Haberin yayım tarihi
2015-07-04
Haberin bulunduğu kategoriler

SİVAS-MADIMAK DRAMI.

İzzet Dönmez Yazdı..
 

Bu konuda, bu güne kadar hiç yazı yazmadım.

Nedense elim varmadı yazmaya.

1993 yılından beridir Madımak yüreğimde sızıdır.

Benzer çok olaylara tanık olduğum için, işin iç yüzünü iyi bilirim.

Arkada ki ihaneti çok iyi bilirim.

Sivas-Madımak Otelinde aydınlar katledildi.

Bu olay Kahramanmaraş olayından sonra ikinci büyük kırılmadır.

***

Anadolu Aleviliğinin 1400 yıllık geçmişi vardır.

Anadolu Alevi İslam`ı, farklı bir din anlayışıdır.

Sünni İslam`a hiç benzemez.

Çok farklıdır.

Kabaca, Türklerin Orta Asya`dan getirdikleri Şaman inancı ile, Anadolu`da ki pagan inançların İslamiyetle karışımıdır.

Kabaca böyledir.

Ama yerleşik bir inançtır.

Yüzyıllar süren baskılara rağmen vardır.

Sünnileştirme gayretlerine rağmen vardır.

Gerçi ciddi sayıda Alevi Osmanlı döneminde Sünnileştirilmiştir.

Bu saatten sonra bu iş olmaz.

***

Anadolu tarihini şöyle bir taradım.

Anadolu`da ne Selçuklular döneminde, ne de Osmanlılar döneminde, Sünnilerle, Aleviler arasında, halk düzeyinde hiç kavga olmamış.

Halk birbirini kabullenmiş.

İç içe değil de, yan yana barış içinde hep yaşamışlar.

İçten içe birbirlerine karşı hep önyargılı olmuşlar.

Fakat hiç kavga etmemişler.

Kavga, siyasi otorite ile halk arasında olmuştur.

***

Alevi-İslam anlayışını Anadolu`ya getirenler, Orta Asya`dan Anadolu`ya göç eden Türkmenlerdir.

Türkler Anadolu`ya gelmeden, buraların halkı çoğunlukla Hristiyan da değil, Paganist inançlara sahiplerdi.

Orta Asya`dan Anadolu`ya göç eden Gazi Alperen Türkler sufi bir İslam anlayışına sahipler.

Bu günkü Ortodoks Sünnilik Türklerde yok.

Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli ve daha nice erenler buna örnektir.

Kendi yorumlarına göre olan İslam`ı bu Gazi Alperenler hem Anadolu`da, hem Balkanlarda kolayca yaymışlardır.

Onun içindir ki; Anadolu`da Alevi İslam İnancına sahip kitlelerin kahir ekseriyeti Türkmenler`dir.

Yani onlar ırken Türk`türler.

Çok azı ZAZA, Kürd, Ermeni ve Araptır.

Onları bile Alevileştiren kesinlikle Türklerdir.

Dersimde bile Alevi dedeleri ırken Türk`tür.

Anadolu`da ve Balkanlarda kallavi Sünni olan yurttaşlarımız, Osmanlı Sünnilik mezhebini kabul ettikten sonra Müslüman oldukları için böyledir.

Anadolu`yu ve Balkanları çok iyi analiz edenler bilir ki; Sünni olarak yaşayanlar bile, dini vecibelerinde gevşek iseler, kesinlikle Alevi geçmişlerindendir.

Özellikle Orta Anadolu`da, Toroslar`da, bütün Batı Anadolu`da, Trakya`da çıplak gözle görülür bu durum.

Aleviler bizimdir, bizim insanımızdır.

Onlar bu toprakların insanlarıdır, bu toprakların değeridir.

Temiz ve dürüst insanlardır.

***

Cumhuriyet kurulurken en büyük haksızlıklardan biride Alevilere karşı yapılmıştır.

Tekke ve zaviyeler kapatılırken, en büyük zararı Aleviler görmüştür.

Cumhuriyetin kurucuları, Diyanet Örgütünü kurarak, Sünni İslam`ı fiilen Devletin resmi mezhebi olarak kabul etmiştir.

Dersim kalkışmasının esas nedeni budur.

Cumhuriyetin kurucuları, hem Kürt sorununu, hem Alevi sorununu silahla, tehditle, tediple, sürgünle çözeceklerini sanmışlardır.

Türkiye bu politikalarla kaybetmiştir.

Yazık, hem de çok yazık ki hala bu kafayı taşıyanlar vardır.

Onların kışkırtmaları yüzünden Maraş yaşanmıştır.

Onların kışkırtmaları yüzünden Çorum olayları yaşanmıştır.

Madımak katliamını yapanlar, o negatif propagandalara kanarak katliam yapmıştır.

***

Türkiye, ne etnik bakımdan homojendir, ne de dinsel bakımdan homojendir.

Bütün kalıplaşmış ezberleri resetleyerek, her kesimi kucaklayan, her kesimi varsayan yeni bir Anayasa yapılmalıdır.

Hem de çok acil, iş işten geçmeden yapılmalıdır.

Artık son demlere geldik.

Hamasetle, külhanbeylikle, bu ülkenin hiç bir sorunu çözülemez.

***

TÜRKİYE İNSANI!

UNUTMA!

VARSAYMADIĞIN DÜŞMAN GÖRDÜĞÜN HERKES SANA DÜŞMANDIR.

O ESKİ DEVİRLERİ UNUT ARTIK.

MİLLETLERİN BİR ARADA YAŞAMASI, SADECE GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANIR.

YERYÜZÜNDE HİÇ BİR HALK, HİÇBİR ETNİK YA DA DİNSEL KİMLİK, SÜNGÜNÜN UCUYLA BİR ARADA TUTULAMAZ.

ATATÜRK TOPRAKTAN DİRİLSE DAHİ BUNU BAŞARAMAZ.

AZİZ MİLLETİM, NE OLUR SANA YALVARIYORUM.

SAKIN GEÇ KALMA.

Not: Madımak şehitlerinin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum.

Son Haberler

Hits: 6234 Visitors: 3067
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.