Haberin yayım tarihi
2011-12-13
Haberin bulunduğu kategoriler

Doğumu'nun 400. Yılında Evliya Çelebi Brüksel'de.

UNESCO tarafından 2011 yılına ismi verilen ünlü Seyyah ve yazar Evliya Çelebi, Brüksel Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Gent Üniversitesi Türkiye Araştırmalar Merkezi tarafından organize edilen bir konferansla Brüksel’de anıldı.

UNESCO 2011 Evliya Çelebi yılı kapsamında Brüksel’de gerçekleştirilen etkinliklerden ilki 12 Aralık 2011 tarihinde,  Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen, ‘’Evliya Çelebi’nin Kültür Mirasının Günümüze İzdüşümü’ konulu konferans oluşturdu. İki ana bölümden oluşan konferansın ilk bölümünde,  konuşmacılar Evliya Çelebi’nin başyapıtı Seyahatname’nin farklı yönlerine değindikleri sunumlarıyla Evliya döneminin bilinmeyenlerini gün ışığına çıkardılar.

Brüksel Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansta, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Suraiya Faroqhi  `Egzotik yerlerin ziyaretçisi: Evliya Çelebi’; İngiltere Exeter Universitesi’den Prof. Gerald MacLeanEvliya Celebi ve William Shakespeare’; Gazi Üniversitesinden Yeliz ÖzayEvliya Çelebi`nin Acayip ve Garip Dünyası"; College de France’dan  Güneş Işıksel ise Evliya Celebi’nin gözünden Sahra ve Alt Sahra’ adlı sunumlarının ardından Belçikalı Gazeteci Yazar John Van Daele ‘nin moderatörlüğünde Evliya Çelebi dönemini ve Seyahatnemeyi tartıştılar. Toplantı sonrası kapanış konuşması ise Avrupa Komisyonu, Genişleme, Türkiye Masası Başkan Yardımcısı Christos Makridis tarafından gerçekleştirildi.  Oldukça yoğun bir katılımın yaşadığı konferansa TC Belçika Büyükelçisi İsmail hakkı Musa, Brüksel Milletvekili Mahinur Özdemir, Flaman Bölgesi Milletvekili Veli Yüksel, Brüksel Muavin Konsolosları Gamze Aygün ve Ali İhsan İzbul,  Sanatçı Leyla Pınar, Prof. Eser Baysal, TOBB Brüksel Daimi Temsilcisi Bülent Bilgiç ile Brüksel’den, AB kurumları ve Kültür Merkezleri çalışanları, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Brüksel Yunus Emre Kültür Merkezi ve Gent Üniversitesi Türkiye Araştırmalar Merkezi yöneticilerinin selamlama konuşmaları ile başlayan konferansta; İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Suraiya Faroqhi,Egzotik yerlerin ziyaretçisi: Evliya Çelebi’;  başlıklı sunumunda Seyahatname’nin yazıldığı dönem ve sonrası hak ettiği ilgiyi görmemesinin nedenlerine ve bu durumun nasıl değiştiğine değinirken, Evliya Çelebi’nin seyahat yazılarında öteki kültürlere yerinde atıfta bulunarak,  kendi kültürüne yeni kazanımlar sağlayacağını düşünmesi bakımından vizyon sahibi bir Osmanlı eliti olduğunu ifade etti.   İngiltere Exeter Universitesi’nden Prof. Gerald MacLean ise ‘Evliya Celebi ve William Shakespear konulu sunumunda; her iki yazarın da içinde bulunduğu toplumu zekice analiz etme yetisine sahip olmanın yanı sıra yaşadıkları çağda kendilerine özgü, zeka ve zarafet ile zenginleştirilmiş bir dil geliştirmeyi başardıklarını fakat iki önemli yazarında yaşadıkları toplumu farklı perspektiflerden değerlendirmeyi tercih ettiğini belirterek, Evliya Çelebi’nin dünya algısının farklılığın ve çeşitliliğin önemini vurguladı.

Gazi Üniversitesi’nden Yeliz Özay ‘Evliya Çelebi`nin Acayip ve Garip Dünyası"nda Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nden ilginç hikâyelerden örnekler verip, bu hikâyelerde ki gerçeklik ile hayal gücü arasında ki ince çizginin ayrımının zorluğunun Evliya Çelebi’nin kalemine güvenirliliğinin azaltmaması gerektiğini ve Seyahatname’yi okurken dönemin koşullarının göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.  College de France’dan Güneş Işıksel ise Evliya Celebi’nin gözünden Sahra ve Alt Sahra’ başlıklı sunumunda Sahra bölgesini konu edinen Osmanlı belgeleri incelendiğinde Osmanlı’nın dünya görüşü konusunda ipuçlarına rastlanacağını ve Avrupa’nın sömürgecilik anlayışının dayandığı temelleri ve Osmanlı yönetim sisteminden nasıl farklılaştığı konusuna değinmiştir.

Moderatörlüğünü Belçika MO-Magazine’den John Van Daele’ın yaptığı ikinci bölümde ise TC Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’nın konuşmalarının ardından panelistler tarafından Seyahatname’nin günümüz şartlarında ki önemi ve değeri katılımcıların da sorularıyla renklenerek tartışmaya açıldı. Panel, Avrupa Komisyonu’nda Genişleme’den sorumlu, Türkiye Masası Başkan Yardımcısı Christos Makridis ‘in gerçekleştirdiği kapanış konuşması ile sona erdi. Christos Makridis, görevinden dolayı Türkleri çok yakından tanıma fırsatı bulduğunu ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, günümüz Türk insanının da Evliya döneminde ki gibi çeşitlilik gösterdiğini; bunun Türk milletini zenginleştirdiğini düşündüğünü sözlerine ekledi. Panel boyunca değinilen Evliya’nın biraz hiciv biraz abartı sanatlarıyla beslenen kalemini yadırgamamak gerektiğini ve günümüzde yolculuk ederken benzer üslubu hepimizin kullandığına dikkat çekti.

Evliya çelebi etkinlikleri kapsamında, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Gent Üniversitesi Türkiye Araştırmalar Merkezi ve Bozar işbirliğinde,  18 Aralık 2011 tarihinde Bozar’da gerçekleştirilecek ikinci program ise Evliya Çelebi’nin müzisyen özelliğine atıfta bulunmak ve o dönemin müziğiyle ilgilileri tanıştırmak amacıyla İstanbul Barok Topluluğu tarafından bir konser verilecek. 

İstanbul Barok Topluluğu’nun kurucusu klavsen Leyla Pınar tarafından,  Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nden bugüne aktarılan bilgiler ışığında, hazırlanan Konser repertuarı Brükselli sanatseverlerle buluşturulacak. Konserde, Evliya Çelebi’nin yaşadığı Barok Çağdan Osmanlı Barok Müziği`nin yeniçeri, halk türküsü ve saray müzisyenleriyle ilgili parçalar; Avrupa Barok müziğinde Osmanlılarla ilgili yazılmış parçalar ve  Evliya Çelebi’nin seslerini çok güzel bulduğu İstanbul Orglarını anımsatan Org ve Osmanlı müziğine yansıyan Barok parçalar seslendirilecek. Biletlerini kahvaltı tercihli alan izleyiciler, konserden önce Türk kahvaltısı etme imkânı da bulabilecek.

 Evliya Çelebi kimdir?

Evliya Çelebi, 17. yüzyılda yaşamış, hayatının 40 yılından fazlasını Osmanlı İmparatorluğu egemenliğinde ki geniş coğrafyada yolculuk etmeye ve gördüklerini aktarmaya adamış, en önemli Osmanlı gezi yazarıdır. Kendisi için ‘dünya gezgini ve insan dostu’ (seyyah-ı âlem ve nedim-i beniâdem) sıfatını kullanan Evliyâ Çelebi, yaptığı seyahatler sırasında edindiği renkli izlenimlerini 10 ciltlik muazzam eseri Seyahatnâme’de miras bıraktı. 17. yüzyıl Türkçesi’nin çok güzel bir örneği olan bu anlatı,  günümüze kadar ulaşan, Osmanlı dönemine ilişkin, mimariden, tarihe; din ve kültürden politikaya; konuşulan dillerden, müzik ve bilime kadar birçok konuda ayrıntılı bilgi veren en önemli yazılı kaynaktır. Seyahatname, muazzam manzarası ve evrenselliği ile Herodot’un Tarih’i ve ibn-i  Haldun’un Mukaddime’sine eş değer bulunmaktadır.

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.