Haberin yayım tarihi
2013-06-17
Haberin bulunduğu kategoriler

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Ankara'da Toplanıyor.

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu’nun ilk Toplantısı 17-18 Haziran tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek.

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu (YVDK), Başbakanın veya ilgili Başbakan Yardımcısının başkanlığında, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hizmet üreten kamu kurumlarının üst düzey görevlileri ve yurtdışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları ülke veya bölgelerden seçilen üyelerden oluşmaktadır.

Toplantıya Amerika, Almanya, Avustralya, Avusturya, Balkanlar, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, K.K.T.C, Norveç, Orta Doğu ve Afrika, Orta Asya’ dan   toplam 69 üye katılacaktır.  Ayrıca ABD’ den  Dr. Merve Kavakçı İslam ve Muhtar Kent, Almanya’ dan Fuat Mansuroğlu ve Prof. Dr. Yaşar Bilgin, Avustralya’ dan Mehmet Ali Karamemiş, Avusturya’ dan Ayhan Bakan, Fransa’ dan Prof. Dr. Cafer Özkul, Hollanda’ dan Turgut Torunoğulları, İngiltere’ den Remzi Gür ve Kanada’ dan Prof. Dr. Feridun Hamdullahpur onur üyeleri olarak toplantıda yer alacaklardır.

YVDK, Başkanlığın görev alanına giren konularda belirlenecek politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. YVDK, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların sorunlarının tespiti ve yapılacak çalışmaların koordinasyonu ile ilgili tavsiyelerde bulunmakta ve vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarına eşit katılımlarını sağlayacak öneriler geliştirmektedir.

Kurul, ayrıca yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanması gereken ihtiyaçlarını belirleyerek, bu çerçevede yapılması gerekli kanuni ve idari düzenlemeleri tespit eder. Vatandaşlarımızın, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılık gibi akımlara karşı duyarlılıklarını arttırarak bu konularda uluslararası kamuoyunda yapılması gerekli faaliyet önerilerini görüşür. YVDK, görev alanına giren konularla ilgili toplantı, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyerek, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılım sağlamaktadır.

YVDK’nın üst düzey kamu görevlilerini ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı bir araya getirmesi, vatandaşlarımızın ülkelere göre farklılık gösteren sorunlarını doğru bir şekilde tespit edebilmek ve doğru çözümleri üretebilmek açısından büyük önem arz etmektedir. Kurul bu çoğulcu özelliğinden dolayı yapacağı çalışmalar ile sadece Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın değil, ilgili tüm devlet kurumlarının çalışmalarını destekleme potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır.

Bu kapsamda ilk toplantı 17-18 Haziran 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecektir. Toplantıya programlarının uygun olması durumunda, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık etmesi beklenmektedir.

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.