Haberin yayım tarihi
2007-04-09
Haberin bulunduğu kategoriler

Siyasetçi bindiği dalı kesmemeli....

Geçtiğimiz hafta boyunca bir gönül dostu ve ağabeyimiz olan büyük Üstad Ünal Ercoşkun'un vefatı dolayısı ile büyük bir üzüntü ve acılı günler geçirdik.. Bu nedenle www.gundem.be haber sitemizde belli bir ölçüde polemiğe açık bazı konuları bir kaç gün erteledik.
 
Okurlarımızın ilgi gösterdiği haberlerden en önemlisi bu yıl haziran ayında yapılacak olan Federal seçimlerle ilgili verdiğimiz bazı bilgiler ve yorumlarla ilgili oldu.
 
Bize ileti gönderenlerin başında Beringen belediyesi Encümenlerinden Ahmet Koç geliyor. Ahmet Koç'un yazı ve yorumlarımıza olan itirazını iletisine hiç dokunmadan olduğu gibi yayınladık. Bu konudaki görüşlerimizi de bugün okurlarımıza sunacağımızı belirttik.

Bu arada bir diğer iletide Tanju Çağlar(isminin doğru olup olmadığını bilmiyoruz..) isimli okurumuzdan geldi. Kendisine yazımızın başında belirttiğimiz durumdan dolayı neden iki gün gecikmeli cevap verdiğimizi de böylece açıklamış olduk.
 
Ahmet Koç özellikle yayınlanmak üzere bize ulaştırdığını belirttiği iletisinde yaptığımız analiz ve yorumlara katılmadığını belirterek, oldukça alaycı bir üslupla aklı sıra bize bazı bilgiler sunarak cevap vermeye çalışıyor..

Bugüne kadar yaptığımız siyasi analiz ve yorumlar bazılarına göre taraflı görülebilir. Ayrıca tarafsızlık rölatif bir kavramdır. Sizin için objektif olan bir olay benim gözümde sübjektif bir yaklaşım olarak görülebilir. Fakat sizin bu alaycı çıkışınızı tamamen gençliğinize ve tecrübesizliğinize bağlıyorum. Bizim duruşumuzu anlayabilmeniz için bugüne kadar siyaset konusunda yaptığımız haber ve yorumları tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. Bilmeniz gereken bir diğer önemli nokta ise basın mensuplarının politikacıların basın memuru olmadığıdır.. Bu güne kadar hangi siyasi parti olursa olsun, belli bir cevher gördüğümüz ve başarılı olabileceğini düşündüğümüz politikacıları farklı yanları ile kamuoyuna sunmaya çalıştık. Bugüne kadar gündeme getirdiğimiz ve çalışmaları hakkında haber yaptığımız PS ve SPa'lı politikacıların sayısı CD&V ve CDH'lılardan epey fazladır. Bu durumu görmeyen veya görmek istemeyen körlerin parmak hesabını ise hiç mi, hiç ciddiye almayız..Biline...
 
Öncelikle bu alaycı ve haddini aşan uslubu kınadığımı belirteyim. Bu yaklaşım bir politikacının asla tevessül etmemesi gereken bir tarzdır. Henüz çiçeği burnunda bir politikacının basın mensuplarına kaşı böyle bir yaklaşım içersinde olması bir nevi mayın tarlasında futbol oynayan çocukların durumuna benzemektedir..

Bu vesile ile Ahmet Koç'a yazdığı yazıyı bizzat kendisinin tekrar tekrar okumasını ve üzerinde defalarca düşünmesini tavsiye ediyoruz. Yoksa siyaset arenasında çok erken sakat kalabilir..
 
Adaylar konusunda yaptığımız yorumlara gelince…
 
Spa hakkında söylediklerimiz…
10 haziran 2007 tarihinde yapılacak olan Federal seçimlerde Limburg bölgesinde Spa listesinden aday olacak muhtemel adaylar konusunda bugüne kadar yaptığımız tüm açıklamalar yine Spa kökenli aktif siyasetçilerin bize aktardığı temel veriler üzerine kurulmuştur. Spa adayları olarak isimlerini zikrettiğimiz tüm şahıslar şu anda Limburg bölgesinin değişik bölgelerinde Türk kökenli politikacılar olarak bir siyasi kimliği üzerinde taşımaktadırlar.. Bu açıdan her Spa'lı Türk kökenli politikacı için 10 haziran seçimlerinde potensiyel bir adaydır. Ayrıca siz Ahmet Koç olarak henüz birkaç aylık bir siyasi geçmişe sahipsiniz. Bu alanda sizden çok önceleri uzun bir dönem görev yapmış parti üyeleriniz var. Bir basın mensubu olarak SPa hakkında yapacağımız yorumlarda güvenilir kaynaklardan bize gerekli olan bilgileri edinmemiz, bizim için hiç bir zaman sorun olmadı. Kaldıki şu aşamada sizden öğreneceğimiz bir şey de yok.

Adaylar hakkında yaptığımız açıklamaların kaynağı yine bir diğer SPa'lıdır. Basın üyeleri belli bir diyalog içersinde oldukları güvenilir kaynaklarını ulu orta açıklamazlar. Bu düşünceyle bilgi kaynağını değil gerçekleri vatandaşlara duyurmaya çalıştık.
 
Sayın Ahmet Koç. Bizim kamuoyuna yansıttığımız bilgiler sizin işinize gelmeyebilir. İl genel meclis üyesi olan değerli eşiniz Duygu Akdemir partisi ile hiç bir pazarlık yapmadan rastgele adayda olabilir. Bu durumu siz mevcut pozisyonunuzu düşünerek normalde bulabilirsiniz. Bizler sizin kişisel tercihlerinize elbette karışamayız. Fakat Limburg bölgesinden Federal meclise bir Türk kökenli adayın bir şekilde gönderilmesi hepimizi ilgilendirir. Keşke Spa listesinde ikinci sıraya konulan Fas kökenli Meryame Kitir yerine sizin eşiniz aday olabilseydi.
 
Sayın Ahmet Koç. Partinizin içersinde yaşanan diğer çatışma ve gerginliklere girmek istemiyorum. Fakat zamanla yaşadığınız sıkıntılar su yüzüne çıkmaya başladığında ne demek istediğimizi daha iyi göreceksiniz. Bize gönderdiğiniz ileti ile sizin siyasette ne kadar toy ve acemi biri olduğunuzu da net bir şekilde görmüş olduk.
 
CD&V partisini adayı hakkında..
CD&V partisinde her düzeyede bugüne kadar aday olanları en yakından tanıyanlardan biri olduğumu bilmem hatırlatmaya gerek var mı ?. Son altı yıl boyunca bu siyasi partide aktif olarak görev yaptığımı da gayet iyi bildiğinizi sanıyorum. Bu çalışmalarım siyasi beklentilerim olduğu için değil, yaşadığım belediyede ait olduğu topluma pozitif katkılar sunmak düşüncesiyle yapılmıştır. Ayrıca Agalev partisi bünyesinde geçirdiğim yıllarıda bu tecrübeye katarsak toplam 20 yıllık aktif siyaset tecrübesi taşıdığımzı ve Limburg bölgesinin ilk Türk kökenli milletvekili adayı olduğumuzu biliyormuydunuz?. Acaba 1980 yıllarda bir gün gelecek Türk gençleri Belçika siyasi arenasında birbiriyle yarışacak dediğimizde bizleri dinleyenler bugünleri ne kadar anlayabilmişlerdi? Şimdi bunlar bir tarafa, gelelim asıl konuya...

10 Haziran 2007 Federal meclis seçimleri için CD&V listesinde muhtemel adayın kim olacağını elbette herkezden önce ben bilebilirim. Bu adayın seçilebilirliği, bir siyasetçi olarak geniş kitleler tarafından kabul görmesi, Belçikalılar ve Türk kökenli vatandaşlar tarafından destek görmesi veya siyaset olgusunun buna benzer konularda yerli yerine oturtularak seçmenlere sunulması sizden ziyade elbette CD&V'lileri ilgilendirecektir. Uzun zamandır CD&V'li politikacıları takip eden bir kişi olarak bu konuda elbette sizlerden daha fazla geniş bilgi sahibi olmam biraz normal olmalı sanırım... 

CD&V adayının profili ve seçilebilme şansı olması sadece CD&V'lileri değil aynı zamanda Limburg bölgesinde yaşayan Türk kökenli vatandaşları da çok yakından ilgilendireceğini bilmeniz gerekir.

CD&V adayının listedeki yeri ve ismi konusunda net bir bilgi vermek istemememizin bir kaç nedeni bulunmaktadır. Bunlarda birincisi adayın muhtemel yerinin tam kesinlik kazanmamasıdır. Bir diğeri ise adayın partisive kendisi tarafından henüz bir politikacı olarak ilan edilmemesidir. Adayın bir akademisyen olarak çalıştığı göz önüne alınırsa muhtemelen aday olacağı siyasi partinin kendisinin onayı ile kamuoyuna resmi bir açıklamada bulunmadan lanse edilmesini etik olarak doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz.

Bu duyarlılığımızı VLD adayları ve Spa partisi bünyesinde bilgi kaynağı olarak başvurduğumuz şahısların isimlerini de açıklamayarak göstermiş bulunuyoruz.

Sayın Ahmet Koç. İşte size siyasette öğrenmeniz gereken bir başka ders. Söz ve bilgi sizden çıktıktan sonra artık sizin değildir. Neyi ve hangi bilgiyi ne zaman başkaları ile paylaşmanız gerektiğini bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Aksi takdirde zamansız çıkışlarınız bir siyasetçi olarak en büyük rakibiniz olabilir.

Kısaca CD&V adayının durumu 16 Nisan'da kesin netliğe kavuşacaktır. Gerekli bilgi zamanı gelince kamuoyuna açıklanacaktır. Adayın hangi şartlarda seçilebilir olduğu size ve kamuoyuna ayrıca açıklanacaktır. Bu konuda biraz sabır göstermeniz gerekiyor.
 
VLD adayları hakkında…

Bu seçimlere Open VLD adıyla katılmaya hazırlanan Flaman Liberal partisinin şu anda iki Türk kökenli adayla ciddi bir pazarlık süreci yaşadığını biliyoruz. Adayların isimlerini şimdilik duyurmak istemememizin nedeni ise seçimlerde hangi şartlarda aday olacaklarının tam anlamı ile açıklığa kavuşturulmaması ve bu muhtemel adayların henüz bir siyasi partide bugüne kadar aktif siyasi çalışmaların içersinde olmamalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca siyaset halka hizmet konusunda sonuç alma sanatıdır. Bir siyasi partide gözü kapalı sadece kendi çıkarları peşinde koşan adaylar olabilir. Fakat gerçek siyasetçi ortaya koyduğu çalışmalardan halk adına en büyük hizmeti ürenten kişilerdir. Bu açıdan adayların isimlerini VLD partisi ile seçim sonrası saneryoları hakkında detaylı bir anlaşma yaparak sonuçlandırmadan açıklanmasını istemeyen arkadaşlarımıza olan saygımızdan henüz açıklamadık. Muhtemelen bu hafta sonu bu iki adayın durumu kesinlik kazanarak kamuoyuna açıklanacak.
 
Limburg bölgesinde bir adayın seçilme şansı nedir?
Limburg Bölgesinde 40 bin civarında Türk kökenli vatandaşın yaşadığı sanılmaktadır. Şu anda Belçika'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların %80'ninin Belçikalı olduğu düşünülürse Limburg bölgesinde yaşayan Belçikalı olmuş 35 bin Türk kökenli vatandaştan ancak 20-25 bin civarında bir seçmen kitlesi muhtemelen oy kullanacaktır.

Daha önceki seçimler göz önüne alınacak olursa CD&V, VLD ve SPa gibi partilerin listelerinden bir Türk kökenli adayın seçilebilmesi için ya ilk 3 adayın içersinde olması veya yedek listeden ilk 2 içersinde olması gerekmektedir.

Seçim kanunlarında yapılan son değişiklikler de göz önüne alınırasa tercih oylarının efectif aday denilen asil liste adaylarının ilk 2 sıranın dışında bulunanlar için en az 25 bin civarında bir oy potensiyeline ulaşmaları gerekiyor.  Ya da yedek listede partinin büyüklüğü ve iktidara geldiği düşünülürse muhtemel Limbug bölgesine verilecek olan bakan sayısına orantılı olarak atama yoluyla parlementoya girme şansları olabilecektir.

Bu tablo içersinde Limburg bölgesinde Türk kökenli bir aday ancak tek bir siyasi partiden gösterildiği takdirde ve tüm Türk kökenli vatandaşların bu adaya meyil göstermeleri ve ayrıca bu siyasi partinin diğer adaylarından kıl payıda olsa fazla tercih oyu aldığı takdirde seçilme şansı olacaktır.

Belçika tarihinde parlementoya ilk giren Türk kökenli siyasetçiler bu yolla senatör ve milletvekili olmuşlardır. Örneğin Meryem Kaçar, Agalev(Yeşiller partisi) listesinde birinci yedek olarak 1999 seçimleri sonrası kurulan koalisyona girme şansı yakalayarak, liste başı olan Mıeke Vogels'un bakan olması ile ilk Türk kökenli senatör olarak meclise girmiş ve tarihe geçmiştir. Daha sonra yine atama yolu ile Fatma Pehlivan senatör olmuştur. Federal Meclis üyesi milletvekili Cemal Çavdarlı'nın durumuda bu şekildedir. Kendisi 3. yedek olarak girdiği seçimlerde milletvekil olacağını söylediğinde böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşünsekte seçim sonrası kurulan koalisyonda Gent bölgesinden bakan sayısının çok olması nedeniyle bu bölgeden ancak 2 bin civarında oy alabilen Cemal Çavdarlı bir şekilde kendisini parlementoda buldu. Senatör Fatma Pehlivan'ın ilk defa Efectif-asil aday olarak seçilmesi ise görev yaptığı ilk dönem sergilediği performans ve bilhassa Belçika basınının kendisine yönelik gösterdiği yoğun ilgi ve kampanya sonucu olduğu söylenebilir.

Bu bilgiler ışığında Limburg bölgesinde Groen partisinden gösterilecek olan adaylar dahil toplam 6 Türk kökenli aday seçimlerde yarışacaktır. Bu durum ise 25 bin civarındaki oy potensiyelinin 6'ya bölünmesi demektir.
 
İşte sayın Ahmet Koç. Bu şartlar içersinde Brüksel'e gidebilecek tek aday mevcut siyasi partiler içersinde gerçek anlamda destek görecek olan Türk kökenli aday olacaktır. Şayet değerli eşiniz Duygu Akdemir'in böyle bir şansı varsa, söyleyin, hemen yazalım. Partinizin en tecrübeli üyelerinden olan X'e göre böyle bir durum yok. Belçika basın organları ise Limburg bölgesinde toplam 17 meclis üyesi çıkaran ve 4 Türk kökenli Encümen çıkaran bir seçmen kitlesinden değil, siyaset alanında bugüne kadar hiç bir başarısı olmayan birini 2. sıraya koyduğu yazılıp çizilmektedir. Yoksa bizim bilmediğimiz başka bir durum mu var?
 
Sayın genç kardeşim.. Siyasette daha öğreneceğin çok şey var..Bizde erken öten horozun kafasını da erken koparırlarmış…Bundan sonra on düşün bir konuş emi…
 
 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.