kadar üyesi olan dernekte sadece 22 kişiye genel kurul tebligatı yapılmıştır.

2.Genel kurul sırasında baslangıçtan beri uygulanan, derneğin kuruluş amaçlarını, var olma sebeplerini, yapacağı faaliyetleri belirleyen kısacası derneğin ana sözleşmesi olan tüzük uygulanmamıştır.

3.Her genel kurulda olması gereken Denetleme Kurulu Raporu, Mali bilanço v.b raporlar üyelere sunulmamıştır.

Tüm bu usulsüzlüklere itiraz etmemize rağmen, bu şartlarda sözde Genel Kurul yapılmıştır. Burada en önemlisi Atatürkçü Düşüncenin var olmasını sağlayan; bizzat, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı tarafından hazırlanan Atatürkçülerin anayasası niteliğindeki tüzük hiç dikkate alınmayarak yok sayılmasıdır. İnanılmaz bir biçimde tüzüksüz bir Genel Kurul yapılmıştır.

Buna kesinlikle yetkileri yoktur ve bundan dolayıdır ki ; dernek yöneticileri mesruluğunu ( tanınırlığını) kaybetmiştir.

Bunlar neden yapildi?

Halkımızın özverisi ve alın teriyle yapılan BADD binası ve tüm mal varlığı, Genel Kurul kararı olmadan Çağdaş Dernekler Federasyonu (ÇDF) çatısı altında yeni kurulan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) adlı  derneğe devredilmiştir. Çağdaş Dernekler Federasyonu Flaman Kültür Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yeni kurulan AKM 3 üyeden ibaret olup, tüm finansmanı ÇDF tarafından karşılanmaktadır. Bu yapısıyla Demokratik kitle derneği ile ilgisi olmayan, toplumu dönüştürmek ve geliştirmek gibi, amaçları olmayan, sadece ticari kaygılarla var olan bir yapıdır.

Sözde Genel Kurul’da, BADD binasında 20`ye yakın dernek kurulduğunu bu derneklerin hepsinin ÇDF`ye bağlı olduğunu ve BADD’nin de bunlardan sadece biri olduğunu öğrendik. Salon ve bina kullanımı ile ilgili yüm yetkilerin ÇDF’ye bağlı AKM’ye devredildiğini öğrenince bizler Genel Kurulu terk ettik. 800 yakın üyesi olan BADD’nin Genel Kurulu, ne yazık ki bundan sonra 11-12 kişiyle devam etmiştir.

Tüm bu şartlar altında geldiğimiz nokta ; BADD`nin, Türkiye Cumhuriyeti  Devleti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk`ün fikirlerini benimsemiş vatandaşlarımızın önderliğini yapma hakkını kaybetmiştir.

Bize düşen başından beri kurucusu olduğumuz ve yıllardır maddi ve manevi yükünü çektiğimiz BADD`nin yok olması karşısında; kamuoyunu bilgilendirmek ve gerekenini yapmaktır.

Cumhuriyet’e  inanmış Belçika’da yaşayan tüm vatandaşlarımızı ayrım yapmadan ötekileştirmeden kucaklayacak, yeni bir oluşumun örgütlenmesi ve kurulması için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz. 

BADD Eski Başkanı: İsmail Sönmez                         

BADD Eski 2. Başkanı: Adnan Kotaoğlu

BADD Kadın Kolu Başkanı Döne Sönmez

BADD Onur Kurulu Başkanı:Sevim Catal              

BADD Yönetim Kurulu Üyesi: Ulas Sarıtaş

BADD Yönetim Kurulu Üyesi:Seyfullah Yağlı

Not:BADD yeni Yönetim Kurulu`nun bu basın duyurusuna yönelik bir basın açıklaması yaparak iddialara yanit verecegini öğrenildi. Bu açıklama elimize ulaştığı zaman okurlarımızın bilgisine sunacağız.

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.