Haberin yayım tarihi
2006-07-26
Haberin bulunduğu kategoriler

Pontus Rüyaları/Rehan Güngörmüş

Sayın Okurlar
Sizlere Sayın Haluk Tarcan'ın Kradeniz'de tekrar bir Pontus Krallığı kurma hayelleri taşıyanlara yönelik yazdığı bir makaleyi sunuyorum. Bu konuyu çok dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Birileri aklı sıra birşeyler hazırlayarak Türk insanının aklını karıştırmaya çalışıyor. Bu nedenle yapılmak istenen şeyleri çok yakından takip ederek insanlarımızı aydınlatmalıyız.
Bu yazıyı dikkatlice okuyunuz. İçersinde önemli ipuçları bulacaksınız. 

PONTUS RÜYALARI

Öğrendiğimize göre tarihte kısa bir süre Trabzon yöresinde ortaya çıkmış olan PONTUS RUM krallığını canlandırmak için 176 dernek kurulmuş imiş... 1 numaralı Kanada Pontus Federasyonu...176'ncı ise, İskeçeliler Pontus Derneği.(Dr.H.Ertekin, enternet gurubu strateji bölüm başkanı).

Hayâl etmek güzel, hattâ çok güzeldir. Ama, o hayal yeryüzüne inince balon gibi söner ve arkasından hemen acı gerçekler çıkar , onları özet halde ve sırayla görelim :
RUM, Yunan kültürüyle ilgisi olmayan Ön-Türk kültüründen gelen bir Kavram, bir ad'dır ,13 anlamı arasında biri de (kent - kuruluş) demektir, Mezoptamyada ki UR ve URUQ gibilerden...Öteki anlamı "bayındır"dır. Yine kent , ülke anlamlarını verir.
Demek ki, bu kuruluşun toprağının esas sahibi, DİP KÜLTÜRÜ, ÖN-TÜRK KÜLTÜRÜ OLAN Anadolu insanıdır.

DİP KÜLTÜRÜ inceleyelim :

1- Karadenize Batılılar PONTUS ÖGZİNUS derler...PONT,"köprü" demektir. US ise ön-türkçe "yüce" demektir, burada son ek halindedir.
·       
ÖGZİNUS,  "deniz demek...İMİŞ?..ÖGZİN, ön-türkçede ÖG-İZ; "akarsu, su örtüsü" demek olduğuna göre, "deniz" adının aslı'nı bulmuş olmaktayız.
·       
Ön-Atalarımız, bu denize Yunanlılardan çok sayıda binlerce yıl önce OQ-OZ ULIQ KÖL demişlerdir.OQ-OZ, "Tanrıyla özdeşleşmiş OQ'lar, OQ halkı demektir. Dikkat, asla benzetme yoluya OĞUZ sözcüğünü üretmeyelim. OQ'lar ise, biz Anadolu Türklerinin Ön-Türk gurubudur.
·       
ULIQ , ulaştıran , KÖL deniz olduğuna göre, bir cümle olan bu denizin adı: "Tanrıyla özdeşlemiş Oq halkını ulaştıran deniz" halinde ortaya çıkar.

2 - Trabzon mağaralarında bulunan üç yazıt , tarihleri, yazının şekli göz önüne alındığında en yakın tarih olarak (-2.000)i düşünmeyi gerektirir.
 
Fakat, öte yandan, İlk yazıt BAŞARI İNANCI diye okunur... "Tanrıya inanma başarısını elde etmiş" kişi...Bu kişi ancak bir Ermiş, bir filozof ya da bir peygamberdir. Eğer, bu bir peygamber ise ( -516)da Trabzondan göğe uçmuştur.
·       
ÖNEMLİ BİR NOKTA : Dinler tarihi, tarafsız incelendiğinde gök'e (İsa hareket noktası alınırsa) üç peygamber uçmuştur.
·        İlk'i Mısır'dan Nil'den
·        İkincisi Trabzon'dan
·        üçüncüsü Kudüs'ten( rus kaynaklarına göre İzmir doğumlu) İSA'dır.
 
İsadan önce ( -516) tarihi gösteriyor ki, Pontus Rum krallığında bu tarihe kadar konuşulan dil ve yazı Ön-türkçedir..

3- Ayni mağaralarda,
·        OY ËSİNİS "iNANCI ANMA"  ve
·        UW-ON OÑULUS UQUS, " KUTSAL EVRENDE KOZMOŞLAŞMA, TANRIYLA ÖZDEŞLEŞME  anlamlarını verirler .

4- TRABZON kentinde Bizans döneminde kurulmuş olan AYA-SOFYA kilisesinin içindeki yazılar da Ön-türkçedirler. Bu Yazıların, "eski Grekçe" oldukları iddia edilmişse de asla bu dille okunamamışlardır.(*)

Karadeniz  kıyılarındaki öteki kuruluş ve kentlerdeki Ön-türkçe yazıtları geçiyoruz. İstanbul'un tarihteki ilk adının OY-OĞ olduğunu anımsatıp, birkaç LAZCA kelime veriyoruz: ilki ön-türkçe , ikincisi Lâzca'dır, anlamları eştir ;
ËM AT = med ma...ËS AT = sed si...OQ ËM = him...US UQUV = sima ...
AT-UCUVA = tkva...OQ OYUNU = hini...
 
176 kuruluşa bildirilir.

Bu kısaca sunduğumuz belgelere göre , Tüccar Yunanlılar, Yunan öncesi mevcut bu yörede bir TİCARET KONTUARI(tezgâhı) kurmuşlar buraya, yavaş yavaş yerleşmişler ve kendi dillerini - bir dereceye kadar- kabul ettirmişlerdir. Fakat, bu Toprağın esas sahibinin Anadolulu Ön-türkler dil ve yazılarının da Ön-türkçe olması Dip kültürün tümüyle Ön-türk kıültürü olduğunu gösterir ki, bu dip kültür Bizans zamanında da yazılarla ortaya çıkmıştır.
özetlersek : tarihte kısa bir süre ticaretle buraya yerleşmiş olan Yunanlılar, kendilerinden önce, (kendilerinin zamanında) ve sonra, bu toprak ve kültürünün, dolayısiyle Tarihin, Anadolu Ön-türk Kültür tarihi olduğunu kabul etmek gereğindedirler.(*)(Anadolu'nun esas sahipleri Ön-Atalarımız - Caft Editions Paris) 15 ağustos'da kitapçılarda....
(
Halûk Tarcan
 
 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.