Haberin yayım tarihi
2011-12-15
Haberin bulunduğu kategoriler

Bedelli ve Dövizli Askerlik Resmileşti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül`ün onaylamasının ardından orduda bedelli dönemi başladı. 1987, 1992 ve 1999 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamalardan farklı olarak cumhuriyet tarihinde ilk kez 30 bin liralık bedeli ödeyenler 21 günlük temel eğitimden de muaf olacak. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve 30 yaşından gün alanlar bedelliye başvurabilecek.

Kamuoyunun merakla beklediği bedelli askerlik yasası Çankaya Köşkü`nün onayından geçti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan`ın 22 Kasım 2011 tarihinde Meclis AK Parti Grup Toplantısı`nda açıklamasıyla başlayan yasama süreci noktalandı. Düzenleme Meclis`te sadece yürürlük tarihi itibariyle küçük bir değişikliğe uğradı. Kanun`un yürürlük tarihi 31 Aralık 2011`e çekilerek 1982 doğumluların tamamı bedelli kapsamına alınmış oldu. 30 yaşından gün alanlar bedelli için başvurabilecek.

- 30 BİN LİRAYA TAKSİTLİ ASKERLİK -

Kanun yayınlandığı gün 30 yaşından gün almış olanlar 30 bin lira parayı 6 ay içinde ödeyebilecekleri gibi, yarısını başvuru sırasında, diğer yarısını da başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde ödeyerek bu hakkı kazanacak. Bedeli ödeyenler 21 gün temel eğitim almayacak.

- DÖVİZLİ ASKERLİK İÇİN 10 BİN EURO -

Düzenlemeyle dövizli askerlikte de önemli değişiklikler yapıldı. En az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunanlara 38 yaş sınırı gözetilmeksizin 10 bin euro bedelle askerlik görevini yapma hakkı getirildi. Burdur`daki askeri kışlaya gidip 21 günlük askeri eğitim yapma da tarihe karıştı. Dövizli askerlik hakkına sahip olanlar askerlik çağından sonraki her yaşta 10 bin Euro ödeyerek bu yükümlülüğü yerine getirecek.

-DÖVİZLİ ASKERLİK KONUSUNDA BELİRSİZLİK-

Dövizli askerlik ilgili kanun maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda istenen yeni bedelin 10 bin avro`ya çıkarılası nedeniyle Avrupa`da yaşayan Türk gençleri konsoloslukla hücum ederek eski kanundan yararlanarak 5 bin avro bedelle askerlik yükümlülüğünden kaurtulmaya çalıştılar. Türk gençlerinin bir bölümü dosyalarını tamamlayarak eski kanundan yararlandılar. Halen dosyası tamamlanamayan, işlem süreci devam edenler var.  Ayrıca yılbaşı sonrası yedek listeye alınan bir çok başvurunun akibetinin ise ne olacağı belli değil. Türk gençleri bu konuda başkonsoloslardan k bir açıklama beklediklerini belirtiyorlar.

- BEDELLİ GELİRİ ŞEHİT VE GAZİLERE -

1987 ve 1992`de saklı, bakaya ve yoklama kaçağı birikiminin engellenmesi için, 1999`da depremin zararlarını gidermek için çıkarılan bedelli uygulamasının son halinde şehit ve gazi yakınları da düşünüldü. Bedelli askerlik uygulamasından elde edilecek gelir şehit yakınları, gazilere, özürlülere, muhtaç erbaşlara, TSK, Sahil Güvenlik Komutanlığı faaliyetlerinin finansmanına aktarılacak.

Genelkurmay Başkanlığı verilerine göre bedelli askerlik uygulamalarından 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin 834 kişi yararlandı. Marmara depreminin yaralarını sarmak için çıkarılan son bedellide 1 Ocak 1973 tarihinden önce doğanlardan 15 bin mark (4 bin 500 TL), 1960`dan önce doğanlardan ise 20 bin mark alınmıştı. Başvurular neticesinde 1.1 milyar mark gelir elde edilmişti. Bu yılki bedelli askerlik fırsatından yararlanabilecek askerliğini yapmamış 400 bin mükellef bulunuyor. Bunlardan 125 bin kişinin yararlanması halinde 10 milyar liraya yakın gelir bekleniyor.

- KIŞLALARDAKİ `MEHMET AĞA` SIFATLARI DA TARİH OLDU -

Cumhurbaşkanı Gül`ün onayından geçen bedelli askerlikle ilgili yeni şartlar askeri jargonda da tarihi değişiklikleri beraberinde getirecek. Bedelli ve dövizli askerler için para verdikleri için kullanılan `Mehmet Efendi, Mehmet Ağa` sıfatları tarihe karışacak. Zira yeni dönemde bedelli ve dövizli askerliğe başvuranlar 21 günlük temel eğitim için dahi postal giymeyecek. Birliklerde, askerler arasında söylenen lakaplardan Mehmet Ağa, Mehmet Efendi tabirleri tarih oluyor. Kısa dönemler için kullanılan `poşet` uzun dönem erlere `kadrolu` ifadeleri ise aynen devam edecek. 30 bin lira veren bedelliler için ve 10 bin euro ödeyen dövizliler için kullanılan sıfatlar ise artık kışlalarda duyulmayacak. İki kategorideki yükümlüler de askeri üniforma giyip birliklere teslim olmayacakları için bu ifade kimseye kullanılamayacak.

BEDELLİ ASKERLİK YASASI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Bedelli askerlik kanunu bugün Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 30 yaşından gün alanlar, 6 ay içinde askerlik şubelerine başvurarak 30 bin Türk Lirası parayı ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Başvuruda bulunanlar, öngörülen miktarı başvuru sırasında peşin ödeyebilecekleri gibi, yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde de ödeyebilecekler. Askerliğini yapmayanlar, kışlalara gitmeden, postal giymeden tezkere alabilecek.

İşçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ve sanat sahibi olarak yurt dışında oturma ve çalışma iznine sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde çalışmış olmaları şartıyla 10 bin Avro ödeyerek, 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

 

"ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 6252                                                                                                   Kabul Tarihi: 30/11/2011

 

MADDE 1 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5.112 Euro” ibaresi “10.000 Avro”, üçüncü fıkrasında yer alan “7.668 Euro” ibaresi “10.000 Avro”, dördüncü fıkrasında yer alan “Euro” ibaresi “Avro” şeklinde ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi tutulmaları” ibaresi, ikinci fıkrasında yer alan “belirtilen yaş sınırı sonuna kadar temel askerlik eğitimini yapmayanlar,” ibaresi, üçüncü fıkrasında yer alan “veya yönetmelikte belirtilen süre içinde temel askerlik eğitimlerini” ibaresi ve aynı fıkrada yer alan “ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tabi tutulmaları” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

“Yükümlülerin ödedikleri dövizler, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmaları halinde tabi oldukları statüde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra; ödemesini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığını kaybeden, askerliğe elverişsiz hale gelen ya da vefat edenlerin ödedikleri dövizler ise talepleri halinde kendilerine, vekillerine veya mirasçılarına iade tarihindeki kura göre Türk Lirası olarak yurt içinde gösterecekleri banka hesabına iade edilir. Ödemesini tamamladıktan sonra, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmalarını talep edenlere, askerliğe elverişsiz hale gelenlere, vefat edenlere, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere geri ödeme yapılmaz.”

MADDE 2 – 1111 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “celp, sevk, eğitim, izin, sağlık, özlük hakları, geçici ve kesin terhis işlemleri,” ile “hizmet hesabı,” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 3 – 1111 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve süresi içinde temel askerlik eğitimini yapmaları” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – 1111 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 46- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle (bu tarih dâhil) 30 yaşından gün almış ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler, istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve 30.000 Türk Lirası parayı ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Başvuruda bulunanlar, öngörülen miktarı başvuru sırasında def’aten ödeyebilecekleri gibi, yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde de ödeyebilirler.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlardan istekliler, altı ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları halinde yaş şartı aranmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası ve T. Vakıflar Bankasında açılacak özel hesaba yatırılır.

Özel hesapta toplanan paralar, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde şehit yakınları,  gaziler,  özürlüler,  muhtaç erbaş ve er aileleri,  Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil)’ne mensup vazife malûlleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malûllerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin finansmanında kullanılır.

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir.

Bedelin ödenme usul ve esasları ile kaynağın kullanılmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 47- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce temel askerlik eğitimini süresi içinde yapmadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan, halen 1111 sayılı Kanunun ek 1 inci ve geçici 43 üncü maddelerinde belirtilen diğer yararlanma şartlarını taşıdıklarını ve bu Kanunla değiştirilmeden önceki miktarlar üzerinden ödemelerini süresi içinde tamamladıklarını konsolosluklara müracaatla belgelendirenler, muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Bunlar hakkında askerlik hizmetini yerine getirmedikleri için idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir.

GEÇİCİ MADDE 48- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, temel askerlik eğitimlerini tamamlamalarını müteakip askerliğe elverişsiz hale gelen, vefat eden, Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilen veya Türk vatandaşlığını kaybedenler ile ödeme ve temel askerlik eğitimi yükümlülüklerini süresi içinde tamamladıklarından kesin terhise hak kazananlara geri ödeme yapılmaz.

GEÇİCİ MADDE 49- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar hakkında, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak, bu yükümlüler temel askerlik eğitimine tabi tutulmazlar.”

MADDE 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.