Haberin yayım tarihi
2023-07-28
Haberin bulunduğu kategoriler

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ, MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

- "Türkiye'de, Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'ni uygulayacağız. Geçici Koruyucu Aile Programı'nı hayata geçireceğiz"

- "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın etkin uygulanmasını ve 5. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarını uygulamaya geçireceğiz"

ANKARA (AA)

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye'de, Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'ni uygulayacağız. Geçici Koruyucu Aile Programı'nı hayata geçireceğiz." dedi.

Göktaş, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı ile afet bölgelerindeki eğitim desteklerini kapsayan bir protokol imzaladıklarını anımsatan Göktaş, deprem bölgelerinde sosyal iyileştirme kapsamında başka çalışmaları da olacağını, bunlardan birini ağustos ayında başlatacaklarını söyledi.

Dezenformasyonun bütün dünyanın ciddi bir sorunu olduğuna, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyonun çok tehlikeli boyutlara geldiğine dikkati çeken Göktaş, mağdurun haklarını korumak, daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla hareket ettiklerini fakat bazı medya mecralarında, konuya gereken özenin gösterilmediğini dile getirdi.

Göktaş, AK Parti hükümetleri döneminde, bireyin, ailenin ve toplumun korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirdiklerini, toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalıştıklarını aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin sosyal alanda da güçlenmesini, kalkınmasını sağladık. Aileyi koruduk. Yeni nesilleri düşündük. Çocukları, kadınları koruyup kolladık. Engellileri, yaşlıları, ihtiyaç sahiplerini gözettik, gözetmeye devam ediyoruz. Şehit yakınlarını ve gazilerimizi önemsedik. Sosyal refahı artırmaya gayret ettik. Son 22 yılda yapılan yenilikler ve verilen hizmetler, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada, ilk ve tek olma özelliği taşıyor."

- "12. Kalkınma Planı 2024-2028 Hedefleri'ni mutlaka gerçekleştireceğiz"

Bakan Göktaş, "2053 Vizyonuna İlişkin Hedefler" uyarınca, 30 Yıllık Perspektif çerçevesinde, "12. Kalkınma Planı 2024-2028 Hedefleri"ni mutlaka gerçekleştireceklerini vurguladı.

Her ilçeye Sosyal Hizmet Merkezi hizmetini götüreceklerini, Aile Sosyal Destek Programı ile Türkiye'nin her yerine, milyonlarca haneye ulaşacaklarını belirten Göktaş, "Güçlü Birey, Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" anlayışıyla, aile odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

Aile ve iş hayatının uyumunu güçlendireceklerine, kaliteli ve kolay erişilebilir kreş ve okul öncesi bakım/eğitim imkanlarını yaygınlaştıracaklarına işaret eden Göktaş, kadınların iş hayatına katılımını artırabilmek için esnek ve uzaktan çalışma uygulamalarını hayata geçiren öncü kamu kurumu olmayı hedeflediklerini söyledi.

- "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız"

Hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni hayata geçireceklerini de ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Aile Koruma Kalkanı Programı'yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız. Kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik, ihtisaslaşmış barınma ve bakım hizmetlerini geliştirecek ve yaygınlaştıracağız. Barınma, bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarının nitelik ve niceliğini artıracağız. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın etkin uygulanmasını ve 5. Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarını uygulamaya geçireceğiz.

Kadınların toplumsal hayattaki ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini artıracağız. Örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranı ile kadınlarda okuryazarlık oranını yüzde 100 seviyesine ulaştıracağız. Kadınların, iş kurma ve geliştirme süreçlerini kolaylaştıracak, e-ticaret platformlarında daha fazla yer almalarını teşvik edecek, kooperatifler yolu ile güçlendirilmelerini sağlayacağız."

- "Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'ni uygulayacağız"

Göktaş, erken yaşta ve zorla evliliklerin erken tespitine yönelik sistemler geliştireceklerini ve kamuoyunun konuyla ilgili farkındalığını artıracaklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede izleme ve değerlendirme çalışmalarını daha da güçlendireceklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Sıfır tolerans politikamızı uygulamaya devam edeceğiz. ŞÖNİM'lerin ve kadın konukevlerinin daha nitelikli hizmet vermesini sağlayacağız. Çocuklarımızın milli ve insani değerlere sahip, saygılı, öz güvenli ve sağlıklı fertler olarak, aile ortamında yetişmeleri için her imkanı seferber edeceğiz. Türkiye'de, Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'ni uygulayacağız. Geçici Koruyucu Aile Programı'nı hayata geçireceğiz. Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı çocuk alanında hizmet üreten tüm paydaşların katkıları ve iş birliği ile hayata geçireceğiz."

Çocuklara yönelik politikaları, uygulamaları ve hedefleri istişare etmek amacıyla "Çocuk Şuraları" düzenleyeceklerine işaret eden Göktaş, çocukların gelişimlerini akademik, sosyal, sportif, sanatsal ve mesleki açıdan destekleyerek donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaklarını dile getirdi.

Yabancı dil, robotik kodlama, üç boyutlu yazıcı gibi alanlarda eğitim veren Mahalle Çocuk Atölyeleri kuracaklarını ifade eden Göktaş, çocuğa karşı şiddet, ihmal ve istismar konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sıfır tolerans ile çalışacaklarını, çocuklara yönelik politika ve hizmetleri kanıt temelli olarak geliştirme kapsamında Türkiye Çocuk Araştırması'nı periyodik olarak uygulayacaklarını vurguladı.

- "2. Ulusal Otizm Eylem Planını tüm paydaşlarla beraber oluşturacağız"

Göktaş, bağımlılıkla daha etkin bir şekilde mücadele edeceklerini, çocukların ve gençlerin dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit ederek, zararlı bulunan içeriklere müdahale edeceklerini söyledi.

Engelli vatandaşların ve ailelerinin toplumsal yaşamın aktif üyeleri olarak yaşam sürmelerini sağlayacak uygulamaları hayata geçirecek, erişilebilir bir toplum inşa edeceklerinin de altını çizen Göktaş, şöyle devam etti:

"Engelli Bireylere Yönelik Aktif Yaşam Merkezleri sayısını 150'ye çıkaracağız. Evinde engelli ve yaşlı bakımını gerçekleştirenleri sigorta şemsiyesi altına alarak, evinde istihdam modeli oluşturulmasına ilişkin ilgili kurumlar işbirliğinde mevzuat çalışmalarını tamamlayacağız. Engelli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sayımızı 130'a ulaştıracağız. 2. Ulusal Otizm Eylem Planı'nı tüm paydaşlarla beraber oluşturacağız ve uygulayacağız."

- "Daha üretken bir yaşlılık süreci için özel programlar geliştireceğiz"

Yaşlı vatandaşların aileleriyle sağlıklı ve aktif yaşlanmalarını destekleyeceklerini belirten Göktaş, "Huzurevi ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sayımızı 180'e çıkaracağız. 2030 Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı ilan ederek, güçlü işbirliği ve koordinasyonla uygulayacağız. Yaşlılarımızın dijitalleşme ve diğer teknolojilerle hizmetlere erişimini kolaylaştırma ve daha üretken bir yaşlılık süreci geçirmeleri için özel programlar geliştireceğiz." bilgisini verdi.

Göktaş, şehit dul ve yetimlerinin özel sektörde de istihdamını sağlayacaklarını ifade ederek, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının tek bir kartla tüm Türkiye'de ücretsiz seyahat etmelerini sağlayacaklarını, PTT ile protokol imzalanarak tüm Türkiye Kart Projesi'ne şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarını da dahil edeceklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, "Ortaya koymayı planladığımız tüm bu vizyon, aile odaklı bir sistemin güçlenmesini gerçekleştirebilmek için. Ailenin her bir bireyini daha da güçlü hale getirmek, sosyal destek sistemlerini pekiştirmek bizim görevimiz." dedi.

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.