İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili olarak, "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı." açıklamasını yaptı.


AVRUPA TÜRKLERİ VE ANA DİLİMİZ TÜRKÇE

gundem.be

Ahmet Suat Arı

Giriş

Dil dinamik bir olgudur ve kullanıldığı toplum, coğrafya ve kültürün etkisi altında gelişimini  sürdürür. Eğer bir toplum gönüllü veya mecburi olarak dilini kullanmaktan vazgeçerse bir zaman sonra da ölür. Bunun örnekleri sayılamayacak kadar çoktur. Türkçenin de bu akıbeti yaşayabileceği ihtimali çok zayıf olsa da, Türkçeyi yaşayan bir dil olarak kullanmaktan vazgeçen Türkler olacaktır. Biz Avrupa Türklerinin de potansiyel olarak bu gruba dahil olduğunu iddia edebiliriz. Şayet Avrupa Türkleri diline sahip çıkmazsa Türkçe, kısa vadede olmasa da bir kaç nesil sonra Avrupa’da ölü diller kategorisine girecektir. Bunun nihai olarak toplum için ne anlama geleceğini tahmin edebiliriz.

Avrupa’da Türkçenin bugünkü konumu

Türklerin Batı Avrupa’da etnik bir unsur olarak varlığı daha çok yeni sayılır. Her ne kadar göçün 60. yılına doğru gitsek de, süreç esnasında da göç devam ettiği için Anavatanla bağ hep taze kalmıştır. Hatta, kullanılması politik olarak hoşumuza gitmese de hala bir ‘gurbet’ tecrübesi vardır. Burada Türkçe açısından çok önemli olan bir başka olgu da birinci neslin aksine eğitimli insanların Avrupa’ya gelmeleridir. Onların sayesinde Türkçe her türlü eksikliklere rağmen hala yoğun olarak kullanılan bir dildir. Sadece günlük hayatta değil, kültürel hayatta da Türkçenin varlığı söz konusudur.

Türkçe bir taraftan hem önemli bir kültür aktarıcısı olarak hem de iletişim dili olarak kullanılırken diğer taraftan da gelişimini engelleyecek ciddi muarızlarla karşı karşıyadır. En önemli muarız da Türk toplumunun bu konudaki vurdumduymazlığıdır. Türkçenin varlığı için gösterilen çabaları desteklemek bir yana kösteklemektedir bile diyebiliriz. Her şeyi devletten bekleme kolaycılığı burada da söz konusudur. Hemen hemen her Batı Avrupa ülkesinde Türkçe süreli yayınlar mevcuttur, ancak bunların hiç birisi toplumdan ne maddi ne de manevi destek görmemektedirler. Hal böyle olunca da bu yayınlar, ya uzun süreli olamamakta ya da her açıdan düşük kaliteli birer ‘reklam broşürü’ olarak işlev görmektedirler.

Bir dilin sağlıklı gelişimi için gerekli olan dil eğitimi de Türkçe açısından içler acısıdır. Bazı Batı Avrupa ülkelerinde hala Türkçe dersleri okullarda verilse de bu ya yetersiz ya da yeterli ilgiden yoksundur. Hollanda başta olmak üzere bazı Batı Avrupa ülkelerinde Türkçe eğitim dışına sürgün edilmiştir. Hatta Türkçenin bireyler tarafından kullanımı bile ‘uyum’a engel diye tasvip edilmemektedir. Var olan Türkçe dil eğitimi de ya çok amatörce ya da çok sınırlıdır.

Avrupa’da Türkçenin Geleceği

Biz Avrupa Türkleri yaşadığımız ülkelerde kendi kimliğimizle sağlıklı ve saygın bir gelecek inşa etmek istiyorsak işe dille başlamamız gerekir. Zira dil yoluyla bizi biz yapan değerleri yeni nesillere dil yoluyla aktarabiliriz. Aksi takdirde iki arada bir derede kalmaktan başka bir seçeneğimiz olmayacaktır.

Türkçe bilmeden bir Yunus’u, bir halk türküsünü, bir ozanı anlamanız mümkün değildir. Tercümeler sadece kelimelerin anlamını ifade ederler, ama onların içinde yüklü olan duyguları sadece dilin kendisiyle anlayabilirsiniz. Türkçe bilmek günlük hayatta konuşulan bir kaç kelimeyi kullanmaktan  ibaret değildir. Gerek günlük hayat, gerekse estetik dili öğrenip kullanmak bir toplumun seviyesini artırdığı gibi hakim kültürun dilini de daha iyi öğrenmeyi sağlar.

Bir kimlik ve kültür taşıyıcısı işlevi görecek olan dilin de olmazsa olmaz 4 ögesi vardır. Bunlar  konuşma, yazma, okuma ve dil bilgisidir. 

Konuşma: Duygu ve düşünceleri muhatapların anlayabileceği şekilde sözlü olarak ifade edebilme yeteneği konuşma, gündelik hayatın vazgeçilmez bir iletişim unsurudur. Konuşma sadece iyi bir telaffuzdan ibaret değildir. Aynı zamanda toplumda işlevini yerine getirebilmek için gereklidir de. Fikir beyan etme, bir sohbete veya tartışmaya katılma, muhataplarını ikna etme, bilgi edinmek için doğru ve etkili soruları sorabilme, vücut dilini iyi kullanma, düzgün telaffuz gibi bir çok unsur konuşma yeteneğiyle ilgilidir ve bu yetenek eğitimle geliştirilebilir. Eğitim sayesinde geniş bir bir kelime hazinesi, etkili ve sosyal iletişim, bir konuşmada kendini konuşlandırma, kendini ifade edebilme, sunum yapabilme ve muhataplarına kritik verme becerileri öğrenilebilir.

Yazma: Yazma da günlük hayatta işlevi sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek için en temel becerilerdendir. Mektup, mesaj gibi gündelik yazışmaların dışında, bilgi ve kültür paylaşımı ve aktarımı için de yazmaya ihtiyaç duyarız. Konuşma yeteneğinde ifade edilen unsurlar yazma yeteneği için de geçerlidir ve bu yeteneğin de eğitime ihtiyacı vardır. Geniş bir kelime hazinesi sahip olma, imla kurallarına hakimiyet, etkili yazım ve metin stratejilerini kullanabilmek hem yazmayı kolaylaştırır hem de etkili olmasını sağlarlar.

Okuma:

Bilgi çağında hem yazma hem de okuma en temel ve gerekli yeteneklerdendir. Okuma olmadan bilgiye ulaşmak neredeyse mümkün değildir. Okuma yeteneği için sadece harfleri tanıyıp onların dizilişini bilmek yetmez, aynı zamanda okuduğunu anlayabilmek için yeterli bir kelime hazinesine, okuma stratejilerine ve metinlerin hangi amaca göre okunması gerektiğini de bilmek gerekir.

Dil bilgisi (gramer): Konuşma, okuma ve yazma dilin temel becerileridir, ancak dil bilgisi bu üç becerinin çatışını oluşturur. Bir dili düzgün kullanabilmek için  ses, biçim ve cümle yapısını, kural ve istisnalarını bilmek gerekir. Bu da müfredatı uzmanlarca hazırlanmış, yine uzman eğitimciler tarafından düzenli ve sürekli bir dil eğitimiyle mümkündür.

Eğitim dilinin Türkçe olmadığı bir ortamda tam teşekküllü bir Türkçe öğretiminin şuurunda olarak, etkin ve uygulanabilir metotların üretilmesi kaçınılmazdır. Türkçenin müfredatın bir parçası olduğu bir eğitimde kullanılan metotlarla, Batı Avrupa’da okul dışı eğitimde kullanılan metotlar şüphesiz aynı olamaz. Yine Türkçeyi genel eğitim hayatında kullan(a)mayan öğrencilere yaşadıkları ülke şartlarını iyi bilen ve onları dil eğitimine entegre edebilen uzman öğretmenlere de ihtiyaç vardır. Bunu alt yapısının oluşturulabilmesi için de çok taraflı girişimlerin hayata geçirilmesi gerekir. En başta da toplum meseleye sahip çıkmalıdır. Sadece devletin işe el atmasını beklemek hem gerçekçi değil hem de yanlıştır. Zira devlet sadece şartları sağlama imkanına sahiptir, ancak toplumun da bu şartları kullanmakta ısrarcı olması gerekir. Aksi takdirde bir faydası olmayacaktır.

Bir dili iyi seviyede öğrenmek önemlidir, ancak öğrenilenin uygulanması ve zinde tutulması için de çaba gerekir. Fikir, sanat, edebiyat, felsefe, inanç, basın-yayın, sinema, tiyatro gibi uygulama alanlarının da oluşturulması ve desteklenmesi gerekir.

Sonuç

Avrupa’da ana dilimiz Türkçenin varlığını sürdürmesini istiyorsak bunun için çaba sarf etmeliyiz. Hem ana dili eğitimi hem de ana dilini kullanma konusunda topyekûn çaba. Birey, aile, cemiyet, sivil toplum kuruluşları, akademik kurumlar ve devlet (gerek Türkiye gerekse yaşanılan ülkeler) bu çabaların aktörleri olmalıdırlar. Bunu yaparken de yaşadıkları toplum için ana dilinin ciddi bir katma değerinin olduğu gerçeğini hissettirmeliler ki, iş birliği için şartlar oluşsun. Aksi takdirde enerjimiz gereksiz tartışmalarla boşa harcanır.

Ahmet Suat Arı

Enschede, 26 Aralık 2017

Not: “Avrupa’da Ana Dili Türkçe” konulu sempozyum için kaleme alınmıştır.  


Diğer

22 / 01 / 2018 12:25

ZİYARET BAHANE, SOHBET ŞAHANE

Federal Milletvekili(CD&V) Veli Yüksel Genk Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağlar’ın daveti üzerine Genk şehrine yaptığı ziyarette vatandaşlarımızla sohbetlerde bulundu.

Devamını oku

22 / 01 / 2018 10:55

BIYIKLI: ´´KADINLARIMIZ BELÇİKA'DAKİ EĞİTİM İMKANLARINDAN FAYDALANMALI´´

Eğitimci, Akademisyen ve İş Kadını Özbil Bıyıklı'nın konuşmacı olduğu, “Kadının toplumsal gelişimi ve Türk kadınının Belçika'daki Yeri” adlı bir sempozyumda kadınlarımızı bilgilendirdi.

Devamını oku

20 / 01 / 2018 14:40

MUHTEŞEM BİR KADRO BELÇİKA´YA GELİYOR.

Belçika Türk Dernekler Birliği Turkse Unie tarafından organize edilen 10. Şiir ve Edebiyat Günü muhteşem bir kadro ile Belçika Türkleri ile buluşacak.

Devamını oku

20 / 01 / 2018 11:50

TÖSED BAŞKANI TÜMBAŞ YILBAŞI RESEPSİYONUNDA 20 YILI ÖZETLEDİ.

TÖSED), kuruluşunun 20. yılı ve yılbaşı nedeniyle, resmi kurum temsilcileri siyasiler, STK temsilcileri ve işadamı üyelerinin katılımıyla bir resepsiyon gerçekleştirdi.

Devamını oku

16 / 01 / 2018 12:10

PUA 2018 BELÇİKA GÜZELİ

Belçika'nın De Panne belediyesinde büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşen 2018 Belçika Güzellik Yarışmasını Angeline Flor Pua kazandı.

Devamını oku

16 / 01 / 2018 11:55

TÖSED 20 YAŞINDA

TÖSED, amaçlarına yönelik faaliyetleri politik görüşlerden bağımsız olarak ve siyasi partilerle herhangi bir organik ilişki olmaksızın, laik bir felsefe ile sürdürür.

Devamını oku

16 / 01 / 2018 11:45

HOUTHALEN´DE TÜRKİYE MESELELERİ VE ÇÖZÜMLERİ ANLATILDI.

Houthalen şehrinde her ay düzenlenen Yeni Bir Dünya Seminerleri serisinin 3.’sü olan “Türkiye Meseleleri ve Çözümleri” adlı seminerler serisine bir yenisini daha ekledi.

Devamını oku

15 / 01 / 2018 12:20

AK PARTİ BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ YANİ YIL RESEPSİYONU DÜZENLEDİ.

AK Parti Brüksel Temsilcisi Açıkgöz de son dönemde Türkiye'de AB ile ilişkilerin geliştirilmesi için sıcak mesajların verildiğini anımsatarak,..

Devamını oku

10 / 01 / 2018 00:10

İLKELİ ONURLU VE TARAFSIZ YAYINLAR DİLEĞİYLE

Başta Türkiye olmak üzere sınırların ötesinde ve özellikle Belçika’da görev yapan; toplumumuzun sesi tüm gazetecilerimizin bu anlamlı günlerini kutluyoruz.

Devamını oku

09 / 01 / 2018 12:45

BELÇİKA´DA 33 CAMİ RESMEN TANINMAYI BEKLİYOR.

Federal Milletvekili Veli Yüksel (CD&V) camilerin tanınmasıyla ilgili Belçika Meclisi’nde soru önergesi sundu.

Devamını oku

04 / 01 / 2018 22:25

HOUTHALEN´DE ANLAMLI ANMA TÖRENİ

Geçtiğimiz yılın ilk gecesinde İstanbul'da düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren M. Kerim Akyıl, için ailesinin yaşadığı Houthalen'da bir anma töreni yapıldı.

Devamını oku

04 / 01 / 2018 21:15

CENAZE NAMAZI

Geçtiğimiz yılın son günlerinde, Türkçe Anadili masaya yatırıldı Belçika Türk Medyası tarafından...! Gündem'den takip ettim, Faydalı güzel bir çalışma.

Devamını oku