Haberin yayım tarihi
2008-11-05
Haberin bulunduğu kategoriler

Obama Aldatmacası..

Birol Ertan
 
Amerikan Pragmatizminin Geldiği Nokta
 
ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Hüseyin Obama'nın seçimi kazanması ile yeni bir dönem yaşanacağı beklentisi içine girildi. Dünyanın hemen her köşesinde Amerikan düşmanlığının tırmanmaya devam ettiği, değişik coğrafyalarda Amerikan mandasını andıran Hükümet politikalarına karşı direncin artarak yükseldiği ve bazı ülkelerde de Amerikan bağımlılığından kurtuluşun kalıcılaştırıldığı bir ortamda ABD; kendi içinde ırkçılıktan dayanan kirli geçmişinden kaynaklanan ayrımcılık kültürünün yarattığı nefret ve güvensizliği yıkmaya çalışıyor. Bu süreçte Obama, dünyanın ve Amerikan halkının karşısına 'Aha' diye pragmatist yöntemle çıkarılmış bir oyuncak olarak piyasaya sunulmuştur. Yerseniz.   
 
Dünyadaki Amerikan hegemonyası, Sovyet bloğunun yıkılması ile hızlı biçimde çatırdamaya başlamıştır. Afganistan, Irak, Suriye, İran, Asya coğrafyasının önemli bir kısmı, Afrika'nın bir çok ülkesi ve kendi coğrafyasında ciddi sorunlarla karşılaşan küresel Amerikan hegemonyası, yaşanan küresel finanssal kriz ile ciddi bir darbe daha yemiştir. Bu süreçte ABD, kendi içindeki sorunları aşmanın bir yolunu bularak, bu yöntemi dünyada yaygınlaşan Amerikan karşıtlığının yumuşatılması için de bir araca dönüştürme gayreti içindedir.
 
Amerikan toplumunun içinde çok tehlikeli bir noktaya gelen iç barışı ve bütünlüğü tehdit eden önemli sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Bu tehlikenin en önemli kutuplaşma biçimi, parasal yöntemler ile bedavadan kazanç elde eden borsa simsarları ve bankerler ile üretimden kazanç sağlayan sanayi burjuvazisi arasındaki sıcak savaştır. Bu savaşta küresel finans güçlerine büyük bir darbe vurulmuş, ancak iktidarı elinde tutan finanssal güçler, devlet olanaklarını kendi lehlerine kullanarak dünyada ve ABD'de trilyonlarca doları hortumlamaktan çekinmemişlerdir.  
 
Bu süreçte, Nicolas Poulantzas, Wright Mills ve en önemlisi de Noam Chomsky'nin genelde göstermelik demokrasiye ve özelde Amerikan demokrasisine yönelik ağır eleştirileri, dikkatle değerlendirilmek durumundadır. ABD'de demokrasi, göstermelik bir oyundan başka bir şey değildir. Poulantzas, demokrasi oyunu içinde ülkelerde yönetimin siyasal elitler, ekonomik güçler ve bunların emrindeki profesyonel yöneticilerin elinde olduğunu göstermek için bir Yönetici Elit Piramidi çizmiştir. Nüfusun % 90'ından fazlası ise her koşulda yönetilen kitleler olarak piramidin en altındaki etkisiz yerlerini almaktadır. Wright Mills ise Amerikan yönetici elitinin (Power Elite), nüfusun % 5'ini aşmayan siyasal, ekonomik ve askeri elitten oluştuğunu ortaya koyarak kitlelerin sadece yönetilen kuklalara dönüştürüldüğünü açıklamaktan çekinmemiştir. Bu düşünceleri somut bir Amerikan demokrasisi örneğiyle sembolize eden Chomsky ise müthiş bir iddia ortaya koymaktadır: ABD, tek partili sisteme örnek bir ülkedir. 
 
Chomsky, ABD'yi tek partili sistem olarak görürken, düşüncesini kanıtlamak için çok ilginç bir iddia ortaya atmaktadır. Amerika'da ülkeyi yöneten iki partinin politikaları aynıdır. Gerçekte ABD'de tek parti vardır : İşadamları Partisi (Business Party). Cumhuriyetçiler, bu partinin sağ kanadını, Demokratlar da sol kanadını oluşturmaktadırlar, ancak politikaları arasında özünde hiçbir fark yoktur. Chomsky'nin iddiası, Obama hayal kırıklığı ile bir kez daha kanıtlanacaktır.
 
Obama, Amerikan toplumundaki bölünme, güvensizlik ve ırk ayrımı geçmişinden kaynaklanan parçalanmanın giderilmesi için planlanmış bir oyundan ibarettir. Eskiden ülke içinde her alana bir siyah atarak ırk ayrımcılığı olmadığını kanıtlamaya çalışan ABD yönetimi, bunun işe yaramadığını anlayınca Savunma Bakanlığına bir siyahı getirmeyi denemiştir. Bu da sonuç alıcı olmayınca, ABD başkanlığına bir kukladan farksız olacağı bilinen Afrika kanı taşıyan bir siyahı oturtmuş, Başkanlık seçimlerde kadınları Başkan Yardımcılığı düzeyinde yarıştırarak da Amerikan kadınlarına sevimli bir mesaj vermiştir.   
 
Barack Obama, Amerikan pragmatizminin akıllıca düşünülmüş bir oyunudur. Bu oyunun başarılı olup olmayacağı ; siyah nüfusun kendinde hissettiği ağır dışlanmanın giderilmesine yardımcı olup olmayacağı ; siyah nüfusun, Anglo-Sakson beyazların kuklasına dönüşmüş Obama'ya olan saygısının ne kadar süreceğini zaman içinde yaşayarak göreceğiz. 

Son Haberler

Hits: 5444 Visitors: 3039
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.