Haberin yayım tarihi
2011-10-12
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de Bir Hafta..10 Ekim 2011 Tusiad Raporu.

BU SAYIDA:


AB - TÜRKİYE

AB – ÜRDÜN

AB KURUMLARI

UYUM POLİTİKASI

EĞİTİM

YENİLİKÇİLİK

KÜLTÜR

ENERJİ

EKONOMİ


AB - Türkiye

- 12 Ekim tarihinde son hali resmen açıklanacak olan ve Ekim 2010 – Eylül 2011 dönemini ele alan 2011 Türkiye Raporu’nun taslağında Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin devam ettiği, 33 tarama raporundan 1 tanesinin AB Konseyi’ne sunulmayı beklediği, 9 tanesinin AB Konseyi’nde görüşüldüğü, Şu ana kadar 13 müzakere başlığının açıldığı, 1 tanesinin geçici olarak kapatıldığı belirtiliyor. AB – Türkiye arasında kapsamlı siyasi diyalogun sürdüğü, iki taraf arasında gerçekleşen toplantılarda Türkiye’nin Kopenhag kriterlerini karşılama ve Katılım Ortaklığı’nda belirtilen öncelikleri gerçekleştirme alanında çektiği zorlukların görüşüldüğü, dış ilişkiler alanında da her iki tarafın ilgi duyduğu bölgelerdeki gelişmelerin tartışıldığına yer veriliyor. AB – Türkiye ikili ticaretinin 103 milyar €’ya ulaştığı vurgulanan rapor taslağında Türkiye’nin ortadan kaldırmaya söz verdiği ticaret engellerinden ithalat belgesi, AB’de serbest dolaşımda olan üçüncü ülke mallarıyla ilgili sınırlamalar, devlet yardımları, fikri mülkiyet haklarının uygulanması, yeni ilaçların kayıt süreciyle ilgili zorunluluklar alanında bir ilerleme kaydedilmediği belirtiliyor.

Canlı hayvan, et ve diğer hayvan ürünlerinin ithalatı alanında bazı ilerlemeler kaydedildiği belirtilmektedir. AB’nin malların serbest dolaşımı konusuyla ilgili tüm gereklilikleri yerine getirme konusunda Türkiye’yi zorladığı hatırlatılıyor. Katılım öncesi mali yardım kapsamında Türkiye’ye 2011 yılında 781,9 milyon € ayrıldığı belirtiliyor. Ulusal program ve Sivil Toplum Aracı kapsamında Türkiye’de sivil topluma mali kaynak aktarıldığı, aktarılan bu kaynağın özellikle sivil toplumun kapasitesinin artırılması ve AB-Türkiye arasında sivil toplum diyalogunun güçlendirilmesi amaçlı projelere kullandırıldığına yer veriliyor.

Rapordaki bazı eleştiriler aşağıda yer almaktadır:

*Genel siyasi hava siyasi partiler arası diyalog ve uzlaşı ruhunu ortadan kaldırmış, kurumlar arasındaki ilişkileri kısıtlamış ve reform sürecinin devamını engellemiştir.

*Avrupa Konseyi üyeleri arasında en yüksek olan %10 seçim barajı devam etmektedir.

*Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanı ile ilgili yasalar Avrupa standartlarında değildir.

*TSK İç Hizmet Kanunu ordu mensuplarının siyasete karışmasına olanak sağlamaktadır.

*Yerel temyiz mahkemeleri hala kurulmamıştır.

*Yolsuzlukla mücadelede ilgili kurumların bağımsızlığı ve gücü artırılmamıştır.

*Türkiye AGHM kararlarının bazılarını seneler geçmesine rağmen uygulamaya koymamıştır.

*Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanma eylemleri devam etmektedir.

*Cezaevlerindeki kişilerin %47’si hakkında henüz bir hüküm verilmemiştir.

*Cezaevindeki gazeteci sayısı yüksektir. İfade özgürlüğü ihlalleri sayısının yüksekliği ciddi kaygı uyandırmaktadır.

*Siyasi parti kapatma konusunda gerekli yasal değişiklikler için çalışma başlatılmamıştır.

*Anayasada kadınlar için pozitif ayrımcılık yapılmasını sağlayan değişiklik henüz sonuç vermemiştir.

*Engelliler eğitim, sağlık, sosyal ve kamu hizmetlerine erişimde sıkıntılar yaşamaktadır.

*Sendikal haklarla ilgili kısıtlamaları ortadan kaldıran anayasa değişiklikleri uygulamaya konulmamıştır.

*Demokratik Açılım kapsamında açıklanan tedbirler beklentileri karşılamamış ve hayata geçirilememiştir.

*Türkiye’de işyeri kurmak ve kapatmak çok maliyetlidir, ticaret kayıt ücretleri yüksektir.

*Yabancı yatırımcılar birçok sektöre girişte kısıtlamalarla karşılaşmaktadır.

*Telekom sektöründe rekabet sınırlı seviyededir.

*Gösteri düzenleme özgürlüğünü güvence altına alacak anayasal düzenlemeler yapılmalıdır.

*Farklı mahkemeler arasında bir iletişim ağı olmaması zaman ve kaynak kaybına neden olmaktadır.

*Islahevlerinin sayısı yetersizdir.

*Çocukların yetişkinlerden tamamen ayrı tutulması sağlanamamıştır.

*Tutukluların birçoğu ücretsiz hukuki danışma hizmeti alabileceklerini bilmemektedir.

*Raporun son hali resmi olarak 12 Ekim’de yayımlanacak.

AB – Ürdün

- Genişleme ve Komşu Ülkeler Politikasından sorumlu AB Komiseri Stefan Füle Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Jaffar Hassan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Füle görüşme sonrası yaptığı açıklamada Ürdün’de devam eden politik reform çabalarını ve son olarak parlamento tarafından kabul edilen anayasa değişiklik paketini masaya yatırdıklarını belirtti. Füle bu değişikliklerin bilfiil uygulamasının reform sürecinin ivme kazanması ve inandırıcı olabilmesi için çok önemli olduğunun altını çizdiğini belirtti ve reformların ülkedeki demokrasiyi korumakla görevli kurumlar, hukukun üstünlüğü ve siyasi partilerin güçlendirilmesi için dayanak sağlaması gerektiğini kaydetti. Füle görüşmede Ürdün parlamentosunda Ekim ayında görüşülecek yeni seçim yasası ve siyasi partiler yasasının da ele alındığını belirtti. Füle, Ürdünlü Bakan Hassan’ın kendisine Ürdün’de şu ana kadar yapılan önemli reformlarını kapsamlı bir şekilde ortaya koyan yeni “Ülke Eylem Planı” belgesini de ilettiğini ve AB olarak bu belge üzerinde çalışarak, Ürdün’ün siyasi, ekonomik ve sosyal çerçevede reform çabalarına destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

AB Kurumları

- AB Dönem Başkanlığı’nı yılsonuna kadar yürütecek olan Polonya’da yapılan parlamento seçimlerini halen görevdeki Başbakan Donald Tusk’un partisi Yurttaş Platformu %40’ye yakın bir oy oranıyla kazandı. Tusk, 1989 yılında Polonya’da komünist yönetimin sona ermesinden bu yana seçimi iki kez üst üste kazanarak iktidara gelmeyi başaran ilk parti lideri oldu. Seçimde Jaroslaw Kaczynski’nin başkanlığındaki ana muhalefet partisi Hukuk ve Adalet Partisi için %30’un biraz üzerinde bir oy oranına ulaştı. Seçim sonrası beklentiler Yurttaş Platformu ile daha önce koalisyon ortağı olan ve seçimlerde %8,2 oy oranına ulaşan Köylü Partisi’nin tekrar koalisyon kuracakları yönünde. Polonya Başbakanı Donald Tusk ve partisinin seçimi kazanmasının AB Dönem Başkanlığı sürecindeki çalışmaların sorunsuz devam edeceği anlamına geldiği bildiriliyor.

Uyum Politikası

- AB Komisyonu AB Uyum Politikası 2014-2020 yılları arası için bir yasama paketi hazırladı. Bu paketle uyum politikası kullanılarak Avrupa genelinde büyümenin desteklenmesi ve istihdam yaratılması planlanıyor. AB Uyum Politikası ile son on yıldır 1 milyon civarında istihdam yaratılmış, 10 milyondan fazla kişinin işe alınabilirliğini artırmak için eğitim yatırımları yapılmış, 2000 km’den fazla karayolu, 4000 km’den fazla demiryolu inşası için kullanılan fonların kısmi finansmanını gerçekleştirilmiş ve en az 800 bin yeni KOBG’nin kurulması için destek sağlanmış bulunuyor.

AB Komisyonu ile üye devletlerin birlikte karar verecekleri yeni Ortaklık Sözleşmeleri’nde yatırım önceliklerinin sayısı azaltılarak büyüme ve istihdam yaratma hedeflerine daha etkin bir biçimde ulaşılması hedefleniyor. Sözleşmelerde açık bir biçimde belirlenmiş hedeflerin yanı sıra konulan hedeflere ulaşmada en başarılı olan bölgeleri ödüllendirmek üzere tahsis edilen mali performans rezervi oluşturulması yer alıyor. AB Komisyonu üye devletler tarafından yürütülecek programları gözden geçirme ve eğer idari ya da siyasi yönetimde sorunlar görülüyor ama giderilemiyorsa askıya alma yetkisine sahip olacak.

Eğitim

- 27 AB ülkesi, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Türkiye’de AB Komisyonu Eurydice ağı tarafından 2009-2010 eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde yapılan araştırma sonucu yayımlanan raporda neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde mesleğe adım atan öğretmenlerin maaşlarının ülkedeki kişi başına düşen GSYİH’den daha az olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca öğretmenlerin tüm meslek yaşamları boyunca sadece birkaç üye ülke dışında hiçbir ülkede başlangıç maaşlarının iki katına kadar ulaşmadığı da kaydedildi. Araştırma AB’de öğretmenlerin en yüksek maaş aldığı ülkelerin Lüksemburg, Danimarka ve Avusturya, en düşük maaş aldığı ülkelerin ise Bulgaristan Romanya olduğunu ortaya koydu. AB üye ülkelerinde hâlihazırda 6 milyon öğretmenin istihdam edildiği bildirildi. Öğretmen başlangıç maaşlarının GSYİH’den az olmadığı üç ülke ise Almanya, İspanya ve Portekiz.

Raporda birçok Avrupa ülkesinde öğretmenlere maaşın yanı sıra geniş bir yelpazede farklı ödenek sağlandığı, ancak sadece ülkelerin yarısında daha iyi bir eğitimci olmak için profesyonel yetkinliğin artırılması alanında özel ödenek imkânları bulunuyor. Birçok ülkede ise öğretmen maaşları ödeneklerle birlikte değerlendirildiğinde ücret merdiveninin en üstlerinde yer alıyor. Bunun nedeni ise öğretmen nüfusunun yaşlanması ve ödenekler olarak görülüyor.

Avrupa’da 2009 yılında öğretmenlerin alım gücünü koruduğu bildirilirken, öğretmen maaşlarının ekonomik kriz nedeniyle olumsuz etkilendiği ülkeler İrlanda, Yunanistan, İspanya, Letonya ve Romanya oldu. Aynı dönemde Hollanda ve Polonya’da ise öğretmen maaşlarına zam yapıldı.

Yenilikçilik

- AB 2020 Stratejisi kapsamında geçtiğimiz sene başlatılan Yenilikçilik Birliği girişimi ilk yılını doldurdu. 4 şubat 2011 tarihinde toplanan ilk AB Konseyi’nde yenilikçilik konusunu siyasi gündemin en üst sıralarına yerleştirilmişti. AB liderleri Yenilikçilik Birliği girişiminin AB ekonomisi için önemini teyit etmiş, AB Komisyonu ise AB araştırma ve yenilikçilik fonlarının nasıl daha iyi kullanılabileceği ve tasarlanabileceği konusunda bir kamu danışma süreci başlatmıştı. AB Komisyonu bu süreç sonucunda doğan ve araştırma ile yenilikçilik için verilecek desteği tek çatı altında toplamaya yönelik “Yeni Ufuklar 2020 Programı” için teklifini 30 Kasım 2011 tarihinde açıklayacak. AB Komisyonu 2014

– 2020 yılları arasında bu kapsamda 80 milyar € tutarında bir bütçe oluşturulmasını da teklif edecek. AB Komisyonu ayrıca Yenilikçilik Birliği girişimi kapsamında bir yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili Kasım sonunda kapsamlı bir rapor yayımlayacak.

Kültür

- AB Komisyonu ve Brezilya arasında kültürel konularda işbirliğini artırmak için 4 yıllık bir eylem planı imzalandı. Eylem planı kapsamında iki bölge arasında kültürel çeşitlilik, kültürel miras ve sürdürülebilir kültürel ve yaratıcı ekonominin geliştirilmesi gibi konular yer alıyor. Kültür sektörünün Avrupa GSYİH’ındaki payının %4,5 olduğu ve bu sektörde 8,5 milyon kişinin istihdam edildiği bildiriliyor. Bu rakamlar kültür sektörünün Avrupa’da yükselişteki ekonomik sektörlerden biri olduğunu ortaya koyuyor. Brezilya ise canlı kültürel ve tarihi mirasıyla önemli bir merkez konumunda. Ülkede aralarında Ouro Preto, Olinda ve Salvador de Bahia gibi tarihi şehirler de olan UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 11 alan bulunuyor. AB Komiseri Vassiliou ve Brezilyalı Bakan Ana de Hollanda tarafından imzalanan “Ortak Kültür Programı” 2014 yılı sonuna kadar devam edecek.

Enerji

- Avrupa Birliği enerji toplan satışı ve ticaretiyle ilgili daha katı kurallar içeren yeni bir düzenleme kabul etti. Bu kurallar toplan enerji fiyatlarını tahrif eden ve işyerleri ile tüketicilerin kullandıkları enerjiye gereğinden fazla ücret ödemelerine neden olan rekabete aykırı içeriden öğrenilen bilgilerin kullanılması ve diğer piyasayı kötüye kullanma şekilleriyle mücadele etmeyi amaçlıyor. Kabul edilen yeni kurallar 2011 yılı sonunda yürürlüğe girecek. Bu kurallar ile birlikte ilk kez enerji ticareti AB seviyesinde denetlenmeye başlanmış olacak. Denetim AB seviyesinde gerçekleşirken, ulusal makamlar ve üye ülkeler piyasaların manipüle edilmesini önlemek için gerekli cezaları vermekle yükümlü olacak. AB enerji piyasasının şeffaflığının ve bütünlüğünün iyileştirilmesi için bir çaba niteliğinde olan bu düzenlemenin ayrıca rekabeti desteklemesi de bekleniyor.

Yeni düzenleme ile yapılan değişiklikler şunlardır:

*Toptan enerji piyasalarında alım ya da satım yapılırken içeriden elde edilen bilgilerin kullanılması yasaklanıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte halka açık olmayan ve fiyatlara etki edebilecek bilgilerin alım-satım yapılmadan önce açıklanması gerekecek.

*Manipülasyona yönelik işlemler ya da piyasadaki arz, talep ya da fiyatlara yönelik yanlış bilginin ortaya atılması yasaklanıyor.

*Enerji ticareti yapan kişi ve kurumların ticari işlemlerini doğrudan ya da üçüncü bir kişi/kurum aracılığıyla (bir brokır ya da ticari raporlama sistemi) Enerji Düzenleyicilerinin İşbirliği Ajansı’na (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) bildirmeleri zorunlu kılınıyor. ACER’e bildirilecek veriler arasında fiyatlar, hacim, işlemin tarih ve saati, satıcının, alıcının ve lehtarın adı gibi bilgiler yer alıyor.

*Yeni düzenleme ile ACER sektörde yapılan tüm ticari işlemlerin bağımsız denetiminden sorumlu kurum olarak belirleniyor. Kurum kendisine tebliğ edilen veriler ışığında kendi incelemesini yapabilecek, ilk incelemede eğer piyasada rekabetin tahrif edildiğine dair bulgular elde edilirse durumun yerinde incelenmesi için üye ülke düzenleme kurumlarına talepte bulunabilecek. Ulusal kurumlar ise bir manipülasyon izine rastladıkları takdirde gerekli cezaları vermekle yükümlü olacak. Sınır ötesi manipülasyon durumlarında ise soruşturmaların eşgüdümünü yine ACER sağlayacak.

Ekonomi

- Perakende ticaret hacmi, Ağustos 2011’de bir önceki aya kıyasla Euro Alanı’nda (AB17) %0,3 ve AB27’de %0,2 oranında düştü. Temmuz 2011’de perakende ticaret Euro Alanı’nda %0,2, AB27’de ise %0,1 oranlarında artmıştı. Perakende satış endeksi Ağustos 2011’de bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Euro Alanı’nda %1, AB27’de ise %0,8 düşüş sergiledi.

Ağustos 2011’de “Yiyecek, içecek ve tütün” ticaret hacmi Euro Alanı’nda %0,1 ve AB27’de %0,3 artarken, yiyecek dışındaki sektörlerde iki alanda da %0,6 düşüş kaydedildi. Üye ülkeler arasında perakende ticaret hacmindeki en sert düşüşler Romanya (3,1), Almanya (%2,9 ve Finlandiya’da (%2,2), en büyük artışlar ise Slovenya (%3,1), Lüksemburg (%2,8) ve Lituanya’da (%2,5) kaydedildi.

 

*

BRÜKSEL’DE  GELECEK  AY

AB Kurumları

10 Ekim, Çevre Konseyi

10-11 Ekim, Dışişleri Konseyi

10 Ekim, Genel İşler Konseyi

17-18 Ekim, AB Liderler Zirvesi

20-21 Ekim, Tarım ve Balıkçılık Konseyi

27-28 Ekim, Adalet ve İçişleri Konseyi

7 Kasım, Eurogroup Toplantısı

8 Kasım, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi

14-15 Kasım, Tarım ve Balıkçılık Konseyi

21 Kasım, Dışişleri Konseyi

22 Kasım, Genel İşler Konseyi

24 Kasım, Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi

28-29 Kasım, Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Konseyi

29 Kasım, Eurogroup Toplantısı

30 Kasım, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi

Konferanslar

12 Ekim, Is Germany still a good European?, EPC, http://www.epc.eu  

14 Ekim, Rising to the China challenge - the future of EU-China economic relations, EPC, http://www.epc.eu

17 Ekim, Is Multiculturalism really dead?, CEPS, http://www.ceps.be

18 Ekim, The role of health and education in future EU development policy, EPC, http://www.epc.eu

18 Ekim, The Shadow Economy in Europe, CEPS, http://www.ceps.be

4 Kasım, ETFs and Structured UCITS under Discussion, CEPS, http://www.ceps.be

9 Kasım, Reform of the Common Fisheries Policy, EPC, http://www.epc.eu

21 Kasım, The impact of the crisis on regional economic and financial integration in Asia and Europe, EPC, http://www.epc.eu

23 Kasım, The priorities of the Danish Presidency of the EU, EPC, http://www.epc.eu

6 Aralık, Restrictive migration policies and the responsibility of the media: the impact on migrants, EPC, http://www.epc.eu

 

HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli

bxloffice@tusiad.org

www.tusiad.org

 

Dr Bahadir Kaleagasi 

International Coordinator  

TUSIAD - Turkish Industry & Business Association  

 

President of the Institut du Bosphore - Paris  

 

BRUSSELS :  

TUSIAD Representation to    

the EU and BUSINESSEUROPE  

(The Confederation of European Business)  

T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi  

kaleagasi@tusiad.org          www.tusiad.org   

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.