Haberin yayım tarihi
2012-10-02
Haberin bulunduğu kategoriler

Türkiye Nasıl Kurtulur ?

Birol Ertan

Türkiye’nin iç ve dış politikası üzerine net yorumlar içeren ve sonuçlar üreten bazı yazılar kaleme alınıyor. Türk dış politikasının ülkeyi yalnızlaştırdığı, ülkede ağır bir siyasi kamplaşma yaratıldığı, iktidar yanlısı olmayan güçlere karşı adaletsizliklerin tahammül edilebilir boyutları aştığı bir ortamda, sorumluyu sadece iktidar partisinde ya da hükümette aramak kolaycılığına saplanmayacağım. Önce, ülkenin tehlikeli bir dış politika ve ağır bir partizanlığa dayalı iç politikasından kaynaklanan bir durum değerlendirmesi yaparak içine girdiğimiz çıkmazdan kurtulmak için basit bir REÇETE sunacağım.

Ülkemizde iktidarın ya da hükümetin ülkeyi getirdiği durumu aşağıdaki başlıklarla ifade etmek yerinde olur.

 • Siyasette “gerginlik politikası” nedeniyle milli birlik ve bütünlük ruhunun kaybolması
 • Kamuda ve ekonomide aşırı bir partizanlık sisteminin oluşturulması ve liyakat sisteminin terk edilmesi ile adaletsiz bir yapının kurulsallaşması
 • Yönetimde beceriksizlikler yüzünden başta ulusal düzeydeki seçme sınavları olmak üzere birçok konuda kamu kurumlarının halkın güvenini kaybetmesi
 • Terörün artmasına koşut olarak terör örgütüyle pazarlıklar yapıldığının ortaya çıkmasıyla bağlantılı biçimde teröre teslim olmuş bir devlet görüntüsü çizilmesi
 • Başta muhalifler olmak üzere her kesim üzerinde ağır bir baskı rejiminin kurulmuş olması, medyada tekelleşme ve muhalif medyanın ekonomik ve polisiye baskı altında tutulması
 • Ekonomide ciddi bir kriz ortamının ayak seslerinin duyulması ve zam furyasının başlatılması
 • Muhalefetin yetersizliği ve vurdumduymazlığı.

Ülkede iç politikanın durumu yukarıdaki gibi özetlenebilirken, Cumhuriyet tarihi boyunca gözetilmiş Dünyada ve Ülkede Barış politikasının terk edilmesi ve küresel güçlerin bölge politikalarının oyuncusu durumuna gelinmesi nedeniyle karşı karşıya bulunduğumuz tehlikeli durumlar ve sonuçlar ise aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 • Komşu ülkelerle sıcak çatışma noktasına gelmiş bir yalnızlaşma
 • Enerjide göbekten bağımlı olduğumuz Rusya ve İran ile düşmanlık yaratan Orta Doğu ve Suriye politikası
 • Suriye ile savaş noktasına gelmiş bir küresel güç taşeronluğu
 • Dış destekli terörün artması karşısında terörü barındıran ve finanse eden (ABD, İsrail ve Almanya gibi) ülkelere karşı hiçbir ciddi önlem alınamaması
 • Ülke güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne operasyonlar
 • Türkiye’nin rotasının AB’den uzaklaşarak ilginin Arap ülkelerine kaydığı bir “Ortadoğululaşma” süreci

İç ve dış politikada yaşanan yukarıdaki gerçekler; içeride adaletsizlik, demokrasiden uzaklaşma, toplumda kamplaşma ve dış politikada yalnızlaşma biçiminde bir tabloyu önümüze koymaktadır.

Bütün bunlar yaşanırken ülke için karamsar olmamız gereken asıl nokta, muhalefet partilerinin yetersizliği ve vurdumduymazlığıdır.

Ülkenin iç ve dış politikadaki tablosunu başlıklar halinde sıraladığım için muhalefetin içinde bulunduğu içler acıtan durumunu da başlıklar halinde belirteceğim.

 • CHP’de ve MHP’de etkisiz muhalefet
 • Parlamento merkezli bir muhalefet anlayışının oluşması
 • Muhalefet partilerinde liderlik sorunu
 • Muhalefetin güç birliği yapamaması
 • Muhalefetin halktan kopuk, elitist bir siyaset batağına saplanması. 

Parmağımın ardına saklanmayacağım. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan çıkış noktasının “demokrasi içinde düzgün bir muhalefet odağının yaratılması” olduğunun bilinciyle, Türkiye’nin Kurtuluşu için çözüm önerilerimi sıralayacağım. Bu çözüm önerilerimin gerekçeleri, ancak bir başka yazıya konu olabilecek kadar ayrıntılıdır. Bu nedenle, Çözüm önerilerimi başlıklar halinde sıralamakla yetineceğim.

 • Muhalefetin ilkesel konularda güç birliği yapması
 • CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinin son bulması ve etkili muhalefet yapacak yeni bir kadronun ve liderin iş başına getirilmesi
 • Her konuda başına kuma gömen yetersiz MHP liderliğinin acilen değiştirilmesi ve çağa uygun bir milliyetçilik hareketinin ülke sorunlarına el koyması
 • Parlamento dışı muhalefetin güç birliği yapan ortak bir muhalefet hareketi temelinde bütünleşerek seçimler öncesinde geniş konsensüslü bir SOL Blok ve SAĞ Blok yaratılması
 • Korku İmparatorluğu’nun yıkılması için muhalefet liderlerinin öncülük yapması.
 • İktidar partisi içindeki milli ve duyarlı kesimlerle işbirliği yapılarak meşru ve yaygın bir muhalefet anlayışının egemen kılınması
 • Muhalif medya kuruluşlarının desteklenmesi ve yaygınlaştırılması.

İşte size, Türkiye’nin Kurtuluşunun Reçetesi :

 • Güçlü Muhalefet
 • Kılıçdaroğlu’suz CHP,
 • Bahçeli’siz MHP
 • Muhalefetin seçimlerde güç birliği yapması.

Son Haberler

Hits: 7879 Visitors: 3116
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.