Haberin yayım tarihi
2015-02-17
Haberin bulunduğu kategoriler

GRUP ABDAL KONSERİ

GENT KÜLTÜR MERKEZİ DE CENTRALE’DE GRUP ABDAL KONSERİ

Türk müziğinin sevilen isimlerini sanatseverlerle buluṣturan De Centrale, bu kez de türküleri farklɪ enstrumanlarla yorumlayan Grup Abdal’ɪ 22 ṣubat Pazar akṣamɪ sahnesinde ağɪrlamaya hazɪrlanɪyor.

Türkiye’nin çeṣitli bölgelerine ait anonim türküleri kendilerine özgü düzenlemelerle yorumlayan  “ Abdal “ ɪn müzik serüveni ilk olarak sosyal medya aracɪlɪğɪyla baṣlamɪṣ ve grup kɪsa zamanda internette önemli bir hayran kitlesi oluṣturmayɪ baṣarmɪṣtɪ. Grup Abdal kültürel değerleri sahiplenirken, dinleyicilerinin beğeni ve görüṣlerini de dikkate alarak, ilk albümlerini 2012 yɪlɪ ocak ayɪnda çɪkarttɪlar. 2013 yɪlɪ mart ayɪnda ikinci albümleri “ Ozanca “yɪ yayɪnlayan grup yurt içi ve dɪṣɪnda verdikleri konserlerle müzikal yaṣamɪna devam etmektedir.

Abdal’ɪ diğer gruplardan farklɪ kɪlan kendilerine özgü yorumlarɪ ve enstrumanlarɪ kullanɪṣ biçimleridir.

Grup Abdal’ɪn yapmaya çalɪṣtɪğɪ, türküleri Batɪ’nɪn müzik yapɪsɪ içinde eritmek değil, Batɪ’ya ait müzikal değerlerden faydalanarak kendi türkülerimizin biçim ve kültürü dahilinde müziğimize farklɪ bir zemin oluṣturmaktɪr.

“Abdal” yeni bir müzikal varoluṣ çabasɪ ve arayɪṣɪdɪr.

Grup ABDAL

Ali Ekber Kayɪṣ : Vokal, Kontrabass, Akustik – Klasik – Perdesiz Gitar, Chrango, Bandolin, Yaylɪ Tambur, Mandolin

Burcu Sarak :Vokal, Basgitar

Kerem Kekeç : Vokal, Akustik – Klasik Gitar

Neriman Güneṣ : Vokal, Keman, Viola

Özge Ünkap : Santur, Perküsyon

Organizasyon : De Centrale & Atagenç

Yer : Kültür Merkezi De Centrale Kraankindersstraat 2 9000 Gent

Tarih : Pazar 22 Ṣubat 2015 saat 20.00

Bilet Satɪṣ : Uitbureau Veldstraat 82 B 9000 Gent tel : 09/233.77.88 www.uitbureau.be Brüksel Raṣit Kula tel : 0489.210.280

www.decentrale.be  info 0478.300.572 Attila Bakɪroğlu

Video : https://www.youtube.com/watch?v=nsyFrRMJnzo    

Son Haberler

Hits: 6099 Visitors: 3060
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.