Haberin yayım tarihi
2011-04-30
Haberin bulunduğu kategoriler

Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu Avrupa İş Dünyası Gündemi.

BU SAYIDA:

BUSINESSEUROPE

TEK PAZAR

İSTİHDAM

İÇ İŞLERİ

EMİSYON TİCARETİ SİSTEMİ

VERGİ

ULAŞIM

AR – GE

DIŞ TİCARET

KAMU ALIMLARI

EKONOMİ

BUSINESSEUROPE, Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu olarak AB üyesi ve aday ülkelerden özel sektör temsil kuruluşlarını bünyesinde topluyor. Avrupa iş dünyasının ortak sesi olarak AB kurumları ve hükümetleri tarafından resmen Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu olarak tanınıyor.

Uzman komiteleri, ihtisas komisyonları ve en üst düzey siyasal ve ekonomik girişimleriyle BUSINESSEUROPE AB siyaset oluşturma ve karar alma sürecinin temel direklerinden biri olarak etkinliklerini sürdürüyor. Türkiye`den TÜSİAD ve TİSK BUSINESSEUROPE`un tam üyesidirler.

Bu bültende aylık olarak Avrupa iş dünyasının öncelikli konularını ve bunlar etrafında oluşan siyaset gündemini özetlemeyi hedefliyoruz.

Dr Bahadır Kaleağası

Uluslararası Koordinatör

AB ve BUSINESSEUROPE nezdinde

TÜSİAD ve TİSK Daimi Temsilcisi - Brüksel

 

BUSINESSEUROPE

- BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Philippe de Buck 4 – 5 Nisan 2011 tarihlerinde Varşova’yı ziyaret ederek, Temmuz 2011 itibariyle AB Dönem Başkanlığı’nı devralacak Polonya’daki farklı kurumların yetkilileriyle bir araya geldi.

De Buck temasları kapsamında Polonya Başbakanlık Ekonomi Konseyi’nin başkanlığı görevini de yürüten Başbakan Yardımcısı Jan-Krysztof Bielecki’ye Polonya Özel Sektör İşverenler Konfederasyonu Lewiatan’ın Başkanı Henrika Bochniarz, Genel Direktörü Lech Pilawski, Genel Direktör Yardımcısı Jacek Adamski ve diğer temsilcilerin de eşlik ettiği bir ziyarette bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretin ana konularını ekonomik iyileşme, AB bütçesi ve Mart ayında gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nin sonuçları oluşturdu. Ziyarette ayrıca BUSINESSEUROPE tarafından yakın zamanda yayımlanan Reform Barometresi de masaya yatırıldı. Philippe de Buck ve beraberindeki heyet ayrıca Polonya Başbakanı’nın Stratejik Başdanışmanı Michal Boni ile de bir araya gelerek AB Polonya Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri ve Avrupa iş dünyasının yaşadığı sıkıntılar konularında temaslarda bulundu.

- BUSINESSEUROPE Başkanı Jürgen R. Thumann 8 Nisan’da Paris’te düzenlenen G8 İş Dünyası Zirvesi’ne katıldı. Zirvenin organizasyonunu Fransız iş dünyasını temsil eden kuruluş MEDEF’in Başkanı Laurence Parisot önderliğinde gerçekleştirildi. Zirvede G8 ülkelerinin iş dünyası liderleri uluslararası ekonominin daha istikrarlı bir hale gelmesi ve istihdam yaratılması için eşgüdümün gereğine dikkat çekti.

Zirve çerçevesinde G8 ülkelerini temsil eden iş dünyası liderleri Fransa Başbakanı Francois Fillon ile görüşerek, ekonomik ve mali reformlar, ticaret ve hammaddeler, yeşil ekonominin geliştirilmesi konularıyla ilgili mesajlarını iletti. İstihdam yaratılması ve ekonomik büyümenin yeniden güçlendirilmesi hedeflerinin vurgulandığı toplantıda bu hedeflerin ancak iş dünyası ile politikacıların ortak çalışmaları sayesinde yakalanabileceği vurgulandı.

Fransa iş dünyasının temsilcisi MEDEF G20 İş Dünyası Zirvesi’nin organizasyonunu da gerçekleştirecek.

Tek Pazar

- AB Komisyonu AB İç Pazarı’nın dinamikleşmesi ve işlerliğinin güçlendirilmesi on iki öncelik belirledi. Tek Pazar Şartı BUSINESSEUROPE, AB Tek Pazar Sözleşmesi’nin onaylanması ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Tek Pazar’a bütünlük kazandırma çalışmalarına hız vermek üzere oluşturulan on iki öncelikli alanın büyüme ve istihdam için gerekli olduğunu vurgulayan BUSINESSEUROPE, Avrupa iş dünyasının özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimi ve dijital tek pazarın oluşturulması gibi alanları önemsediğini belirtti.

Şirketlerin çalışanlarını başka bir AB ülkesine çalışmak üzere göndermesi konusuyla ilgili olarak katı kurallara tabi olmamaları gerektiğini, ancak başka bir AB ülkesine görevli gönderilen bu kişilere işleriyle ilgili daha iyi bilgilendirme yapılması gerektiğine işaret edildi.

AB Tek Pazarı’nın güçlendirilmesi için Komisyon’un 13 Nisan’da kabul ettiği önlemler arasında risk sermayesi yatırımlarının kolaylaştırılması, AB ülkelerinde mesleki özelliklerin karşılıklı tanınması, Avrupa Tek Patenti’nin oluşturulması, enerji, ulaşım ve iletişim altyapısının güçlendirilmesi, elektronik imzanın yaygınlaştırılması, sosyal girişimciliğin desteklenmesi, yeni vergilerle iklim değişikliğini önleme çalışmalarının finanse edilmesi gibi başlıklar yer alıyor.

İstihdam

- 2004 yılında AB’ye üye olan Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Lituanya, Macaristan, Polonya, Slovenya ve Slovakya vatandaşlarının AB içindeki diğer ülkelerde çalışabilmesi önündeki engeller 1 Mayıs 2011 tarihinden itibaren kaldırılacak.

Böylece 2004 genişlemesiyle AB’ye katılan ülkelerin tamamı üzerindeki istihdam piyasası kısıtlamaları kaldırılmış olacak.

AB Komisyonu yasağın kalkmasıyla birlikte bu ülkelerden diğer AB ülkelerine işçi akını olmayacağını tahmin ediyor. Bunun öncesinde de çalışmak üzere AB15 ülkelerine göç eden kişilerin bulunmasının yanı sıra önümüzdeki dönemde olacak hareketliliğin de olumlu sonuçlar getireceği, işsizliğin azalmasını sağlarken büyümeye olumlu katkıları bulunacağı öngörülüyor.

Araştırmalar 2004’te Birliğe katılan ülkelerden bazı AB ülkelerine işgücü göçünün olduğunu, 2004’te 1 milyon kişinin diğer üye ülkelere (özellikle İngiltere ve İrlanda) gittiğini ve bu rakamın 2010’da 2,3 milyona ulaştığını gösteriyor. Bununla birlikte AB15 ülkelerinde ikamet eden AB dışından ülke vatandaşlarının sayısının 19 milyon olduğu göz önüne alındığında yeni üye ülkelerden AB15’e doğru işgücü göçünün çok yüksek olmadığı görülüyor. 1 Mayıs 2011’den sonra da bir önemli bir artış olmayacağı, 2015 itibarıyla AB15’tebulunacak AB8 ülkesi vatandaşları sayısının 3,3 milyon düzeyine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İç İşleri

- Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İç İşleri Komitesi’nde kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilen oturumda mevsimsel işçiler ve şirket-içi transferler alanlarındaki mevzuat taslakları ele alındı. Oturumda konuşan BUSINESSEUROPE Göç ve Hareketlilik Çalışma Grubu Başkanı Sverker Rudeberg bu iki yönetmelik taslağının iş dünyası için önemine değindi. Rudeberg, AB içinde çalışanların hareketliliğinin artırılması için ülkeye kabul süreçlerinin daha hızlı ve yumuşak işlemesi için gereken düzenlemeleri yapabilecek merciin AB olduğunu hatırlattı. Rudeberg bu düzenlemelerin gerçekleştirilmesinin AB’yi yabancı iş gücü ve özel sektör yatırımları için daha çekici hale getirebilmenin bir önkoşulu olduğuna da dikkat çekti. BUSINESSEUROPE şirket içi transferlerde transfer öncesi şirkette çalışmış olma süresinin yöneticiler ve uzmanlar için 6 aydan, stajyerler için ise 3 aydan fazla olmaması gerektiğini vurguluyor.

Bu sürenin 12 ay olarak şekillendirilmesinin yönetmeliğin kullanımını ciddi olarak kısıtlayacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, “uzman” tanımının genişletilmesi ve şirketlerin farklı profillere sahip çalışanlarını şirket içi transfer kapsamına alabilmesi isteniyor.

Emisyon Ticareti Sistemi

- 2013 senesinden itibaren emisyon kotalarının bölüştürülmesi sisteminde değişiklik gerçekleştirilecek. Yeni sistemle birlikte emisyon kotaları ilk defa AB çapında uyumlaştırılmış kurallara göre yapılacak. Enerji sektöründe açık artırma yoluyla kota dağıtımı gerçekleştirilecek; buna göre Emisyon Ticareti Sistemi kapsamındaki kotaların büyük bir bölümü karşılıksız olarak dağıtılmayacak.

Emisyon kotaları sanayi ve ısıtma sektörü için bedelsiz olarak dağıtılmaya devam edilecek. Bu işlemde sera gazı azatlımı için yapılan çalışmalar ve gösterilen performans dikkate alınarak bir değerlendirme yapılacak.

Yeni sistem sayesinde en fazla emisyon gazı salımına sebep olan sektörlere bedelsiz olarak kota verilmesinin önüne geçilmiş olacak.

AB dışındaki gelişmiş ülkeler ve büyük çapta sera gazı salımı gerçekleştiren gelişmekte olan ülkelerin gaz salımını azaltıcı olarak kendi içlerinde harekete geçmemesi ve uluslar arası rekabet nedeniyle AB bazı sektörlere bedelsiz emisyon kotası dağıtımına devam ediyor. Bu uygulama sayesinde AB dışından rekabete maruz kalan bazı sektörlerin maliyetlerinin artmasının önüne geçilmiş olunuyor.

Vergi

- BUSINESSEUROPE enerji sektörüne yönelik vergilerle ilgili yönergenin güncellenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Avrupa iş dünyasının konuyla ilgili görüşünü oluşturdu.

Vergiden sorumlu AB Komiseri Algirdas Semeta’ya bir mektup gönderen BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Philip De Buck, AB’nin 2020 yılına yönelik enerji ve iklim değişikliğini önleme hedeflerini Avrupa iş dünyasının desteklediğini bir kez daha hatırlatıyor. Bu hedeflere en az maliyetli bir şekilde ulaşılması gereğine dikkat çekilen mektupta Emisyon Ticareti Sistemi’ne (ETS) dahil olmayan sektörlere yönelik de bir karbon fiyatlaması yapılması gerektiği ancak bunu gerçekleştirmek için en iyi yolun vergilendirme olup olmadığının daha ayrıntılı bir analize tabi tutulması gereğine vurgu yapılıyor. Karbon vergisi uygulanması için aşağıdaki noktaların göz önüne alınması gerektiği belirtiliyor:

· Hâlihazırda ETS’ye dâhil olan şirketlere karbon vergisi uygulanmamalı.

· Karbon sızıntısını önlemek için ETS’de yer alan önlemlerin benzerleri enerji vergi sisteminde de olmalıdır.

· Asgari vergi uygulaması nedeniyle iş dünyası üzerine aktarılan vergi yükümlülükleri artırılmamalıdır.

· Hâlihazırda ulusal düzeyde var olan ve enerji ve sera gazı salımı hedeflerinin karşılanmasına yönelik uygulamalar vergiden muaf tutulmalıdır.

Ulaşım

- AB Komisyonu AB gayrı safi yurt içi hasılasının %10’unu oluşturan ulaşım sektörünün AB düzeyinde bütünleştirilmesi ve bu sektörden kaynaklanan karbon salımının düşürülmesi hedeflerini içeren bir Beyaz Kitap yayımladı.

Komisyon’un 2050 yılını hedefleyerek belirlediği kırk öncelikli alanda harekete geçilerek, Avrupa’nın ithal yakıtlara daha az bağımlı hale getirilmesi ve karbon salımının da en az %60 azaltılması amaçlanıyor. Diğer hedefler arasında:

· Geleneksel yakıtlarla çalışan araçların şehir içine girememesi;

· Gemi ulaşımı kaynaklı emisyonun %40 azaltılması ve havayolu ulaşımında kullanılan yakıtlarının %40’ının da sürdürülebilir kaynaklardan oluşması;

· Şehir ve orta menzilli yük ve yolcu taşımla faaliyetlerinin en az %50’sinin karayolundan su yolu ve raylı taşımacılık faaliyetlerine kaydırılması;

· Bu önlemler aracılığıyla 2050’ye kadar ulaşım kaynaklı sera gazı salımının %60 azaltılması yer alıyor.

BUSINESSEUROPE ise Komisyon’un yayımladığı Beyaz Kitap hakkındaki görüşünü bildirmek üzere bir basın bildirisi yaptı. Bildiride ulaşım iç pazarının bütünleştirilmesi ve üye ülkeler arasında uyumlaşmanın sağlanması, yasal ve idari farklılıkların, teknik engellerin ortadan kaldırılmasının önemine dikkat çekiliyor. Avrupa ulaşım altyapısının çağdaşlaştırılması gerektiği vurgulanırken, Trans-Avrupa Ağı’nın tamamlanmasını önemi bir kez daha hatırlatılıyor.

BUSINESSEUROPE ayrıca ulaşımın çevreye olan olumsuz etkilerinin azaltılması için yenilikçiliğin desteklenmesine dikkat çekiyor.

Ar – Ge

- BUSINESSEUROPE Ar – Ge ve Teknolojik Yenilikçilik Çalışma Grubu Başkanı Jan-Eric Sundgren Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü’nün (AYTE) geleceğini ele almak üzere ilgili tarafların katılımıyla düzenlenen konferansta Avrupa İş dünyasını temsil etti. AYTE eğitim, ar-ge ve yenilikçilik ile ilgili AB düzeyinde sürmekte olan çalışmaların bir araya getirileceği bir platform olma özelliği taşıyor. Ancak kurumun yasal bir yapıya oturtularak işlerliğinin güvence altına alınması gerekiyor. Bunların sağlanması için hangi aşamalardan geçilmesi gerektiğinin görüşüldüğü konferansta Jan-Eric Sundgren şu görüşleri bildirdi:

1. Mali mekanizmaların güçlendirilmesi, özellikle riskin paylaşımıyla ilgili olarak risk sermayesi gibi araçların Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla desteklenmesi gereklidir.

2. Yapısal fonların daha iyi bir şekilde uygulanması için ar-ge, kalkınma ve yenilikçilik konularına odaklanılmalıdır.

3. Ar – ge ve yenilikçilik göz önüne alınarak devlet yardımları çerçevesi gözden geçirilmelidir.

4. Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) 2014’e kadar işlerliğine kavuşturulması gereklidir.

5. Ar – ge ve yenilikçilik alanında faaliyet gösteren tüm aktörler belirlenmeli ve Avrupa Yenilikçilik Ortaklığı çevresinde bir araya getirilmelidir.

6. Avrupa’nın akademisyenler ve araştırmacılar tarafından tercih edilen bir yer olması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

7. Üye ülkelerin yeterli düzeyde araştırmacı yetiştirmeyi destekleyen ulusal programlar geliştirmesine ön ayak olunmalıdır.

8. Okullardaki öğretim programlarının oluşturulması aşamasına ve doktora araştırmalarına iş dünyasının daha fazla dâhil olması sağlanarak iş dünyasının ihtiyaçlarının bu alanlara daha fazla yansıtılması sağlanmalıdır.

9. Üye ülkelerin ve bölge yönetimlerinin yenilikçilik ürünlerini - henüz ticari aşamaya gelmemiş olsa dahi – kamu alımları yoluyla satın alması sağlanarak bu çalışmaların desteklenmesi sağlanmalıdır.

Dış Ticaret

- AB ile Peru ve Kolombiya arasında müzakere edilmekte olan ticaret anlaşması AB Ticaretten sorumlu Komiseri Karel De Gucht, Kolombiyalı Bakan Sergio Diaz-Granados Guida ve Perulu Bakan Yardımcısı Carlos Posada Ugaz tarafından paraflandı. Anlaşma önümüzdeki dönemde tüm AB dillerine çevrilerek, AB üye devletlerinin ile Avrupa Parlamentosu’nun onayına sunulacak.

Anlaşmanın tam olarak yürürlüğe girmesiyle tüm sanayi ve balıkçılık ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması, tarım ürünleri için piyasa erişiminin artırılması, kamu alımları, hizmetler ve yatırım piyasalarına erişimin iyileştirilmesi, ticaretin önündeki teknik kısıtlamaların daha da azaltılması ve fikri mülkiyet hakları, şeffaflık ve rekabetçilik gibi konularda ortak yöntemler geliştirilmesi planlanıyor.

AB ile Peru ve Kolombiya arasında paraflanan anlaşmanın sağlayacağı önemli ekonomik yararlar şunlar:

· AB’nin bazı ana ihracat sektörleri gümrük vergilerinin kaldırılması ile ekonomik fırsatlar yaratılması. Bu kapsamda otomotiv ve araba yedek parça sektörü için 33 milyon €, kimya sektörü için 16 milyon € ve tekstil sektörü için 60 milyon € tutarında gümrük vergisi tasarrufu sağlanacağı hesaplanıyor.

· AB tarafından sanayi ve balıkçılık ürünlerinde hemen vergi serbestîsi uygulamasına başlaması ve tarım sektöründe de önemli gümrük vergisi avantajları sağlanarak Peru ve Kolombiya’dan ihracatçıların AB piyasasına erişiminin temin edilmesi.

· Kolombiya ve Peru pazarlarından gelen ürünler için 200’den fazla ürünü koruma amaçlı coğrafi menşe ibaresi kullanılmasına olanak sağlanması.

· AB ile Peru ve Kolombiya arasında imzalanan anlaşmanın işbirliği bölümü uyarınca rekabetçiliğin ve yenilikçiliğin desteklenmesi, üretimin çağdaş koşullarda yapılması, ticaretin kolaylaştırılması ve taraflar arasında teknoloji transferinin kolaylaştırılması.

İmzalanan anlaşma aynı zamanda diğer Andean Topluluğu ülkelerinin de anlaşmaya katılmasına olanak sağlayacak bir katılım maddesi içeriyor.

Kamu Alımları

- BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Philippe de Buck AB İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu Komiseri Michel Barnier’e AB Komisyonu’nun kamu alımlarını çağdaşlaştırmak konusunda yayımladığı yeşil kitap çerçevesinde bir mektup gönderdi. BUSINESSEUROPE cevabında 2004 yılı tarihli AB kamu alımları yasal çerçevesinin gözden geçirilmesi için acil bir ihtiyaç olmadığı görüşünü dile getirdi. BUSINESSEUROPE iyileştirmenin ve gözden geçirmenin mevcut kuralların bütün AB üye ülkelerinde aynı şekilde uygulanması alanında yapılması gerektiğinin altını çizdi. Kamu alımlarının adil, şeffaf ve verimli alım süreçlerini gözeterek, iç pazarın düzgün bir şekilde gelişimine katkıda bulunması gereği de mektupta vurgulandı.

Mektupta ayrıca kamu alımı yapan kurum ve kuruluşların KOBİ stratejilerine destek vermek için sarf ettikleri çabayı arttırmaları ve bu şekilde KOBİ’lerin kamu alımlarına erişimlerini kolaylaştırmaları gerektiği de belirtildi.

Ekonomi

- AB ekonomisinin gidişindeki belirsizliklerin devam ettiğine ilişkin görüşler güncelliğini korurken BUSINESSEUROPE’un Bahar Ekonomik Görünüm Raporu’nda orta düzeyde bir iyimserlik izlenimi olduğu gözleniyor. Raporda AB’nin 2011 gayrı safi yurt içi hâsılasının %1,8; istihdamın ise %0,04 büyüyeceği ve böylece 1 milyon yeni iş yaratılacağı tahmin ediliyor. Euro Alanındaki büyüme ise %1,7 olarak öngörülüyor. İstihdam artışı bakımından en şanslı ülkeler arasında Polonya, Lüksemburg, Litvanya, Finlandiya, Hollanda, Belçika ve Almanya öne çıkıyor.

Cari dengesi güçlü olan ülkelerde ekonominin dış ticarete bağlı olarak güçlenmesinin yanı sıra iç tüketim talebinin de artmaya başlaması, yatırım ve istihdam artışının Avrupa’nın geri kalanına yayılması beklenmektedir.

AB içinde ekonomik durum ülkeden ülkeye değişiyor; dış rekabete daha açık ve kamu maliyesi daha düzenli olan ülkelerde ekonomik durum hızla düzeliyor. Emtia piyasasındaki gelişmeler ve sürmekte olan kamu borçları krizi önümüzdeki dönemdeki iyileşmelerin karşısında sürmekte olan riskler arasında yer alıyor.

Japonya ve Kuzey Afrika kaynaklı olayların AB’nin bu yılki büyümesine herhangi bir etkisi olmayacağı tahmin edilirken, tedarik zinciri, emtia ve mali piyasalara olan etkisinin uzun sürmesi öngörülüyor.

*

HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli

bxloffice@tusiad.org

www.tusiad.org

www.businesseurope.eu

Dr Bahadir Kaleagasi

International Coordinator

TUSIAD - Turkish Industry & Business Association

BRUSSELS :

Representation to the EU and BUSINESSEUROPE

(The Confederation of European Business)

T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi

kaleagasi@tusiad.org          www.tusiad.org

 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.