Haberin yayım tarihi
2012-09-14
Haberin bulunduğu kategoriler

BİP ve ÇÖKÜŞ

Birol Ertan

Orta Doğu politikası ile İsrail’i bütün Arap âlemine, Türklere ve Farslara düşman eden, kaçınılmaz ve ebedi bir yalnızlığın içine sokan küresel emperyalizm, Büyük İsrail yaratacağım derken, Küçük İsrail’den de olmak üzeredir.

***

Uluslararası Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (USGAM) için kaleme aldığım Büyük İsrail Projesi’ni açıkladığım önceki makalemde, bu adaletsiz projenin çökmeye mahkûm olduğunu belirtmiştim. Bu yazıda, bu kaçınılmaz çöküşün nedenlerini açıklayacağım.

21. yüzyıl gelmeden dünyanın yeni bir çağa girdiğini görüyoruz. Bu yeni çağ, ÇÖKÜŞ Çağı’dır.

Peki, nedir Çöküş Çağı? Çöküş Çağı, adalet üzerine inşa edilmemiş her şeyin çöktüğü bir dönemdir. Eşitlik ve özgürlük idealiyle inşa edilmiş sosyalist sistemlerin bu ideallerden uzaklaştıkça yıpranmasının sonucu olarak Sovyet sistemi ve devamında diğer sosyalist rejimler aniden çökmüşlerdir. Bugün ise sistemin diğer kanadı olan emperyalist kapitalist sistemin çatırtılarını duymaktayız.

Ünlü psikolog Abraham Maslow’un önemli bir sözü vardır. Bu sözü yazılarımda sıklıkla kullanırım. Maslow’a göre, “sahip olduğunuz tek şey bir çekiç ise her şeyi çivi gibi görürsünüz.” Bugünün küresel kapitalist sisteminin yaşadığı açmazlardan birisi de işte bu sözün içeriğinde gizlidir. Fikirlerinizi ve eylemlerinizi yönlendiren nedeni gizleseniz de sonunda sizi yönlendiren o nedenler adaletten uzaklaşır ve çöküş kaçınılmaz olur.

İngiliz devlet adamı Churchill, “ne kadar geriye bakarsanız, o kadar ileriyi görebilirsiniz” demişti. Tarihte uzun dönem egemen olmuş siyasal iktidarlar iyi incelendiğinde, dönemlerine göre adalete dayanan sistemler olduğu kolayca görülür. Adalete dayanmayan, kaba güç ve kibirle yönetilen sistemlerin sonu çok kısa olmuştur. Adaletten uzaklaşan ve yozlaşan sistemlerde de çöküş kaçınılmazdır.

Tarihte yüzyıllar boyunca hüküm sürmüş iktidarların, adaleti içeren bir sisteme dayandığı kolayca görülebilir. 17. yüzyılın dâhilerinden matematikçi ve fizikçi Pascal, “kuvvete dayanmayan adaletin aciz kalacağını, adalete dayanmayan kuvvetin ise zalim olacağını iddia söylemişti. Tarihteki adalete dayanmayan zalim yönetimler, iktidarlarını uzun süre koruyamamışlardır.

Küresel güçlere karşı terör dalgası olarak lanse edilen El Kaide militanlarının bugün küresel güçlerle el ele Libya, Suriye ve diğer ülkelerde ittifak halinde olmaları neyi kanıtlıyor?

Küresel terör ismi verilen terör hareketinin, aslında küresel bir oyundan başka bir şey olmadığı ortaya çıktı. ABD’nin 16. Başkanı Abraham Lincoln’un önemli bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Loncoln, “herkesi bir kez, bazılarını her zaman aldatabilirsiniz, ancak herkesi her zaman aldatamazsınız” demişti. Bugün Orta Doğu’da Büyük İsrail’i kurmak için herkesi aldattığını sanan adaletsiz güç, çökmeye ve yok olmaya mahkûmdur.

Peter F. Drucker, “gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur” diyerek önemli bir gerçeğin altını çizmişti. Şuursuz biçimde herkese saldıran, kendi çıkarlarından başka bir değer tanımayan, Orta Doğu halklarını sinsi bir amaç uğruna tarumar eden, ülkeler işgal eden, liderleri linç ettiren, milyonlarca insanı katleden, din savaşları çıkaran bir sistemin bunun bedelini ödemeyeceğini sananlar, zavallı aptallardır. Onlara işbirlikçilik yapanlar ise sadece aptal değil, aynı zamanda haindirler.

Orta Doğu politikası ile İsrail’i bütün Arap âlemine, Türklere ve Farslara düşman eden, kaçınılmaz ve ebedi bir yalnızlığın içine sokan küresel emperyalizm, Büyük İsrail yaratacağım derken, Küçük İsrail’den de olmak üzeredir.

Küresel güçlerin Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren Büyük İsrail Projesi, her şeyden önce İsrail’e zarar verecektir. Bütün komşularına düşman yaptıkları İsrail’i, dört tarafı düşmanlarla çevrili biçimde ne kadar süre yaşatabilecekler ki!

Büyük İsrail Projesi, küresel emperyalizmin ve adaletsiz kapitalist düzenin nihai çırpınışları olarak Orta Doğu’da kendi mezarını kazarken, peşinden sürüklediği İsrail ve Kürt liderler nedeniyle bu iki halkı da kaçınılmaz bir sona doğru sürüklemektedir.

Gerçeklerden saklanarak yaşayabilirsiniz, ama gerçekler sizi eninde sonunda yakalayacaktır. Gerçeklerden daha hızlı koşamazsınız. Küresel emperyalizmin Büyük İsrail Projesi (BİP), çökmeye mahkûmdur. Çünkü, adalete dayanmayan ve Orta Doğu halklarını karşısına alan yanlış bir yolda ilerlemektedir. 

Son Haberler

Hits: 7813 Visitors: 3113
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.