Haberin yayım tarihi
2008-01-22
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de bir hafta…21 Ocak 2008

AB - Türkiye
 
- Avrupa Parlamentosu (AP) Liberal Grup üyesi Marios Matsakis Türkçe'nin AB tarafından resmi dil olarak kabul edilmesine ilişkin bir soru önergesi verdi. AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barosso ise Matsakis'in soru önergesine verdiği yanıtta resmi dillerin Avrupa Birliği Sözleşmesi'nin 290. bendine göre AB Konseyi'nde oybirliği ile belirlendiğini, bu bende göre AB kurumlarının resmi dillerinin 15 Nisan 1958'de belirlenmiş olduğunu ve Komisyon'un konuyla ilgili gelecekte bir teklif hazırlığı bulunmadığını belirtti.
 
- Lüksemburglu milletvekili Lydie Polfer tarafından hazırlanan "Güney Kafkasya için AB politikası Raporu" Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul edildi. Raporda Türkiye ile ilgili maddeler de yer alıyor:
 
• Birleşmiş Milletler Şartı, BM Güvenlik Konseyi kararları ve diğer uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Ermenistan ve Türk hükümetlerinin geçmişle ilgili sorunlar da dahil olmak üzere mevcut sorunları çözmek üzere tartışma sürecine başlaması; Karadeniz Sinerji Politikası ve AB'nin Komşu Ülkeler Politikası kapsamında AB Komisyonu bu süreci kolaylaştırması beklenmektedir.
 
• AB Konseyi ve Komisyon'un Türkiye ve Ermenistan arasındaki sınırın açılmasına yönelik girişimlerde bulunması beklenmektedir.
 
• Aralık 2006'da açılan Bakü-Tiflis-Erzurum gaz hattının ve 2005'te açılan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının öneminin altı çizilmektedir.
 
• Bakü-Tiflis-Kars tren yolu Güney Kafkas bölgesi, Türkiye ve Batı Avrupa arasında yeni bir bağlantı oluşturacaktır. Bununla birlikte bu tren hattı halihazırda işlemekte olan Ermenistan demiryolunu tamamıyla by-pass etmektedir. Güney Kafkasya bölgesindeki ülkeler ve Türkiye bu bölgede gerçek bir ekonomik bütünleşme sağlayacak projeler yapmalı; dar kapsamlı ve siyasal amaçlı projelerden kaçınmalıdır.
 
AB – Ukrayna
 
- AB ve Ukrayna 16 Ocak'ta Ukrayna'nın Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üyeliği konusunda anlaşmaya vardı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Peter Mandelson ile Ukrayna Başbakan Yardımcısı Hryhoriy Nemyrya canlı hayvan ve bazı hurda metal ürünlerine uygulanan ihracat vergileri gibi sorunlar konusunda da anlaşmaya vararak nihai anlaşmayı imzaladılar.
 
Ukrayna, Rusya ve İran ile birlikte DTÖ üyeliği bulunmayan üçüncü büyük ülke konumunda bulunuyor. Ukrayna'nın örgüte katılımının 5 Şubatta Cenevre'de toplanacak genel kurul toplantısında oylamaya sunulması, daha sonra DTÖ üyesi tüm ülkelerin katılım şartlarını onaylamasını ve anlaşmaların kabulünü takiben tam olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
 
Ukrayna ihracatının %25'ini (8,7 milyar €) ve ithalatın da %42'sini (17,8 milyar €) AB ile gerçekleştiriyor.
 
AB Kurumları
 
- Avrupa Parlamentosu (AP) parlamento binasına ek olarak yapılan yeni binalara konulacak isimler üzerinde anlaşmaya vardı. AB'nin 2004 yılı ve sonrasındaki genişlemeleri sonucunda sayıları artan milletvekili ve idari kadro için inşa edilen ek binalara Willy Brandt ve Jozsef Antal; bu binaları ana bina ile birleştiren köprü şeklindeki geçişe ise Konrad Adenauer'in isimleri verildi. Willy Brandt 1969-1974 döneminde Almanya Başbakanı; Jozsef Antal 1990-1993 döneminde Macaristan Başbakanı ve Konrad Adenauer ise 1949-1963'te Almanya Başbakanı olarak görev yapmıştı.
 
Rekabet
 
- AB Komisyonu pazardaki hakim durumunu kullanarak internet tarayıcısı (Internet Explorer) ve ofis yazılımlarıyla rekabeti ihlal ettiği şikayeti üzerine yazılım devi Microsoft hakkında iki yeni soruşturma başlattı.
 
AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Microsoft'un Windows işletim sistemine entegrasyon konusunda rakip yazılım şirketlerine bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin ve internet tarayıcısını işletim sistemine bağlayıp bağlamadığının soruşturulacağı belirtildi.
 
Norveç merkezli internet tarayıcısı yazılımı şirketi Opera, Microsoft'un Internet Explorer yazılımını Windows işletim sisteminden ayırmayarak pazar hakimiyetini kötüye kullandığı ve standartlara uymayarak rakip yazılımların Windows'la uyumlu çalışmasını zorlaştırdığı şikayetiyle geçen ay AB Komisyonu'na başvurmuştu.
 
Rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce Microsoft'u, toplamda milyarlarca €'yu bulacak ucu açık rekor bir para cezasına çarptıran AB Komisyonu'nun soruşturmalarına IBM ve Oracle gibi bilişim devleri de destek veriyor.
 
- AB Komisyonu Avrupa ilaç sektörünün yeterince rekabete açık olmadığından hareketle ilaç şirketlerinde habersiz denetimler yapma kararı aldı. Son dönemde piyasaya sürülen yeni ilaç formülü sayısında azalma oluşu ve bununla birlikte jenerik ilaçların pazarlara girişinin yeterince gerçekleşmemesi Komisyon'u ilaç sektörünü büyüteç altına almaya itti.
 
Komisyon'un verilerine göre Avrupalılar kişi başına yılda yaklaşık 400 Euro ilaç harcaması yapıyor.
 
Enerji
 
- AB Komisyonu'nun yenilenebilir enerjilere ilişkin planı üye ülkelerin itirazlarıyla karşı karşıya kalıyor. Almanya ve İspanya 15 Ocak'ta Komisyon'a gönderdikleri mektupta ticari işletmelerin yenilenebilir enerji alanında ticaret yapabilmesini teşvik eden Komisyon kararına itiraz ettiğini bildirdi. Almanya ve İspanya böyle bir sistemin elektrik şirketlerinin yenilenebilir enerji üreten şirketlerden elektrik satın almasını gerektiren mevcut ülkesel programlarını tehdit edeceğini belirtti.
 
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ise AB Komisyonu Başkanı Barroso'ya gönderdiği mektupta AB'nin 2020 yılına kadar toplam enerji sarfiyatı içinde yenilenebilir enerjinin payını mevcut %8,5'luk düzeyden %20'ye çıkarma hedefinin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını ve ayrıca ekonomik açıdan sürdürülebilirliğinin de şüpheli olduğunu belirtti.
 
Araştırma
 
- 14 Ocak'ta Brüksel'de 2008-2013 yılları arasında iş dünyası ve üniversiteler arasında personel değişimi için 400 milyon €'luk ödenek sağlayan 7. Çerçeve Programı (7ÇP) kapsamındaki Marie Curie Programı hakkında araştırmacılara yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. "Marie Curie Sanayi-Akademi Ortaklığı ve Yolları" başlıklı plan özellikle KOBİ'lerin geliştirilmesini amaçlıyor. Konferansta sanayi-akademi işbirliğinin başarılı örnekleri, bu tür ortaklıkların önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik önlemler tartışıldı ve kamu-özel sektör arasında ortaklıklara yönelik çalıştaylar düzenlendi.
 
Araştırma alanında çalışan tüm örgütlere açık olan program kapsamındaki teklifler için ikinci çağrı dönemi 25 Mart 2008 tarihinde sona erecek. Çağrının toplam bütçesi ise 45 milyon € olacak.
 
Ulaştırma
 
- Avrupa Parlamentosu (AP), AB Komisyonu'nun ulaştırma şirketlerinin üzerindeki gereksiz yükü kaldırmak amacıyla sunduğu öneri paketini kabul etti. Öneri çerçevesinde nakliye araçları Ab içerisinde gidecekleri yol, alacakları mesafe vs gibi bilgileri içeren belgeler taşımak zorunda

olmayacak. Ayrıca 1960'dan kalma bir düzenleme çerçevesinde yerine getirmek zorunda oldukları bir çok yükümlülük varolan uluslararası anlaşmalarla uyumlu hale getirilecek. 300 binden fazla nakliyeciyi ilgilendiren önerinin yıllık 160 milyon €'luk bir ekonomi sağlayacağı öngörülüyor.
 
- AB Komisyonu taşımacılık sektöründeki dış maliyetlerle ilgili var olan çalışmaları kapsamlı bir şekilde derleyerek bir rehber hazırladı. AB'nin önde gelen taşımacılık araştırma enstitüleri tarafından ortaklaşa hazırlanan rehberde, dış maliyetlerin öngörülmesi ve hesaplanmasına ilişkin en iyi uygulama yöntemlerinin listesi ile örneğin bir kamyonun şehir merkezinde taşımacılık yapmasının hava kirliliği açısından yarattığı maliyetin hesaplanmasına yönelik değerler gibi ölçü sistemleri yer alıyor.
 
AB Komisyonu rehberin 2008 Haziran ayında yayınlanması planlanan ve taşımacılıkta dış maliyetlerin içselleştirilmesine ilişkin bildirgeye bir hazırlık unsuru olarak kullanılmasını amaçlıyor.
 
Tüketici Hakları
 
- AB Komisyonu 14 Ocak'ta yeni teknolojilerle üretilen gıdaların güvenliğiyle ilgili 1997 tarihli Yeni Gıdalar Yönetmeliği'nin gözden geçirilmesini önerdi.
 
AB Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Markos Kyprianou'nun tanıttığı öneri ile yeni ve yenilikçi gıdaların AB pazarına girişi kolaylaştırılırken tüketici korum önlemlerinin de yüksek düzeyde tutulması hedefleniyor. Öneri çerçevesinde izin süreçleri daha verimli ve kolay bir hale getirilirken, geliştirilen ürünlere ilişkin verilerin korunmasına yönelik önlemler de güçlendirilecek. Ayrıca üçüncü ülkelerde uzun süredir sorunsuz bir biçimde tüketilen fakat AB pazarında bulunmayan yenilikçi gıdaların pazara girişi kolaylaştırılacak.
 
Yeni (novel) gıdalar, düşük kolesterole yardımcı olan bitki sterolü içeren margarinler gibi AB'de 1997'den önce piyasada bulunmayan gıdalar olarak tanımlanıyor.
 
Sağlık
 
- AB Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Markos Kyprianou 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada üye ülkelerin 2008 yılında mavi dil hastalığı ile mücadele amacıyla yürütecekleri acil aşılama kampanyalarının bir bölümünün Komisyon tarafından karşılanacağını belirtti. Aşıların tamamı, aşılama faaliyetlerinin ise %50'si topluluk tarım bütçesinden karşılanacak. Mavi dil hastalığı 2007 yılında 11 üye ülkede binlerce hayvanı etkilemişti. Aşılama yöntemi hastalığa yol açan virüsün önüne geçilmesi için en iyi yöntem olarak kabul görüyor. Aşılama girişimi 2007-2013 dönemini kapsayan Topluluk Hayvan Sağlığı Stratejisi'nin bir uzantısı olarak görülüyor.
 
- Avrupa Gıda Güvenliği Makamı (EFSA) süt ve et ürünleri gibi klonlanmış gıda ürünleriyle ilgili bilimsel görüşünü açıkladı. Bu ürünlerin sağlık açısından bir tehlike oluşturmadığını ileri süren EFSA, klonlanmış gıda ürünleri ile geleneksel yöntemlerle üretilmiş gıda ürünleri arasında fark bulunduğuna ilişkin kesin bir kanıta ulaşılmadığını ve ayrıca hayvan klonlamanın çevreye olumsuz etkileri bulunabileceğine dair yeterli veri bulunmadığını belirtti. EFSA'nın söz konusu araştırmayı yapması Şubat 2007'de AB Komisyonu tarafından talep edilmişti.
 
Diğer taraftan EFSA klonlanmış hayvanlarda göre hastalık ve ölüm oranının geleneksel yollarla üretilmiş ve yetiştirilmiş hayvanlara göre daha yüksek olduğunu vurguladı.
 
EFSA 25 Şubat tarihine kadar üye ülkeler, ilgili sektör ve kamuoyunun konuya ilişkin görüşlerini toplayacak. Görüş toplama süreci sonunda EFSA'nın Nisan ayı toplantısında gözden geçirilmiş haliyle EFSA görüşü oluşturulacak ve Mayıs ayında yayınlanacak.
 
Eurobarometre
 
- Eurobarometre'nin gerçekleştirdiği son araştırmalara göre AB nüfusunun %90'ı biyo-çeşitlilik kaybının önemli bir sorun olduğunu düşünüyor. Bu alanda en büyük endişe taşıyan ülkeler Yunanistan, Portekiz ve Romanya olarak belirlendi. Ankete cevap verenlerin biyo-çeşitlilik alanında belirttikleri en büyük tehditler ise sırasıyla şunlar oldu: hava, su kirliliği ve insan kaynaklı felaketler (%27), iklim değişikliği (%19), ormanların azalması, aşırı bir biçimde gerçekleştirilen balıkçılık ve tarım faaliyetleri (%13), yeni yol, ev ya da sanayi alanları yaratılması (%8).
 
Ekonomi
 
- Euro Alanı'nda Aralık 2007 itibarıyla yıllık enflasyon Kasım ayına göre değişmeyerek %3,1 olarak belirlendi. AB27'de ise yıllık enflasyon oranı %3,2 oldu. Geçen yılın aynı döneminde yıllık enflasyon oranı Euro Alanı'nda %1,9, AB25'te %2,2 olarak kaydedilmişti.
 
En düşük enflasyon oranının kaydedildiği üye ülkeler Hollanda (%1,6), Finlandiya (%1,9), İngiltere (%2,1) oldu. En yüksek enflasyon oranı Letonya (%14,0), Bulgaristan (%11,6) ve Estonya'da (%9,7) kaydedildi.
 
- Eurostat'ın 17 Ocak'ta yayınladığı rakamlara göre Kasım 2007 itibariyle Euro Alanı'na ait ülkelerde toplam 2,6 milyar €'luk bir ticaret fazlası kaydedildi. Bu sayı Kasım 2006'da 5,2 milyar € olmuştu. Ticaret fazlası Ekim 2007'de 5,4 milyar €, Ekim 2006'da ise 2,4 milyar € olarak hesaplanmıştı.
 
AB27'de ise 2007 Kasım ayında genel bütçe 16,8 milyar € açık verdi: Bu rakam 2006 Kasım ayında 12,4 milyar € olmuştu.
 
İhracatta en büyük artışlar Rusya (%25), Hindistan (%20), Brezilya (%17), Çin ve Norveç (%13), ithalatta ise Çin (%21), Brezilya (%19), Hindistan (%16) ve Türkiye (%13) ile oldu. 

BRÜKSEL'DE GELECEK AY
 
AB Kurumları
 
• 12 Şubat, Ekonomik Mali Konsey
 
• 18-19 Şubat, Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi
 
• 25-26 Şubat, Rekabetçilik Konseyi
 
• 28 Şubat, Ulaştırma, Telekom ve Enerji Konseyi
 
Konferanslar-Seminerler

 
• 29 Ocak 2008, Inter-Parliamentary Meeting on Renewable Energy and Energy Efficiency, EUFORES,
 
http://www.eufores.org/?id=108 
 
• 31 Ocak 2008, "Europe's Looming Demographic Crunch", Friends of Europe
 
www.friendsofeurope.org 
 
• 21-22 Şubat, European Business Summit,

http://www.ebsummit.org/ 
 
• 26 Şubat, "Does the Treaty of Lisbon Promise a New Era?", Friends of Europe,
 
www.friendsofeurope.org 
 
Dr Bahadır Kaleağası           

TUSIAD            
Turkish Industrialists' & Business Association    
Representative to the EU and BUSINESSEUROPE        
(The Confederation of European Business)          
     
Avenue des Gaulois, 13 - 1040 BRUSSELS    
T: +32 2 7364047    F: +32 2 7363993
     
kaleagasi@tusiad.org     www.tusiad.org            

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.