ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye ile henüz üzerinde tam anlaşamadığımız bir güvenli bölge üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin çok önemli güvenlik endişeleri var. ABD, Türkiye'nin bizim DEAŞ'a karşı birlikte savaştığımız insanlarla (YPG/PKK) ilgili endişelerini de anlıyor. Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz." dedi.


YENİ ZELANDA OLAYI İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERLERİNİ HEDEF ALMIŞTIR.

gundem.be

BM Genel Kurulu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İslami terörizm, Hristiyan terörizm, Yahudi terörizm gibi kavramları hep birlikte elimizin tersiyle itmeliyiz. Terörün dini, dili, ırkı, milliyeti yoktur" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Yeni Zelanda'daki terör saldırılarının kınanması amacıyla gerçekleşen toplantıda kürsüye çıktı.

"Müslüman karşıtlığı daha fazla gözardı edilemez"

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye terörün her türlüsüne karşıdır, kimi hedef alırsa alsın. Müslüman düşmanlığı ve ırkçılık, çoğu zaman bir biriyle iç içe. Artık Müslüman karşıtlığı daha fazla gözardı edilemez. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı insanlığın ortak sesinin duyulması şart. Uluslararası camia sorumluluktan muaf değil" diye konuştu.

- DIŞİŞLERİ BAKANI MVELÜT ÇAVUŞOĞLU'DAN BİRLEİŞMİŞ MİLLETLER'DE DÜNYAYA ÇAĞRI

BM GENEL KURULU OTURUMU HİTABI

(2 Nisan 2019, New York)

Bismillahirrahmanirahim.

Sayın Başkan,

Kıymetli temsilciler,

Bugün, “insanlığın vicdan meclisi” olarak kurulan bu çatı altında, hepimiz için gittikçe büyüyen bir tehdidi ele almak ve ortak tehdide karşı ortak bir duruş göstermek üzere biraraya geldik. 

BM Genel Kurulu, bugün en temel değerimiz olan insan hayatının kutsallığı etrafında bizleri biraraya getiriyor. Ancak bu temel değerimiz, teröristlerin ve terörizmin açık saldırısı altında.

15 Mart’ta Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde, arkasında son derece organize bir akıl ve planlama olan, faşist ve barbar terörist orada ibadetlerini yerine getiren 51 Müslümanı şehit edip pek çok kişiyi yaralarken esasen insanlığın ortak değerlerini hedef almıştır.

Bugün burada işte bu İslam ve insanlık düşmanı saldırıyı kınamak ve saldırının kurbanlarını anmak üzere son derece anlamlı bir dayanışma gösteriyoruz.

Bütün teröristlere karşı dimdik duruyor ve dünyaya şu mesajı veriyoruz: Pompalamaya çalıştığınız kin, nefret, korku ve şiddet sarmalında yok olup gideceksiniz ve ASLA BAŞARAMAYACAKSINIZ. Burada… Birleşmiş Milletler Genel Kurul çatısı altında her inançtan, her coğrafyadan, her ırk ve milliyetten temsilcilerin bu kararlılığı ortaya koyması sizin kirli ideolojilerinize ve menfur saldırılarınıza karşı verilmiş en anlamlı cevaptır.

Değerli temsilciler,

Türk halkı adına, kutsal ibadet mekânlarında vahşice katledilen masum insanların ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyorum.

Ayrıca Yeni Zelanda hükümetine ve halkına taziyelerimizi sunuyorum.

Dayanışmamızı göstermek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve beni, terör saldırılarının hemen sonrasında Yeni Zelanda’yı ziyaret etmek için görevlendirdi.

Başbakan Sayın Ardern ve hükümetinin liderliğinde Yeni Zelanda halkının güçlü duruşuna ve vakarına, ayrıca ülkelerinde yaşayan Müslüman toplumunu nasıl içten şekilde sahiplendiklerine bizzat şahit olduk.

Sizlerin de bildiği gibi Türkiye terörün her türlüsüne karşı hem ulusal, hem de uluslararası ölçekte yıllardır son derece kararlı mücadele ortaya koyan bir ülkedir.

Bugün aynı anda hem DEAŞ’la, hem PKK/PYD/YPG ile, hem DHKP-C ile, hem de FETÖ ile aynı anda amansız ve kararlı bir mücadele yürütüyoruz.

Terörizme karşı küresel ölçekte mücadeleye yönelik çabaları güçlendirmek, Türkiye’nin en önemli önceliklerinden biri olmaya her daim devam edecek.

Bu anlayışla, İİT Zirvesi Dönem Başkanı sıfatıyla 22 Mart’ta İstanbul’da İİT Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenledik.

Toplantının Ortak Bildirisi’nde de vurguladığımız üzere… Arkasındaki amaç ne olursa olsun, nerede ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, hiçbir terör eylemi mazur görülemez, gösterilemez.

Christchurch saldırısının oluşturduğu trajedi, hoşgörüsüzlük, ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığının bütün insanlık için sanılandan çok daha büyük tehditleri besleyip büyüttüğünü dünyaya göstermiştir.  

Şüphesiz ki tüm bu olgular, birbiriyle bağlantılı. Müslüman düşmanlığı ve ırkçılık çoğu zaman birbiriyle iç içe.

Artık ırkçı, yabancı düşmanı, İslam karşıtı söylemler ve şiddet daha fazla gözardı edilemez.

BM Genel Kurulu dahil olmak üzere uluslararası camia da bu anlamda sorumluluktan muaf sayılamaz. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı, insanlığın ortak sesinin duyulması şart.

Dolayısıyla işte tam burada ve şu anda, göçmenler, azınlıklar ve bütün inanç sahipleri de dâhil olmak üzere hepimizin, tek bir bütün olan insanlığın parçası olduğumuzu vurgulayan küresel bir seferberlik ilan edilmelidir. Müslüman karşıtlığı, antisemitizm ve Hıristiyan karşıtlığı dâhil ırkçılığın hiçbir şeklinin asla hoş görülemeyeceği duyurulmalıdır.

Unutmayalım ki tek bir kişinin dahi güvende olmadığı bir dünyada hiçbirimiz güvende olamayız. Meseleye bu açıdan yaklaşmalı, ortak tehditlerle ancak ortak bir duyarlılık ve kararlılık gösterdiğimiz takdirde mücadele edebileceğimizi unutmamalıyız.

Kıymetli Temsilciler,

Dünyanın neresinde olursa olsun, terörü ve terör olaylarını besleyen radikalleşme sürecinin temelinde hayali ve çarpık tarihi anlatılar ile zehirli komplo teorileri mevcuttur.

Şunu gözardı etmemeliyiz ki İslamiyeti terörizmle tanımlamaya çalışmakta ısrar eden pervasız siyasetçiler ve basın-yayın kurumları bu terörist saldırıyı besleyen faktörlerin başında gelmektedir.

Anlamı “barış” olan yüce dinimiz İslam’ı terörle yan yana göstermeye çalışan hadsiz, haksız ve kasıtlı yaklaşımları bu platform altında bir kez daha reddediyor ve kınıyoruz.

İslami terörizm, Hristiyan terörizmi, Musevi terörizmi veya Budist terörizmi gibi kavramları hep birlikte elimizin tersiyle itmeliyiz. 

Terörün dini, dili, ırkı, milliyeti yoktur. Terör, insanlığa karşı bir suçtur.

Bu gerçeği idrak etmek ve idrak ederken herkes için ortak bir anlayışa sevk etmek siyaset ve medyanın ortak sorumluluğudur.

Yükselen adaletsizlik, önyargılar, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük, nefret suçları ve nefret söylemine karşı etkili önlemler almanın tam zamanıdır.

Bu dehşet verici eğilimlerin toplumlarımızı zehirlemesine ve şiddet üretmesine izin veremeyiz.

Bu doğrultuda, mevcut mevzuatımızı etkin biçimde uygulamalı, ayrıca yeni yasal düzenlemeler getirmeliyiz.

Toplumun tüm unsurlarının, fikir oluşturucuların, siyasi liderlerin, medya ve dijital medya aktörlerinin seferber edilmesi mutlak bir zarurettir.

Terör eylemlerini fitilleyen, gerçekleştiren, finanse eden ve destekleyenlerin hesap vermelerini sağlamalıyız. Bu doğrultuda nefret suçlarının takibi, kaydı ve raporlanması hayati öneme sahip.

Değerli Temsilciler,

Dünyamız, nadir görülen belirsizlik ve değişim sürecinden geçiyor. Çatışmalar daha karmaşık hale geliyor. Yurtta barış ile dünyada barış, tüm ülkelerde birbiriyle bağlantılı olmaya devam ediyor.

Barışa yönelik tehditlere kayıtsız kalmak ve BM Genel Kurulu’nun bütün imkanlarını kullanmamak, yüzyüze olduğumuz sınamalara karşı verebileceğimiz en kötü yanıt olacaktır.

İşte bu nedenle, “Dini veya inanç temelli terörizm ve diğer şiddet eylemleriyle mücadele” başlıklı bu Karar’ı kabul etmek için toplanmış bulunmaktayız.

Bu Karar, uluslararası camiaya birlik içinde şu mesajları verecektir:

-Ayrımcılık ve terörün her türü küresel tehdittir.

-Çifte standartların ya da muğlaklığın olmadığı tek, tutarlı ve net bir adalet ölçüsüne sahibiz. Biz İslam düşmanlığını da, anti-semitizmi de, Hristiyan karşıtlığını da insanlık suçu olarak görüyoruz.

-Ayrımcılık ve terörün her türünü, hiçbir tereddüt olmaksızın, kınıyoruz.

-Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadan güçlerimizi birleştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Bu toplantımız ve Karar’ın kabul edilmesi, uluslararası toplum için bir mihenk taşı, bir milat olacak ve herkes için temel bir yol haritası niteliğini taşıyacaktır.

Genel Sekreter Sayın Guterres’e, dini mekânlara saldırıları önlemek ve bu mekanların kutsiyetini muhafaza etmeye yönelik bir Eylem Planı geliştirmek amacıyla BM Medeniyetler İttifakı Girişimi’ne yönelik isabetli çağrısından dolayı şükranlarımı ifade ediyorum.

Kurucularından biri olduğumuz bu Girişim’in potansiyelini gayet iyi biliyoruz.

Sözlerime son verirken, sergiledikleri güçlü destek ve dayanışmalarından ötürü Genel Kurul Başkanı Sayın Espinosa’ya, bugün bizimle olan Yardımcısı Büyükelçi Al-Thani’ye ve üye devletlere teşekkür ediyorum.

Genel Kurul’a, dünya genelinde bütün önyargılara, ayrımcılığa, hoşgörüsüzlüğe, şiddete, nefrete, ırkçılığa ve teröre karşı mücadele etme konusundaki ortak kararlılığımızı güçlü şekilde teyit etme çağrısında bulunuyorum.

Sözlerimi, 800 yıl önce Anadolu’da yaşamış ve mesajlarıyla bütün insanlığı kuşatan Mevlana Celaleddin Rumi’nin davetini hatırlatarak tamamlıyorum:

Hoşgörünün kulakları ile dinleyin,

Şefkatin gözleri ile görün,

Sevginin dili ile konuşun....

Teşekkür ederim.


Diğer

17 / 04 / 2019 07:25

YTB VE TÜBİTAK ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

YTB Başkanı Abdullah EREN’in, TÜBİTAK’ı ziyareti esnasında iki Kurum arasındaki işbirliklerini sürdürmeyi ve ortak çalışmaları arttırmayı amaçlayan bir protokol imzalandı.

Devamını oku

17 / 04 / 2019 07:20

KKTC´NİN VE KIBRIS TÜRKLERİNİN BİZİM İÇİN ÇOK AYRI BİR YERİ VAR

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğiyle KKTC’de 8 bölgede “İyilik Festivali” düzenlendi.

Devamını oku

16 / 04 / 2019 00:20

KİMDİ ENGELLİ OLAN, O ÇOCUK MU BİZ Mİ?

Engelli olduğu veya bir rahatsızlığı olduğu kanısına varıyor insan tabii. Ne rahatsızlığı vardı diye sormayın sakın bana. Merak ettim ama incitme korkusuyla soramadım.

Devamını oku

13 / 04 / 2019 08:35

RUANDA SOYKIRIMI

Batılı devletlerin yaptığı insanlık dışı uygulamalar için üretilmiş olmasına rağmen, bu devletlerce daha çok Batı dışı devletler için kullanılmaktadır.

Devamını oku

11 / 04 / 2019 13:15

MÜSLÜMANCA YEMEK, MÜSLÜMANCA YAŞAMAYI KOLAYLAŞTIRIR.

Müslümanca yemek, Müslümanca yaşamayı kolaylaştırır. Evet, doğru okudunuz, yemek yemekle yaşamak birbiriyle orantılıdır.

Devamını oku

09 / 04 / 2019 13:15

İSTANBUL´DA SEÇİMİN YENİLENMESİNİ İSTEYECEĞİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıkladı.

Devamını oku

09 / 04 / 2019 12:55

AKŞEHİR TARİHİ ÜZÜM BAĞI

Osmanlı zamanında giden Lale soğanlarını örnek verebilirim. İlgimi çeken programdan sonra internet kanalıyla araştırdım

Devamını oku

09 / 04 / 2019 12:50

´´TÜRKLERİN AİLEDE DAHA FAZLA TÜRKÇE KONUŞMASI ELZEMDİR.´´

Yeneroğlu, “Fransa’daki Türk toplumunun değerlerini muhafaza edebilmesi için anadil bağının güçlendirilmesi kilit önem taşıyor'' dedi.

Devamını oku

05 / 04 / 2019 11:50

YENİ ZELANDA OLAYI İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERLERİNİ HEDEF ALMIŞTIR.

BM Genel Kurulu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İslami terörizm, Hristiyan terörizm, Yahudi terörizm gibi kavramları hep birlikte elimizin tersiyle itmeliyiz

Devamını oku

05 / 04 / 2019 11:45

IRKÇI-FAŞİST CANİLERİN BESLENDİĞİ ORTAMLARI KURUTMAK, HAYATİ BİR GÖREVDİR.

Kahramanmaraş’tan Dortmund’a eşi ve kızıyla göç eden Mehmet Kubaşık, 4 Nisan 2006 tarihinde işlettiği büfesinde NSU terör örgütünün kurbanı oldu.

Devamını oku

05 / 04 / 2019 11:45

İSTANBUL´DA ´BÜYÜK GÖÇ´ BAŞLADI

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi gece saatlerine başladı.

Devamını oku

05 / 04 / 2019 11:40

TÜRKİYE DİKTATÖRLÜK MÜYDÜ?

1840 ile başlayan ve Cumhuriyet döneminde 19.su yapılan Türkiye’nin son yerel seçimi 31 Mart 2019’da gerçekleştirildi. Cumhur ittifakı %51.6, Millet İttifakı %37.5 oy aldı.

Devamını oku