Haberin yayım tarihi
2011-10-04
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de Bir Hafta..3 Ekim 2011..Tusiad Raporu.

BU SAYIDA:

AB - TÜRKİYE

AB – TUNUS

AB – UKRAYNA

DOĞU ORTAKLIĞI

GÇ PAZAR

REKABET

EKONOMİ

AB - Türkiye

- İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, The Observer gazetesinde yayımlanan mülakatında Türkiye ile ilgili bazı açıklamalarda da bulundu. Hague Türkiye’nin bölgede “hızla büyüyen bir oyuncu” olduğunu belirtirken, çalışmalarını yürütürken ABD’nin yanı sıra sıklıkla Türkiye ile birlikte çalıştığını da vurguladı.

Hague üyesi olduğu Muhafazakar Parti’nin Türkiye’yi AB üyesi olarak görmek istediğinin altını çizerken, bunun AB için “stratejik bir gereklilik” olduğunu da kaydetti. Hague Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin ekonomik açıdan da her iki taraf için faydalı olacağını belirtti. Serbest dolaşım ile ilgili kamuoyunda ve bazı siyasilerde görülen kaygıların ise giderilmesi ve cesaret kırıcı olarak algılanmaması gerektiğini de söyleyen Hague, Türkiye’nin AB’ye üye olmamasının Avrupa için büyük ve uzun vadeli bir hata olacağını da ekledi.

AB – Tunus

- Tunus’ta 28-29 Eylül tarihleri arasında yapılan AB-Tunus Görev Gücü’nün ilk toplantısında Tunus’un ekonomisini canlandırması ve demokratik bir geleceğe geçiş döneminin kolaylaştırılabilmesi için bir takım somut tedbirler alınmasına karar verildi. AB Dış İşleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile Tunus Başbakanı Beji Caid el Sebsi eşbaşkanlığında çalışmalarını sürdüren görev gücü, Tunus’ta yaşanan değişimlere daha hızlı ve etkin bir şekilde yardım sağlayabilmek amacıyla Avrupa ve uluslar arası toplumdan gelen desteğin eşgüdümü için oluşturulmuş bulunuyor.

AB tarafından Tunus’a 2011 ila 2013 yılları arasında sağlanacak mali yardımın 4 milyar €’ya ulaşabileceği bildiriliyor.

Tunus’ta gerçekleştirilen görev gücü toplantısından çıkan sonuçlar aşağıdaki gibidir:

 Ekonominin yeniden canlandırılması, su sektöründe reform ve sivil topluma yardım gibi bazı konularda finansman programları oluşturulacak, Tunus ile AB arasında iki bölgenin ortak çıkarları doğrultusunda yeni bir “İmtiyazlı Ortaklık” oluşturulması görüşmelere başlanacak, AB üye ülkeleri ve Tunus hükümeti arasında eski Tunus rejimi tarafından yasadışı yollarla yurtdışına kaçırılmış malvarlığı konusunda bilgi paylaşımı artırılacak, Tarım ürünleri ticaretinin serbestleşmesi için müzakerelere başlanacak. Bununla birlikte AB Konseyi’nden gerekli yetki alınması durumunda AB – Tunus arasında Derin ve Kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine de başlanacak, iki bölge arasında turizmin artırılması için bir Havayolu Hizmetleri Anlaşması imzalanması için istişarelere başlanacak, AB, Tunus vatandaşlarının AB’de daha kolay çalışmaları, eğitim görmeleri ve seyahat etmeleri için bir Hareketlilik Ortaklığı anlaşması konusunda istişarelere başlayacak.

AB – Ukrayna

- Avrupa Ekonomik Sosyal Komitesi ile Ukrayna Ulusal Üçlü Sosyal ve Ekonomik Konsey tarafından ortaklaşa Kiev’de gerçekleştirilen seminerde Ukrayna’daki sivil toplum kuruluşları (STK) açısından yasal çerçevenin geliştirilmesi gerektiği ortaya konuldu.

Seminerin sonuç kararlarına göre ülkede gerçekleştirilmesi gereken reformlara katkıda bulunmak ve reformların hızını ve başarısını izleyebilmek ve gerekli eleştirileri yapabilmek için gerekli yasal çerçevenin STK’lar yararına değiştirilmesi gerekiyor. Ukrayna’daki bakanlıklar, AB delegasyonlarından görevliler, büyükelçiler ve STK temsilcileri katılımıyla gerçekleşen seminerde Ukrayna’nın AB perspektifi tekrar vurgulandı. Bunun için de Ortaklık Anlaşması ve Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı’nın tamamlanması gibi gerekli siyasi adımların atılması gereğine işaret edildi. Bu kapsamda Avrupa Ekonomik Sosyal Komitesi, ulusal makamlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşarak sivil toplumun görüşlerini iletebilmesi için gerekli yapının oluşturulmasına tam destek vereceğini açıkladı.

Seminer katılımcıları, sendikaların, işveren konfederasyonlarının idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve bunun için de yeni kurulmuş olan Sivil Toplum Kolaylık fonu ve ilgili diğer AB fonlarının kullanılması çağrısında bulundu. Siyasi reformlara sivil toplumun katkısının artması sayesinde bu reformların Ukrayna’ya temel hak ve özgürlükler alanında sağlayacağı yeniliklerin kapsamının da genişlemesi bekleniyor.

Ukrayna’da sosyal diyalog alanındaki yeni yasaların bir an önce uygulamaya konulması ve böylece Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) temel standartlarına uyum da önem taşıyor.

Doğu Ortaklığı

- AB’nin Doğu Ortaklığı programının zirve toplantısı 29-30 Eylül’de Varşova’da gerçekleştirildi. Zirve sırasında bir açıklama yapan AB Dönem Başkanı Polonya Doğu Ortaklığı Teknik Yardım Fonu’na 1 milyon €’luk katkıda bulunacağını bildirdi.

 Doğu Ortaklığı Teknik Yardım Fonu Avrupa Yatırım Bankası tarafından Doğu Ortaklığı kapsamındaki operasyonlar için gerekli teknik yardım desteğini sağlamak üzere Aralık 2010’da kuruldu. Bu fon sayesinde Doğu Ortaklığı ülkelerinde (Ermenistan, Belarus, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna) yürütülecek Doğu Ortaklığı projelerine sağlanan maddi kaynağın eşgüdümü sağlanıyor. Mevcut görev tanımı kapsamında ve 2007-2013 dönemi için söz konusu olmak üzere Avrupa Yatırım Bankası Doğu Avrupa, Rusya ve Güney Kafkaslardaki projelere 3,7 milyar €’ya kadar kaynak sağlayabiliyor. Gerçekleştirilecek projelerin ulaşım, telekom, enerji, çevre altyapısı alanlarında olması gerekiyor. Bu projeler dışında Avrupa Yatırım Bankası ticari bankalar aracılığıyla KOBİ’lere de düşük faiz oranlı kredi aktarımı gerçekleştirebiliyor.

İç Pazar

- AB Komisyonu, AB iç pazarıyla ilgili yasal düzenlemelerin üye ülkelere uyarlanmasıyla ilgili performansı ortaya koyan İç Pazar Derecelendirme Çizelgesi’ni yayımladı. Raporda İç Pazar’ın AB ekonomisinin motoru durumunda olduğu, ancak hala İç Pazar’ın bir bütünlük içinde çalışmadığı, üye ülkelerin her birinde farklı kuralların uygulanmaya devam ettiği alanlar olduğu, düzenlenmiş alanlarda ise yönergelerin ulusal yasalara uyarlanırken farklı yorumlar getirilmesinden kaynaklanan sorunlar bulunduğu vurgulanıyor.

Bütünlük içinde çalışan bir İç Pazar tüketici güveninin tesis edilmesi açısından da büyük önem taşıyor. AB Komisyonu tarafından 13 Nisan 2011’de sunulan Tek Pazar Sözleşmesi Bildirgesi’nde Tek Pazar’a yönelik güvenin pekiştirilmesi ve ekonomik büyümenin güçlendirilmesi amaçlı 12 eylem belirlenmişti. Öncelikle AB Komisyonu’nun kabul ettiği yönergelerin ulusal yasalara aktarılmasında ortaya çıkabilecek farklılıklarının %0,5’i aşmaması hedefi konulmuştu. İç Pazar Derecelendirme Çizelgesi’ne göre 2007’den bu yana ilk defa üye ülkeler %1 aktarma hedefini yakalayamamış bulunuyor.

Malta AB yasalarını aktarma konusunda en başarılı ülke durumunda. Kasım 2007’den günümüze gösterdiği çabalardaki artışa karşın Çek Cumhuriyeti AB yasalarını iç yasalara aktarma konusunda en başarısız ülke durumunda yer alıyor.

Rekabet

- AB Komisyonu her ikisi de Almanya merkezli firmalardan Volkswagen’in MAN SE’yi satın alma işlemine onay verdi. Satın alma işleminin ağır yük kamyonları, otobüsler, şasiler ve dizel motorlar piyasasına etkilerini inceleyen Komisyon bu işlem sonrasında oluşacak büyük şirketin Avrupa piyasasında başka güçlü rekabetle karşılaşacağına karar verdi.

Satın alma sonrasında oluşacak şirket Avrupa ağır yük kamyonları pazarında birinci, otobüs üretimi piyasasında ikinci ve şehir içi taşımacılığına yönelik otobüslerde piyasasında da pazar lideri konumunda olacak.

- AB Komisyonu Fransa’nın dijital televizyon yayın frekanslarının dağıtımıyla ilgili süreçlerini AB yasalarıyla uyuma hale getirmesi gerektiğini bildirdi. Fransa’daki televizyon izleyicilerinin dijital yayınlardan yararlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiği konusunda uyarı yapan Komisyon, Fransa’nın mevcut üç şirkete herhangi bir ihale yapılmaksızın ek televizyon kanalı açma yetkisi verilmesinin AB kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Bu durumun diğer rakipleri cezalandırıcı nitelik taşıdığını vurgulayan Komisyon’un bu uyarısını Fransa iki ay içinde dikkate alarak gerekli değişikliği yapmak durumunda. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması halinde Komisyon Fransa’yı Avrupa Adalet Mahkemesi’ne şikayet edebilecek.

- AB Komisyonu İsrail merkezli Teva şirketinin reçetesiz ilaçlar ile ilgili ünitelerinin ABD merkezli Proctar&Gamble şirketi tarafından satın alınması işlemini onayladı. Komisyon piyasa incelemesi sırasında özellikle Hollanda’daki laksatifler ve Avusturya’daki öksürüğe karşı ürünler piyasasını dikkate aldı. Satın alma sonrasında oluşacak şirketin bu ülkelerde özellikle bu ürünlerde pazar lideri konumunda olacağını belirleyen Komisyon, yine de güçlü rekabet bulunması nedeniyle satın alma işleminin iç pazarın işleyişine olumsuz etki etmeyeceği kararına vardı.

Ekonomi

- AB, 29 Eylül’de Avrupa Mali İstikrar Mekanizması (EFSM) aracılığıyla 7 yıl vadeli 1,1 milyar € tutarında tahvil ihraç etti. Bu işlemden elde edilen gelirin 500 milyon €’su İrlanda’ya, 600 milyon €’su Portekiz’e bu ülkelerin mevcut mali yardım paketleri çerçevesinde kredi olarak kullandırılacak. %2,375 kupon ödemeli olan tahvilin vadesi 4 Ekim 2018’de dolacak. İşleme ilgi duyan yatırımcıların %61’i Avrupa’dan, (İngiltere, Almanya ve kuzey ülkeler) %27’si Asya’dan, %9’u Orta Doğu’dan ve %3 Latin Amerika ülkelerinden.

- Yunanistan Maliye Bakanı Evangelos Venizelos Yunan hükümetinin AB tarafından belirlenmiş olan kamu açığı azaltım hedeflerinin yakalanmasının bu yıl ve 2012’de mümkün olmayacağını açıkladı. Harcama ve gelirler arasındaki farkın 2011’de hedeflenen %7,6 yerine %8,5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 2012’de ise GSYH’nın %6,5’i olarak gerçekleşmesi gereken açıkların %6,8 olacağı tahmin ediliyor.

- Temmuz 2011’de %10 olan Euro Alanı (AB17) işsizlik oranı değişmeyerek Ağustos 2011’de de aynı seviyede seyretti. İşsizlik oranı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde %10,2 seviyesindeydi. AB27 işsizlik oranı da Ağustos 2011’de bir önceki aya göre değişmeyerek %9,5 olarak gerçekleşti. AB27 işsizlik oranı Ağustos 2010’da ise %9,6 seviyesindeydi. Eurostat tahminlerine göre, Ağustos 2011’de 15,7 milyonu Euro Alanı’nda olmak üzere AB genelinde yaklaşık 22,8 milyon kişi işsizdi. Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, Euro Alanı’nda işsiz kişi sayısında yaklaşık 38 bin kişilik, AB27’deki toplam işsiz kişi sayısında ise 62 bin kişilik düşüş yaşandı. Üye ülkeler arasından işsizliğin en düşük olduğu ülkeler Avusturya (%3,7), Hollanda (%4,4) ve Lüksemburg (%4,9) iken, en yüksek olduğu ülkeler İspanya (%21,2), Yunanistan (2011’in ikinci çeyreğinde %16,7) ve Letonya (2011’in ikinci çeyreğinde %16,2) oldu.

Erkek nüfusta işsizlik Ağustos 2010 ile Ağustos 2011 arasında Euro Alanı’nda %10’dan %9,6’ya, AB27’de ise %9,6’dan %9,3’e geriledi. Kadın nüfusta işsizlik oranı ise Euro Alanı’nda %10,4’ten %10,3’e gerilerken, AB27’de %9,7 oranında sabit kaldı. Ağustos 2010’da Euro Alanı’nda %20,4 ve AB27’de %20,8 olan 25 yaş altı gençlerin işsizlik oranı Ağustos 2011’de AB27’de %20,9 ve Euro Alanı’nda %20,4 olarak gerçekleşmişti. Genç nüfusta işsizlik oranının en düşük olduğu ülkeler Hollanda (%7,5), Avusturya (%7,9) ve Almanya (%8,9) iken, en yüksek olduğu ülkeler İspanya (%46,2), Yunanistan (2011’in ikinci çeyreğinde %42,9) ve Lituanya (2011’in ikinci çeyreğinde %33,2) oldu.

*

BRÜKSEL’DE GELECEK AY

AB Kurumları

3 Ekim, Eurogroup Toplantısı

3 Ekim, İstihdam, Sosyal, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi

4 Ekim, Ekonomi ve Mali İşler Konseyi

6-7 Ekim, Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi

10 Ekim, Çevre Konseyi

10-11 Ekim, Dışişleri Konseyi

10 Ekim, Genel İşler Konseyi

17-18 Ekim, AB Liderler Zirvesi

20-21 Ekim, Tarım ve Balıkçılık Konseyi

Konferanslar

5 Ekim, EU-Brazil Business Summit - Post-summit Briefing, EPC, http://www.epc.eu  

12 Ekim, Is Germany still a good European?, EPC, http://www.epc.eu

17 Ekim, Is Multiculturalism really dead?, CEPS, http://www.ceps.be

18 Ekim, The Shadow Economy in Europe, CEPS, http://www.ceps.be

9 Kasım, Reform of the Common Fisheries Policy, EPC, http://www.epc.eu

 

HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli

bxloffice@tusiad.org

www.tusiad.org

 

Dr Bahadir Kaleagasi 

International Coordinator  

TUSIAD - Turkish Industry & Business Association  

President of the Institut du Bosphore - Paris  

BRUSSELS :  

TUSIAD Representation to    

the EU and BUSINESSEUROPE  

(The Confederation of European Business)  

T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi  

kaleagasi@tusiad.org          www.tusiad.org    

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.