Haberin yayım tarihi
2007-06-02
Haberin bulunduğu kategoriler

Meyrem Almacı Mol'da "Ecologisch Pact" eylemine katıldı..

Groen partisi bir basın bildirisi yayınlayarak çevre sorunları kusunda kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştı..
 
Groen partisinden Anvers bölgesi 1. sıradan Federal Meclis adayı olan Türk kökenli siyasetçi Meyrem Almacı Mol şehrinde düzenlenen bir protesto eylemine katılarak Groen partisinin Nükleer Enerji konusundaki görüşlerini aktardı..
 
Anvers Bölgesinden partisi tarafından büyük destek gören ve seçimlerde %5 olan seçim barajını aştıkları takdirde meclise girmesine kesin gözüyle bakılan Meyrem Almacı Belçikalılar tarafından da ilgiyle izleniyor ve takdir ediliyor.. 
  
Aşağıda Groen Partisinin çevre sorunları iele ilgili basın açıklamasını sunuyoruz..
 
Persmededeling Groen! Kempen
 
Een "Ecologisch Pact" voor de Kempen als antwoord op de technologieën van het verleden
 
Groen! Kempen voert vandaag actie in Mol, en dan nog wel op een zéér symbolische plaats: tegenover het vervuilde industrieterrein Balmatt en de steenkoolcentrale van Electrabel, én op een boogscheut van de nucleaire installaties. Dit is een uitgelezen plek om de andere partijen op te roepen tot een bondgenootschap ("Ecologisch Pact") om van de Kempen nog meer dan vandaag een voorlopersregio te maken voor een ecologische economie, innovatie en technologie. Daarvoor moeten we eindelijk werk maken van het voorbereiden van de uitstap uit kernenergie en de oude en zeer vervuilende steenkoolcentrales vervangen door milieuvriendelijke energievoorziening. De windmolentjes vandaag in de schaduw van de steenkoolcentrale van Electrabel moet dit symboliseren. Lijsttrekker voor de Kamer Meyrem Almaci komt naar Mol om de voorstellen van Groen! Kempen kracht bij te zetten.
 
Greenpeace voerde op 23 mei actie aan de Molse Nete, enerzijds om de radio-actieve vervuiling van de Nete aan te klagen, maar ook en vooral om deze en de toekomstige regering te wijzen op het belang van een goed voorbereide kernuitstap. De Kempen als nucleaire regio en in het bijzonder de omgeving van Mol is een gebied dat van heel dichtbij de gevolgen van de nucleaire economie aanvoelt. Denken we maar aan de recente sluiting van Belgonucleair (BN). Ook zullen we in de komende jaren geconfronteerd worden met het debat over de berging van nucleair afval in onze regio.


 
Men kan op 2 manieren met deze problemen omgaan. Ofwel houden we vast aan nucleaire energie, en proberen we op allerlei manieren deze doodsstrijd te verlengen, zoals door het langer openhouden van de huidige kerncentrales (CD&V) of door massaal onderzoeksgeld te investeren in de kernenergie van de 4e generatie (VLD). Het opnieuw ter discussie stellen van de vastgelegde sluitingsdata van de kerncentrales creëert opnieuw een klimaat van onzekerheid bij de investeerders die nog aarzelen om definitief te kiezen voor duurzame technologieën. "En opnieuw alle onderzoeksgeld naar kernenergie sluizen, zoals de VLD voorstelt, is de fout opnieuw maken van 40 jaar geleden", zegt Meyrem Almaci. "Laten we dit geld besteden aan hernieuwbare energie."
 
Groen! Kempen stelt een positief antwoord tegenover deze krampachtige houding van sommige andere partijen, en stelt de krachten te bundelen om van de Kempen voorlopersregio te maken inzake innovatie en milieu- en energietechnologie. "We beseffen nog steeds te weinig welke schitterende voedingsbodem we in de regio hebben om een economie van de toekomst te ontwikkelen", zegt Rudi Daems. VITO en SCK zijn instellingen met heel veel know-how. "Er liggen heel wat mogelijkheden onbenut", zegt Ethel Brits, "bijvoorbeeld door een samenwerking op te zetten met de scholen (KHK) en universiteiten (KUL) uit de omgeving of door bedrijven te begeleiden naar de wereldtop inzake innovatie en technologie".
 
Dit betekent niet dat alle nucleaire activiteiten in de Kempen kortelings zullen of moeten verdwijnen. Integendeel. Bedrijven als Belgoprocess hebben een sterke internationale reputatie opgebouwd, bijvoorbeeld in het ontmantelen van nucleaire installaties. Wij vragen dat ze deze positie versterken, en de eerste partner worden in de ontmanteling van Belgonucleair en de kerncentrales van Doel en Tihange.
 
Daarom voeren we vandaag symbolisch actie in Mol. De terreinen van Balmatt zullen (eindelijk) over enkele jaren gesaneerd zijn. Groen! vraagt dat deze voorbehouden worden voor bedrijven die tewerkstelling creëren in de ecologische economie. Aan de andere zijde van het kanaal staat de steenkoolcentrale van Electrabel. We vragen een snelle stopzetting van de energieproductie op basis van steenkool en omvorming van deze centrale naar bijvoorbeeld biomassa.
 
Ook vertegenwoordigers van de andere Kempense partijen hebben zich in het verleden positief uitgesproken om van de Kempen een economische aantrekkingspool te maken inzake innovatie en technologie. Denken we bijvoorbeeld maar aan de unaniem goedgekeurde resolutie in het Vlaams Parlement n.a.v. de sluiting van Belgonucleair (zie http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id=424108
 
Daarom stelt Groen! Kempen voor een "Ecologisch Pact" af te sluiten met alle democratische partijen uit onze regio, met daarin volgende punten:
Kernenergie is 8,7% van de primaire energievoorziening in België. We bereiden de kernuitstap verder voor tegen 2015 en 2025. De 8,7% wordt ingevuld door bijkomende inspanningen op het vlak van de 3 E's: Energiebesparing (REG), Energie-efficiëntie en hernieuwbare Energie.
De budgetten voor het nucleair passief, vandaag in handen van Synatom (lees: SUEZ) en goed voor zo'n 4,6 miljard euro, worden overgeheveld naar het NIRAS. Een deel van dit fonds wordt eveneens aangesproken voor de ontmanteling van BP1 (Eurochemic Dessel), BP2 (SCK-Waste Mol), de sanering van de Molse Nete, én het nucleaire reconversieplan voor de Kempen.
We bepleiten een trekkersrol voor Belgoprocess in de ontmanteling van het nucleair passief, zowel Belgonucleair (korte termijn) als Doel en Tihange (lange termijn).
De onderzoeksbudgetten voor de kernenergie van de 4e generatie worden afgeleid naar onderzoek voor hernieuwbare energie (zon, wind, water,…) en andere alternatieve energievormen (biomassa, waterstoftechnologie, WKK,…).
Meer middelen naar SCK en VITO voor het onderzoek naar innovatie en alternatieve energieën, en voor het begeleiden van bedrijven (spin-off). Samenwerking tussen VITO en KHK/KUL intensifiëren. Meer middelen voor de uitbouw van de milieutechnologievallei.
De sluiting van de steenkoolcentrale van Mol en omvorming ervan naar een centrale op biomassa.
Het voorbehouden van de gesaneeerde Balmatt-terreinen voor technologische bedrijven. 
  
Greet Oris8Voorzitter Kempen), Meyrem Almaci(Lijsttrekker Kamer), Ethel Brits/3de plaats Kamerlijst), Rudi Daems(Vlaams Parlement), 
            
Groen! Kempen/Statiestraat 146, 2600 Berchem/Tel: 03/236.78.39. – fax: 03/236.31.67/E-mail: dirk.peeters@groen.be 
 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.