Haberin yayım tarihi
2010-04-22
Haberin bulunduğu kategoriler

Belgische jongerenpartijen kritisch voor EU 2020-strategie

In juni komen de Europese staats- en regeringsleiders samen tijdens een topvergadering in Brussel om er de details van de Europa 2020-strategie vast te leggen.  De Belgische politieke jongerenorganisaties Animo en Jong VLD hebben echter hun bedenkingen bij die strategie.

De Europa 2020-strategie is het tienjarenplan om van de Europese Unie een "slimme, duurzame en inclusieve economie" te maken.  Concreet moet de Europese economie meer jobs creëren: momenteel heeft 69 procent van de bevolking tussen 20 en 64 jaar werk.  De Commissie wil dit optrekken naar 75 procent, waarbij er vooral meer aandacht gevraagd wordt voor jobs voor vrouwen, oudere werknemers en migranten. De Europese economie moet ook groener worden: er moet twintig procent efficiënter worden omgegaan met energie; twintig procent van ons energieverbruik moet via hernieuwbare energiebronnen gebeuren en de uitstoot van broeikasgassen moet met minstens twintig procent – als het kan zelfs dertig  procent – verminderd worden in vergelijking met de uitstoot in 1990.

Kennis en innovatie zijn erg belangrijk voor de toekomstige groei van de Europese economie. Een derde streefcijfer is daarom dat drie procent van wat er in Europa wordt uitgegeven, geïnvesteerd moet worden in onderzoek en ontwikkeling. 

Eind maart keurden de presidenten en de eerste ministers van alle 27 Europese lidstaten die algemene aanpak van de strategie en de centrale doelstellingen goed. Om ervoor te zorgen dat elke lidstaat de Europese strategie op zijn eigen situatie kan toepassen, zullen de streefcijfers en doelstellingen vertaald worden in nationale cijfers en trajecten. Deze en andere details moeten in juni bepaald worden.  

Aanpak jongerenwerkloosheid

We vroegen de internationale secretarissen van Animo, Jong VLD, Jong Groen! en Jong CD&V om een reactie op de EU 2020-strategie.  De laatste twee bleven het antwoord schuldig.  In hun beoordeling maken Animo en Jong VLD een vergelijking met de Lissabon-strategie, het vorige tienjarenplan van de Unie.  In Lissabon hadden de Europese leiders de ambitie geuit van Europa de grootste kenniseconomie ter wereld te willen maken, maar wegens een gebrek aan bindende instrumenten, werd dit doel niet gerealiseerd.  Zowel Maite Morren, internationaal secretaris van Animo, als haar collega van Jong VLD, Tine Jacobs, missen ook nu ambitieuze, concrete en afdwingbare maatregelen.  

Het grootste struikelblok voor de jonge socialisten is het feit dat er geen concreet streefcijfer tegen jongerenwerkloosheid wordt voorgelegd. Maite Morren: "De strijd tegen jongerenwerkloosheid en voor degelijke jobs voor jongeren is een prioriteit voor Animo.

Daarom is onze voornaamste eis voor de EU 2020-strategie dat er ook op Europees niveau actie komt tegen jeugdwerkloosheid, precaire jobs en voor een betere begeleiding van jonge werklozen. Wij weigeren een verloren generatie te zijn."

Ook de jonge liberalen vinden dat jongerenwerkloosheid beter moet worden aangepakt en er een betere afstemming nodig is van de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt.  Ze tonen zich tevreden over de klemtoon die wordt gelegd op economische groei en een hogere activering.  Wat hen betreft, mag er nog meer geïnvesteerd worden in onderzoek en innovatie. "We vragen ons af of drie procent van het BBP voldoende is om de opkomende wereldeconomieën bij te benen", aldus Jacobs.  

© 2010 – StampMedia – Marc Soubry

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.