Haberin yayım tarihi
2008-12-08
Haberin bulunduğu kategoriler

Gentse gemeenteraadsfractie VlaamsProgressieven kiest voor Gent

De Gentse gemeenteraadsfractie VlaamsProgressieven heeft na raadpleging van het Vl. Pro-afdelingsbestuur beslist om samen één fractie te blijven vormen en zo hun lokale engagementen verder na te komen. Ze hebben meegewerkt aan het bestuursakkoord en zullen hun afspraak met de coalitiepartners verder loyaal naleven.

De fractie blijft ook verder samenwerken met de lokale achterban en stelt alles in het werk om die lokale groep samen te houden.

De VlaamsProgressieven-fractie zal voortaan als onafhankelijke gemeenteraads-fractie zetelen.

Schepen Lieven Decaluwe: " Als schepen zet ik mij reeds 14 jaar in om Gent verder uit te bouwen tot een stad van kennis en cultuur. Mijn lokaal politiek engagement is voor mij steeds het belangrijkste geweest en het meest concrete project. Hoewel ik veel bekommernissen met VlaamsProgressieven deel, kan ik mij niet verzoenen met de strategische koersen die zijn gekozen."

Ook gemeenteraadslid Ilknur Cengiz is ontgoocheld: "Ik heb me politiek geëngageerd omdat ik iets wilde doen voor mijn stad. Juist omdat ik geloof in de sterkte van progressieve samenwerking was ik in 2006 als nieuwkomer in de politiek kandidaat op de Spa- Spirit- lijst. Ik ben ontgoocheld over hetgeen er nu boven mijn hoofd is beslist. Maar ik wil me blijven inzetten voor mijn politieke idealen en de Gentenaars ".

Ilknur Cengiz werd in 2006 van de 36ste plaats op de spa-spirit-lijst voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid in Gent.

Fractieleider Annelies Storms vult aan: "De keuze van 70% van de leden van de partijraad is een eerbare keuze, maar het is geen beslissing waar ik mij kan achter scharen. Ik verkies progressieve samenwerking  om mijn politieke idealen te verwezenlijken. Als onafhankelijke fractie zullen we in de gemeenteraad onze samenwerking met de spa-fractie blijven verder zetten. Ons engagement om het bestuursakkoord te verwezenlijken blijft ongewijzigd. "

Lieven Decaluwe werd in 1994 voor het eerst verkozen in de Gentse gemeenteraad en zetelt sedertdien onafgebroken als schepen, eerst bevoegd voor Milieu, daarna voor Milieu, Groen en Gezondheid. Sedert 2007 is hij schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten.

Annelies Storms, nationaal partijbestuurslid en fractieleider van VlaamsProgressieven in de gemeenteraad, is gewezen volksvertegenwoordiger en ex-ondervoorzitter van spirit onder voorzitterschap van Geert Lambert.  Zij was tevens congresvoorzitter van het congres Familiale Omstandigheden en hield mee de pen vast voor het 70-puntenplan over de interculturele samenleving.

Son Haberler

Hits: 6193 Visitors: 3065
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.