Haberin yayım tarihi
2010-04-12
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de Bir Hafta..12 Nisan 2010 Tüsiad Raporu..

BU SAYIDA:

AB – TÜRKİYE
AB – SUDAN
SOSYAL İŞLER
EKONOMİ
AVRUPA YATIRIM BANKASI

AB – Türkiye

- TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Güldal Akşit, Komisyon üyeleri Ayşe Jale Ağırbaş, Sabahat Tuncel ve KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği) Başkanı Gülseren Onanç Brüksel'de AB kurumlarıyla görüşmelerde bulundu. AB–Türkiye Karma Parlamento Komitesi'nin Avrupa Parlamentosu kanadının toplantısına katılan heyet üyeleri birer konuşma yaptı ve Türkiye'de kadının ekonomik ve sosyal konumu, mevcut sorunlar ve bu sorunların çözümü için TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun hedefledikleri ile sivil toplumun konuya ilişkin görüşleri hakkında bilgi verdi. Heyet üyeleri ayrıca AP Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeleriyle görüşmelerde de bulundu.

- Ana Muhalefet Partisi CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve beraberindeki heyet AB kurumlarıyla görüşmelerde bulunmak üzere Brüksel'e geldi. Deniz Baykal, 13 Nisan'da Avrupa Parlamentosu Avrupa İçin Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu (S&D) Başkanlık Divanı Toplantısına katılacak ve Sosyalistler'in Grup Toplantısı'nda bir konuşma yapacak. Baykal Brüksel'deki programı çerçevesinde AB Komisyonu Genişleme Komiseri Stefan Füle ile de bir görüşme yapacak.

- Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu,Türkiye'nin Orta Doğu politikalarıyla ilgili bir rapor hazırladı. "Türkiye ve Orta Doğu: Yüksek Hedefler ve Kısıtlayıcı Unsurlar" başlıklı rapor Türkiye'nin bölge ile yoğunlaşan ilişkisini dış ilişkiler ve ticaret politikası çerçevesinde değerlendiriyor.

AB üyelik müzakerelerinin hız kaybettiği bugünlerde Türkiye'nin Orta Doğu'daki bölünmüşlüğü gidermek amacıyla Batı Avrupa ülkelerinin 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da barışı sağlamak üzere kullandığı siyasi ve ekonomik yöntemlere benzer bir model benimsediğin eyer verilen raporda bu kapsamda vizesiz seyahat, ticaretin geliştirilmesi, alt yapının bütünleştirilmesi çalışmalarına hız verilmesi ve bölgede birden çok stratejik ilişkilerin kurulması gibi çalışmaların artırıldığına işaret ediliyor.

Crisis Group'un Türkiye ve Kıbrıs Projesi Direktörü Hugh Pope Türkiye'nin bölgede eskisine oranla daha fazla ağırlığı bulunduğunu ancak etkisini kısıtlayan bazı unsurların da mevcut olduğunu belirtiyor. Türkiye'nin yalnızca dolaylı bir baskı gücüne sahip olduğu çatışmalı alanlarda girişimlerde bulunmadan önce, Kıbrıs ve Ermenistan gibi kendisini doğrudan ilgilendiren sorunlarda ilerleme sağlamaya öncelik vermesi gerektiğini ileri sürüyor. Böyle bir yaklaşımın Türkiye'nin AB ve Orta Doğu'daki geleceğine, bölgede elde edeceği ilerlemelerden daha fazla katkı sağlayacağına dikkat çekiyor.

AB – Sudan

- Avrupa Parlamentosu üyelerinden oluşan bir heyet, 11-13 Nisan arasında gerçekleşecek genel seçimleri izlemek için gözlemci olarak Sudan'da bulunuyor. Heyet Portekizli AP üyesi Ana Gomes (Sosyalist ve Demokratlar Grubu) başkanlığında çalışmalarını 15 Nisan'a kadar sürdürecek. AP heyeti 9-10 Nisan'da Hartum'da siyasi parti adayları ve temsilcileri, Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı'nın yanı sıra ulusal ve uluslar arası gözlemcilerle ve yetkililerle görüştü. Sudan'da yapılmakta olan seçimlerin önemine değinen heyet başkanı Ana Gomes, 2005'te imzalanan Naivasha Anlaşması'yla öngörülen ve 2011 yılında yapılması olası bir referandumdan önce bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Sosyal İşler

- AB Komisyonu, Roman vatandaşların sosyal ve ekonomik entegrasyonu için AB maddi kaynaklarını kullanmaya davet eden bir rapor yayınladı. Roman toplulukları AB'deki en büyük etnik azınlık olarak ayrımcılık ve toplumsal ayırım gibi sorunlarla sıklıkla karşılaşıyor. AB Komisyonu'nun raporunda Roman vatandaşların iş olanaklarına, ayırım olmadan eğitim, barınma ve sağlık hizmetlerine ulaşmalarının sağlanmasının gereğine dikkat çekiyor.

Raporda, AB'de yaşayan ve nüfusları 10 ila 12 milyon civarında yani Belçika ve Yunanistan kadar olduğu tahmin edilen Roman vatandaşların entegrasyonunun üye ülkeler ve AB kurumlarının ortak sorumluluğu olduğuna değinildi. Komisyon tarafından yayınlanan ayrı bir raporda ise Roman vatandaşların toplumla bütünleşmesiyle ilgili yapılan çalışmalar ve son 2 yılda kaydedilen gelişmeler incelendi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Adalet, Temel Haklar ve Vatandaşlıktan sorumlu Komiseri Viviane Reding, Romanların haklarının korunması gerektiğini ve etnik bir azınlığın ayrımcılığa uğramasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Roman vatandaşların sorunlarının çözülmesinin üye ülkelere toplumsal ve ekonomik olarak da faydalı olacağını kaydetti. AB İstihdam ve Sosyal İşlerden sorumlu Komiseri Laszlo Andor ise Roman topluluklarının topluma eşit şartlarda entegre olması gerektiğini, bu nedenle farklı bir istihdam pazarı ya da ayrı okullara ihtiyaçları olmadığını söyledi. Andor, AB Sosyal Fonu'nun Roman toplulukların entegrasyonunu desteklemek için güçlü bir araç olduğunu da ekledi. Komisyon tarafından çerçevesi çizilen orta-vadeli programda yapısal fonların kullanılması, Romanların sorunlarının ilgili bütün politikalar çizilirken dikkate alınması ve Roman toplumunun potansiyelinin kullanılarak kapsayıcı büyümenin desteklenmesi konularına değiniliyor.

Ekonomi

- Euro Alanı Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi Video-konferans aracılığıyla görüşerek Yunanistan'a acil mali yardım konusunu ele aldı. AB liderlerinin 25 Mart tarihli açıklamasını temel alan Bakanlar Konseyi, AB Komisyonu merkezinde Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Euro Alanı ülkeleri tarafından oluşturulan kaynaktan Yunanistan'a kaynak aktarılabileceğini açıkladı. 12 Nisan itibarıyla AB Komisyonu Avrupa Merkez Bankası ve Yunan makamları ile birlikte çalışmaya başlayarak mali yardımın miktarı, koşulları ve Yunanistan hükümetine öneriler konusunda çalışmaya başlayacak. Oluşturulacak program üç yıllık bir dönemi kapsayacak. Üye ülkeler ve IMF ilk yıl için toplam 30 milyar €'luk bir kaynak sağlayacak.

- Üretici fiyatları endeksi Şubat 2010'da bir ay öncesine göre Euro Alanı ve AB27'de %0,1 artış gösterdi. Aralık ayında fiyatlar sırasıyla %0,7 ve %0,8 oranında artmıştı. Şubat 2010 verileri bir önceki sene ile karşılaştırıldığında üretici fiyatlarının Euro Alanı'nda %0,5 düşerken, AB27'de %0,4 oranında arttığı gözlemlendi.

Fiyatlar enerji sektörü dışındaki tüm sektörlerde bir önceki aya kıyasla Euro Alanı ve AB27'de %0,1 oranında arttı. Enerji sektöründe ve dayanıklı tüketim mallarında fiyatlar her iki bölgede %0,1 oranında arttı. Her iki bölgede ara malların fiyatlarında %0,3 artış görülürken, dayanıksız tüketim malları fiyatları sabit kaldı. Yatırım malları fiyatları Euro Alanı'nda %0,1, AB27'de ise %0,2 oranında arttı.

Üye devletler arasında toplam endekste en yüksek artışlar Litvanya (%1,7), Finlandiya (%1,6) ve İsveç'te (%1,4); en fazla düşüşler ise Slovakya (%1,7) ve Çek Cumhuriyeti'nde (%0,3) görüldü.

Yıllık karşılaştırmada enerji sektörü dışındaki tüm sektörlerde fiyatlar Euro Alanı'nda %0,6, AB27'de %0,3 düşüş gösterdi. Enerji sektöründe ise fiyatlar Euro Alanı'nda %0,9 düşerken, AB27'de %1,7 oranında arttı. Üye ülkeler arasında yıllık toplam endekste en büyük düşüşler Letonya (%8,5), Slovakya'da (%7,6), Almanya ve Litvanya'da (her ikisinde de %3,1) gözlendi. En yüksek artışlar ise Danimarka (%7,2), Yunanistan (%6,1) ve Finlandiya'da (%4,3) gözlendi.

- Eurostat tarafından açıklanan ikinci tahminlere göre, GSYİH, 2009'un dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla Euro Alanı'nda sabit kalırken, AB27'de %0,1 arttı. 2009'un üçüncü çeyreğindeki büyüme Euro Alanı'nda %0,4, AB27'de ise %0,3 seviyesindeydi. 2009 dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla GSYİH'de sırasıyla %2,2 ve %2,3 düşüş gözlendi.

Üye ülkeler arasında en yüksek büyüme oranları Estonya (%2,5), Slovakya (%2) ve Polonya'da (%1,2) gözlendi.

2009'un dördüncü çeyreğinde hane halkı nihai tüketim harcamaları her iki bölgede de sabit kaldı; bir önceki çeyrekte iki bölgede de %0,1'lik düşüş meydana gelmişti. Yatırımlar, Euro Alanı'nda %1,3, AB27 bölgesinde ise %1,6 oranında düştü. İhracat, her iki bölgede %1,9 oranında artış gösterirken, ithalat da sırasıyla %1,3 ve %1,6 oranında arttı.

2009 yılında GSYİH Euro Alanı'nda %4,1 oranında azalırken bu oran AB27'de %4,2 olarak kaydedildi. 2008 yılında bu oranlar sırasıyla %0,6 ve %0,8 olarak tespit edilmişti.

- Perakende ticaret hacmi, Şubat 2010'da bir önceki aya kıyasla Euro Alanı'nda %0,6 oranında düşüş gösterirken, AB27'de sabit kaldı. Ocak ayında perakende ticaret sırasıyla %0,2 ve %0,4 oranlarında azalmıştı. Perakende satış endeksi Şubat 2010'da bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Euro Alanı'nda %1,1, AB27'de ise %0,7 düşüş gösterdi.

Şubat 2010'da "Yiyecek, içecek ve tütün" bir önceki aya göre Euro Alanı'nda %1,6 ve AB27'de %1,3 düşüş sergilerken, yiyecek dışındaki sektörlerde de sırasıyla %0,2 ve %0,6 artış gözlemlendi. Üye ülkeler arasında toplam perakende ticareti 13 ülkede düşüş, 7 ülkede ise artış gösterdi. En yüksek artışlar İngiltere (%2,2), Malta (%0,9) ve Fransa'da (%0,6), en fazla düşüşler ise Portekiz (%3,4), Estonya (%2,3) ve Slovenya'da (%1,7) gözlendi.

Avrupa Yatırım Bankası

- Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kanat Saudabayev ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Başkanı Philippe Maystadt arasında Brüksel'de yapılan görüşmede, AYB'nin gelecekte Kazakistan'da yapılacak projeler için kredi vermesinin yolunu açan bir çerçeve anlaşması imzalandı. Anlaşma hakkında konuşan AYB Başkanı Philippe Maystadt, Kazakistan'ın AB için Orta Asya stratejisinde de belirtildiği üzere önemli bir ortak olduğunu ve AYB'nin bu bağları daha da kuvvetlendirmek için üzerine düşeni yerine getirmesinin doğal olduğunu belirtti.

AB Bakanlar Konseyi Kasım 2008'de beş Orta Asya ülkesinde enerji ve çevre sektörlerinde gerçekleştirilen projeler için AYB kredisi sağlanabileceğine karar vermiş, bu karar AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından Temmuz 2009'da onaylanmıştı. AYB'nin 2007-2013 yılları arasında geçerli olan görev tanımı Orta Asya'yı da içine alan Asya bölgesine sağlanabilecek toplam kaynağı 1 milyar € olarak belirliyor. AYB maddi kaynak sağladığı tüm projelerin gerekli teknik, ekonomik, mali, hukuki, çevresel ve sosyal standartlara uygunluğunu denetliyor. AYB Orta Asya'daki çalışmalarını Avrupa Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası ve Asya Kalkınma Bankası ile işbirliği içerisinde yürütüyor.

BRÜKSEL'DE GELECEK AY

AB Kurumları

• 14-15 Nisan, Bölgeler Komitesi Genel Kurulu
• 19-20 Nisan, Tarım ve Balıkçılık Konseyi
• 22-23 Nisan, Adalet ve İçişleri Konseyi
• 26 Nisan, Dışişleri ve Savunma Konseyi 27 Nisan, Genel İşler Konseyi
• • 27 Nisan, Dışişleri Konseyi
• 10-11 Mayıs, Eğitim, Gençlik ve Kültür Konseyi
• 10-11 Mayıs, Dışişleri ve Kalkınma Konseyi 
  
Konferanslar
 
-13 Nisan,  "Reconciling the needs of employers,  workers and families in the 21st Century: where next for the EU2020 agenda?", EPC, www.epc.eu  
 
-16 Nisan, "Due Process and Innovation  in EU Competition Law", CEPS, www.ceps.be  
 
-20 Nisan, "ASEAN and the challenges of regional integration in Asia", EPC, www.epc.eu  
 
-26 Nisan, "The Hungarian Parliame ntary Elections 2010: A first assessment", CEPS, www.ceps.be  
 
-6 Mayıs, "Corruption and governance in the  South Caucus", EPC, www.epc.eu  
 
-11 Mayıs, "From Worse   to Worst? How Late Payments Squeeze SMEs' Liquidity", CEPS, www.ceps.be  
 
-27 Mayıs, Breakfast  policy briefing with Karel de Gucht", EPC, www.epc.eu  
  
HAZIRLAYANLAR :
Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli
bxloffice@tusiad.org
www.tusiad.org 
 
Dr Bahadir Kaleagasi  
International Coordinator    
TUSIAD - Turkish Industry & Business Association  
 
BRUSSELS :    
Representation to the EU and BUSINESSEUROPE    
(The Confederation of European Business)    
T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi  
kaleagasi@tusiad.org          www.tusiad.org   

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.