Haberin yayım tarihi
2011-04-27
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de Bir Hafta..26 Nisan 2011 Tusiad Raporu.

BU SAYIDA:

AB - TÜRKİYE

AB – FİLDİŞİ SAHİLİ

AB – MAKEDONYA

AB KURUMLARI

GENİŞLEME POLİTİKASI

AB BÜTÇESİ

DEVLET YARDIMLARI

GÖÇ

AB - Türkiye

- Türkiye ile AB arasındaki en yüksek karar organı olan Ortaklık Konseyi’nin 49. toplantısı 19 Nisan`da Brüksel’de gerçekleştirildi. Ortaklık Konseyi toplantısında konuşan AB Genişlemeden sorumlu Komiseri Stefan Füle toplantının resmi olmayan bölümünde vize sorunlarının masaya yatırıldığını ve Türk tarafının vize konusundaki sıkıntılarını anladığını belirtti. Füle, Türkiye’de Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimler sonrası iş başına gelecek yeni hükümetin tüm siyasi partileri, sivil toplumu ve kamuoyunu dâhil ederek, kapsayıcı ve şeffaf bir biçimde yeni bir anayasa hazırlaması gereğini vurguladı. Füle seçimlerin öncesindeki süreçte de tüm vatandaşların rekabet etmekte olan fikirler arasından özgürce seçim yapabileceği, sağlıklı, adaletli ve açık bir seçim kampanyası yaşanacağını umduğunu belirtti.

Füle toplantıda basın özgürlüğü sorununu da dile getirdiklerini, bu konunun herhangi bir aday ya da aday olmayı düşünen ülke için hayati önem taşıdığını vurgularken, AB Komisyonu’nun bu nedenle 6 Mayıs tarihinde Brüksel’de ifade ve basın özgürlüğü konusunda bir konferans düzenlediğine dikkat çekti. Füle demokrasinin işlemesi için muhalif seslerin ve karşı görüşlerin de duyulması gerektiğini, Türk makamlarından ülkede çoğulcu bir tartışma ortamını desteklemek ve bu önemli değeri korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını beklediklerini bildirdi. Füle üyelik müzakerelerinde yeni bir ivmenin kazanılmasının herkesin yararına olacağını kaydederken, Türkiye’nin rekabet başlığının açılması için çok çaba sarf ettiğini vurguladı. Bu konuda çalışmaların hızlandırılması halinde, AB Macaristan Dönem Başkanlığı sırasında bu başlığın açılabileceğini belirtti.

- Avrupa Parlamentosu, Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’deki Kadınlar için 2020 Perspektifi’ başlıklı oturumda Türkiye’de kadının konumu ve yaşanılan zorlukları aşmak için önümüzdeki dönemde atılması gereken adımlar tartışıldı. Oturuma Komite Başkanı AP üyesi Eva-Britt Svensson başkanlık ederken, ilk olarak Raportör Emine Bozkurt söz aldı. Oturumun ilk bölümünde Türkiye’den Kadının Statüsü Genel Müdürü Leyla Coşkun ile AB Komisyon Genişleme Genel Müdür Yardımcısı Stefano Sannino, ikinci bölümünde ise TÜSİAD Kadın-Erkek Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Nur Ger ve Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi ve Eğitim-Sen toplumsal cinsiyet uzmanı Dr. Handan Çağlayan söz aldı.

AP Türkiye’de Kadın Hakları Raportörü Emine Bozkurt Türkiye’de kadın hakları alanında yapılan düzenlemelerin henüz tam olarak uygulanamadığını, kadınların siyasi hayatta temsili, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadınların genel durumunun iyileştirmesi alanlarında henüz yeterli sonuç vermediğini belirtti ve bu konuda çalışmaların devamını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Kadının Statüsü Genel Müdürü Leyla Coşkun ise son dönemde yapılan yasal düzenlemeler, çizilen stratejik yön ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün farklı bakanlık ve kamu kuruluşları ile eşgüdüm halinde yürüttüğü projelerle ilgili bilgi verdi. AB Komisyonu Genişleme Genel Müdür Yardımcısı Sannino ise Türkiye’nin AB’ye üyelik perspektifi kapsamında kadın hakları ve kadının durumu alanına yapılan çalışmaların geldiği son durum hakkında AB Komisyonu’nun değerlendirmelerini sundu.

Oturumda gösterimi gerçekleştirilen TÜSİAD’ın “Çalışma Hayatında Kadın” başlıklı kısa filmi yoğun ilgi görürken, TÜSİAD Kadın-Erkek Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Nur Ger Türkiye’de kadın-erkek eşitliği alanında yapılan yasal düzenlemelerin yeterli olmadığına dikkat çekti ve uygulamada iyileştirmeler yapılması gereğini, kadın-erkek eşitliğinin ancak bu şekilde fiilen hayata geçirilebileceğini vurguladı.

Oturumun son konuşmacısı olan Handan Çağlayan ise Türkiye’de cinsiyet eşitliği alanında yaşanan sorunların toplumsal nedenleri ve doğurdukları sonuçların yanı sıra, Kürt kökenli kadınların yaşadıkları sosyokültürel sıkıntılara değindi.

AB – Fildişi Sahili

- AB Komisyonu Fildişi Sahili’ndeki çatışmalardan etkilenen kişiler için sağladığı insani yardım tutarını 30 milyon €’d an 60 milyon €’ya çıkardı. AB Komisyonu ayrıca ülkede bir insani yardım heyeti de bulunduruyor. Heyet sağlık, koruma, su, hijyen ve gıda alanlarında uzman kişilerden oluşuyor. Heyet ilk olarak çatışmalardan en çok etkilenen bölgeler olan ülkenin batısında ve Abidjan’da durum tespit çalışmalarını gerçekleştirdi. Öncelikle bu bölgelerdeki acil insani ihtiyaçları belirlemeyi hedefleyen heyet, aynı zamanda ülkedeki yetkili makamlar ve kalkınma yardımı sağlayan diğer ortaklarla temel ihtiyaçların ve hizmetlerin yönetiminin orta vadede yerel kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi için işbirliği içinde çalışıyor.

AB – Makedonya

- Üsküp’te 19 Nisan tarihinde gerçekleştirilen AB – Makedonya Sivil Toplum Ortak Danışma Komitesi toplantısında siyasi liderlere siyasi çekişmeleri bir tarafa bırakarak ortak hedef olan AB üyeliği için yeni bir reform gündemi belirlemeleri çağrısı yapıldı. AB ve Makedonya’dan 12 sivil toplum temsilcisinden meydana gelen komite, yılda iki kez toplanıyor.

Ortak Danışma Komitesi üyeleri Makedonya’da Ekonomik ve Sosyal Konsey’in tekrar kuruluşunu memnuniyetle karşıladıklarını, bu adımın sosyal diyalogun etkinliğini artıracağını belirttiler. Ancak, bu kurumun işleyişinin iyileştirilmesi ve kamu sektörü ile iş dünyası seviyesinde tatmin edici bir seviyeye çıkarılması için ikili sosyal diyalogun teşvik edilmesi gerektiğini de vurguladılar.

AB Kurumları

- AB Komisyonu AB Kurumlarında uygulanan işyeri kurallarını sıkılaştırmaya karar verdi. Tüm AB Komiserleri tarafından oybirliği ile kabul edilen yeni kurallar özellikle Komiserlerin görev sürelerini tamamlamaları sonrasında önceki görevleriyle bağlantılı bir işte çalışmaya başlamaları halinde öncelikle Brüksel’den onay almalarını gerektiriyor.

Komiserlerin AB Komisyonu’ndaki görevlerini tamamlamalarının üzerinden 1,5 yıl geçmiş olması halinde onaya gerek bulunmayacak.

Geçtiğimiz dönemde görev biten Komiserlerin lobi, bankacılık ve havayolu şirketlerinde yüksek maaşlı üst düzey görevlere geçmesi ve yeni işlerinin eski görevleriyle bağlantılı olması nedeniyle getirilen kurallar Komiserlerin yakınlarını ve ailelerini de ilgilendiriyor. Komiserler yakınlarını, eşlerini kendilerine bağlı olarak çalışmak üzere işe alamayacak.

Mali işlerden sorumlu İrlandalı Eski Komiser Charlie McCreevy yeni kurulan İngiltere merkezli bir bankada üst düzey bir işe kabul edilince AB Komisyonu’nun Etik Komitesi McCreevy’nin bu görevi kabul edemeyeceğini belirtmişti. Aynı şekilde AB Komisyonu Eski Başkan Yardımcısı Guenther Verheugen de kendi lobi şirketini kurmaya karar vermişti.

Ayrıca seyahat ve villalarda konaklama benzeri hediyelerin kabul edilmesi de yasaklandı. Halihazırda kapalı kapılar ardında toplanan ve kararlarını neye dayanarak aldığını hiçbir şekilde belirtmeyen Etik Komitesi de bulgularını ve kararlarının dayanağını açıklamakla yükümlü olacak.

Genişleme Politikası

- AB Komisyonu ve Hırvatistan arasında gerçekleştirilen 12. Ortaklık Konseyi toplantısında müzakere edilmekte olan 11 no’lu Tarım ve Kırsal Kalkınma ve 22 no’lu Bölgesel Politikalar ve yapısal araçların eşgüdümü başlıkları geçici olarak kapatıldı. AB – Hırvatistan üyelik müzakerelerinde kapatılan başlık sayısı 30’a yükselmiş oldu.

Toplantıda kapatılan başlıklardan 11 no’lu başlık Ortak Tarım Politikası kapsamında Hırvatistan’ın alacağı fonların dağılımını ve Hırvat çiftçilere yapılacak doğrudan ödemeleri kapsarken, 22 no’lu başlık bütünleşme ve yapısal fonlar ile ilgili esasları belirliyor. AB Genişlemeden sorumlu Komiseri Stefan Füle Hırvatistan’la müzakerelerin sonuna yaklaşıldığını ancak bu son etapta Hırvatistan’ın aşması gereken önemli güçlükler bulunduğunu belirtti. Füle Hırvatistan’ın limanlarını yeniden yapılandırma çalışmalarında aşama kaydettiğini ve bu çalışmaların son aşamaya getirilmesi gerektiğini kaydetti. Yargı ve temel haklar ile kamu yönetimi alanlarında mevcut eksikliklerin de giderilmesi gerektiğine dikkat çeken Füle, yargı reformu, yolsuzlukla mücadele ve temel haklar gibi konularda AB’nin beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti. Füle AB Komisyonu’nun Hırvatistan’ı en yakın zamanda 28. AB üye ülkesi olarak görmek istediğini de vurguladı.

AB Bütçesi

- AB Komisyonu 2012 yılı bütçe taslağı çalışmalarını tamamlayarak, taslak bütçeyi onayladı. 2012 bütçesi 2011 bütçesine nazaran %4,9 bir artış ve toplam olarak 132,7 milyar € tutarında ödemeler öngörüyor.

AB Komisyonu kendi idari harcamalarında ise 2012 yılında bir artış yapmayacak ve son üç yılda olduğu gibi yeni kadro talebinde bulunmayacak. Komisyon 2012 bütçe taslağında AB programlarına ayrılması öngörülen paylar konusundaki kararını verirken programları bir performans değerlendirmesi sürecine tabi tuttu. Bu kapsamda bütçeden alacağı pay azaltılan programlar arasında Kalkınma İşbirliği Aracı, Sanayileşmiş Ülkeler Aracı ve GALILEO projesi yer alıyor. Ancak, AB’nin daha önceki yıllarda üstlenmiş olduğu hukuki yükümlülükleri çerçevesinde 2007 yılından beri yürürlükte olan AB destekli programlar kapsamında yatırım yapmış olan bölgesel makamlara ya da KOBİ’lere geri ödemelerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu kapsamda araştırma programları, yapısal ve bütünleşme fonlarına yapılacak katkılarda artışa gidilmesi öngörülüyor. Komisyon aynı zamanda AB 2020 Stratejisi kapsamında gençlik projeleri ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları için bütçeden ayrılan paylarda da artışlar yapılmasını tasarlıyor.

AB bütçesinin %94’ünün AB bölgeleri, şehirleri, iş dünyası, bilim adamları ve vatandaşları için kullanılmak üzere harcandığı, bu oranın yarısının ise büyüme ve istihdam artırıcı programlara tahsis edildiği, AB kurumlarının işleyişi için ayrılan oranın ise %6 olduğu bildiriliyor.

Devlet Yardımları

- AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin verdiği devlet yardımlarını inceleyerek, onay verdi. Komisyon tarafından onay verilen devlet yardımları şunlar:

· Romanya’nın ekonomik krizden olumsuz etkilenen çiftçileri 15,000 € tavanlı doğrudan hibeler yoluyla desteklemeyi amaçlayan yaklaşım 304 milyon € tutarındaki yardım programı;

· Danimarka’nın 1995 – 2002 yılları arasında Danimarka’da yayın yapan TV2 için yapmış olduğu destek ve bu desteğin yeniden yapılandırılması;

· Fransa tarafından yenilikçi KOBİ’ler için erken büyüme dönemlerinde risk sermayesi teminini amaçlayan Ulusal Risk Sermayesi Fonu’na verilmesi planlanan toplam 400 milyon € tutarındaki destek.

AB Komisyonu ayrıca Ocak 2010 tarihinde açmış olduğu derinlemesine soruşturmayı sonuçlandırarak, Fransa tarafından Trèves Grubu’na bağlı olarak faaliyet gösteren FMEA adlı fona (Otomobil Ekipmanlarının Modernleştirilmesi Fonu) Mayıs 2009 tarihinde yapılan 55 milyon € tutarındaki yatırımın AB kuralları çerçevesinde devlet yardımı kapsamına girmediğine karar verdi.

Göç

- Fransa Devlet Başkanı Sarkozy ve İtalya Başbakanı Berlusconi AB’nin sınır denetimlerinin sıkılaştırılması için çözüm yolları aramak üzere İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelecek. Liderler özellikle son dönemde Kuzey Afrika’dan gelen göç dalgalarıyla başa çıkabilmek için AB sınır denetimlerinin daha da güçlendirilmesini istiyor.

Liderlerin AB’nin bütünleşmesinin önemli aşamalarından sayılan sınırların ortadan kaldırılması ilkesini ihlal edecek şekilde, AB içinde de bazı sınır denetimleri yapılmasını benimseyeceği tahmin ediliyor.

Fransa’nın AB işlerinden sorumlu Bakanı Laurent Wauquiez bir gazeteye yaptığı açıklamada AB’de kişilerin serbest dolaşımının yasadışı göçmenlerin serbest dolaşımı anlamına gelmediğini belirterek AB sınırlarına ciddi anlamda bir göç dalgası ulaşması halinde sınır denetimlerinin yeniden konulması gerekeceğini ileri sürdü. İtalya İçişleri Bakanı Franco Frattini ise AB içindeki sınır denetimlerinin ortadan kaldıran anlaşmaya atıfta bulunarak eski anlaşmaların günün gerekliliklerini karşılamaktan uzak olduğunu, Kuzey Afrika’nın “Berlin Duvarı”nın yıkıldığını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Afrika ülkelerinden AB’ye ulaşan göçmen sayısının 25 bine ulaştığı belirtiliyor. Yaşanan bu güçlü göç dalgası AB’nin sınır denetiminin zayıf noktaları bulunduğunu ortaya koymuştu. İtalya ise göç dalgasının ulaştığı ilk nokta olması nedeniyle diğer AB üyelerinin yeterli düzeyde dayanışma göstermediğini ileri sürmüş ve şikâyetlerini yüksek sesle dile getirmişti. Diğer taraftan özellikle Fransızca konuşan Tunusluların Schengen Alanı içinde ulaşım yollarını kullanarak İtalya’dan Fransa’ya ulaşmayı tercih etmeleri de Fransa’yı İtalya ile aynı yaklaşımı izlemeye sürüklemişti. Fransa Schengen Anlaşması’nı askıya almak değil sadece “gözden geçirmek” istediğini belirtiyor. Fransa’da 2012 yılında seçimlerin yapılacak olması ve Sarkozy’nin partisinin aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi tarafından ağır bir şekilde eleştiriliyor olması ve İtalya’daki hükümetin aldığı kararlarda göçmen karşıtı Kuzey Birliği (Lega Nord) partisine bağımlı olması nedeniyle Fransa ve Almanya’nın göç politikalarını sıkılaştırmayı tercih edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca iki ülke liderinin bugün alacağı kararlar 12 Mayıs’ta gerçekleşecek olan AB İçişleri Bakanlar Konseyi’nde de tartışmaya sunulacak.

*

B R Ü K S E L ’ D E G E L E C E K A Y

AB Kurumları

· 13 Mayıs, Dışişleri Konseyi

· 16 Mayıs, Eurogroup Toplantısı

· 16-17 Mayıs, Tarım ve Balıkçılık Konseyi

· 17 Mayıs, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi

· 19-20 Mayıs, Eğitim, Gençlik ve Kültür Konseyi

· 23 Mayıs, Genel İşler Konseyi

· 23-24 Mayıs, Dışişleri Konseyi

· 27 Mayıs, Doğu Ortaklığı Zirvesi

Konferanslar

· 27 Nisan, Tackling the challenge of demographic change: what role for European labour markets? , EPC, http://www.epc.eu

· 3 Mayıs, A new strategic partnership between the European Parliament and the European Commission, EPC, http://www.epc.eu

· 5 Mayıs, Dealing with the past: justice and reconciliation in the Western Balkans, EPC, http://www.epc.eu

· 11 Mayıs, New paradigms in money and finance?, CEPS, http://www.ceps.be

· 24 Mayıs, The Shadow Economy: Stifling European Growth?, CEPS, http://www.ceps.be

· 31 Mayıs, The Future of Nuclear in Europe, CEPS, http://www.ceps.be

HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli

bxloffice@tusiad.org

www.tusiad.org

***********

Dr Bahadir Kaleagasi

International Coordinator

TUSIAD - Turkish Industry & Business Association

 

 BRUSSELS :

Representation to the EU and BUSINESSEUROPE

(The Confederation of European Business)

T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi

kaleagasi@tusiad.org          www.tusiad.org

 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.