Haberin yayım tarihi
2011-06-21
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de Bir Hafta..20 Haziran 2011..Tusiad Raporu.

BU SAYIDA:

AB – TÜRKİYE

AB - PAKİSTAN

GENİŞLEME

SAĞLIK

ULAŞTIRMA

ÇEVRE

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

İNSANİ YARDIM

TARIM

EKONOMİ

 

AB – Türkiye

- AB nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp, EUobserver’a verdiği mülakatta AB’ye katılım perspektifi olmadığı durumda Türkiye’nin AB reformlarını gerçekleştirmesi için hiçbir neden bulunmadığını belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın genel seçimler öncesinde çizdiği öncelikler arasında ilk sırayı çağdaş ve liberal bir anayasa oluşturmanın aldığını belirten Kuneralp AB ile müzakere sürecinin hızını kesmiş olması nedeniyle AB’nin Türkiye açısından öncelikli olmayacağına işaret etti. AB Komisyonu’nun önerilerinin ancak evrensel nitelik taşıması halinde Türkiye tarafından dikkate alınacağını söyleyen Kuneralp, AB’ye üyelikle ilgili kesin bir perspektifi olmaması halinde Türkiye’nin yasalarını AB ile uyumlaştırması için bir sebep olmadığını, AB’nin Türkiye üzerindeki “kaldıraç” etkisini kaybettiğini vurguladı.

- AB Komisyonu`nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle Avusturya Die Presse gazetesine verdiği mülakatta seçimlerin ardından AB-Türkiye ilişkilerinde olumlu adımlar atılması zamanının geldiğini söyledi. Füle, AB içerisinde genişleme karşıtı olan ülkeler olmasına karşın Genişleme Politikası’nın AB`nin en başarılı alanlarından birisi olduğu ifade etti ve genişlemenin AB’yi zayıflatmadığını aksine güçlendirdiğini vurguladı.

Basında her gün Euro bölgesindeki istikrarsızlık haberlerinin yer aldığı bu dönemin kolay olmadığının altını çizen Füle, AB’nin genişlemesinin bu sorunlara bir etkisinin olmadığını söyledi.

Türkiye`deki genel seçimlerden sonra müzakere sürecinde yeni bir canlanma beklediğini kaydeden Stefan Füle, bunun için yeni bir sinyale ihtiyaç duyulduğunu, şu anda sadece üç müzakere başlığının açılabilecek durumda olduğunu belirtti.

Müzakerelerin hızlanması için Türkiye`nin Ankara Protokolü’ne Ek Protokol’ü kabul edip, havaalanı ve limanlarını G. Kıbrıs`a açması gerektiğini ileri sürdü.

Füle AB’nin Türkiye`den reform beklediğini, AB’nin de müzakereleri devam ettirmek zorunda olduğunu söyledi ve seçimlerden sonra AB-Türkiye ilişkilerinde olumlu adımlar atılmasının zamanı geldiğini vurguladı. Bu yıl AB Komisyonu’nun Makedonya, Sırbistan ve Karadağ için hazırladığı raporları Türkiye raporundan daha erken tamamlayacağını belirten Füle, Komisyon’un bu ülkelerle üyelik müzakerelerine başlanması yönünde tavsiye kararı alacağını belirtti.

- Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakereleri kapsamında “rekabet” başlığının 30 Haziran’da sona erecek olan Macaristan Dönem Başkanlığı sürecinde açılması olasılığı giderek azalıyor. AB Komisyonu’nun bu başlığın açılış kıstasları yerine getirilmeden teknik raporunu vermek ve böylece başlığın müzakerelere açılmasını sağlamayı istemediği ifade belirtiliyor. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve rekabet politikalarından sorumlu Komiser Joaquin Almunia açılış kıstasları tam olarak yerine getirilmeden bu başlıkla ilgili teknik raporu vermek istemiyor.

İspanya Dönem Başkanlığı’nda “gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı” başlığının açılışında yapılmış olduğu gibi Komisyon’un kendi içindeki süreci kısaltmasının tekrar mümkün olmayacağı belirtiliyor.

AB - Pakistan

- AB ile Pakistan arasında 225 milyon € tutarında bir tarım, eğitim ve yönetişim yardımı anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşma uyarınca Pakistan’a sağlanacak 225 milyon €’luk yardım önümüzdeki üç sene boyunca özellikle Pakistan’ın kuzeyinde, Afganistan sınırındaki bölgelerinde ilköğretimi desteklemek ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla kullanılacak. Yardımın bir diğer kısmı ise yine aynı bölgede ve aşiretlere bağlı alanlarda özellikle tarıma bağlı kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kullanılacak. Yardımın daha küçük üçüncü bir bölümü ise parlamento, seçimler, kamu maliyesi yönetimi ve vergi toplamaya destek vermek amacıyla harcanacak.

Genişleme

- AB diplomatik kaynakları İzlanda’nın AB üyelik müzakerelerine 27 Haziran’da başlayabileceği bildirdi. İlk etapta dört başlık kapsamında ulusal mevzuatın AB müktesebatıyla uyumlu hale getirilmesinin ele alınması bekleniyor. Açılan başlıklar arasından “bilim” ile “eğitim ve kültür” başlıklarının açıldıktan sonra geçici olarak kapatılacağı, ancak kamu alımı kuralları ve basın kanunları ile ilgili müzakerelerin önümüzdeki aylarda devam edeceği tahmin ediliyor. 320 bin nüfuslu İzlanda’nın AB üyelik müzakerelerine hızlı bir şekilde başlayacağı ancak müzakerelerin ilerleyen dönemlerinde balıkçılık gibi alanlarda zorlu süreçlerden geçebileceği düşünülüyor. Atlantik Okyanusu’ndaki balıkçılıkta önemli bir payı olan İzlanda ile AB arasında son aylarda balık avlama kotaları konusunda tartışmalar çıkmış, AB Ocak ayında uskumru taşıyan İzlanda balıkçı teknelerinin AB limanlarına girmesini yasaklamıştı. Öte yandan Hollanda 2009 yılında küresel krizle birlikte bankacılık sektörü çöken İzlanda’nın 1,3 milyar $ tutarındaki borcunu ödememesi durumunda ülkenin AB üyelik sürecini engelleyebileceğini bildirmişti.

Sağlık

- AB Komisyonu tütün ve sigara tüketimiyle mücadele için AB genelinde bir kampanya başlattı. Sağlık ve Tüketici Politikasından sorumlu AB Komiseri John Dalli tütünün AB’de görülen önlenebilir hastalıkların en önemli nedeni olduğunu ve her yıl 650.000’den fazla AB vatandaşının yaşamını yitirmesi sonucunu doğurduğunu vurguladı. AB’de her üç kişiden birinin tütün kullandığı bildirilirken, AB Komisyonu tarafından “Sigarayı bırakanlar durdurulamaz” (Ex-smokers are unstoppable) sloganıyla başlatılan ve üç yıl sürecek olan kampanya ile AB’de tütün kullanım oranının azaltılması hedefleniyor. Kampanya özellikle 25 – 34 yaşları arasında tütün kullanan 28 milyon AB vatandaşına ulaşarak, reklam, sosyal medya, faaliyetler aracılığıyla sigara içen bireylere sigarayı bırakmada yardımcı olmayı amaçlıyor. AB Komisyonu kampanya kapsamında “iCoach” adlı ücretsiz dijital sağlık danışma platformunu da tüm AB üye ülke dillerinde kullanıma sunacak.

Ulaştırma

- AB Ulaştırma Bakanları Konseyi demiryolu ulaşımında rekabeti güçlendirmek ve Tek Avrupa Demiryolu Alanı oluşturmak üzere bir dizi kararı içeren yönergeyi onayladı. 2001 yılında kabul edilen ilk demiryolu yasa paketinde yer alan noktaları yeniden ele alan yeni yönerge ile Avrupa’da demiryolu sektöründe yatırım koşullarının iyileştirilmesi, işleyiş kurallarının sadeleştirilmesi, rekabetin güçlendirilmesi ve pazarın izleme ve denetimi için ilgili makamın düzenlenmesi gibi konular ele alınıyor.

Ulaştırma Bakanları ayrıca AB2nin 2050 yılı ulaştırma sektörü vizyonunu ortaya koymak üzere hazırlanan “Ulaşım Beyaz Kitabı”nı da tartıştı. Tartışmalar Beyaz Kitap’ta yer alan hedefler ve uygulama stratejileri üzerine yoğunlaştı.

Tek Avrupa Demiryolu Alanı oluşturmak üzere hazırlanan yönergenin Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor. İlk incelemesi sonucunda henüz görüşünü bildirmemiş olan Parlamento’nun Temmuz ya da Eylül aylarında görüşünü oluşturması bekleniyor.

Çevre

- 2011 Uluslararası Orman Yılı kapsamında Avrupa Birliği’nde orman ve diğer ormanlık arazilerle ilgili istatistikî veriler Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat tarafından yayımlandı. Verilere göre 2010 yılında AB üye ülkelerinin sınırları içerisinde bulunan orman ve ormanlık arazilerin toplam alanı 178 milyon hektar seviyesindeydi. Ormanlar ve diğer ormanlık araziler AB yüzölçümünün %40’lık bir oranına tekabül ederken, AB orman ve ormanlık arazileri dünya üzerindeki toplam ormanlık alanlarının %4’ünü oluşturmaktaydı. AB’deki ormanlık alanların yaklaşık %75’inin kereste ikmali için uygun durumda olduğu bildirildi. Bununla birlikte kereste ikmaline uygun ormanlık arazilerde yeni ağaç yetişme hacmi, kesilme hacmini 1/3’ten fazla bir oranda tazmin etmekteydi. 2009 yılında yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji tüketiminin AB27 toplam enerji tüketiminin %9’una denk geldiği, kereste ve kereste atıklarının AB’nin yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji tüketiminin yarısından çoğunu oluşturduğu da bildirildi. AB üye ülkeleri arasında ormanlık arazilerin toplam yüzölçümüne oranı en yüksek olan ülkeler Finlandiya (%77), İsveç (%76), Slovenya (%63), Letonya (%56), İspanya (%55) ve Estonya (%54), bu oranın en düşük olduğu ülkeler ise Hollanda (%11), İrlanda ve İngiltere (her ikisinde de %12) ve Danimarka (%14). İnternet bağlantısı için

Temel Hak ve Özgürlükler

- AB’nin Temel Hak ve Özgürlükler Ajansı’nın (FRA) temel hak ve özgürlükler alanında 2010 yılında kaydedilen gelişmeleri ve AB politikalarının bu alana etkilerini değerlendirmek üzere hazırladığı rapor yayımlandı. Yoksulluk, Romanların toplum dışı bırakılması, bazı üye ülkelerdeki sığınmacıların içinde bulunduğu koşulların gittikçe kötüleşmesi, göçmenlerin toplumla bütünleşmesi, çocuk haklarındaki ihlaller, kişisel bilgilerin korunması, ırkçılık, adalete erişim ve mağdurların korunması konularına özellikle odaklanılarak hazırlanan raporda 10 başlık yer alıyor.

Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi sonrasında 2010 yılı AB’nin AB Temel Haklar Şartı’nın yasal bağlayıcılığı altında faaliyet gösterdiği ilk yıl olma özelliği taşıyor. Ayrıca Avrupa Parlamentosu da 15 Aralık 2010’da yayımladığı karar ile AB’nin tüm karar alma süreçlerinde AB Temel Haklar Şartı kurallarının uygulanması gerektiğini bildirmişti.

Raporda temel hak ve özgürlükler alanında AB ülkelerinin daha fazla ilerleme kaydetmesi gereken alanlar bulunduğuna işaret ediliyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2010 yılında 27 üye ülkeye yönelik olarak aldığı 600 kararın bu durumun en büyük göstergesi olduğu vurgulanıyor.

İltica: 2012’ye kadar Avrupa Ortak İltica Sistemi’nin kurulması planlanıyor. Bu nedenle üye ülkelerin bu alandaki çalışmalarını hızla tamamlaması ve “İade Yönergesi”ni iç yasalarına uyarlaması gerekiyor.

Sınırların denetlenmesi: Yunanistan-Türkiye sınırında görev yapan ekibin (RABITS) deneyiminden ileride gerçekleştirilecek operasyonlarda da yararlanılması söz konusu olacak. Frontex ve FRA arasında da yakın işbirliği kurulacak.

Kişisel bilgilerin korunması: Yeni teknolojik gelişmelerin gündemde olması nedeniyle AB’nin veri koruması çerçevesini güncelleştirmesi söz konusu olacaktır. X-ray cihazları, yolcu kayıt bilgileri de bu çerçevede değerlendirilecektir.

Çocuk hakları: Kayıp çocuklar, engelli çocuklar, Roman çocuklar, insan kaçakçılığına maruz kalan çocuklar ve iltica ve göç sırasında ailesinden ayrı düşen çocukların durumu önemini korumaya devam ediyor. AB Komisyonu’nun çocuk haklarıyla ilgili kapsamlı çalışmasının önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

Eşitlik: Üye ülkelerin dini inanç, cinsel tercih, engellilik ve yaş gibi nedenlerden kaynaklanan eşitsizliğin ortadan kaldırılması için Avrupa Konseyi’nin kararlarını tam olarak uygulamaya koyması gerekiyor. Birden fazla temele dayandırılarak yapılan eşitsiz muameleyi ele alan yasaların ve hukuki yaklaşımın geliştirilmesi önümüzdeki dönemde ele alınması gereken en önemli konu olarak görülüyor.

Irkçılık ve etnik ayrımcılık: Bazı üye ülkelerde yapılan testler soncunda özellikle istihdam ve gayrimenkul sektöründe bu temellere dayandırılarak ayrımcılık yapıldığı ispat edilmiştir.

Mağdurların korunması: AB ve üyeler düzeyinde olumlu gelişmeler mevcuttur. Mağdurlar ve görgü şahitlerinin yanı sıra sanıkların haklarıyla da ilgili yasal çerçevede de iyileştirmelere ihtiyaç bulunmaktadır.

Adalete erişim: Adli sistem reformlarının tamamlanması önemini korumaya devam etmektedir. Uzun süren davalar konusu öncelikle ele alınmalı ve davaların kısa sürelerde tamamlanmasını temin edecek geliştirmeler yapılmalıdır.

İnsani Yardım

- AB Komisyonu, Lizbon Antlaşması’nda kuruluşu öngörülen AB Gönüllü İnsani Yardım Gücü için üç farklı pilot uygulama başlattı. AB Komisyonu’nun ilgili tarafların katılımıyla oluşturduğu politika belgesi ile Gönüllü İnsani Yardım Gücü’nün AB insani yardım çalışmalarına katma değer sağlayabileceği ve AB vatandaşlarının gönüllü çalışmaya olan ilgilisini artırabileceği alanlar belirlendi.

Bu alanlar arasında;

· Gönüllülerin belirlenmesi ve seçilmesi,

· Eğitimler, ortak standartlar ve iyi örneklerin oluşturulması ve

· Avrupalı gönüllülerin AB insani yardım görevlerine dahil edilmesi yer alıyor.

AB Komisyonu 2011 Avrupa Gönüllülük Yılı kapsamında başlatılan pilot projelerle AB Komisyonu Avrupalı gönüllülerin sivil toplum yardım örgütlerinin çalışmalarına nasıl destek olabileceğini inceleyecek. Bu kapsamda öncelikle Fransız Kızıl Haçı, Save the Children ve Voluntary Service Overseas adlı yardım kuruluşlarıyla işbirliği programları gerçekleştirilecek. Bu pilot programların eşgüdümü AB Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Dairesi tarafından sağlanacak ve program sonuçları AB Komisyonu’na tam işlerlikte bir Gönüllü İnsani Yardım Gücü oluşturulabilmesi için gerekli bilgi temelini sağlayacak.

Tarım

- Tarımdan sorumlu AB Komiseri Dacian Cioloş tarafından E.Koli krizinden ve dolayısıyla düşen tüketimden olumsuz etkilenen çiftçilerin zararlarının tazmin edilmesi için teklif edilen 210 milyon € tutarındaki acil yardım paketi 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilen AB Tarım Bakanları toplantısında oylamaya sunularak onaylandı. Bu acil yardım paketi 26 Mayıs’tan bu yana Almanya’nın kuzeyindeki E.Koli salgını nedeniyle piyasadan çekilen salatalık, domates, yeşillik, kabak ve tatlı biber ürünlerinin üreticilerine Haziran ayı olağan üretici fiyatının azami %50’sinin tazmin edilmesine olanak sağlıyor. Ödenecek toplam miktarlar 22 Temmuz’da üye devletler yardımdan yararlanacak ürün hacmini onayladıktan sonra ortaya çıkacak.

Üreticiler AB Komisyonu’nun bu yönetmeliği AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra yardımdan yararlanmak için başvuruda bulunabilecek.

Ekonomi

- Euro Alanı Maliye Bakanları Toplantısı’nda Yunanistan’a 12 milyar €’luk bir sonraki kredi diliminin ödenmesi ülkede halkın yoğun tepkisini çeken ve protestolara neden olan ekonomik kemer sıkma programının parlamentodan geçmesi koşuluna bağlandı. Eurogroup başkanı Jean-Claude Juncker kemer sıkma programının Haziran sonunda Yunanistan parlamentosunda oylanacağını, 12 milyar €’luk kredi diliminin ödenmesine de ancak bu oylama sonucuna göre Temmuz ayında karar verilebileceğini kaydetti. Juncker Yunanistan’ın AB ve IMF’ye vermiş olduğu taahhütleri yerine getireceğinden emin olmadan Eurogroup olarak bir yükümlülüğün altına giremeyeceklerini de vurguladı.

Eurogroup’tan yapılan açıklamada Yunanistan makamlarının geçtiğimiz yıl boyunca özellikle mali konsolidasyon alanında kaydettikleri ilerlemeler memnuniyetle karşılanırken, Yunan hükümetinin önündeki zorluklara da değinildi. Euro Alanı Maliye Bakanları açıklamada IMF ve AB Komisyonu tarafından Yunanistan’ın borç sürdürülebilirliği konusunda hazırlanan rapora atıfta bulunarak,

Yunanistan’ın üzerinde oydaşma sağlanan mali tasarruf programını uygulaması gerektiğini vurguladılar. Yunanistan’ın bu kapsamda 2015 yılına kadar 50 milyar € tutarında özelleştirme geliri sağlaması ve yapısal reformlara devam ederek 2011 yılında toplam 6,5 milyar € tasarruf sağlaması gerekiyor.

- Nisan 2011’de sanayi üretimi Mart ayına göre Euro Alanı’nda (EA17) %0,2, AB27’de ise %0,1’lik artış sergiledi. Mart ayında ise üretim Euro Alanı’nda sabit kalırken, AB27’de %0,2 oranında azalmıştı.

2011 Nisan ayı verileri bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında sanayi üretiminin Euro Alanı’nda %5,2, AB27’de ise %4,7 oranında arttığı gözlendi.

Dayanıklı tüketim malların üretimi Euro Alanı’nda %1,3, AB27‘de ise %0,7 oranında artış gösterdi. Sermaye malların üretimi de bir önceki aya göre Euro Alanı’nda %0,5, AB27’de %0,1 oranında arttı.

Ara mal üretiminde Euro Alanı’nda %0,1’lik artış izlenirken, AB27’de aynı oranda bir düşüş gözlendi.

Dayanıksız tüketim mallarının üretimi Euro Alanı’nda sabit kaldı, AB27’de ise %0,1 oranında arttı. Enerji üretimi sırasıyla %3,7 ve %3 oranında azaldı.

Üye ülkeler arasında en yüksek artışlar Letonya (%3,4), Danimarka (%2,8), Malta (%2,2), Lüksemburg ve Slovakya’da (her ikisinde de %1,6), en sert düşüşler ise Portekiz (%3,6), Yunanistan (%3,5), Slovenya (%3,1) ve İngiltere’de (%1,6) kaydedildi.

- Nisan 2011’de %2,8 olan Euro Alanı (AB17) yıllık enflasyon oranı Mayıs 2011’de %2,7’ye geriledi. Bir önceki yılın aynı döneminde enflasyon oranı %1,7 seviyesindeydi. Mayıs 2011’de aylık enflasyon ise %0 olarak gerçekleşti.

Nisan 2011’de %3,3 olarak hesaplanan AB27’deki yıllık enflasyon oranı Nisan ayında %3,2’ye geriledi.

Bir önceki yılın aynı döneminde enflasyon oranı %2,1 seviyesindeydi. Mayıs 2011 AB27 aylık enflasyon oranı ise %0,1 olarak gerçekleşti.

Üye ülkelerdeki enflasyon oranlarına bakıldığında Mayıs 2011’de en düşük oranlar İrlanda (%1,2), İsveç (%1,7) ve Çek Cumhuriyeti’nde (%2), en yüksek oranlar ise Romanya (%8,5), Estonya (%5,5) ve Lituanya’da (%5) gözlendi.

- Nisan 2011’de inşaat sektöründe üretimde bir önceki aya göre Euro Alanı’nda %0,7 artış olurken, AB27’de ise %0,9 oranında düşüş meydana geldi.

Sektörde üretim Mart 2011’de bir önceki aya göre Euro Alanı’nda %0,1 azalmış, AB27’de ise %2,3 oranında artmıştı.

Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, Nisan 2011 üretiminde Euro Alanı’nda %2 ve AB27’de %1,2 düşüş gözlendi.

Nisan 2011’de AB üye ülkeleri arasında en sert düşüşler İngiltere (%13,4), Almanya (%5,7) ve Portekiz’de (%4), en yüksek artışlar ise İsveç (%1,6), Fransa (%0,7) ve Polonya’da (%0,5) yaşandı.

- Euro Alanı’nın dünyanın geri kalanıyla dış ticaret dengesi, ilk tahminlere göre Nisan 2011’de 4,1 milyar € ticaret açığı gösterdi. Nisan 2010’da ise dış ticarette 0,7 milyar € açık kaydedilmişti. Mart 2011’de 1,6 milyar € dış ticaret fazlası gerçekleşirken, bir yıl önce Mart 2010’da 2,7 milyar € dış ticaret fazlası gözlenmişti. Nisan 2011 verileri bir önceki ayla karşılaştırıldığında Euro Alanı’nda mevsimsel olarak düzeltilmiş ihracatın %0,6, ithalatın ise %1,1 oranında arttığı görüldü.

AB27’de Nisan 2010’daki 12 milyar € dış ticaret açığına kıyasla Nisan 2011’de 15,9 milyar € dış ticaret açığı belirlendi. Mart 2011’de 10,6 milyar € dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı döneminde ise 8,9 milyar € dış ticaret açığı görülmüştü. Nisan 2011 verileri bir önceki ayla karşılaştırıldığında AB27’de mevsimsel olarak düzeltilmiş ihracatın %0,8, ithalatın ise %0,1 oranında azaldığı görüldü.

AB27 enerji kaynaklı dış ticaret açığı Ocak – Mart 2011 tarihlerinde 92,2 milyar € ile büyük ölçüde yükseldi. Bir önceki yılın aynı döneminde enerji kaynaklı dış ticaret açığı 69,3 milyar € olarak gerçekleşmişti. Öte yandan, AB’nin mamül ürünler kaynaklı dış ticaret fazlası da aynı dönemde 50 milyar € artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu meblağ 35 milyar € seviyesindeydi.

AB27’nin bütün önemli ticaret ortaklarıyla ticareti Ocak-Mart 2011’de bir önceki yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. En büyük artışlar Türkiye (%47), Rusya (%40), Çin ve G. Kore’ye (her ikisiyle de %30) yapılan ihracatlarda ve Rusya (%33), Norveç ve Brezilya (her ikisiyle de %28) ve Hindistan’dan (%27) yapılan ithalatlarda kaydedildi.

*

B R Ü K S E L ’ D E   G E L E C E K   A Y

AB Kurumları

· 24 Haziran, AB Liderler Zirvesi

· 27-28 Haziran, Tarım ve Balıkçılık Konseyi

· 4-7 Temmuz, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu

· 11 Temmuz, Eurogroup Toplantısı

· 12 Temmuz, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi

· 18-19 Temmuz, Genel İşler Konseyi

· 18-19 Temmuz, Dışişleri Konseyi

· 18-19 Temmuz, Tarım ve Balıkçılık Konseyi

· 28-29 Temmuz, Adalet ve İçişleri Konseyi

Konferanslar

· 21 Haziran, Which legal migration policy for the EU?, EPC, http://www.epc.eu

· 22 Haziran, Rock the Casbah – Understanding the 2011 Revolutions, EPC, http://www.epc.eu

· 23 Haziran, A New Mortgage Credit Regime for Europe, CEPS, http://www.ceps.be

· 27 Haziran, Unravelling the puzzle: Challenges for Global Asset Allocation, CEPS, http://www.ceps.be

· 29 Haziran, The European Parliament`s Trade Powers after Lisbon, CEPS, http://www.ceps.be

 

HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli

bxloffice@tusiad.org

www.tusiad.org

 **************************

Dr Bahadir Kaleagasi  

International Coordinator

TUSIAD - Turkish Industry & Business Association  

 

 BRUSSELS :  

Representation to the EU and BUSINESSEUROPE  

(The Confederation of European Business)  

T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi  

kaleagasi@tusiad.org          www.tusiad.org    

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.