Haberin yayım tarihi
2008-03-10
Haberin bulunduğu kategoriler

Büyükanıt:Terörün dili, dini, milliyeti, ırkı yoktur.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt, TSK'yı hedef alan herkes karşısında beni bulur' derken CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın açıklamalarını hakaret kabul ettiklerini belirterek "Bildiriyi de bizzat ben kaleme aldım" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, "Terör bir olayın gerçek yüzü değil, onu saklayan bir örtüsüdür. Bu örtü kaldırılmadıkça, kimin ne yapmak istediği anlaşılamaz. Başka bir ifadeyle terörizm, bir amacın aracıdır, amacın kendisi değildir" dedi.

80 ÜLKEDEN 690 KATILIMCI
Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM) Komutanlığı'nın bu yıl ikincisini düzenlediği Küresel Terörizm ve Uluslararası İşbirliği Sempozyumu, Bilkent Otel Konferans Salonunda başladı. Sempozyumun başlangıcında faaliyet hakkında genel bilgi veren Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Nusret Taşdeler, Türkiye'nin terörizmle mücadeledeki deneyimlerini diğer ülkelerle paylaşmayı sağlamanın amaçlandığını ifade ederek, toplantıya 80 ülkeden 690 katılımcının iştirak ettiğini söyledi. Korgeneral Taşdeler, 7 oturumda gerçekleştirilecek sempozyumda 34 akademisyen, devlet adamı, uzman, konuşmacı, oturum başkanı ve raportörün görev alacağını kaydetti. Daha sonra TMMM Komutanlığını tanıtıcı kısa bir film gösterildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt, uluslararası sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, küresel terörizmle uluslararası mücadelenin yoğun bir şekilde yürütüldüğü bu dönemde bu sempozyumun düzenlenmiş olmasının, terörizmle mücadeledeki ortak kararlılığın bir göstergesi olduğuna inandığını ifade etti.

TMMM'nin önemine dikkati çeken Orgeneral Büyükanıt, Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı bu merkezin, NATO'nun terörle ilgili konsept ve doktrin geliştirme faaliyetlerine destek sağlamanın yanında, terörle mücadelede NATO ve diğer ülkelere operatif ve stratejik seviyede eğitim verdiğini söyledi. Merkezin halen ABD, Almanya, Bulgaristan, İngiltere, Hollanda ve Romanya'nın desteği ve katılımıyla küresel teröre karşı ortak bir platform oluşturmaya yönelik çalıştay, kurs, seminer ve sempozyumlar düzenlediğini belirten Orgeneral Büyükanıt, Merkezin bu faaliyetlerine açılışından beri 85 ülkeden 1976 katılımcı ile 40 ülkeden 469 eğitici ve uzmanın iştirak ettiğini söyledi. Orgeneral Büyükanıt, bu faaliyetlerin ülkeler arasında terörle mücadelede ortak bir anlayışa varılmasında ve işbirliği ortamının kurulması ve geliştirilmesine büyük katkıları olduğuna inandığını vurguladı.
Orgeneral Büyükanıt, terörizmle mücadele konusunda çalışan uzmanların bugün, uluslararası güvenliğe yönelik en önemli tehdit olan küresel terörizmin çeşitli yönleri hakkında tespitleri ve ulaştıkları sonuçları paylaşacaklarını belirtti.

KÜRESELLEŞMENİN TERÖRİZM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ...
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt, terörizmin küreselleşmenin getirdiği genel eğilimlerle yeni boyutlar kazandığını ifade ederek, 11 Eylül'de ABD'de yaşananların bu hususun tipik bir örneği olduğunu söyledi. Bu boyutların, terörizmin etkilerinin incelenmesinde yeni yaklaşımların tespiti açısından faydalı olacağını belirten Orgeneral Büyükanıt, şöyle konuştu:

"Terör, bir olayın gerçek yüzü değil, onu saklayan bir örtüsüdür. Bu örtü kaldırılmadıkça, kimin ne yapmak istediği anlaşılamaz. Başka bir ifadeyle terörizm, bir amacın aracıdır, amacın kendisi değildir. Küreselleşmenin terörizm üzerindeki etkilerini, küreselleşmenin terör örgütlerine kazandırdığı yeni yetenekler ve küreselleşmenin ortaya çıkardığı sonuçların terör örgütleri tarafından istismar edilmesi şeklinde ele alabiliriz diye düşünüyorum.
Küreselleşmenin en önemli etkilerinden biri, ulus devletlerin politikaları ve aldığı kararları etkileme gücüne sahip olan bazı organizasyonları sahneye çıkarmasıdır. Bunlar, farklı hayat ve dünya görüşlerinin olduğunu, dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaştırmakla kalmamış, aynı zamanda bu ücra köşelerde yaşayan insanların beklentilerini de yükselterek, bulundukları statüden memnuniyetsizliklerinin artmasına da neden olmuşlardır. Küresel terörizmin bugün ulaştığı boyutları bu memnuniyetsizliğe bağlayan bir çok sosyal kurum mevcut. Aslında, uluslararası terör örgütlerini, bu organizasyonların karanlık yönü olarak değerlendirmek de mümkündür. Terör örgütlerinin farkı, hükümet politikalarını, hükümetler ve topluma şiddet yollu mesajlar göndererek, kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalışmasıdır."

GÖZ YUMAN ÜLKELER FATURASINI GELECEKTE ÖDEYECEKTİR
Orgeneral Büyükanıt, küresel terörizmin gelişmesine etkisi olan önemli bir hususun da dünyadaki dengesiz nüfus artışı ve buna bağlı nüfus hareketleri olduğuna işaret etti. Orgeneral Büyükanıt, BM tahminlerine göre, dünya nüfusunun gelecek 15 yılda 1.5 milyar artacağını ve bu artışın neredeyse tamamının gelişmekte olan ülkelerde meydana geleceğini, gelişmiş ülkelerdeki nüfusun ya gelişmeyeceğini ya da daha azalacağını söyledi. Yasa dışı insan kaçakçılığı şeklinde rastlanılan nüfus hareketleri ve göç dalgalarının aslında gelecekte gelişmiş ülkeler için önemli bir tehdit oluşturacağını değerlendirdiğini ifade eden Orgeneral Büyükanıt, "Bugün, bu tür faaliyetlere göz yuman ülkeler bunun faturasını gelecekte ödeyeceklerdir" diye konuştu. Yasa dışı insan kaçakçılığının terör örgütlerine finans kaynağı haline gelmesi ve göç alan gelişmiş ülkelerde oluşan göçmen topluluklarının bulundukları ülkelerin kültürlerine entegrasyon sorunlarının, kimlik bunalımına neden olduğuna dikkati çeken Orgeneral Büyükanıt, bu toplulukların bunalımları nedeniyle terör örgütlerinin istismarına açık hale geldiğini anlattı.

Dünyada nüfus artışına bağlı olarak düşünülmesi gereken önemli bir hususun da nüfusun temel ihtiyaçlarını giderecek üretim, gelir ve bu gelirin paylaşımı olduğunu vurgulayan Orgeneral Büyükanıt, bugün dünyada 500 milyarderin mal varlığının toplam değerinin dünya nüfusunun yarısının mal varlığının toplamına eşit durumda olduğunun kayıtlara girdiğine dikkati çekti.

Dünya Bankası verilerine göre, 1.1 milyar insanın mutlak açlık sınırının altında yaşamlarını sürdürdüğünü ifade eden Orgeneral Büyükanıt, açlık sınırının da günde 1 dolar ya da daha az kazananlar olarak belirlendiğini belirtti. Orgeneral Büyükanıt, "Bu durum, terör örgütleri tarafından istismar edilmekte ve terörü bir tür istihdam alanı haline getirmektedir" diye konuştu. İki gün sürecek uluslararası sempozyuma, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Bosna-Hersek, Makedonya, Kırgızistan, Gürcistan ve Türkmenistan Genelkurmay Başkanları, kuvvet komutanları, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ergin Saygun, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Doğan Güreş, emekli Orgeneral Hilmi Özkök ile çok sayıda emekli orgeneral ile Ankara'daki karargahlarda görevli general, subay, büyükelçi, akademisyen, uzman ve basın mensubu katılıyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE TSK FOTOĞRAF SERGİSİ
Sempozyum dolayısıyla konferans salonu girişinde Terörle Mücadelede TSK Fotoğraf Sergisi de açıldı. Serginin ilk bölümünde, "Terörün dili, dini, milliyeti, ırkı yoktur. Terör bir insanlık suçudur" sözünün yer aldığı fotoğraf eşliğinde teröristlerin gerçekleştirdikleri demiryolu, karayolu bombalamaları ile araçlara, binalara ve insanlara yönelik saldırıların görüntülerinin yer aldığı fotoğraflara yer verildi. "Türk askeri son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelede kararlıdır" sözünün yer aldığı ikinci bölümde ise başta Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen sınır ötesi harekatın da yer aldığı fotoğraflar sergilendi. Serginin, "Türk askeri her zaman ve her yerde halkıyla beraberdir" sözünün yer aldığı bölümde ise toplumsal destek faaliyetlerinden örneklere yer verildi. Mehmetçiğin düşmanına bile merhametle yaklaştığını gösteren ve yaralı teröristlere askerlerin yaklaşımını sergileyen fotoğrafların yanı sıra şehit cenazelerinden görüntüler de serginin diğer bir penceresini oluşturdu.

Kaynak:Y.Ş.Türkiye

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.