Haberin yayım tarihi
2011-04-06
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de Bir Hafta..4 Nisan 2011..Tusiad Raporu.

BU SAYIDA:

AB - TÜRKİYE

AB – BREZİLYA

KOMŞU ÜLKELER POLİTİKASI

DİJİTAL GÜNDEM

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

DEMOGRAFİ

EKONOMİ

AB - Türkiye

- Avrupa Parlamentosu üyesi Avusturyalı Sosyal Demokrat milletvekili Evelyn Regner, AB Konseyi’nin yanıtlaması istemiyle Türkiye’de gazetecilere yönelik baskılar hakkında bir yazılı soru önergesi vererek, bilgi istedi. Soru önergesine karşılık olarak AB Konseyi tarafından verilen yanıtta AB’nin, ifade ve basın özgürlüğü konuları da dahil olmak üzere demokrasi ve insan haklarının temel ilkelerine saygı ve bunlara ilişkin taahhütler karşısındaki konumunun çok açık olduğu; bir aday ülke olarak Türkiye’nin de Kopenhag siyasi kıstaslarını karşılamak zorunda olduğuna işaret edildi. Müzakere Çerçeve Belgesi kapsamında reform sürecine devam edilmesi ve özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlüklere uyum ilkelerine saygı konusunda Türkiye’nin ek iyileştirmeler getirmesinin beklendiği belirtildi.

AB Konseyi, Müzakere Çerçevesi ve Katılım Ortaklığı Belgesi kapsamında AB’nin ifade ve basın özgürlüğü konularında Türkiye’de devam eden reform sürecini izlemeye devam edeceğini belirtti.

Özgürlüklerle ilgili konuların Türkiye-AB arasındaki görüşmelerde gündeme getirilmeye devam edileceği belirtilen yanıtta, 10 Mayıs 2010’daki AB-Türkiye Katılım Konseyi toplantısında Kopenhag siyasi kriterlerine saygı gösterilmesinin vurgulandığı hatırlatıldı. Aynı toplantıda Türkiye’nin insan hakları konusundaki mevzuatını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla uyumlu hale getirmeye çağrıldığı belirtildi. Bu konuların AB tarafından Katılım Konseyi ve Siyasi Diyalog toplantıları çerçevesindeki tüm uygun zeminlerde gündeme getirilmesine devam edileceğinin altı çizildi.

AB – Brezilya

- AB ile Brezilya arasında yüksek öğretim ve kültür alanlarında işbirliğinin artırılması amacıyla yeni bir siyasi diyalog başlatılması hedefleniyor. AB Komisyonu, öğrenci ve akademisyenlerin AB ile Brezilya arasında eğitim görmek ve çalışmak amaçlarıyla iki bölge arasında dolaşımlarının kolaylaştırılmasını amaçlıyor. Komisyon tarafından ortak doktora ve yüksek lisans programlarını desteklemek amacıyla yürütülen Erasmus Mundus programı çerçevesinde 2004 yılından bu yana AB’de eğitim görme ve çalışma olanağı bulan Brezilyalı öğrenci ve akademisyen sayısının 1700’ü geçtiği bildiriliyor. 40’tan fazla Brezilya araştırma kurumunun ve 32 Brezilyalı akademisyenin ise Komisyon tarafından araştırmacılar için uluslar arası değişim olanaklarını destekleyen Marie Curie Programı çerçevesinde toplam 1,6 milyon €’luk kaynak aldığı ifade ediliyor.

AB ile Brezilya arasında ayrıca daha güçlü kültürel ve ekonomik bağların kurulması ve kültürel mirasın korunması amacıyla da bir siyasi diyalog başlatılması öngörülüyor. AB bu kapsamda Brezilya’da faaliyet gösteren bazı kültür dernek ve kurumlarına, restorasyon girişimlerine ve gençlikspor alanındaki projelere destek vermeyi planlıyor.

2008 yılından bu yana AB Komisyonu tarafından Brezilya’ya AB Kültürel Programı kapsamında ortak girişimler gerçekleştirilmesi için yapılan yatırım 1,3 milyon € tutarında. AB ve Brezilya arasında yüksek öğretim ve kültür alanlarındaki politik diyalog önümüzdeki dönemde hazırlanacak bir eylem planı ile daha etkin bir biçimde geliştirilecek.

Komşu Ülkeler Politikası

- AB, Doğu Ortaklığı bölgesinde ekonomik kalkınmayı desteklemek için yeni bir bölgesel program başlattı. Doğu-Yatırım Programı’nın (East- Invest) Doğu Ortaklığı ülkeleri ve AB’den katılan ve aralarında iş dünyası destek örgütlerinin de bulunduğu 85 ortağı bulunuyor. 8,75 milyon € bütçeli Doğu-Yatırım Projesi Doğu Ortaklığı ülkelerinde KOBİ’lere destek konusunda odaklı bir bölgesel yatırım ve ticaret kolaylaştırma girişimi olarak faaliyet gösterecek. Proje AB ve Doğu Ortaklığı ülkeleri arasında iş dünyası bağlantılarını ve iki bölge kamu ve özel sektör kurumları arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda kamu – özel sektör diyalogu ve kamu mekanizmalarında özel sektöre danışma süreçlerinin desteklenmesi, en iyi uygulamaların paylaşılması, Doğu Ortaklığı kapsamında KOBİ’lere destek veren kurumların yetilerinin geliştirilmesi gibi bir dizi girişim planlanıyor.

Dijital Gündem

- AB Komisyonu AB genelinde önemli bilgi altyapılarının siber saldırılara karşı dayanıklılığının artırılmasına ilişkin 2009 yılında oluşturulan eylem planı çerçevesinde kaydedilen ilerlemeleri gözden geçirdi. Değerlendirmelerin toplandığı raporda, bu alandaki çalışmaların hızlandırılması ve üye ülkelerde 2012 yılına kadar bir Acil Müdahale Ekibi (Computer Emergency Response Teams) kurularak, vatandaşlar ve işletmeler açısından önemli bilgi altyapılarının siber saldırıya uğraması halinde anında karşılık verilebilecek bir yapıya sahip olunması gereğini vurguluyor. Raporda yer alan diğer tespitler:

· 2009’da kurulan Avrupa Forumu aracılığıyla üye ülkelerin siber saldırılar konusundaki bilgi ve tecrübe paylaşımı istenen düzeylere gelebilmiştir.

· Avrupa’da bilgilerin güvenliğinin en üst düzeye getirilebilmesi için kamu-özel işbirliklerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır.

· Beklenmedik saldırılara hazırlıklı olabilmek amacıyla Avrupa çapında bir plan yapılmalı ve bu plan ulusal düzeyde hazırlanacak olan planlara paralel olmalıdır.

· İnternet ağının siber saldırılarak karşı dayanıklılığının güçlendirilmesi için küresel düzeyde ilkeler oluşturulması desteklenmelidir.

· ABD gibi ülkelerle bu alanda işbirliği yapılmalıdır.

İklim Değişikliği

- Japonya’da yaşanan deprem sonrasında Fukushima nükleer santralinde meydana gelen aksaklıkların kontrol altına alınamaması küresel iklim değişikliğini önleme müzakerelerine yeni bir yön verebilecek. AB ülkelerinin Fukushima’daki kaza ve sonrasında meydana gelen nükleer sızıntı nedeniyle enerji ihtiyacına nükleer çözüm getirilmesi seçeneğini yeniden gözden geçirmeye karar vermesi tüm planların yeniden denetlenmesini gerektirecek.

Küresel iklim değişikliği müzakerelerinde AB’yi temsil eden Artur Runge-Metzger Bangkok’da devam eden Birleşmiş Milletler iklim değişikliğini önleme müzakerelerinde yaptığı açıklamada tüm dünyanın öngöremediği bu kazanın iklim değişikliğini önleme müzakerelerini etkileyen bir boyutu olacağına işaret etti. Bununla birlikte Runge- Metzger küresel ısınmanın da başka doğal felaketlere yol açacağı gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Halihazırda nükleer enerji AB’nin enerji karmasının %30’unu oluşturuyor; on dört üye ülkede halen faaliyette olan nükleer enerji santralleri mevcut. AB Komisyonu’nun hazırladığı ve 2050 yılına kadar düşük karbonlu ekonomiye geçişin sağlanması için yapılması gerekenlerin özetlendiği yol haritasında nükleer enerjinin önemli bir rol oynaması gereğine işaret ediliyor. Runge-Metzger Fukushima nükleer santralindeki kaza sonrasında AB’nin çizmiş olduğu bu yol haritası üzerinde değişiklik yaparak, nükleer enerjiye daha az yer verilen bir plan arayışına gitmesi olasılığına dikkat çekiyor.

Demografi

- AB Komisyonu ile Eurostat ortaklığında her iki yılda bir hazırlanan AB Demografi Raporu’nun özellikle AB içinde hareketlilik ve göç konularına odaklanan üçüncüsü yayımlandı. Rapor AB vatandaşlarının daha uzun ve sağlıklı yaşam sürdüklerini ortaya koydu. AB’de 2008 yılında erkekler için 76,4 ve kadınlar için 82,4 olan ortalama yaşam süresinin her yıl 2-3 ay hızında artmaya devam ettiği belirtilen raporda, özellikle Bulgaristan, Lituanya, Letonya ve Romanya’da ölüm oranlarının doğum oranlarından fazla olduğu da kaydedildi. Orta Avrupa’da nüfusun yavaş yaşlandığı gözlenirken, bu yaşlanma hızının 2030-2040 arasında çok yüksek olacağı belirtildi.

AB üye ülkelerinde doğurganlık oranlarının yavaş da olsa arttığı ve 2008 yılında kadın başına düşen 1,45 çocuk yerine 2010 yılında 1,6 çocuğa yükseldiği tespit edildi. Raporda AB nüfusunun sürdürülebilirliği için kadın başına 2,1 çocuk doğmasının gerekli olduğunun altı çizildi. Raporda ayrıca kadın istihdamının artırılması için ücretli çalışma ile aileye karşı yükümlülüklerin daha iyi bir biçimde uzlaştırılması gerektiği belirtildi. Raporda AB nüfusunun büyümesinin halen temelde göç ile desteklendiği belirlenirken, AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarının AB ülkelerine yılda 1 ila 2 milyon arasında katıldığı ve AB-içi hareketliliğinde arttığı kaydedildi. 2060 yılına kadar ise göçmenler ve ailelerinin AB’deki oranının ikiye katlanacağı tahmin ediliyor. Kriz döneminde AB’nin aldığı net göç yarıya inerken, eğitim izinleri başvurularında ise bir artış gözlendi.

Rapor ikinci nesil göçmenlerin yerel halka benzer eğitim düzeyinde olduğunu ve istihdamda da benzer düzeylere gelmeye çalışmalarına rağmen yüksek işsizlik seviyeleri nedeniyle bunu başaramadıklarını ortaya koydu. Bu alanda AB tarafından daha etkin entegrasyon ve dahil etme politikaları uygulanması gereği de raporda belirtilen hususlar arasında yer aldı.

Ekonomi

- Avrupa Merkez Bankası’nın 7 Nisan’daki toplantısı sonrasında faiz oranını yükseltemeye karar vermesi bekleniyor. Banka 2008 yılından bu yana faiz oranlarında artış gerçekleştirmemişti. Mart ayında enflasyonun %2,6’ya çıkması sonrasında Avrupa Merkez Bankası’nın bu artışı dizginlemek üzere faiz oranında artışa gideceği öngörülüyor. 1Artış sonrasında halihazırda %1 olan faiz oranının %1,25’e çıkarılması bekleniyor.

Enflasyon oranındaki artışın beklenenin üzerinde gerçekleşmesinin nedeni petrol, gıda ve diğer mal fiyatlarındaki artışa bağlanıyor. Ayrıca petrol üreten ülkelerdeki siyasi istikrarsızlık da bu duruma olumsuz yönde katkıda bulunuyor.

- Euro Alanı (AB17) işsizlik oranı bir önceki ayla karşılaştırıldığında, Şubat 2011’de %10 seviyesinden %9,9 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde %10 seviyesindeydi. AB27 işsizlik oranı Şubat 2011’de yine bir önceki aya göre %9,5 olarak gerçekleşti. AB27 işsizlik oranı Şubat 2010’da %9,6’ydı.

Eurostat tahminlerine göre, Şubat 2011’de 15,7 milyonu Euro Alanı’nda olmak üzere AB genelinde yaklaşık 23,1 milyon kişi işsizdi. Bir önceki ay ile karşılaştırıldığında, Euro Alanı’nda işsiz kişi sayısında yaklaşık 77 bin, AB27’deki toplam işsiz kişi sayısında ise 99 bin düşüş gerçekleşti.

Üye ülkeler arasından işsizliğin en düşük olduğu ülkeler Hollanda (%4,3), Lüksemburg (%4,5) ve Avusturya (%4,8) iken, en yüksek olduğu ülkeler İspanya (%20,5), Lituanya (2010’un dördüncü çeyreğinde %17,4) ve Letonya (2010’un dördüncü çeyreğinde %17,3) oldu.

Erkek nüfusta işsizlik Şubat 2010 ile Şubat 2011 arasında Euro Alanı’nda %9,9’dan %9,7’ye düşerken, AB27’de %9,8’den %9,5’e geriledi. Kadın nüfusta işsizlik oranı ise Euro Alanı’nda %10,1’den %10,2’ye ve AB27’de %9,4’ten %9,6’ya yükseldi.

Şubat 2010’da Euro Alanı’nda %20,5 ve AB27’de %20,9 olan 25 yaş altı gençlerin işsizlik oranı Şubat 2011’de sırasıyla %19,4 ve %20,4’e geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranının en düşük olduğu ülkeler Hollanda (%7,4) ve Almanya (%7,9) iken, en yüksek olduğu ülkeler İspanya (%43,5) ve Yunanistan (2010’un dördüncü çeyreğinde %36,1) oldu.

- Üretici fiyatları endeksi Şubat 2011’de bir ay öncesine göre Euro Alanı’nda ve AB27’de %0,8 artış gösterdi. Ocak ayında fiyatlar sırasıyla %1,3 ve %1,2 oranlarında artmıştı. Şubat 2011 verileri bir önceki senenin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında üretici fiyatlarının Euro Alanı’nda %6,6, AB27’de ise %7,1 oranında arttığı gözlendi.

Fiyatlar enerji sektörü dışındaki tüm sektörlerde bir önceki aya kıyasla Euro Alanı’nda %0,6 ve AB27’de %0,5 oranında arttı. Enerji sektöründe ise fiyatlar sırasıyla %1,2 ve %1,3 artış sergiledi. Ara malların fiyatlarında Euro Alanı’nda %1, AB27’de ise %0,9 artış olurken, dayanıksız tüketim malları fiyatlarında ise Euro Alanı’nda %0,5 ve AB27’de ise %0,4 artış görüldü. Dayanıklı tüketim malları fiyatları Euro Alanı’nda %0,2 ve AB27’de %0,3 artarken, yatırım mallarının fiyatları her iki alanda %0,2 oranında arttı.

*

B R Ü K S E L ’ D E G E L E C E K A Y

AB Kurumları

· 11-12 Nisan, Adalet ve İç İşleri Konseyi

· 14-15 Nisan, Tarım ve Balıkçılık Konseyi

· 18 Nisan, Genel İşler Konseyi

· 18 Nisan, Dışişleri Konseyi

· 13 Mayıs, Dışişleri Konseyi

· 16 Mayıs, Eurogroup Toplantısı

· 16-17 Mayıs, Tarım ve Balıkçılık Konseyi

· 17 Mayıs, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi

· 19-20 Mayıs, Eğitim, Gençlik ve Kültür Konseyi

· 23 Mayıs, Genel İşler Konseyi

· 23-24 Mayıs, Dışişleri Konseyi

· 27 Mayıs, Doğu Ortaklığı Zirvesi

Konferanslar

· 7 Nisan, Ukraine-EU Deep & Comprehensive Free Trade Agreement - agreement in sight?, EPC, http://www.epc.eu

· 11 Nisan, Taxes & Behaviour: Banks, environment and incentives, CEPS, http://www.ceps.be

· 14 Nisan, The road to a sustainable EU – what priorities for climate policy?, EPC, http://www.epc.eu

· 14 Nisan, Building a proactive and rights-based migration policy in the EU: Prospects and Obstacles, CEPS, http://www.ceps.be

· 19 Nisan, Russia and European energy security, EPC, http://www.epc.eu

· 27 Nisan, Tackling the challenge of demographic change: what role for European labour markets? , EPC, http://www.epc.eu

HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli

bxloffice@tusiad.org

www.tusiad.org

Dr Bahadir Kaleagasi

International Coordinator

TUSIAD - Turkish Industry & Business Association

BRUSSELS :

Representation to the EU and BUSINESSEUROPE

(The Confederation of European Business)

T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi

kaleagasi@tusiad.org          www.tusiad.org

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.