Haberin yayım tarihi
2013-12-09
Haberin bulunduğu kategoriler

AVUKAT VEKALETİ İLE TAPUDA İŞLEM YAPILMASI.

Avukatlar dava açma vekaleti ile açtıkları dava sonucu aldıkları mahkeme kararlarını aynı vekaletnameye istinaden tapuda tescil ettirebilirler.

Bunun için avukattan ayrı bir vekaletname istenmesine gerek yoktur. Dava açma vekaletinin fotoğraflı olmasına veya taşınmazla ilgili yetkiler içermesine de gerek yoktur.

Her avukat kazandığı dava sonucu aldığı kararı tapuda tescil ettirebilir.

Mahkeme kararı üzerinde avukatın adı davacı vekili olarak yazılı ise bu da yeterlidir. Ayrıca vekaletname istenmeden tescil yapılmalıdır.

Ancak avukatın dava vekaleti ile kararı tescil ettirme dışında bir işlem yapması mümkün değildir. Örneğin miras intikali, taksim veya satış yapması mümkün değildir.

İcra veya mahkeme satışlarına girebilmek için verilmiş vekaletnameler ile de vekil kazandığı ihale sonucunu tapuda tescil ettirebilir.

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.