Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki aşırı artış üzerine dört hafta boyunca kafe, bar, restoranların kapatılması ve gece yarısından 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması gibi önlemler getirmeye karar verdi.


Ceylan Kara:´´Hakkımızda yapılan suçlamalara cevaptır´´.

gundem.be

Resul TAPMAZ’ın FZO-Vl (Özdernekler Birliği Federasyonu)  hakkında yaptığı suçlamalara cevaptır.

Resul Tapmaz tarafından şahsım ve Federasyonum adına basında: “Şoklama Haberi Bir Çarpıtmadır’’ ve ”Şoklama Zorunlu Değil” şeklinde basına yansıtılan haberin gerçeği yansıtmadığını belirtirim.

1.    08/09/2011 tarihinde açıklanan “Belçika´da Gent belediye yönetimi Müslümanları üzdü” basın bildirisi Gent’te bulanan Camilerin ortak basın bildirisidir. Bu bildiriyi  Gent cami dernek yönetici  arkadaşların benden rica etmeleri üzerine bu haberi siz deḡerli  basın mensuplarına şahsım tarafından  servis edilmiştir.

2.    “Belçika´da Gent belediye yönetimi Müslümanları üzdü” basın bildirisinde hiçbir yerde ’Şoklama zorunluluğu getiriliyor’ ifadesi kullanılmamıştır. Aksine “Kararla kurbanların isteyene  şoklama yoluyla  kesme imkanı veriyor” deyimi kullanılmıştır. İsteyen arkadaşlar aşağıdaki linklerden Gent camii yöneticilerin basın bildirisini okuyabilir;

http://www.gundem.be/tr/belcika/belcika-da-gent-belediye-yonetimi-muslumanlari-uzdu ,

http://www.binfikir.be/news/125/ARTICLE/7045/2011-09-09.html ,

http://www.belcikahaber.be/?act=show&code=page&id=2&id_page=8464&resume=0 ,

http://www.yenihaber.be/go.php?go=30122da&do=details&return=last_news&pg=2 ,

http://www.guvenhaber.be/news_detail.php?id=1185 .

3.    Şahsım ve Federasyonum adına yakışıksız suçlamaları kendisine şahsen yakıştıramıyorum. Kınıyorum. Dolayısıyla FZO-Vl olaḡanüstü yönetim kurulu toplantısından sonra Resul Tapmaz beyefendiye konuyla ilgili gereken cevaplar verilecektir.

4.    Öncelikle sunu belirtmeliyim ki: Kurban bayramının ve bu ibadetin müslümanlar için onemini bilmeyen kişilerin bu konuda yorum yapmalarına  anlam veremiyorum, habersitelerinde cıkan haberlere binaen bazı kurumları ve şahısları suçlayıcı acıklamlarda bulunan şahsın bir cıkar meselesi mi var??

5.    Kurban’la ilgili Belediye nezdinde tek yetkili encümen  sn. Guy Reynebeau’dır. 30-03-2011, 19-05-2011 ve en son 08-09-2011 tarihlerinde toplantılara Gent Belediyesi adına sadece Encümen Guy Reynebeau katılmıştır. Sn. Resul Tapmaz bu toplantıların hiç birine katılmamıştır. Şu ana kadar hicbir toplantıya katılmayan şahıs acaba basında kimi savunuyor. Kimlerin katıldığını ekteki toplantıların tutanaklarında görebilirsiniz.

6.    Ekte bulunan tutanaklarda acık ve net Türk Camilerin bu öneriye (şoklamaya)  sıcak bakmadıklarını göreceksiniz.

7.    Flaman basınında sn.Guy Reynebeau (Kurbandan sorumlu Encümen) Het laatste nieuws gazetesinde 10-09-11 tarihli “Opnieuw opschudding rond offerfeest” adlı basn acıklamasının vatandaslarımız tarafindan okumasına önemli rica ederim.

8.    Duyumlarımıza göre Gent Belediyesinin bazı cami ve dernek yöneticilerine şoklama konusunda belediye ile aynı paralelde düşünmezlerse  ortak yapacakları çalışmaları Gent belediyesi tarafından askıya alınacaḡı veya projelerine destek vermeyecekleri konusunda baskı yaptıklarını öḡrendik. Bunları vatandaşların bilgisine sunarak kimlerin baskı yaptıḡını görmelerini saḡlamamız bizim vatandaşlık görevimizdir.

9.    Dini meselelerin ne siyasetçilerin nede dernek yöneticilerin tekelinde deḡildir Dini meseleler  hakkında fetva veremezler sadece fetvaları din alimleri verir, ben her zaman bunu savundum ve bunun arkasında oldum.

 

Saygılarımla

Ceylan Kara

Başkan FZO-Vl (Özdernekler Birligi Federasyonu)

FZO-Vl ?

Flaman Özdernekler Federasyonu (FZO-VL), yüzden fazla göçmen dernek ve orta sınıf organizasyonun bağlı olduğu farklı etnik yapılı ve çoğulcu bir federasyondur. Federasyon, Doğu Flaman Bölgesindeki sivil toplum örgütlerin birlikte çalışma kararlılığından doğmuş olup şimdilerde tüm Flaman Bölgesiyle birlikte başkent Brüksel Bölgesinde yüzden fazla üyeye sahiptir. FZOV-VL 13 yıldan fazla süredir göçmen toplumların entegrasyon, eşitlik ve katılımcılık konularında etkin rol oynamaktadır. Federasyonun Gent ve Brüksel’de şubeleri mevcuttur.

FZO-VL’in başlıca görevleri nelerdir?

Flaman Bölgesinde FZO-VL’un amaçlarına uygun hareket eden sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek.

Federasyona bağlı kuruluşları desteklemek ve fonksiyonel çalışmalarına yardımcı olmak.

Kamu dairelerinde ve diğer önemli kurumlarla arabulucu görevini üstlenmek.

Gerekli kurum ve kuruluşlara karşı amaç vurgusunda bulunmak.

Önemsediğimiz birkaç konu; eğitimde eşitlik hakkı, sağlıklı konut hakkı, istihdam, dini yaşama hakkı ve göçmenlerin kültürel farklılığına saygı.

Ceylan Kara

Voorzitter FZO-Vl

Overleg moslimgemeenschap

Verslag overleg 30.03.11 (Stadhuis, Collegezaal – 19u30)

Aanwezig:

 • Burgemeester Daniël Termont
 • Schepen Guy Reynebeau
 • Frank Philips (kabinet burgemeester)
 • Koen Philippeth (kabinet schepen Reynebeau)
 • Cakici Metin (Eyup Sultan moskee)
 • Cavdarli Osman (Eyup Sultan moskee)…
 • Devre Abdil (Tevhid moskee)
 • Tahir Atmaca (Tevhid moskee)
 • Laytouss Brahim (Al Markaz)
 • Eljaouahar (Al Markaz)
 • Bouyahiaouni Mohania (Okba ibn Nafi)
 • Wafa Rashtin (Afghaanse Culturele vereniging)
 • Al-Abed Mohamed (F.M.V en Moskee Badr)
 • Mushtaq Ahmad (Pakistaans Islamitisch Cultureel centrum)
 • Frank Dejonckheere (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims vzw)
 • Ceylan Kara (Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen vzw)
 • Ridvan Can (Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen vzw)
 • Mohamed El Bakali (Integratiedienst)
 • Ferdi Hawer (Integratiedienst)
 • Marc Van Acker (Integratiedienst)

Inleiding

Schepen Guy Reynebeau verwelkomt de aanwezigen.

Ook Burgemeester Daniël Termont begroet iedereen. Omdat de burgemeester niet de volledige vergadering kan bijwonen, worden de deelnemers uitgenodigd om eventuele vragen onmiddellijk tot hem te richten.

Brahim Laytouss (Al Markaz vzw) vraagt namens de Maghrebijnse moskeeën naar een ruimere betrokkenheid van en overleg met de moslimgemeenschap. Die betrokkenheid blijft nu te veel beperkt tot het offerfeest en de zaken die daar rechtstreeks aan gerelateerd zijn.

De burgemeester is verbaasd en beklemtoont dat hij en schepen Reynebeau allebei bereid zijn om de banden aan te halen. Hij verwijst ook naar bestaande overlegkanalen (AGORA, adviesraad…). De aanwezigen bevestigen dat die vaak eerder de spreekbuis zijn van het socio-culturele middenveld, maar niet meteen van de moskeeën.

De burgemeester en de schepen stellen een regelmatig overleg met de moskeeën voor (één maal per kwartaal), vooropgesteld natuurlijk dat er voldoende agendapunten zijn.

1.    Evaluatie offerfeest 2010

Mohamed El Bakali presenteert de kwantitatieve evaluatie van het offerfeest (zie bijlage)

Reacties van de deelnemers:

 • De aanwezige moskeeën hebben geen reacties opgevangen over het verloop van de slachtverrichtingen op de servicevloer in Desselgem. Ze worden uitgenodigd om eventuele reacties alsnog te bezorgen.
 • Iedereen is zeer tevreden over de ontvangst en het verloop van de verrichtingen in de Maïsstraat.
 • De gedecentraliseerde inschrijvingen zijn goed, maar de verdeling over de verschillende plaatsen moet nog beter.

2.    Toekomstmogelijkheden offerfeest 2011

 • Inschrijvingen.

-       Er zal gewerkt worden met iets minder inschrijvingspunten, maar met meer inschrijvers per punt. Het aantal inschrijvers zal trouwens in totaal hoger liggen.

-       De inschrijvingsperiode blijft beperkt tot twee of drie dagen.

 • Schenking van vlees aan vzw Ateljee

-       De schepen spreekt zijn dank uit voor het prachtige initiatief en betreurt dat het vlees van de tijdelijke slachtvloer geen onderwerp van schenking kan zijn. Het vlees van de tijdelijke slachtvloer is niet gekeurd en is enkel voor persoonlijk gebruik (richtlijnen FAVV – Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid).

-       De aanwezigen delen de overtuiging van de schepen dat het jammer zou zijn, indien het initiatief teloor zou gaan. Ceylan Kara suggereert een systeem van geld inzamelen doorheen het hele jaar. Met dat geld kunnen bv. een aantal dieren geslacht worden in een slachthuis zodat het vlees officieel kan gekeurd worden. De aanwezigen spreken af om over alternatieven na te denken. Het punt wordt op de agenda van het volgende overleg gezet.

 • Verdoving

-       Schepen Reynebeau wil het gerucht uit de wereld helpen alsof vanaf dit jaar het verdoven van dieren tijdens het Offerfeest in Gent verplicht zou worden. Dat gerucht is gebaseerd op een incorrect krantenartikel en op geruchtenmolens. Wel wil hij in overleg met de aanwezigen nagaan of verdoving eventueel kan aangeboden worden voor wie daar vrijwillig beroep op wenst te doen. De schepen wijst er op dat er nog geen enkele beslissing is genomen en dat ook nog niet is nagegaan of een en ander zelfs maar technisch mogelijk is. De schepen licht verder toe dat dit voorstel moet gezien worden in het kader van de evolutie van het denken over dierenwelzijn en dat het uiteraard niet de bedoeling is om hierover met de moslimgemeenschap een theologische discussie aan te gaan.

-       De vertegenwoordigers van de moskeeën achten het voorstel van de schepen bespreekbaar en drukken hun waardering uit voor de constructieve wijze waarop het stadsbestuur de moslimgemeenschap betrekt. Brahim Laytouss stelt voor dat iedereen de tijd krijgt om de zaak in eigen kring te bespreken en adviezen in te winnen. Het punt kan dan op het volgende overleg worden geagendeerd.

-       Ceylan Kara wijst er op dat de meerderheid van de Turkse gemeenschap zich tegen verdoving kant en dat het punt gevoelige materie is.

-       De aanwezigen hopen dat de moslimgemeenschap (na het hoofddoekenvraagstuk) naar aanleiding van deze discussie, niet opnieuw onder druk komt te staan. Men heeft schrik dat bepaalde actoren er misbruik van zullen maken om de moslimgemeenschap op de korrel te nemen.

3.    Aankondiging ECCAR-conferentie 2011 (zie bijlage)

De stad Gent is lid van de Europese Coalitie van Steden tegen Racisme en organiseert op 24 en 25 november 2011 de General Conference van deze coalitie. De coalitie heeft tot doel de strijd tegen racisme en discriminatie op te voeren o.m. door met andere lidsteden (104 steden uit 22 landen) informatie uit te wisselen.

Ook NGO’s, middenveldorganisaties, zelforganisaties, moskeeverenigingen… zullen worden uitgenodigd om aan de General Conference deel te nemen. Op die conferentie zullen verschillende thema’s aan bod komen.

Ridvan Can stelt voor om de houding ten aanzien van moslimgemeenschappen als thema naar voor te schuiven.

4.    Plaatsen informatieborden

Er ligt een voorstel op tafel om in moskeeën informatieborden te plaatsen waarop relevante informatie van de lokale overheid kan worden aangebracht.

De moskeeën gaan graag op dit voorstel in.

De praktische uitvoering van dit voorstel wordt eveneens geagendeerd op het volgende overleg.

5.    Varia

Geen variapunten.

Het volgende overleg zal plaatshebben eind april of begin mei 2011. De Integratiedienst zal in overleg met alle betrokkenen een datum én de agenda voor dit overleg voorstellen.

Overleg moslimgemeenschap

Verslag overleg 19.05.11 (Stadhuis, Collegezaal – 19u30)

Aanwezig:

 • Schepen Guy Reynebeau
 • Frank Philips (kabinet burgemeester)
 • Koen Philippeth (kabinet schepen Reynebeau)
 • Abdeslam Hariki en El Ouahabi Mohamed (Al Fath moskee)
 • Köse Demirali en Cavdarli Osman (Eyup Sultan moskee)
 • Lutfi Dumlupinar en Devre Abdil (Tevhid moskee)
 • Laytouss Brahim (Al Markaz)
 • Al-Abed Mohamed (FMV en Moskee Badr)
 • Mushtaq Ahmad (Pakistaans Islamitisch Cultureel Centrum)
 • Frank Dejonckheere (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims vzw)
 • Ceylan Kara  en Ridvan Can (Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen vzw)
 • Frank Van de Walle en Steven De Plu (Politie Gent – bureau integratiezorg)
 • Anja van Den Durpel (Integratiedienst)
 • Ferdi Hawer (Integratiedienst)
 • Nedim Demirogullari (Integratiedienst)

1.    Goedkeuring verslag overleg 30.03.11

Schepen Guy Reynebeau verwelkomt de aanwezigen en vraagt of er opmerkingen en/of aanvullingen zijn bij het verslag van de vorige vergadering.

Er zijn geen aanvullingen of opmerkingen.

2.    Reacties van de moslimgemeenschap i.v.m. de tijdelijke slachtvloer te Desselgem

Op de vorige vergadering was er afgesproken dat elke moskeeverantwoordelijke bij de achterban zou peilen naar eventuele reacties van gebruikers van de servicevloer te Desselgem.

Er zijn weinig reacties. Mohamed Al Abed vermeldt dat hij positieve reacties heeft gekregen van zijn achterban.

3.    Alternatieven voor het schenken van vlees

De moskeeën en het stadsbestuur betreuren nogmaals dat de geslachte schapen in de Maïsstraat niet ter beschikking mogen gesteld worden van de sociale restaurants. Het is nu eenmaal zo dat het vlees van een tijdelijke slachtvloer niet gekeurd wordt door een veearts en daarom niet mag weggeschonken worden.

Lutfi Dumlupinar stelt voor om veeartsen aan te stellen die het vlees toch kunnen goedkeuren. De schepen verwijst naar het feit dat de veeartsen op de tijdelijke slachtvloer enkel levende dieren mogen keuren. De keuring van het vlees mag alleen in slachthuizen gebeuren.

Ceylan Kara stelt voor om een werkgroep op te richten met de verschillende gemeenschappen om te bespreken wat er precies kan gepland worden. Het zou de bedoeling zijn om opnieuw samen te werken met vzw Ateljee. De Integratiedienst (Nedim) zal de geïnteresseerde moskeeën uitnodigen voor een eerste overleg.

4.    Praktische afspraken voor het plaatsen van informatieborden.

Het voorstel om in de verschillende moskeeën informatieborden te plaatsen, krijgt de volledige steun van de aanwezigen. Köse Demirali deelt mee dat er al een informatiebord van de Stad Gent aanwezig is in hun lokaal (Grote moskee).

De informatie die op de borden moet komen, wordt per post of persoonlijk binnengebracht. Ridvan Can (FZOVL) deelt mee dat zowel het stadsbestuur als het OCMW op dezelfde manier kunnen werken als er met andere informatie omgegaan wordt.

De Integratiedienst (Nedim en Ferdi) neemt binnenkort contact op met de verantwoordelijken om ter plaatse te bekijken waar de informatiebord(en) moeten komen en aan welke vooorwaarden (afmetingen e.d.m.) ze moeten voldoen.

5.    Verderzetting gesprek rond verdoving van dieren op de tijdelijke slachtvloer

Schepen Guy Reynebeau wijst er op dat er nog geen enkele beslissing genomen is om dieren op vrijwillige basis te verdoven op de tijdelijke slachtvloer. Hij herhaalt nog eens dat dit overleg een open debat moet zijn waarbij de moskeeën polsen naar de maatschappelijke gedragenheid binnen de moslimgemeenschap.

Brahim Laytouss deelt mee dat dit debat nog een beetje voorbarig is. De raad van Theologen (Moslimexecutieve van België - MEB) zit sinds kort opnieuw samen om het thema grondig te bestuderen. Brahim deelt mee dat de raad van Theologen binnen een drietal weken zijn standpunt zal bekendmaken.

Ceylan Kara (FZOVL) was in het verleden 4 jaar lang secretaris bij de MEB. Hij legt een document (besluit van februari 2010) voor van de MEB waarin de raad van Theologen de bedwelming verwerpt.

Volgens Brahim ligt het uitgangspunt nu echter anders. De nadruk ligt op het vrijwillige karakter van de verdoving, niet op een verplichting. De schepen beklemtoont opnieuw dat het om een aanbod zou gaan, maar dat er eerst een maatschappelijke discussie gevoerd wordt met de verantwoordelijken.

Lutfi Dumlupinar (Tevhid moskee) vraagt waarom de discussie over verdoving ter sprake is gekomen en vraagt aan de schepen of er een officiële vraag is gekomen van de moslims om verdoving aan te bieden. De schepen antwoordt dat er geen vraag van de moslims is gekomen, maar wel de vraag van een gemeenteraadslid of het thema verdoven besproken is met de moslimgemeenschap. De schepen deelt ook mee dat het stadsbestuur niet de intentie heeft om andere landen of steden zomaar te volgen, zonder eerst een open en sereen debat te hebben met de moslimgemeenschap.

Volgens Mohamed El Abed (moskee Badr) en Achmed Mushtag (PCC) zijn er binnen de moslimgemeenschap twijfels over het al dan niet gebruiken van verdoving.

Köse Demirali (Eyüp Sultan moskee) vraagt of het niet mogelijk is om tijdens de inschrijvingen van het offerfeest 2011 bij de moslims te polsen of ze al dan niet geïnteresseerd zijn. Op basis daarvan kunnen we het debat nog eens voeren.

Het debat wordt voortgezet zodra de raad van Theologen een uitspraak gedaan heeft.

6.    Varia

 • Köse Demirali deelt mee dat de Kazemattenstraat in zeer slechte staat is terwijl de omliggende straten heraangelegd zijn. De schepen deelt mee dat dit de bevoegdheid is van schepen De Regge en dat deze opmerking zeker doorgestuurd zal worden naar de bevoegde schepen.
 • Op de vorige vergadering is er afgesproken dat er een driemaandelijks overleg zou komen tussen het stadsbestuur en de moslimgemeenschap. De schepen benadrukt dat de agenda van dit overleg vooral ingevuld moet worden door de moslimgemeenschap.
 • Frank Van de Walle (politie Gent) nodigt alle moskeeverantwoordelijken uit op 4 of 5 juni om kennis te maken met de nieuwe korpschef. De nieuwe korpschef wil een nauwe samenwerking aangaan met het middenveld.
 • Anja (integratiedienst) roept iedereen op om kandidaten te nomineren voor de Samenlevingsprijs (folder in bijlage).
 • Koen Philippeth stelt voor om een mailgroep te maken van al de moskeeverantwoordelijken.
 • Lutfi Dumlupinar (Tevhid moskee) nodigt iedereen uit op de Open Moskeedag in de Ferrerlaan.

Diğer

30 / 10 / 2020 14:35

BRÜKSEL´DE CUMHURİYETİMİZİN 97. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI.

Belçika’da Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliğince kamu sağlığı tedbirlerine uyulmak suretiyle bir dizi etkinlikle Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümü kutlandı.

Devamını oku

30 / 10 / 2020 14:35

BÜYÜKELÇİ DR. HASAN ULUSOY'UN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

97 yılda ülkemiz büyük ilerlemeler sağlamıştır. Bugün hayatın her alanında çağdaş demokratik dünyanın ayrılmaz bir üyesidir.

Devamını oku

30 / 10 / 2020 14:25

AİLE EĞİTİM SEMİNERLERİNİN ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ..

Seminerde çok dillilik ne demektir konusuna değinildikten sonra çocukların gelişim sürecinde ebeveynelerin nelere dikkat etmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Devamını oku

29 / 10 / 2020 12:55

AVRUPA´DA KOVİD-19 SALGININDA EN FAZLA BULAŞMA BELÇİKA´DA

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bulaşma oranının en yüksek seyrettiği ülke Belçika oldu.

Devamını oku

27 / 10 / 2020 14:25

´´YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ DOLUYOR´´

- Belçikalı yetkililer, iki hafta sonra yoğun bakım ünitelerinde kapasitenin sınırına gelineceği uyarısında bulundu

Devamını oku

27 / 10 / 2020 13:45

UZUN: ´´AVRUPA´DA İSLAMAFOBİ´NİN GİDEREK ARTIŞI BİZLERİ ENDİŞEYE SEVKEDİYOR´´

Avrupa’da son zamanlarda İslam toplumuna karşı artan baskılar, bizleri, geleceğe dair beklentilerimiz adına endişeye sevk etmektedir.

Devamını oku

26 / 10 / 2020 13:15

BELÇİKA´DAKİ TÜRK ESNAF SALGININ ETKİLERİNE DİRENMEYE ÇALIŞIYOR

Doğan:   "Devletin yardım için ne yapacağını bekliyoruz. Ama çok fazla etkisi olmayacak biliyoruz. Çünkü kiralarımız çok yüksek, gaz ve elektrik çok pahalı"

Devamını oku

26 / 10 / 2020 13:10

BELÇİKA´DA ´´BÖLGESEL´´ YENİ TEDBİRLER ALINIYOR

Başkent Brüksel ve Valon bölgesinde 22.00-06.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilecek

Devamını oku

24 / 10 / 2020 14:25

BELÇİKA YENİ KOVİD-19 ÖNLEMLERİ ALIYOR

Ülkede bahar aylarındaki gibi "tam kapanma" olmayacak, okullar açık kalacak ancak spor, kültür ve eğitim alanlarında yeni tedbirler uygulanacak

Devamını oku

24 / 10 / 2020 14:15

WİLMES YOĞUN BAKIMDA

- Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

 

Devamını oku

23 / 10 / 2020 14:00

BÜYÜKELÇİ ULUSOY COVİD-19 VAKALARINA İLİŞKİN TAVSİYELERDE BULUNDU.

Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy’un artan Covid-19 vakalarıyla ilişkin sosyal medya üzerinden bir videolu mesaj paylaşarak..

Devamını oku

23 / 10 / 2020 13:40

ANA DİLİMİZ TÜRKÇE´YE HAK ETTİĞİ ÖNEMİ GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR.

Doç. Dr. Feyza Altınkamış, göç geçmişimizin etkisiyle çok farklı aile profillerimiz oluştuğunu ve her profilin bugünkü Avrupalı Türk toplumu için bir çeşitlilik olduğunu söyledi.

Devamını oku