Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki aşırı artış üzerine dört hafta boyunca kafe, bar, restoranların kapatılması ve gece yarısından 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması gibi önlemler getirmeye karar verdi.


ANADİL TÜRKÇE, DİLDE, FİKİRDE İŞTE BİRLİK

gundem.be

Hüseyin Dönmez Yazdı

Dil insanın doğup büyüdüğü, aile ve soyca bağlı bulunduğu toplum çevresinden öğrendiği, bilinç altına inen ve kişilerle toplum arasındaki ilişkilerde en güçlü bağı oluşturmaktadır.

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin bilinmeyen dönemlerinde atılmış bir gizli anlaşmalar ve kodlamalar düzenidir.

Pedagog ve Psikolojik Danışman Duygu Çataltaş Çalışır Anadil ve iletişim konusunda; “Ana dil en başta anne çocuk arasındaki iletişimin sağlanması, duygu ve düşüncelerin ifade edilebilmesi, toplum içi iletişimin kurulabilmesi açısından önemlidir. Ana dil iletişim dışında kültürel taşıyıcılık da yapar. Aile ve yakın çevreden öğrenilen yemekler, ninniler, türküler de ana dil ile nesilden nesile aktarılır’’ demektedir.

Belçika’da geçmişte dar imkanlarla da olsa kitap dergi, gazete gibi yazılı Türkçe literatür, evlerimize girmekte idi. 80’li yıllardan itibaren Avrupa çapında dağıtılan dergi ve gazetelerde bir çok eve girer hale gelmişti.

Türk toplumunda geçmişte elbette kültür ağırlıklı olarak sözel olarak aktarılmaktaydı. Ancak günümüzde yaşadığımız ülkelerin yaşam modeli, gelişen teknoloji klasik alışkanlıkların, öğreti modellerinin de değişmesine neden oluyor. Bu nedenle Avrupalı Türkler içinde yazılı metinler bir bilgi kaynağı olarak çok önemli hale gelmiştir.

Bugün için Belçika’da doğan büyüyen çocuklarımızın yaşadığımız tüm sorunlar da göz önüne alınarak çocuklarımıza anadil bilgisini güçlendirecek, okuma alışkanlığını güçlendirecek, anadilde hayal kurma, yaşamı hissetme alışkanlığını güçlendirecek, güçlü bir özgüven ve aidiyet duygusunun oluşmasına katkı sunacak özel olarak hazırlanmış yayınlara şiddetle ihtiyacımız vardır.

Bu yayınların hazırlanması yanında, çocuklarımıza ulaştırılması da ayrıca bu misyonu üstlenmesi gereken kurumlar tarafından büyük bir titizlikle yönetilmelidir.

DİL, MEDYA VE İNSAN

İnsanlar arası iletişimin en önemli araçlarından biri de medya organlarıdır. Bu konuda elbette Türk toplumu bir şekilde kendi iletişim ağını bulunduğu ülkelerde kumaya çalışmıştır. Elimizde mevcut olan iletişim kanalları ait olduğumuz dünya ile bizleri yeteri düzeyde iletişim halinde olmamızı sağlıyor dememiz mümkün değildir. Elimizdeki maddi imkanların yayınında insanlarımızın hayatını anadil Türkçe tadında kayıt altına alan Türkçe Medya’nın yeteri düzeyde takip edilmesi, okunması ve anlaşılması ile orantılıdır.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ebru Gülbuğ Erol tarafından derlenen bir kitapta televizyon haberciliğinden internete, halkla ilişkilerden toplam kalite yönetimine, reklamlardan kültür emperyalizmine ve AB'de görsel-işitsel politikalara değin geniş bir yelpazede bir dizi iletişim çalışması yer almaktadır. 

Doç. Dr. Ebru Gülbuğ Erol yazısında özetle; ‘’Kitle iletişim araçları halkın kültürel ve toplumsal değerlerini, insanoğlunun sahip olduğu başlıca değeri, yani kullandığı dili etkileme gücü yönünden en güçlü kaynak durumundadır. Bu güç bir bütün olarak ele alınmasını gerektiren değerleri olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Kitle iletişim araçları içinde bulundukları toplumlarda köklü davranış ve tutum değişikliklerine yol açarlar; bazı günlük davranışları, tüketim alışkanlıklarını, etik ve estetik değerleri etkilemektedirler.

Değerler, kültür, bireysel ve toplumsal kimlikler kitle iletişim araçları vasıtasıyla her gün yeniden harmanlanmaktadır çünkü kitle iletişim araçlarından hergün insanlara yaşamlarını hangi değerler üzerine kurmaları gerektiği söylenmekte; kitle iletişim araçları hergün iyi-kötü, doğru yanlış üzerine yeni değerler sunmaktadır. Öte yandan, kitle iletişim araçlarında kullanılan Türkçenin gün geçtikçe ölçünlü dil kurallarından ayrı nitelikler sergilemeye başladığı bilinmektedir.

Kitle iletişim araçlarında kullanılan Türkçenin gün geçtikçe ölçünlü dil kurallarından ayrı nitelikler sergilemeye başladığı bilinmektedir. Dil sosyal olguların en önemli göstergelerinden biridir. Anlamın toplum tarafından kurgulandığını, dilin de kurgulanan anlamları yansıtan bir araç olduğunu belirten dilbilimcilere göre her dilsel metin o toplumun politik, kültürel ve tarihsel yapılanmasının getirdiği bilinci yansıtır. Bu medya metinlerine yansır. İletiler dil yolu ile aktarılır. Kitle iletişim araçlarının bireye ulaşma yolu dilsel anlatımdır. Yazılı medyada dilin aktarımı yazı ile, görsel medyada ses ile olur. Dil, toplumsal ve sistematik bir olgu olarak, bir iletişim biçimidir ve geniş toplumsal simgesel düzenin bir parçasıdır.

Ancak, dil ve ideolojik sistem birbiri ile etkileşen, birbirini oluşturan bir döngü içinde bulunmaktadırlar. Bu nedenle, dil incelemelerinde toplumsal, toplum incelemelerinde de dilsel ögelerin vazgeçilmez önemi vardır. İdeolojiler bütününden oluşan simgesel düzen kendini dil yolu ile ifade etmekte, böylece dilin kullanımı ile oluşan söylemin çözümlenmesi sonucu bu toplumsal simgesel düzenin ayrıntılarına varılabilmektedir. Bireyi imgesel evreninden koparıp, simgesel düzeni benimsemeye koşullayan güç ilişkileri, değerler, ideolojiler, kimlik tanımlamaları gibi çeşitli toplumsal olguların dilsel kurgulamalar yoluyla yansıması belirlenebilmektedir.

Belçika’da artık yazılı, görsel ve dijital olmak üzere birçok yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlar hem ulusal hemde uluslararası bir etki doğurmaktadır. Belçika’da yapılan bir haber buradan Türkçe tadında Anadolu’nun en ücra bilgesine ulaşmaktadır. Aynı zamanda ülkemizin her köşesinde meydana gelen olaylar aynı imkanlarla bu ülkede yaşayan insanlara ulaşmaktadır. Yaşadığımız ülke Türkçe iletişim sayesinde adeta Anadolu’nun bir parçası haline gelmektedir.

Kırım Türkü büyük fikir adamı İsmail Gaspıralı (1851-914), Rus İmparatorluğu'nda Türk ve İslam toplumlarının eğitim, kültür reformu ve modernleşmeye ihtiyacını betimleyen çok önemli bir aydındır.

Gaspıralı düşüncelerini 1883'te kurduğu ve 1918'e kadar varlığını sürdüren "Tercüman" adlı gazetesiyle yaymıştır. Yayınlarında Türk halklarını birlik ve dayanışmaya çağırmış; ‘’Dilde, fikirde, işte birlik’’ sözüyle Türk halklarındaki birlikteliğin temel ilkelerini oluşturmuştur. 

Bu temel düşünce bugün içinde büyük anlam taşımaktadır. Türk dünyasının gelecekte de varlığını tam bağımsız bir şekilde sürdürebilmesi, birlikte iş tutmaktan geçmektedir. Birlikte iş tutmak, işbirliği yapmak için önce fikir birliğine ihtiyaç vardır. Fikir birliği ise ancak anlaşılabilir bir ortak dil ile hayata geçirilebilir. Ortak dil Türkçe’dir.

Hem Türkiye ve hemde Türk dünyası için gelecek nesillerin birbirine anadil Türkçe ile bağlı kalmasını sağlamayı düşünüyorsak, yaşadığımız ülkelerde Türkçe’yi en düzgün haliyle önce çocuklarımıza öğretmek, ve etkin iletişim konusunda Türk dünyası ile rahat iletişim kurabilecek dil kıvraklığına sahip medya temsilcileri yetiştirmek zorundayız.

Anadil Türkçe Türkiye ve Türk Dünyasının sosyolojik kimliğinin temelidir. Aramızdaki Türkçe iletişim biterse, nesiller arası kültürel akış kesilir, kişinin ait olduğu dünya ile iletişimi kopar, dil ölür, kimlik ölür, akraba topluluklar birbirine yabancılaşır, ortak ülkü yok olur gider.

Türkiye ve Türk Dünyası’nın geleceğe damgasını vurabilmesi için Avrupa’nın ortasından Çin seddine kadar anlaşılabilir ortak iletişim dili Türkçe’ye yatırım yapmak, Türkçe’yi birlikte daha da zenginleştirmek zorundayız.

Büyük fikir adamı İsmail Gaspıralı’yı bugün yine rahmetle analım, ‘’Dilde, Fikirde, İşte birlik’’ felsefesini hep canlı tutalım.


Diğer

30 / 03 / 2020 12:15

BELÇİKA´DA HALK CORONA VİRÜS NEDENİYLE İSYANLARDA.

Belçika’da koronavirus nedeniyle evlerinde adeta hapis hayatı yaşayan halk sürenin daha da uzatılması ihtimaline adeta isyan ediyor.

Devamını oku

21 / 03 / 2020 13:25

MAĞDUR KİM?

Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block ve kabinesi tarafından yapılan açıklamalar bir anda Türk ve Türkiye karşıtlığı uyandıran haber ve yorumlara dönüştü.

Devamını oku

10 / 01 / 2020 10:50

GAZETECİLİK KUTSAL BİR GÖREVDİR; KİRLETİLEMEZ!

Basının bilgilendirme, aydınlatma hizmeti, zorlukları nedeniyle her türlü takdiri hak etmektedir. Gazetecilik kutsal bir görevdir; kirletilemez!

Devamını oku

08 / 08 / 2019 16:10

GÜLER TURAN, TEMA VAKFI VE KAZ DAĞLARI

Son günlerde gündemde olan ve en çok tartışılan konuların başında Kaz Dağları’nda yapılan altın madeni işletmeleri ve doğaya verilen zarar bulunuyor.

Devamını oku

10 / 01 / 2019 14:15

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ VESİLESİYLE

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, genellikle gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak, onları yılda bir kez de olsa hatırlamak bağlamında kutlanıyor.

Devamını oku

01 / 11 / 2018 17:30

KOÇAK: ´´BELÇİKA VATANDAŞLIĞININ GERİ ALINMASI FELAKETİN BAŞLANGICIDIR´´

Belçika'da İslam devleti kurmayı hedefleyen örgütün lideri Fuat Belkacem'in vatandaşlığının mahkeme tarafından geri alınması ülkede ciddi kaygı ve tartışmalara neden oldu.

Devamını oku

11 / 08 / 2018 14:00

DÖNMEK Mİ ZOR, KALMAK MI ZOR?

Avrupalı Türklerin birçoğunun yaşadığı benzer bir hikayeden bazı kesitleri gelin isterseniz Fikret Alpak arkadaşımın kendi ağzından dinleyelim.

Devamını oku

16 / 03 / 2018 01:00

ANADİL TÜRKÇE, DİLDE, FİKİRDE İŞTE BİRLİK

Avrupa’nın ortasından Çin seddine kadar anlaşılabilir ortak iletişim dili Türkçe’ye yatırım yapmak, Türkçe’yi birlikte daha da zenginleştirmek zorundayız.

Devamını oku

02 / 02 / 2018 15:40

DÖNMEZ, CHP BELÇİKA BİRLİĞİ YÖNETİCİLERİNİ DİNLEDİ.

Brüksel’de Chp Belçika Birliği yöneticileri Kubilay Güzle ve Adnan Köker ile bir araya gelerek dile getirdiğimiz konu üzerine detaylı bir görüşmede bulunduk.

Devamını oku

28 / 01 / 2018 14:40

IRKÇI LİDER DEWİNTER´İN CHP GECESİNDE İŞİ NE?

Irkçı parti olarak anılan Vlaams Belang(Flaman Menfaati) partisi liderlerinden Filip Dewinter’in onur konuğu olarak bulunması gündeme damgasını vurdu.

Devamını oku

30 / 12 / 2017 14:50

ANA – DİL TÜRKÇE VE İLETİŞİM

Avrupa Birliğinin Başkenti Brüksel’de Anadil Türkçe ile ilgili sorunlarımızı masaya yatırılmanın zamanı gelmiş hatta geçmiş bulunmaktadır.

Devamını oku

19 / 12 / 2017 13:45

BELÇİKA´DA SEÇİM HEYECANI BAŞLADI.

Belçika’da ilk seçim heyecanı 14 ekim 2017 tarihinde yaşanacak. Yüzlerce Türk kökenli adaylar yine seçmenleri ikna edebilmek üzere yollara düşecekler.

Devamını oku