Haberin yayım tarihi
2021-05-10
Haberin bulunduğu kategoriler

ANNE EMEĞİ

Ali Kılıçarslan

Dünyanın ‘en zor ve güzel işi’ olarak kabul edilen, çok büyük fedakârlık, sevgi, şefkat, merhamet, sabır, emek ve sorumluluk gerektiren annelik mesleği, ne yazık ki, dünyanın dört bir yanında yeterince değer görmüyor.

Almanya’da 30 Nisan 2021- 3 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Protestan Haber Ajansı IDEA (Wetzlar) adına Piyasa ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (INSA-Consulere - Erfurt) tarafından 2 bin 75 yetişkinle yapılan bir araştırmada, ‘anne emeği’ne yeterince değer verilmediği ortaya çıktı.

ANNE EMEĞİ AZ TAKDİR EDİLİYOR

Araştırmanın sonuçlarına göre Alman vatandaşlarının üçte ikisi (yüzde 66), annelerin çocuk yetiştirme başarılarının Alman toplumunda çok az takdir edildiğine inanıyor. Fakat ankete katılanların yüzde 17’si bu görüşe katılmıyor, yüzde 13’ünün bu konuda bir fikri yok ve yüzde 5’i ise hiç cevap vermiyor.

Ankete katılan kadınların büyük çoğunluğu (yüzde 70), anne emeğinin takdir edilmediği yönünde görüş bildirirken, erkeklerin ise sadece yüzde 62’si bu görüşe katılıyor.

YAŞ YÜKSELDİKÇE ORAN DA YÜKSELİYOR

Ankete katılanların yaşları yükseldikçe anne emeğinin takdir edilmediğini düşünenlerin oranı da artıyor. Yaş ortalamasına göre ortaya çıkan sonuç şu şekilde: 18-29 yaş arası yüzde 56, 30-39 yaş arası yüzde 59, 40-49 yaş arası yüzde 65, 50-59 yaş arası yüzde 68 ve 60 yaş üzerindekilerde yüzde 73.

Katolik mezhebine mensup katılımcıların yüzde 71’i anne emeğinin toplumsal olarak yeterince değer görmediği görüşünü savunurken, Protestanlık mezhebine mensup katılımcıların yüzde 69’u, Hür Kilise mensuplarının yüzde 67’si, Müslüman katılımcıların ise sadece yüzde 57‘si bu görüşe katılıyor.

SİYASİ PARTİ SEÇMENLERİNİN GÖRÜŞÜ

Anne emeğine yeterince değer verilip verilmediği konusunda ankete katılan siyasi parti mensupları farklı düşünüyor. Yeşiller partisi seçmenlerinin yüzde 77‘si, anne emeğinin, her şeyden önce, çocuk yetiştirmenin daha fazla takdir edilmesini arzu ediyor.

Bu oran, Sosyal Demokrat (SPD) parti seçmenlerinde yüzde 71, Almanya için Alternatif (AfD) partisi seçmenlerinde yüzde 69, Sol parti seçmenlerinde yüzde 68, Hür Demokratlar‘da (FDP) yüzde 65 ve Hristiyan Birlik partilerinde (CDU/ CSU) ise yüzde 63.

ANNELER TAKDİR EKSİKLİĞİNDEN MUSTARİP

Anne Sağlığı Kuruluşu’nun Haziran 2020’de yayımladığı rapora göre, Almanya’da 2.1 milyon anne ve 230 bin baba, kür tedavisine ihtiyaç duyuyor.

Bu konuda 2019 yılında yaklaşık bin danışma merkezinde 114 bin civarında danışmanlık hizmeti gerçekleştirilmiş ve 47 bin anne, anne-çocuk ve sadece iki bin 100 baba, belirli bir baba-çocuk kür tedavisine katılmışlar.

Yaklaşık 70 bin çocuk, kaplıcalardaki kür tedavilerinde anne veya babalarına eşlik etmişler. Bu veriler koronavirüs salgını öncesine ait ve salgından sonra rakamların daha da artmış olabileceği tahmin ediliyor.

Özellikle annelerin ve çocukların sağlık durumları sanıldığından daha kötü ve rehabilitasyona ihtiyaçları var. Hem ev içinde hem de dışında çalışan ve adeta zamanla yarışan annelerin, çifte sorumluluğa rağmen yeterince takdir edilmemeleri de onları strese sokuyor. Çünkü anne çocuk tedavilerine katılan annelerin yüzde 87’si, tükenmeye varan bitkinlikten mustarip olduklarını belirtiyorlar.

Bu araştırma, annelere ve ilke olarak insana saygıyı sürekli canlı tutmamız gerektiğini bizlere yeniden hatırlatıyor. İnsana saygıyı hem dini bir vecibe olarak algılıyor hem de toplumsal bir sorumluluk kabul ediyoruz.

Son Haberler

Hits: 8804 Visitors: 3178
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.