Haberin yayım tarihi
2006-06-30
Haberin bulunduğu kategoriler

Bu yazı Türk Milletine hakarettir/Rehan Gündoğmuş

Rehan beyi Türkiye'de Azebaycanlı Ziyalılar Forumunda tanıdık. Kendisi Almanya'da yaşıyor. Dini bütün, inançlı bir Müslüman ve gerçek bir vatanseverdir. Türkiye gazetesinde yazılan bir yazıda Arapların üstün seçilmiş bir ırk gibi gösterilmesine epey içerlemiş. Ve tepkisini kaleme almış.

İslam dinini herkes kafasına göre yorumlamaya başladı. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla seçilmiş üstün ırk diye kendilerini tanımlayanlar Yahudiler'di. Şimdi biri çıkmış Arapların'da diğer milletlerden daha üstün bir ırk olduğunu iddia ediyor.

Bizler bugüne kadar Allah indinde her Müslüman'ın eşit olduğunu bilirdik. Meğerse Türkiye Gazetesi yazarı Mehmet Ali Demirbaş'a göre Araplar bizden üstün bir milletmiş.
 
Rehan Gündoğmuş'un yorumu: 

Bu yazı Türk Milletine hakarettir: Türkiye Gazetesinde Arap-Vahhabi propagandası yapılmaktadır. 

Türk Milletine karşı haçlı-kafir-münafık kitlenin psikolojik saldırısı devam ediyor...
Türkiye nin iyi niyetli,  mazlum Müslümanlarından toplanan paralarla kurulan Türkiye gazetesi aracıliği ile, utanmazca Arap-Vahabi propagandası yapıyor
 
Ey Millet evladı oku, okut, protesto et.... 
  
Türkler bin yıldır  İslamın bayraktarlığını yapıp Anadoluda yüz milyon şehit veren büyük bir millettir. Seni güçsüz, zayıf zannedenleri, Vahabilerin Türkiye'de memurluğunu yapanları faks, mail bombardımanına tut..
 
Tavrını göster.... İşte dolar, riyal maaşı karşılığı milletine küfr eden birinin yazısı....
 
Arap milletinin üstünlüğü
 
SUAL: Bir hadiste, (Rabbiniz bir olduğu gibi, babalarınız, dininiz ve Peygamberiniz de birdir. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının karaya, karanın kırmızıya üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Ancak takva bakımından biri diğerinden üstün olur) buyuruluyor. Bu hadis, dinimizde ırkçılığın olmadığını açıkça gösteriyor. Ancak, genelde bir millet diğer milletlerden üstün olamaz mı?
 
CEVAP: Elbette olur. Genelde bazı milletler cömert, bazıları cimri olur, bazıları yiğit bazıları korkak olur. Bazıları çalışkan, bazıları tembel, bazıları kavgacı, bazıları uysal olur. Ama bir millet toptan hep böyle olmaz. Bir babanın bile iki evladı olsa biri iyi, öteki kötü olabilir. Âdem aleyhisselamın oğlunun birisi çok uysal bir mümin idi, öteki ise zalim bir kâfir idi. Resulullah efendimizin amcasının biri mümin, öteki kızıl kâfir idi. Buna rağmen Arap milleti genelde üstün vasıflara haizdir.
 
Bu soylu Arap milletinin Arabistan'da kalmadığı din kitaplarında yazılıdır. Seadet-i Ebediyye kitabında diyor ki: (Bugün, Arabistan'da, Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevverede bulunanlar, asırlar boyunca, Afrika'dan, Asya'dan ve diğer yerlerden gelip yerleşen yabancıların soyundandır. Sultan ikinci Abdülhamid hanın amirallerinden Eyyub Sabri paşa, beş ciltlik Türkçe (Mirat-ül-Haremeyn) kitabında, koca Mekke şehrinde, iki Arap evinin kalmış olduğunu yazmaktadır. Bugün ise hiç yoktur.)

Arab, kelime olarak güzel demektir. Zenciler ve fellahlar Arap değildir. Müslüman olan Araplar hakkında bir çok hadis-i şerif vardır. Bazılarının mealleri şöyledir:
(Her asırdaki insanların en iyilerinden dünyaya getirildim.) [Buhari]
(Allahü teâlâ, İsmail peygamberin neslinden Kureyş'i seçti. Ondan da, Beni Haşimi seçti. Onlardan da, beni süzüp seçti.) [Müslim]

(Hak teâlâ, seçtiklerini Arabistan'a yerleştirdi. Onların içinden de, beni seçti. Onlardan bana uyanları seven, benim için sever, onlara düşmanlık eden, bana düşmanlık etmiş olur.) [Taberani]

(Şu üç sebepten dolayı Arabı sevin: Ben Arabım. Kur'an Arap'çadır ve Cennet ehlinin lisanı da Arapça'dır.) [Taberani, Hâkim, İbni Asakir, Abdürrazzak]

(Fakirleri sevin ve onlarla oturup kalkın. Müslüman Arabı da kalbden sevin.) [Hâkim]
(Arabı ve bekalarını sevin. Bekaları İslam'da nurdur, yok olmaları zulmettir.) [Ebu-ş-şeyh]
(Ebu Bekri ve Ömer'i sevmek sünnet, buğz etmek küfürdür. Ensarı sevmek imandandır, buğzetmek küfürdür. Arabı sevmek de imandandır, buğz etmek küfürdür.) [ İ.Neccâr]
(Arabı sevmek iman alameti, buğz ise münafıklık alametidir.) [Hâkim; Beyheki, Dare Kutni]
(Kureyş'i sevin. Çünkü Allahü teâlâ, onları sevenleri sever.) [Taberani]
(Dört kabilesi hariç, Arabın hepsi İbrahim oğlu İsmail evladıdır.) [ İ.Asakir]
(İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş'in iyisi beni Haşim'dir.) [Deylemi]
(Ehli beytimin, Ensarın ve Arabın hakkını tanımayan, ya münafık, veya veledi zina, yahut haram karışmıştır.) [Beyheki, İ.Adiy, El Baverdi]
(Arabın helâk olması kıyamet alametidir.) [Tirmizi, Taberani]
(Bana buğzeden dinden çıkar. Araba buğz eden bana buğzetmiş olur.) [Tirmizi, İ.Ahmed]


Protestolarınızı yapacağınız adres:

26/6/06/Türkiye Gazetesi Sohbet
Mehmet Ali Demirbaş
Tel: 0 212 - 454 38 20 /
Faks: 0 212 - 454 38 29
mehmetali.demirbas@tg.com.tr    
www.dinimizislam.com.tr
 
 

Son Haberler

Hits: 9426 Visitors: 3220
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.