Haberin yayım tarihi
2006-12-23
Haberin bulunduğu kategoriler

Mehmet Özkaraman: İlde birlik için; Dilde birlik gerek..

Eski bir Türkçe kelime olan, il İslam öncesi Türk Tarihinde 'Devlet' anlamına gelmektedir. İli (devleti) oluşturan en önemli unsur millettir.

Milleti oluşturan en önemli unsur ise şüphesiz dildir. Bu bağlamda dil ile devlet arasında ilişki et ve kemik arasındaki ilişki gibidir.
       
Tarih boyuca dil ve millet ilişkisine baktığımızda dil birliğini sağlayan toplumlar güçlü devletler kurmuşlardır. Dil birliğinin sağlanamadığı bölgelerde ise siyasi birlik yani güçlü bir
devlet otoritesi kurulamamıştır. Örneğin, Hindistan'da  tarih boyunca merkezi otoritesi güçlü bir devletin ve bir Hint milletinin oluşmamasının temel sebebi bölgede çok farklı dillerin konuşulmasıdır. Günümüzde dahi Hindistan'da yaklaşık 800 farklı dil konuşulmaktadır. Bu yüzdendir ki: sağlam bir Hint devleti, milleti ve kültürü oluşmamıştır. Çünkü dildeki ayrılık ve aykırılık kültür ayrılığını da beraberinde getirmektedir.

Türk Tarihinde kurulan devletlere baktığımızda resmi yani çok ulusluluğa rağmen Türkçedir. Dilde birlik niçin bu kadar önemlidir? Çünkü aynı dili konuşmayan insanlar arasında nasıl bir
birlik kurulabilir ki? Toplumun birlik ve bütünlüğünü sağlayan, aynı toplumdaki insanlar arasında bağ kuran ve her şeyden önemlisi de devletin payidar olmasını sağlayan dil birliğidir. Bu yüzdendir ki devletlerin resmi dil benimsemesi devletin bekası için zorunlu bir reflekstir.
           
Siyasi ve askeri çatışmalar sonucunda ülkemizin etnik yapısı tarih boyunca değişmiştir. Anadolu'nun, 1071 Malazgirt Savaşından sonra hakimi olan Türklerin egemenliği altında kalan değişik ırklar asırlarca barış huzur ve refah için yaşamışlardır. Günümüzde de farklı etnik unsurları yaşadığı ülkemizde doğal olarak farklı diller konuşulmaktadır. Türkçe'den
başka, Kürtçe, Lazca, Arapça, Arnavutça, Rumca ve Çerkezce ülkemizde konuşulmaktadır. Bununla birlikte birden fazla dilin konuşulduğu ülkemizde toplumun kaynaşabilmesi, devletin siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve sosyal işlerinin kolaylıkla yürütülmesi her şeyden önce milli sınırlarımız içinde ilelebet güçlü bir Türkiye için Türkçenin devlet dili olarak devamı
kaçınılmazdır.

Temel politikası Türkiye'yi bölmek ve parçalamak olan yani şark meselesini çözmek isteyen AB ile Avrupa ülkeleri bugün ülkemizdeki etnik farklılığı körüklemekte ve ana dilde eğitim görüşünü desteklemektedirler. Bu devletler kendi ülkelerinde resmi dilden asla taviz vermemekte olup çıkardıkları yasalar ile sokaklarda dahi resmi dilden başka bir dil konuşulmasını yasaklamışlardır.
 
Sonuç olarak ülkemizi tehdit eden bu iç ve dış soruna daha doğrusu Avrupalıların ürettiği soruna karşı tüm Türk vatandaşlarını duyarlı olmaya davet ediyorum.
 
Güçlü bir Türkiye için yani İLDE BİRLİK için DİLDE BİRLİK zorunludur.

Türkün bir ili var
Konuştuğu bir dili var
Başka bir dil isteyenin
Başka bir amacı var.


Mehmet ÖZKARAMAN
 

Son Haberler

Hits: 9426 Visitors: 3220
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.