Haberin yayım tarihi
2006-10-25
Haberin bulunduğu kategoriler

Kazakistan olayı ciddiye alınmalıdır/Ergun Özgen

Türkiye'nin, Orta Asya'ya doğru olan uzantısının zaman içinde ortaya çıkaracağı ekonomik, kültürel ve siyasi potansiyel, Batılı ülkeler tarafından uzun zamandan beri  izlenmektedir!!! Özellikle son dönemde, ABD'nin ve bazı AB ülkelerinin Orta Asya'da stratejik derinlik oluşturması konusundaki gayretlerinin mahiyeti hakkında da yeterli düzeyde yorumlar yapılmıştır...
 
Ekonomik ilişkiler ve çıkarlar açısından konuya bakıldığında ise, Kazakistan'ın, önümüzdeki on yıl içinde 70 milyar  doların  üstünde  bölgesinde yatırım yapacağı konusunda görüşlere de rastlanılmaktadır.
 
Geleceğe yönelik hesaplar dikkate alındığında, bölgede, Türkiye'nin etkinliğinin kırılması konusunda fesat ve fitne odaklarının bir takım senaryolar üretmesi de  sürpriz değildir!...
 
Oyun büyük çaplıdır!!!...Soros modelinde olduğu gibi  kitlelerin sokağa taşınması  da ihtimaller içindedir!...  Her fırsatta kardeş ülkeler ile  Türkiye arasında siyasi ve kültürel tecrite neden olabilecek senaryoların  gündeme getirilmesi dikkate alınarak, bu konuda, karşıt  önlemlerin göz önüne alınmasının gerektiği  son olaylarda açıkça  ortaya çıkmıştır.
 
Gelişmelere neden olan durumun gerisindeki asli sebebin açıklığa kavuşturulması, ayrıca, Türk ve Kazak halkına gerçek nedenlerin açıklanması, her iki toplumun aydınlanması yönünden konu, mutlaka  gereklidir!...
 
Ergun Özgen   

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.