Haberin yayım tarihi
2010-08-23
Haberin bulunduğu kategoriler

Ulus Devlete Savaş Açan Küresel Güçler.

Birol Ertan 

Renkli Devrimlerle ve ülke içinde yaratılan işbirlikçi şebekelerle ülkeyi içten çökertmeyi amaçlayan bu küresel projelerin asıl amacı ne olabilir? 21. yüzyılda emperyalist süper güçler, ulus devletlere karşı savaşlarını yoğunlaştırdılar. Bu küresel savaş, iki koldan yürütülmeye devam ediyor. Ulus devletlerle savaşın ülke dışındaki kolları olduğu gibi, ülke içinde de şebekeler yaratarak devletleri ve ulusal çıkarları savunan güçleri yıpratmaya çalışıyorlar.
 
21. yüzyılda küresel emperyalist güçler, dünya üzerindeki egemenliklerini sürdürmek ve pekiştirmek için güçlü ulus devletlerin planlarına engel olduklarına karar verdiler. Ülkeleri ve halkları sömürmek, köleleştirmek, yerli sanayiyi koruyan gümrük duvarlarını kaldırmak için ulusal çıkarlara ve ulusal çıkarlar için çalışan güçlere karşı amansız bir mücadeleye giriştiler. Bu amaçla bazı ülkeler işgal edildi, bazı ülkelerde Renkli Devrimler gerçekleştirildi, bazı ülkelerde ise teröristler, ayrılıkçı hareketler ve sivil işbirlikçiler eliyle ülkeler içten işgal edilmeye devam ediyor.
 
Küresel emperyalist proje, ulus devleti ikikoldan etkisizleştirmeye çalışıyor.
 
1.    Ülke dışındaki Küresel Güçler
2.    Ülke içinden Ulusal İşbirlikçiler ve Terörist-Ayrılıkçı Hareketler
 
Küresel Güçler, ulus devletlerin ekonomi politikalarına yön veren, uluslararası ilişkileri denetleyen, işgaller ve Renkli Devrimler hazırlayan, ülkeleri borçlandırıp dışa bağımlı kılan küresel bir savaş yürütüyorlar. Bu savaştaki unsurlardan bir kısmı gizli örgütler iken, bir kısmı da açık biçimde faaliyet gösteriyor. Açık faaliyet gösteren örgütler, kürsel güçlerce denetim altında tutulan BM gibi denetlenen uluslar arası örgütler olabildiği gibi, IMF, Dünya Ticaret örgütü ve OECD gibi doğrudan bu amaçla kurulmuş uluslararası örgütler de bulunmaktadır. Bu küresel örgütlerin amacı, ulus devletlerin egemenliklerini sınırlamak, ekonomilerini ve dış politikalarını denetlemek, ülkeleri güçsüz kılmak ve ekonomik-siyasi istikrarsızlıklar yaratılması için projeler üretmek ve uygulamaktır.
 
Küresel emperyalist projenin ulusal çaptaki uzantılarından ilki, Ulusal İşbirlikçileridir. Bu amaçla yaratılan ve işbirlikçilere milyonlarca dolar dağıtan küresel kuruluşlar bulunmaktadır. Bu güçler, Rusya'da Putin öncesinde ulusal işbirlikçiler yaratmak amacıyla 2 milyar dolar para dağıtmışlardır. Bu para dağıtma ağının birçok ülkede uzantıları olduğu gibi Türkiye ve KKTC'de de (özellikle seçimler öncesinde) milyonlarca dolar dağıtılmaya devam ediyorlar.
 
Küresel işbirlikçiler, dış güçlerin çıkarları lehinde lobi oluşturmak, hükümetleri ve kamu yönetimini denetim altına almak, ulusal çıkarlara karşı eylemler ve söylemler geliştirmek, ulusal kimliği yok etmek, ulus devleti etkisizleştirmek ve ülkenin savunulmasını üstlenen güçlü kurumlara karşı psikolojik savaş yürütülmesi için kullanılmaktadırlar.
 
Küresel projenin ulusal çaptaki ikinci ayağı, Ülke İçinde İstikrarsızlık Yaratan Oluşumlardır. Bunlara arasında silahlı mücadele veren terör örgütleri, devlete karşı savaşan sağcı ya da solcu silahlı siyasi hareketler, etnik ve bölücü hareketler, dinsel tarikatlar ve değişik biçimlerdeki diğer örgütlenmeler bulunmaktadır. Bu güçlerin küresel askeri örgütlenmeleri de gizli ve açık biçimde yapılandırılmış olup Gladio türü örgütler, bu güçlerin gizli ve küresel güçlerce yönlendirilen etkili silahlarından birisidir.
 
Bu küresel projenin amacı, ulus devlet içinde istikrarsızlık yaratmak, vatandaşın devlete duyduğu güveni zedelemek, siyasi ve ekonomik istikrarsızlık yaratarak ülkenin kendine yeterli bir noktaya gelmesini engellemektir. Sonuçta, amaçları, güçlü ulus devletin oluşumuna engel olmaktır.
 
Günümüzde ulus devletler, dışarıdan ve içeriden küresel örgütler, işbirlikçiler ve ayrılıkçı-terörist hareketlerce güçten düşürülmekte ve teslim alınmaya çalışılmaktadır. Bütün bunlara sessiz kalıp görmezden gelenler, başını kuma gömmüş aydınlar ve akademisyenler, ülkenin geleceği için sorumluluk duygusuna sahip olmayanlar, en azından ülkelerine ve halklarına karşı savaşta taraf tutmamayı becerebilmelidirler. Barış ve çözüm diye ortalarda dolanan, dış güçlerin uzantılarından aldıkları milyarları cebe indiren Liboş aydınlar ve gazeteciler, bu savaşta ulus devletlerle savaşan küresel işbirlikçilerdir.
 
Siz, hangi taraftasınız?  
 

Son Haberler

Hits: 8834 Visitors: 3180
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.